frihet

Frihetens helsepris

2015-11-06 // 0 kommentarer

Forhåndsgodkjenning av medisinsk behandling i utlandet høres ut som en frihet og et fremskritt, men har problematiske [...]

Borgerlønn – en befriende utopi

2015-07-21 // 38 kommentarer

Borgerlønn er en utopi som kan bli realitet. Det kan hjelpe oss mot en verden med mindre jobb, mer mening, hvor klimakrisens løsning er innenfor rekkevidde og menneskers [...]

Kunsten å være kvinne

2014-05-29 // 0 kommentarer

For mange kvinner lever etter ytre forventinger og oppdager ikke før sent i livet at det ikke var dette de ville [...]

Ein dårlegare politikk for arbeidslivet

2013-10-15 // 0 kommentarer

Etter valet ser vi nok ein gong at fridomsomgrepet til Høgre og FrP eigentleg handlar om å verne om og styrke makta til eit mindretal i samfunnet, noko som mellom anna er [...]