frihet

Frihetens helsepris

6. november 2015 // 0 kommentarer

Forhåndsgodkjenning av medisinsk behandling i utlandet høres ut som en frihet og et fremskritt, men har problematiske [...]

Borgerlønn – en befriende utopi

21. juli 2015 // 38 kommentarer

Borgerlønn er en utopi som kan bli realitet. Det kan hjelpe oss mot en verden med mindre jobb, mer mening, hvor klimakrisens løsning er innenfor rekkevidde og menneskers [...]

Kunsten å være kvinne

29. mai 2014 // 0 kommentarer

For mange kvinner lever etter ytre forventinger og oppdager ikke før sent i livet at det ikke var dette de ville [...]

Ein dårlegare politikk for arbeidslivet

15. oktober 2013 // 0 kommentarer

Etter valet ser vi nok ein gong at fridomsomgrepet til Høgre og FrP eigentleg handlar om å verne om og styrke makta til eit mindretal i samfunnet, noko som mellom anna er [...]