HIV-pasienter lever lengre enn noen gang

Foto: UK Department for International Development

Mennesker diagnostisert med HIV lever i dag 20 år lengre en ved årtusenskiftet. FN advarer likevel mot at vi kan få en ny AIDS-epidemi om ikke fokuset på nye medisiner og forskning holdes ved like.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Et menneske med HIV-viruset i kroppen lever i dag gjennomsnitlig 20 år lengre enn hva en person gjorde i år 2000. Billigere og mer effektive medisiner er hovedårsaken viser en ny rapport FN la fram på tirsdag. Rapporten viser at gjennomsnittlig levealder for en person med HIV i dag er 55 år, noe som er hele 19 år lengre enn i 2001.

Billigere medisiner og en sterkt utvidet tilgang til behandling over hele verden er hovedårsakene til økningen i forventet levealder, sier lederen for FNs AIDS-program (UNAids), Michel Sidibè til The Guardian.

 

15 millioner på medisiner
Rapporten viser også en sterk økning, verden over, i antallet pasienter som mottar medisiner for HIV-smitte, og UNAids’ mål om at 15 millioner mennesker skulle motta medisiner mot HIV på verdensbasis er nå nådd. I sterk kontrast til dette hadde bare 700.000 mennesker tilgang på de samme medisinene i 2001.

— Det å nå målet om 15 millioner på HIV-medisin er en av de største bragdene i medisinsk utviklingshistorie, mener Sidibè.

Han understreker at denne utviklingen ikke hadde vært mulig om verdenssamfunnet ikke hadde stått sammen i en kamp som nå har pågått med full styrke siden 1983.

AIDS-epidemier kan gjenoppstå
Til tross for de oppløftende tallene i rapporten er mange helseeksperter fortsatt forsiktige med å bastant konstatere at man har ‘løst’ HIV/AIDS-krisen. De advarer nå om at man kan få en ny «AIDS-krise» om ikke verdens helsemyndigheter fortsetter å øke finansieringen av forskning på fagfeltet og ytterligere spredning av medisiner de nærmeste årene. Dette er noe også Sidibè sier seg enig i.

— Vi har klart å snu AIDS-kurven, men vi har ikke knukket den, fastslår han og peker på viktigheten av de neste fem årene for utviklingen av sykdommen på global basis.

Mange mener det viktigste i årene framover nå blir å konsentrere mye av innsatsen i områder hvor smittefaren er stor.

— Det er viktig at vi i framtiden fokuserer på områder hvor smittefaren er stor. I tillegg er det viktig, om vi skal lykkes i arbeidet mot HIV/AIDS at man jobber for å fjerne all juridisk og sosial diskriminering rundt spørsmålet, sier direktør ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, Peter Piot.

AIDS-epidemien over i 2030
FNs generalsekretær Ban Ki-Moon var under lanseringen av rapporten tydelig stolt over hva hans medarbeidere i UNAids har fått til over de siste årene. Han lovet nå at FN virkelig vil sette inn ‘dødsstøtet’ i kampen mot HIV/AIDS.

— Å gjøre ende på AIDS-epidemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030 er ambisiøst, men realistisk, understreket han.

Tallet på nysmittede med HIV/AIDS har siden årtusenskiftet vist en stabil nedgang. Mens det i 2001 ble rapportert om tre millioner nye tilfeller årlig, viser rapporten at dette var redusert til to millioner i 2014. I tillegg har årlige dødsfall relatert til sykdommen sunket fra to milioner årlig til 1,2 millioner årlig ifølge rapporten fra UNAids.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned