Articles by Hans Olav Fekjær

Hans Olav Fekjær
About Hans Olav Fekjær (8 Articles)
Hans Olav Fekjær er psykiater og var svært aktiv i SF på 60-tallet. Hjemmeside: www.fekjaer.org/hansolav.html

Jeg savner ordet rettferdighet!

// 2 Comments

Underbetalingen av kassadamer og lagerarbeidere skaper rikdom for noen få. Hvorfor gis lavtlønte en følelse av å være lite verdsatt? Hvorfor er ikke lenger den trofaste [...]