Upresis og uhemmet giftbruk fra Øivind Bergh

Illustrasjonsfoto: Pierre Prakash

Forfatter Trond Skaftnesmo kommer med svar på kritikken fra Øivind Bergh, om konspirasjoner og uærlighet.

Trond Skaftnesmo
Om Trond Skaftnesmo (1 artikler)
Trond Skaftnesmo er naturforvalter og filosof. Han har utgitt seks fagbøker i grensefeltet biologi/filosofi. Utga i 2012 boken ”Folkefiender. Om sannhetens pris og vitenskapens sjel”.

 

Ta ballen – ikke spilleren! – er en av debattreglene for ”Radikal Portal”, en regel som vel også gjelder for artikler og innlegg. Da er det underlig at en velger å slippe til et innlegg med tittelen. ”Kritikk av Trond Skaftnesmo”. Allerede tittelen på innlegget burde ha fått en alarmklokke til å ringe hos redaksjonen. Jeg regner med at Bergh har opplyst redaksjonen om at samme innlegg (med ubetydelige endringer) tidligere er forsøkt publisert på nettsiden til Dagsavisen og Vårt Land og er slettet av begge redaksjoner etter få timer. Det burde fått nok en alarmklokke til å ringe.

Antisemittisme og vaksinefrykt

Nå kan det riktignok sies til Berghs forsvar at han slett ikke kommer med noen ”kritikk av Trond Skaftnesmo”. I stedet bruker han, i velkjent retorisk stil, metoden ”guilty by association”. Før vi kommer til Trond Skaftnesmo, har Bergh etablert et bilde av ”konspirasjonsmiljøet” i Norge, samt i Nigeria, hvori inngår antisemittisme og vaksinefrykt som gjør muslimske barn sterile. Bergh aner muligens at han har sporet av. I hvert fall spør han retorisk, etter denne belæringen: ”Hva har dette med Trond Skaftnesmo å gjøre?” Et betimelig spørsmål!

Og svaret? Det kommer her: ”Jo – han misliker ordet ’konspirasjonsteoretiker’. Han mener det stigmatiserer. Han mener det dreper debatt.”

Var det alt? Ikke noen sitater som knytter TS til antisemittisme eller vaksinefrykt som ”kan utløse sykdom og død”? Null, niks og ingenting. Hva kan så hensikten være med å spre ut all denne giften i avsnittene foran? Om det da ikke var å lage usaklige koplinger mellom personen TS og antisemittisme mv.? Hvilket igjen burde få alarmklokkene til å ringe hos en redaksjon som vil leve opp til idealet: Vær saklig og hold deg til tema!

Nyfascistiske ideologier

Bergh annonserer at hans metode er enkel: ”La oss analysere hva han [TS] skriver – og se hva han står for.” En slik metode signaliserer et visst minstemål av saklighet, enten det nå er personen eller ballen en er ute etter. Men Berghs annonse er kun en retorisk selvros, som han ikke makter å leve opp til. Like etter at han har annonsert sin ”enkle metode”, gjør han en ny avsporing, der han forsøker å kople nettjournalen Kulturverk til ”nyfascistiske ideologier”. Så mye for å ”…analysere hva han [TS] skriver og se hva han står for”.

Tvilsomme antroposofer

Litt lenger ut i løypa, er det ”tvilsomme elementer” i antroposofenes leir han vil gjøre leseren oppmerksom på. Hans annonserte ”enkle metode” er altså på nytt satt til side, til fordel for den metoden han faktisk følger gjennom hele innlegget (og i et snart astronomisk antall andre blogger og nettinnlegg): ”guilty by association”. Det er ikke hva TS skriver eller sier som her er til granskning, men hva ”homeopaten og antroposofen” Gro Lystad skal ha sagt. At Gro Lystad faktisk ikke er antroposof, er for Bergh helt underordnet. Fakta har aldri stått i veien for Bergh.

Til oppklaring for Bergh – og andre lesere – kan det nevnes at påstanden om at Gro Lystad er antroposof ble satt ut av Jørgen Skavlan i Aftenposten den 4. mars 2011. Siden har den levd sitt eget liv i skeptikerkretser.

Skavlans artikkel handlet bl.a. om vaksineskepsis i alternativmiljøet. Det kan nevnes at Rudolf Steiner døde mer enn 40 år før meslingevaksinen ble introdusert på slutten av 1960-tallet. For en edruelig redegjørelse om hva antroposofiske leger mener om vaksine, se: http://www.dialogos.no/aktuelt/pressemeldinger/117-feilinformasjon

Ingen prinsipiell vaksinemotstander

Mitt eget standpunkt når det gjelder vaksiner, er det samme som vaksineforskeren Lucija Tomljenovic gir uttrykk for i dette sitatet: ”Å være for vaksine-sikkerhet betyr ikke at en er anti-vaksine. Det ville være som å kalle noen anti-bilist hvis de støttet Toyotas tilbakekalling av 1,53 millioner biler i 2010 […] eller å si at noen var imot mat, fordi de protesterte på GMO-mat. Jeg er IKKE mot vaksiner, jeg er mot dårlig vitenskap. Grunnen til at så mange avviser selv muligheten for at vaksiner kan skade, er fordi de tror at dette er sant. Dette er religion, ikke vitenskap.”

I likhet med Andrew Wakefield, er jeg ingen prinsipiell vaksinemotstander. Min bok ”Folkefiender” går vesentlig inn på Wakefields skjebne og forskning, og dreier seg ikke primært om vaksinesaken. Men når Bergh skal analysere ”Folkefiender”, makter han ikke å trekke frem ett eneste avsnitt eller sitat fra boken som han finner kritikkverdig. Han hevder at jeg ”legger litt til, og trekker fra masse”. Men han forsøker ikke å konkretisere påstanden. En slik generell påstand kan man selvsagt fremsette om enhver bok som man ikke har lest.

Saken er død

I sin raljering over Wakefield, blir Bergh heller ikke det aller minste rystet av at en senior-forsker fra CDC (USAs ”Folkehelseinstitutt”) nylig har stått frem og innrømmet at han har vært med på forskningsjuks – i 13 år. Han har vært med og begravd data, hevder han, som har tildekket en relasjon mellom MMR-vaksinen og autisme. Her er hva han sier om den saken, via sin advokat, i en erklæring avgitt den 27. august i år: ”I regret that my coauthors and I omitted statistically significant information in our 2004 article published in the journal Pediatrics. The omitted data suggested that African American males who received the MMR vaccine before age 36 months were at increased risk for autism. Decisions were made regarding which findings to report after the data were collected, and I believe that the final study protocol was not followed.”

Ifølge Bergh har: ”‘Varsleren’ selv stått frem og tatt kraftig avstand fra slike påstander, og saken er i praksis død.” Hvilke påstander sikter Bergh her til? Det fremgår av hans forutgående setning: ”I august-september 2014 sirkulerer en ”varslingshistorie” på all verdens alternativ-medisinske nettsteder, der en amerikansk offentlig ansatt påstås å ha avslørt en omfattende hemmelighold av data.”

Uærlighet

Har Thompson ”tatt kraftig avstand” fra å ha deltatt i ”hemmelighold av data”? Det må i så fall bety at det ovenfor gjengitte sitatet er et falsum. Har Bergh informasjon som tilsier at Thompson skal ha benektet å ha avgitt denne uttalelsen via sin advokat? I så fall, hvorfor responderer da CDC på en erklæring som allerede er avslørt som et falsum? (Se f.eks. CBS-journalisten Sharyl Attkissons artikkel, CDC Responds to Allegation it Omitted Vaccine-Autism Study Link.)

Gir Thompsons erklæring noen støtte til Wakefields syn på en mulig relasjon mellom MMR og autisme? Det mener han i alle fall selv. Her er hva han sier i en sms-utveksling med Wakefield: “I apologize again for the price you paid for my dishonesty…”

Er også dette et falsum? Hva om det er ikke er et falsum? Ramler din verden sammen da, Øivind Bergh?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

21 kommentarer på Upresis og uhemmet giftbruk fra Øivind Bergh

 1. Det var klar tale fra Trond Skaftnesmo!
  For ordens skyld, de som gikk glipp av den umodne, upresise og uhemmede «giftbruken» fra Øivind Bergh, med personangrep til høyre og venstre: Den er å finne her:
  https://radikalportal.no/2014/09/07/kritikk-av-trond-skaftnesmo/

  Ellers er det interessant å merke seg at den lange artikkelen fra Øivind Bergh, ikke krever noe langt motsvar. Kan det lave intellektuelle nivået på Øivind Bergh sin artikkel, være årsaken? Jeg tror det!

  • AvatarHenning Tveit // 2014-09-09 kl 20:34 //

   Jeg håper jo Skaftnesmo og hans sidekick legger merke til at antallet personer som komme til å ringe ned redaksjonen i Radikal Portal og med tenners gnidsel true med søksmål hvis de ikke sletter hele eller deler av innlegget er eksakt null.

   • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 11:20 //

    Jeg har benyttet min meningsfrihet og svart Skaftnesmo nå, også med henvisning til en annen artikkel jeg skrev i mellomtiden. Se egen tråd under denne artikkelen. Og ganske riktig som Henning Tveit sier, hverken jeg eller noen andre jeg kjenner til har ringt Radikal Portal og bedt om at denne artikkelen skulle slettes. Hverken jeg eller noen andre jeg kjenner er sånn.

 2. AvatarSturla Molden // 2014-09-09 kl 19:22 //

  Her er pressemeldingen som Thompson har utstedt via sin advokat. Den bekrefter at han mener han har deltatt i forskningsjuks:

  http://www.morganverkamp.com/august-27-2014-press-release-statement-of-william-w-thompson-ph-d-regarding-the-2004-article-examining-the-possibility-of-a-relationship-between-mmr-vaccine-and-autism/

  I regret that my coauthors and I omitted statistically significant information in our 2004 article published in the journal Pediatrics. The omitted data suggested that African American males who received the MMR vaccine before age 36 months were at increased risk for autism. Decisions were made regarding which findings to report after the data were collected, and I believe that the final study protocol was not followed.

  Artikkelen som avslørte forskningsjukset som Thompson bekrefter er nå trukket tilbake av tidsskriftets redaktør:

  http://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16/abstract

  This article has been removed from the public domain because of serious concerns about the validity of its conclusions. The journal and publisher believe that its continued availability may not be in the public interest. Definitive editorial action will be pending further investigation.

  Artikkelen er inntil videre tilgjengelig fra bloggen retractionwatch.com:

  https://retractionwatch.files.wordpress.com/2014/08/translational-neurodegeneration.pdf

  Her er et innslag fra amerikansk fjernsyn vedrørende denne saken:

  http://youtu.be/THGbJnpywyw

  For ordens skyld tar jeg ingen stilling til selve saken eller om MMR-vaksinen bør frarådes til enkelte grupper. Jeg poster dette for å bekrefte at alvorligheten i beskyldningene ikke er en «konspirasjonsteori», men en høyst reell forskningsskandale dersom de framsatte beskyldninger viser seg å stemme. Jeg har selv 15 års erfaring fra medisinsk forskning, og medforfatterskap i både Nature og Science. Jeg har ingen forbindelse til såkalte vaksinemotstandere, alternativ medisin eller liknende miljøer.

 3. AvatarHenning Tveit // 2014-09-09 kl 21:09 //

  Skaftnesmo et al, jeg vil anta at dere synes Hookers artikkel er solid vare. Kan vi da være enig i at for alle andre befolkningsgrupper enn afro-amerikanske guttebarn, så er det ingen forbindelse mellom MMR-vaksinen og autisme, siden artikkelen ikke finner noen slik link?

  • AvatarSturla Molden // 2014-09-09 kl 22:35 //

   Jeg skal ikke påstå Hookers artikkel er solid vare. Det er umulig å diskutere dette nå som den offisielt er trukket tilbake. Om det blir varig eller midlertidig gjenstår å se. Om det var fordi den faktisk var dårlig eller fordi redaktøren ble utsatt for utilbørlig press kan vi bare spekulere i. Personlig holder jeg begge muligheter åpen.

   Derimot er det hevet over enhver tvil at Thompson har ustedt en innrømmelse og en beklagelse via sin advokat. Det er i seg selv dokumentasjon på forskningsjuks, uavhengig av Hookers arbeid, og veldig bekymringsfullt.

   Det er ingen som på dette tidspunkt påstår CDCs data inneholder noen link for andre grupper enn svarte afrikanere (ikke bare guttebarn). Jeg påstår ikke en gang at den inneholder noen link for svarte guttebarn; det vil jeg i så fall se med egne øyne. Den alvorlige beskyldningen er imidlertid at CDC skal ha drevet med forskningsjuks, uahvengig av hva som faktisk er i datamaterialet.

   Det er heller ikke fastslått at CDC har utsatt svarte guttebarn for unødig risiko. Det kan tenkes at risikoen ved å unnlate MMR-vaksinering oppveier risiko for autisme, selv for den påståtte risikogruppen. Risiko for autisme var forhøyet 340 % (3,4 ganger). Det kan høres dramatisk ut, men risikoen for autisme er som kjent svært liten i utgangspunktet.

   Hva bør skje videre?

   Hvis beskyldningene viser seg å stemme bør det medføre at man reviderer Wakefields arbeider på nytt, fordi forskningsjuks fra CDC i 2004 åpner for muligheten for at Wakefield ble utsatt for et komplott i 2010. Inntil august i år var dette å regne som en ren konspirasjonsteori. Nå kan det dessverre se ut som muligheten må vurderes på nytt. Dette er noe analogt med Snowdens avsløringer, som også avslørte kladerverdig virksomhet av en slik karakter at ingen trodde det kunne være mulig. Jeg er normalt ingen tilhenger av «konspirasjonsteorier». Hvis noen hadde antydet dette i juli ville jeg ledd av det.

   Hvis disse beskyldningene om forskningsjuks hos CDC viser seg å stemme vil det skade CDCs omdømme og vaksineforskningen i mange år. Videre innebærer det selvfølgelig at alle risikovurderinger som er utført av CDC på vaksinefronten de senere år må gjennomgås på nytt. Videre bør vel også CDC vurdere nye rutiner for å hindre forskningsjuks i framtiden. Det er særlig viktig når det dreier seg om politisk betente saker, der det kan være mistanke om samrøre.

   Her hjemme har vi Sudbø-saken friskt i minne. Den viser også at våre virkemidler mot forskningsjuks er langt fra tilstrekkelige. Vi trenger nye verktøy for å sikre at datasett er åpne for innsyn, dokumentasjon av datasettenes integritet, sporing av alle endringer, osv. Hvis et datasett redigeres skal man kunne vite hvem som har gjort det, når det ble gjort og hva endringene bestod i. For eksempel burde det være obligatorisk å både publisere uredigerte datasett og kryptografiske hash for de datasettene som er brukt.

  • AvatarSturla Molden // 2014-09-10 kl 00:19 //

   Hookers artikkel kan lastes ned fra bloggen retractionwatch.com, som er kjent som vitenskapens definitive Hall of Shame. Ved første øyekast ser den tilforlatelig ut. Jeg oppfordrer alle interesserte til å laste den ned og gjøre seg opp sin egen mening:

   https://retractionwatch.files.wordpress.com/2014/08/translational-neurodegeneration.pdf

 4. Anbefaler her et foredrag av Trond Skaftnesmo – om Wakefield saken
  Der avsløres de virkelige svindlerne (NB! Wakefield er ikke blant dem), og det bør jo nevnes at «helten» til Øivind Bergh, Brian Deer, ikke kommer særlig godt ut av det…
  Wakefield saken – bak medieoverflaten (video)
  http://www.paradigmeskifte.nu/2013/02/620/

 5. Her en høyst relevant artikkel på Kulturverk, som setter ting i perspektiv:
  Et angrep på meningsfriheten

  • AvatarØystein Gudim // 2014-10-07 kl 10:15 //

   Så fint at ihvertfall du selv liker dine egne innlegg Krudtaa. Patetisk.

   • AvatarBeritAnneEinang // 2015-04-08 kl 12:26 //

    Og du er fortsatt sykt opptatt av det med likes, Øystein?
    Nå skal jeg fortelle deg hvorfor der er en «liker» fra Tore til kommentarene hans -hør nå godt etter!
    Når en vil sjekke hvem som har trykt liker på innlegg en har skrevet må en i mange tilfelle selv trykke på liker knappen….. en bør naturligvis trykke på avliker-knappen etterpå for å fjerne det lille beviset på at en er nysgjerrig på hvem som liker det en har skrevet, men slikt er faktisk litt lett å glemme når en er opptatt med å skrive svar på nye innlegg…… Det kan også være at Tore (og andre) driter langt oppi hva slike som deg, som er så opptatt av hvem som liker ens meningsmotstanderes innlegg, mener……

    • AvatarØystein Gudim // 2015-04-08 kl 17:43 //

     Så seks måneder etterpå er dette noe du er opptatt av Einang? Jeg kan godt se hvem som «liker» mine innlegg uten å like dem selv. Det vises på min datamaskin. 🙂

     • AvatarØystein Gudim // 2015-04-09 kl 15:51 //

      Kommentaren Einang slettet var denne:
      «BeritAnneEinang: Og du er fortsatt sykt opptatt av det med likes, Øystein? Nå skal jeg fortelle deg hvorfor der er en «liker» fra Tore til
      kommentarene hans -hør nå godt etter!
      Når en vil sjekke hvem som har trykt liker på innlegg en har skrevet må en i mange tilfelle selv trykke på liker knappen….. en bør naturligvis trykke på avliker-knappen etterpå for å fjerne det lille beviset på at en er nysgjerrig på hvem som liker det en har skrevet, men slikt er faktisk litt lett å glemme når en er opptatt med å skrive svar på nye innlegg…… Det kan også være at Tore (og andre) driter langt oppi hva slike som deg, som er så opptatt av hvem som liker ens meningsmotstanderes innlegg, mener……» 😉

 6. AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 09:20 //

  God dag mann, økseskaft!

  Slik kan Trond Skaftnesmos tilsvar oppsummeres.

  1. Han svarer ikke på min påvisning av at hans (og Tore B. Krudtaas) artikkel «Når ble brunskvetting og desinformasjon god journalistikk» rett og slett fullstendig fortier samtlige faktiske forhold som lå til grunn for John Færseths artikler. Jeg kan i grunnen forstå at han ikke prøver. Det finnes neppe noe forsvar for å framstille en hederlig journalist som løgner. De eneste løgner i denne sammenhengen er Skaftnesmos og Krudtaas «unnlatelsesløgner».

  2. Han svarer ikke på min påvisning av at han bedriver brunskvetting av et helt fagmiljø. Dagen etter at to norske molekylærbiologer fikk Nobelprisen er det fristende å spørre om han ser disse to som bærere av et nazistisk menneskesyn

  3. Han tror den amerikanske «varslingssaken» innebærer en frikjennelse av svindleren Andrew Wakefield. Svaret på det kan leses i min artikkel «Det alternative monster» https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/#comment-1620792982 Ved å akseptere «varslerenss» datasett har Skaftnesmo implisitt akseptert et datasett som alene slår beina under Wakefield (i den grad han ikke var diskreditert godt nok allerede). Da har han også slått beina under en tredjedel av sin egen bok «Folkefiender». Jeg gratulerer med århundres selvmål.

  4. Han hevder at Gro Lystad ikke er antroposof. Greit det, det er mulig det finnes en distinksjon blant de troende. Jeg registrerer ihvertfall at Lystad henviser masse til Steiner-ideologien – og at FHI er bekymret over Steinermiljøene. http://www.nrk.no/norge/frykter-meslinger-kan-ramme-norge-1.7043347

  5. I kjølvannet av NRKs «Folkeopplysningen» om vaksiner er det kommet fram kritikk om og fra Steiner-miljøene. Dels går kritikken på at foreldre reagerer – de opplyser at de vaksinerer akkurat sånn som andre. I så fall er det rosverdig. Samtidig har Steinerskoleforbundet kommet med en svadauttalelse om at «det kan være gode grunner å la være» (å vaksinere ungene). Det er ekstremt kritikkverdig, og viser det skadelige ved Skaftnesmos virksomhet. Forsvar for vitenskapelig svindel er og blir skadelig virksomhet.

  6. På nettstedet «Kulturverk» er det kommet en artikkel om at vår «meningsfrihet» skulle være i fare. Foranledningen er visstnok en epost fra en medarbeider (Magnus Eriksson) på Radikal Portal. Det førte til en tirade av beskyldninger mot Human-Etisk Forbund, John Færseth og meg. Mitt svar på det er:
  a. Magnus Eriksson og Radikal Portal har ingen ting med Human-Etisk Forbund å gjøre
  b. John Færseth og jeg har ingen ting med den omtalte eposten å gjøre
  c. John Færseth er ikke medlem av Human-Etisk Forbund (noe han har påpekt ørten ganger)
  d. Jeg er medlem – har vært det siden jeg begravde min far etter et humanistisk rituale for 34 år siden, og har siden betalt kontingenten uten noensinne å gå å¨et møte eller ha noe verv
  e. Uten å ha lest den omtalte eposten fra Eriksson vil jeg påpeke at det å kritisere «Kulturverk» er en demokratisk rettighet. Jeg krever «meningsfrihet» for meg selv og andre til å kritisere «Kulturverk»så mye jeg og andre vil. Jeg støtter dermed også Erikssons rett til å sende eposter til dem han vil.

  7. Jeg registrerer at Skaftnesmos forlag (ved antroposofen Gottlieb Fjeldså) på sin hjemmeside kaller meg et «nett-troll» . Så mye for Skaftnesmos sutring om «gulit by association». Jeg registrerer også at en nær samarbeidspartner av Skaftnesmo (Tore B. Krudtaa) har innrømmet å ha ringt redaksjoner både i Dagsavisen, Vårt Land, og Radikal Portal, og krevd artikkelen fjernet. I Vårt Land spammet han kommentarfeltet slik at avisen valgte å trekke den. I Radikal Portal har han – vel leseren kan se mine artiklers kommentarfelt, og vurdere selv hva Krudtaa har gjort.

  Finnes det noe forsvar for Trond Skaftnesmo? Jeg tror ikke det. For ordens skyld er jeg ikke intressert i Tore B. Krudtaas meninger om denne posten. Jeg er interessert i Trond Skaftnesmos eventuelle meninger. Hvis han ikke har noen, kan det være det samme.

  • Artig at nettopp Øivind Bergh selv betegner seg som brunskvetter. Vi tar deg selvsagt på ordet, og vil sitere deg på at du er en brunskvetter. (Forøvrig er jeg enig i at du ofte opptrer som et nettroll, og at du har tiltatt deg en rolle i det offentlige ordskifte som ingen med vettet i behold har tillatt eller enda mindre gitt deg.)

   Vi kan nok være enige om en god del, Øivind Bergh, men din opptreden i sosiale medier med netthets og forfølgelse av folk for deres ytringers skyld, er helt på trynet. Så værsågod: brunskvetteren Øivind Bergh.

 7. Øivind Bergh, som bl.a. insinuerer at jeg skal ha lenket til noe av antisemittisk karakter, i hans artikkel «Kritikk av Trond Skaftnesmo», og som bl.a. kommer med en særdeles stygg påstand om Kurt Oddekalv – Bergh skriver: «Oddekalv har alliert seg med ekstreme», noe som er det reneste vrøvl fra mikrobiolog Bergh – han må om ca. en uke møte i Tingretten i Sandefjord fordi jeg har saksøkt han for grove ærekrenkelser. Mer om den saken her:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/207-tilfellet-oivind-bergh-en-nettmobber-en-desinformant-og-en-logner

  • AvatarØivind Bergh // 2014-11-21 kl 14:19 //

   Det står ikke noe i min artikkel «Kritikk av Trond Skaftnesmo» som ikke er dokumenterbart. Man kan selvsagt være uenig i mine tolkninger, men det er ingen fakta som ikke er underbygget.

   Hva Oddekalv angår er hans websider grundig dokumentert. Oddekalv lenket til en nazistisk webside (GIABO), promoterte en anmeldelse av Eskil Pedersen, slapp den kjente nazisten Tore W. Tvedt til på sine websider, foruten kjente høyreekstreme som Arnt Roar Kvile, Børre Bjerkland, Kaspar Birkeland og Per Vidar Johansen. Oddekalv gjorde ikke noe forsøk på å moderere dem eller hindre dem i å komme med ekstreme ytringer, blant annet med betydelige innslag av muslimhat og/eller jødehat. Konfrontert med dette, valgte han å prøve å snakke det bort, blant annet ved å legge skylden på undertegnede, som ikke var involvert i avsløringen (det hadde i og for seg vært hyggelig om jeg var det, men det var jeg dessverre ikke).

   Dette ble avdekket i to artikler av John Færseth
   http://www.nrk.no/ytring/miljobevegelsens-morke-understrom-1.11151641

   http://www.vepsen.no/2013/07/oddekalv-har-alliert-seg-med-ekstreme/

   Oddekalvs oppførsel vakte sterke reaksjoner, noe f. eks. disse artiklene av tre uavhengige kommentatorer, Anna Kathrine Eltvik (BT), Mads A Iversen (VG) og Egn Holstad (Nordlys) gir eksempler på.
   http://www.bt.no/meninger/debatt/Oddekalv-ikke-lenger-et-forbilde-2936178.html

   http://www.vg.no/nyheter/meninger/mads-a-andersen-kommenterer/skam-deg-oddekalv/a/10118509/

   http://www.nordlys.no/nyheter/article6774862.ece

   Tore B. Krudtaa og Trond Skaftnesmo prøvde å gå til PFU-sak mot den artikkelen som sto på NRK Ytring. De tapte. PFU var tydelig på at denne artikkelen var i tråd med ytringsfriheten, og NRKs publisering var innenfor «Vær varsom-plakaten»
   http://www.pfu.no/case.php?id=2808

   Det er korrekt at Tore B. Krudtaa og jeg møtes i retten snart. Krudtaa unnlater å opplyse at jeg har gått til motsøksmål mot ham. Blant annet fordi den artikkelen han lenker til, som de fleste umiddelbart vil se, er av injurierende karakter.

   Jeg er ikke interessert i noen debatt med Krudtaa om dette her på Radikal Portal, og ytterligere innlegg fra hans side vil bli ignorert. Siden det dreier seg om en rettssak, vil jeg be moderator på Radikal Portal om å vurdere Krudtaas tilgang til dette nettstedet, dersom han misbruker det til å bedrive forhåndsprosedyre og spre injurierende blogger.

 8. AvatarMarius Aanonlie // 2014-11-21 kl 15:01 //

  «Wakefields skjebne»? At han ble tatt grundig for forskningsjuks? Det er ikke en «skjebne», men en naturlig konsekvens av hans egne handlinger.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-11-21 kl 15:11 //

   Man skal være ganske langt ute i konspiranoiaen for å ha Wakefield som helt:
   http://www.sciencebasedmedicine.org/andrew-wakefield-the-panel-is-satisfied-that-your-conduct-was-irresponsible-and-dishonest/
   http://www.nhs.uk/news/2010/01January/Pages/MMR-vaccine-autism-scare-doctor.aspx

   Jeg har svart opp Skaftnesmo i eget innlegg her på denne siden. Jeg henviser også, hva MMR angår til en annen artikkel jeg har skrevet her inne https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/

   • Avatarjupiternor // 2014-11-22 kl 16:13 //

    Hva er dine tanker om at medforfatter til den omdiskuterte studien John Walker-Smith ble frikjent i høyesterett?

    http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/mmr-doctor-john-walkersmith-wins-high-court-appeal-7543114.html

    In May 2010, Prof Walker-Smith lost his licence to practise along with Dr Andrew Wakefield who was at the centre of the MMR research.

    A GMC fitness to practise panel found both men guilty of misconduct over the way the research was conducted.

    Its verdict followed 217 days of deliberation, making it the longest disciplinary case in the GMC’s 152-year history.

    Today the GMC suffered a serious blow when Mr Justice Mitting, sitting in London, ruled the verdict and the decision to strike off could not stand.

    The judge criticised the disciplinary panel’s «inadequate and superficial reasoning and, in a number of instances, a wrong conclusion».

    The judge said: «It would be a misfortune if this were to happen again.»

    He urged that in future such cases should be «chaired by someone with judicial experience».

    Allowing Professor Walker-Smith’s appeal, the judge said the panel should have decided whether he had told the truth about his intentions when he carried out treatments.

    «The GMC’s approach to the fundamental issues in the case led it to believe that was not necessary, an error from which many of the subsequent weaknesses in the panel’s determination flowed.

    «It had to decide what Professor Walker-Smith thought he was doing. If he believed he was undertaking research in the guise of clinical investigation and treatment, he deserved the finding that he had been guilty of serious professional misconduct and the sanction of erasure.

    «If not, he did not, unless perhaps his actions fell outside the spectrum of that which would have been considered reasonable medical practice by an academic clinician.

    «Its failure to address and decide that question is an error which goes to the root of its determination.

    «The panel’s decision cannot stand. I therefore quash it.»

  • Nå har Trond Skaftnesmo for lenge siden avslørt de virkelige svindlerne i Wakefield-saken, og gjett… svindleren er ikke Wakefield, og han er ikke tatt i forskningsjuks:
   Wakefield saken – bak medieoverflaten
   http://www.paradigmeskifte.nu/2013/02/620/

   For de som er interessert i sannheten er også boka til Skaftnesmo å anbefale, der får man en enda grundigere vurdering av hva som skjedde med Andrew Wakefield:
   Folkefiender – om sannhetens pris og vitenskapens sjel
   https://www.tanum.no/_faglitteratur/historie-og-arkeologi/folkefiender-trond-skaftnesmo-9788293235040

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. ”VACCINEGATE”: CDC har fått sin egen Snowden

Kommentarfeltet er lukket.