Upresis og uhemmet giftbruk fra Øivind Bergh

Illustrasjonsfoto: Pierre Prakash

Forfatter Trond Skaftnesmo kommer med svar på kritikken fra Øivind Bergh, om konspirasjoner og uærlighet.

Trond Skaftnesmo
Om Trond Skaftnesmo (1 artikler)
Trond Skaftnesmo er naturforvalter og filosof. Han har utgitt seks fagbøker i grensefeltet biologi/filosofi. Utga i 2012 boken ”Folkefiender. Om sannhetens pris og vitenskapens sjel”.

 

Ta ballen – ikke spilleren! – er en av debattreglene for ”Radikal Portal”, en regel som vel også gjelder for artikler og innlegg. Da er det underlig at en velger å slippe til et innlegg med tittelen. ”Kritikk av Trond Skaftnesmo”. Allerede tittelen på innlegget burde ha fått en alarmklokke til å ringe hos redaksjonen. Jeg regner med at Bergh har opplyst redaksjonen om at samme innlegg (med ubetydelige endringer) tidligere er forsøkt publisert på nettsiden til Dagsavisen og Vårt Land og er slettet av begge redaksjoner etter få timer. Det burde fått nok en alarmklokke til å ringe.

Antisemittisme og vaksinefrykt

Nå kan det riktignok sies til Berghs forsvar at han slett ikke kommer med noen ”kritikk av Trond Skaftnesmo”. I stedet bruker han, i velkjent retorisk stil, metoden ”guilty by association”. Før vi kommer til Trond Skaftnesmo, har Bergh etablert et bilde av ”konspirasjonsmiljøet” i Norge, samt i Nigeria, hvori inngår antisemittisme og vaksinefrykt som gjør muslimske barn sterile. Bergh aner muligens at han har sporet av. I hvert fall spør han retorisk, etter denne belæringen: ”Hva har dette med Trond Skaftnesmo å gjøre?” Et betimelig spørsmål!

Og svaret? Det kommer her: ”Jo – han misliker ordet ’konspirasjonsteoretiker’. Han mener det stigmatiserer. Han mener det dreper debatt.”

Var det alt? Ikke noen sitater som knytter TS til antisemittisme eller vaksinefrykt som ”kan utløse sykdom og død”? Null, niks og ingenting. Hva kan så hensikten være med å spre ut all denne giften i avsnittene foran? Om det da ikke var å lage usaklige koplinger mellom personen TS og antisemittisme mv.? Hvilket igjen burde få alarmklokkene til å ringe hos en redaksjon som vil leve opp til idealet: Vær saklig og hold deg til tema!

Nyfascistiske ideologier

Bergh annonserer at hans metode er enkel: ”La oss analysere hva han [TS] skriver – og se hva han står for.” En slik metode signaliserer et visst minstemål av saklighet, enten det nå er personen eller ballen en er ute etter. Men Berghs annonse er kun en retorisk selvros, som han ikke makter å leve opp til. Like etter at han har annonsert sin ”enkle metode”, gjør han en ny avsporing, der han forsøker å kople nettjournalen Kulturverk til ”nyfascistiske ideologier”. Så mye for å ”…analysere hva han [TS] skriver og se hva han står for”.

Tvilsomme antroposofer

Litt lenger ut i løypa, er det ”tvilsomme elementer” i antroposofenes leir han vil gjøre leseren oppmerksom på. Hans annonserte ”enkle metode” er altså på nytt satt til side, til fordel for den metoden han faktisk følger gjennom hele innlegget (og i et snart astronomisk antall andre blogger og nettinnlegg): ”guilty by association”. Det er ikke hva TS skriver eller sier som her er til granskning, men hva ”homeopaten og antroposofen” Gro Lystad skal ha sagt. At Gro Lystad faktisk ikke er antroposof, er for Bergh helt underordnet. Fakta har aldri stått i veien for Bergh.

Til oppklaring for Bergh – og andre lesere – kan det nevnes at påstanden om at Gro Lystad er antroposof ble satt ut av Jørgen Skavlan i Aftenposten den 4. mars 2011. Siden har den levd sitt eget liv i skeptikerkretser.

Skavlans artikkel handlet bl.a. om vaksineskepsis i alternativmiljøet. Det kan nevnes at Rudolf Steiner døde mer enn 40 år før meslingevaksinen ble introdusert på slutten av 1960-tallet. For en edruelig redegjørelse om hva antroposofiske leger mener om vaksine, se: http://www.dialogos.no/aktuelt/pressemeldinger/117-feilinformasjon

Ingen prinsipiell vaksinemotstander

Mitt eget standpunkt når det gjelder vaksiner, er det samme som vaksineforskeren Lucija Tomljenovic gir uttrykk for i dette sitatet: ”Å være for vaksine-sikkerhet betyr ikke at en er anti-vaksine. Det ville være som å kalle noen anti-bilist hvis de støttet Toyotas tilbakekalling av 1,53 millioner biler i 2010 […] eller å si at noen var imot mat, fordi de protesterte på GMO-mat. Jeg er IKKE mot vaksiner, jeg er mot dårlig vitenskap. Grunnen til at så mange avviser selv muligheten for at vaksiner kan skade, er fordi de tror at dette er sant. Dette er religion, ikke vitenskap.”

I likhet med Andrew Wakefield, er jeg ingen prinsipiell vaksinemotstander. Min bok ”Folkefiender” går vesentlig inn på Wakefields skjebne og forskning, og dreier seg ikke primært om vaksinesaken. Men når Bergh skal analysere ”Folkefiender”, makter han ikke å trekke frem ett eneste avsnitt eller sitat fra boken som han finner kritikkverdig. Han hevder at jeg ”legger litt til, og trekker fra masse”. Men han forsøker ikke å konkretisere påstanden. En slik generell påstand kan man selvsagt fremsette om enhver bok som man ikke har lest.

Saken er død

I sin raljering over Wakefield, blir Bergh heller ikke det aller minste rystet av at en senior-forsker fra CDC (USAs ”Folkehelseinstitutt”) nylig har stått frem og innrømmet at han har vært med på forskningsjuks – i 13 år. Han har vært med og begravd data, hevder han, som har tildekket en relasjon mellom MMR-vaksinen og autisme. Her er hva han sier om den saken, via sin advokat, i en erklæring avgitt den 27. august i år: ”I regret that my coauthors and I omitted statistically significant information in our 2004 article published in the journal Pediatrics. The omitted data suggested that African American males who received the MMR vaccine before age 36 months were at increased risk for autism. Decisions were made regarding which findings to report after the data were collected, and I believe that the final study protocol was not followed.”

Ifølge Bergh har: ”‘Varsleren’ selv stått frem og tatt kraftig avstand fra slike påstander, og saken er i praksis død.” Hvilke påstander sikter Bergh her til? Det fremgår av hans forutgående setning: ”I august-september 2014 sirkulerer en ”varslingshistorie” på all verdens alternativ-medisinske nettsteder, der en amerikansk offentlig ansatt påstås å ha avslørt en omfattende hemmelighold av data.”

Uærlighet

Har Thompson ”tatt kraftig avstand” fra å ha deltatt i ”hemmelighold av data”? Det må i så fall bety at det ovenfor gjengitte sitatet er et falsum. Har Bergh informasjon som tilsier at Thompson skal ha benektet å ha avgitt denne uttalelsen via sin advokat? I så fall, hvorfor responderer da CDC på en erklæring som allerede er avslørt som et falsum? (Se f.eks. CBS-journalisten Sharyl Attkissons artikkel, CDC Responds to Allegation it Omitted Vaccine-Autism Study Link.)

Gir Thompsons erklæring noen støtte til Wakefields syn på en mulig relasjon mellom MMR og autisme? Det mener han i alle fall selv. Her er hva han sier i en sms-utveksling med Wakefield: “I apologize again for the price you paid for my dishonesty…”

Er også dette et falsum? Hva om det er ikke er et falsum? Ramler din verden sammen da, Øivind Bergh?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.