Ni Mandela-sitater du neppe ser igjen i mainstreammedia

Etter at han vant fredsprisen og seinere, etter sin død, har Nelson Mandela blitt framstilt som en ufarlig figur - hele verdens bestefar. Det var imidlertid mye sting i frihetsforkjemperen og han var ikke alltid ute etter å blidgjøre de mektigste.

1. Om den amerikanske krigføringen i Irak:
«Hvis det er ett land som har begått unevnelige grusomheter  rundtom i verden så er det USA. De bryr seg ikke om mennesker» 

2. Om løsningen på Israel-Palestina-konflikten:
«Israel burde trekke seg tilbake fra alle områdene de vant fra araberne i 1967, og Israel burde særlig trekke seg helt ut av Sør-Libanon, Golanhøydene og Vestbredden.

3. Om Che Guevara:
«Ches liv er en inspirasjon for ethvert menneske som elsker frihet. Vi vil alltid ære minnet etter ham.»

4. Om George Bush og hans motivasjon for Irakkrigen:
«Alt han vil ha er olje.»

5. Om Fidel Castro og den kubanske revolusjon:
«Fra begynnelsen har den kubanske revolusjonen vært en inspirasjonskilde for alle frihetselskende folk. Vi beundrer det kubanske folket for å ha opprettholdt sin uavhengighet og suverenitet konfrontert med den fæle imperialiststyrte kampanjen for å ødelegge de imponerende framskrittene gjort av den kubanske revolusjon… Lenge leve den kubanske revolusjon. Lenge leve kamerat Fidel Castro»

6. Om Muhammar Ghaddafi:
Det er vår plikt å støtte lederbroren… spesielt med tanke på sanksjonen som ikke bare treffer ham, de treffer massene av vanlige folk… våre afrikanske brødre og søstre.»

7. Om USAs planer for å invadere Irak:
«Hvis du ser på de hendelsene vil du trekke konklusjonen at USA er en trussel mot verdensfreden.»

8. Om den palestinske staten:
«FN tok et klart standpunkt mot apartheid, og etter hvert ble det bygd en internasjonal konsensus som bidro til å avslutte dette urettferdige systemet. Men vi vet så alt for godt at vår frihet er ufullstendig uten palestinernes frihet.»

9. Om Mahatma Gandhi:
«Fra Gandhi selv kom det aldri en absolutt utelukking av vold. Han innrømte våpnenes nødvendighet i enkelte situasjoner. Han sa:’Når en har valget mellom feighet og vold, vil jeg anbefale vold… Jeg foretrekker å bruke våpen i forsvar av ære over å forbli et stakkarslig vitne til æreløshet’.»

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned