frihet

Frihetens helsepris

// 0 Comments

Forhåndsgodkjenning av medisinsk behandling i utlandet høres ut som en frihet og et fremskritt, men har problematiske [...]

Borgerlønn – en befriende utopi

// 38 Comments

Borgerlønn er en utopi som kan bli realitet. Det kan hjelpe oss mot en verden med mindre jobb, mer mening, hvor klimakrisens løsning er innenfor rekkevidde og menneskers [...]

Kunsten å være kvinne

// 0 Comments

For mange kvinner lever etter ytre forventinger og oppdager ikke før sent i livet at det ikke var dette de ville [...]