Rettferdighet for Israel og Palestina

Foto: Jill Granberg, Flickr.

Løsning av konflikter forutsetter gjerne et kompromiss hvor begge parter må fire på kravene.

Hans Olav Fekjær
Om Hans Olav Fekjær (8 artikler)
Hans Olav Fekjær er psykiater og var svært aktiv i SF på 60-tallet. Hjemmeside: www.fekjaer.org/hansolav.html

For den som skal ta standpunkt til en konflikt, virker det intuitivt mest saklig å innta et mellomstandpunkt med like mye krav til begge parter. Men er det alltid slik?

I forbindelse med Obamas besøk i Israel, uttaler talsmannen for Netanyahus regjering, Mark Regev:   «For å få en fredsavtale må man selvsagt stille krav også til palestinerne, ikke bare til Israel.»

Det lyder så naturlig og riktig, og går vel hjem hos mange, også i Norge.

OK, tenker jeg, la oss stille de samme krav til begge parter:

– Ingen av partene skal okkupere den andres land

– Ingen av partene skal bygge hus på den andres land

– Ingen av partene skal fengsle den andres innbyggere uten lov og dom

– Ingen av partene skal legge hindringer for den andres næringsvirksomhet, handel osv.

– Ingen av partene skal hindre den andres innbyggere i å forflytte seg og reise fritt

– Ingen av partene skal stjele vannressurser fra den andre

– Osv., osv.

De samme regler for begge parter – det må da være det mest rettferdige!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Rettferdighet for Israel og Palestina

 1. «Ingen av partene skal okkupere den andres land»
  – Er det ikke arabere som fremdeles okkuperer store deler av Israel?
  «Ingen av partene skal bygge hus på den andres land»
  – Hva med de 124 arabiske bosetninger INN i Israel?
  Osv…hykleri uten grenser…
  Les mer om Palestinere, Israel og menneskerettigher her:
  https://tarud.wordpress.com/2013/04/28/palestinere-israel-og-menneskerettigher/

Kommentarfeltet er lukket.