Stans Tyrkias rettsfarse mot HDP!

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan styrer landet med hard hånd. Foto: Rabia

108 personer står tiltalt for å terrorisme etter å ha støttet en solidaritetsmarkering for folket i Kobane. Lederen av venstrepartiet HDP risikerer en dom på 15.000 års fengsel.

Arnljot Ask
Om Arnljot Ask (6 artikler)
Arnljot Ask er fredsaktivist, styremedlem i Solidaritet med Kurdistan og medlem av internasjonalt utvalg i Rødt.

Mandag 26.april startet den såkalte Kobane-rettssaken i Ankara. 108 politikere og personligheter fra det sivile samfunnet, især fra den kurdiske bevegelsen som slåss for likeverd og frihet for kurderne, sitter på tiltalebenken. 

De blir anklaget for terrorvirksomhet og mord i flere titalls tiltalepunkter knyttet til protester i forbindelse med IS sitt angrep på Kobane i oktober 2014. Daværende leder i Folkenes Demokratiske Parti (HDP), Selahattin Demirtas, som allerede har vært fengslet siden høsten 2017 og har rettssaker som kan gi han over 180 år i fengsel, får nå ytterligere tiltaler mot seg, med en strafferamme på 15 000 år!  

LES OGSÅ: Tyrkias krig mot kvinner!

Bakgrunnen for at disse nå anklages er en Twitter-melding i oktober 2014 som oppfordret til solidaritet med folket i Kobane. Signatorene holdes da ansvarlige for de 37 dødsfallene som fant sted under solidaritetsmarkeringene, selv om de fleste ble drept av skudd fra det tyrkiske politiet. Tyrkia regner markeringene som en støtte til PKK, som Tyrkia regner som en terroristorganisasjon.     

Den tyrkiske regjeringens framferd i denne saken er en grotesk videreføring av rettsforfølgelsene den fører mot alle opposisjonelle. Den bryter med internasjonale konvensjoner Tyrkia sier seg å følge i sitt forsøk på å bli EU-medlem. Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) har tidligere påpekt at det ikke er noe grunnlag for denne rettssaken, og bekreftet det sist i desember 2020. De har også bedt om at Selahattin Demirtas øyeblikkelig må løslates, da endelig dom heller ikke har funnet sted i de andre rettssakene som føres mot han.   

Denne rettssaken må også sees i sammenheng med den opptrappingen av forfølgelsen av HDP som nå finner sted, inkludert forsøket fra Erdogan på å få stengt partiet helt ned. Også den nye militæroffensiven mot PKK i Nord-Irak, og forberedelser til flere angrep mot kurderne i Syria, er en del av dette scenarioet. 

LES OGSÅ: Stans all norsk våpeneksport til Tyrkia!

Under rettssakens første dag ble flere av advokatene til de tiltalte stengt ute fra rettslokalet, med begrunnelsen at lokalet var fullt. Undertegnede og flere observatører fra Solidaritet med Kurdistan har tidligere erfart at internasjonale observatører til rettshøringene mot Demirtas er blitt nektet adgang av samme grunn. Aktoratet slipper først inn sine støttespillere for å fylle opp rettssalen. De forsvarerne  som nå måtte følge rettssaken via nettet fikk også kuttet lyden. De som hadde fått slippe inn fant det til slutt umulig å fortsette rettshøringen og forlot salen. Rettssaken ble så avbrutt og bestemt tatt opp igjen 3.mai. Nå er den ytterligere utsatt til 18.mai, pga covid-19 nedstenginga i Tyrkia. 

Solidaritet med Kurdistan i Norge hilser velkomment initiativet fra 34 medlemmer i EU-parlamentet, som oppfordret EU-ledelsen til å be Tyrkia om å få sende en observatør til åpningen av rettssaken i Ankara. Vi håper det blir imøtekommet før neste fase i denne rettsfarsen kommer.

Foreløpig har norske medier, som ellers har informert om Erdogan-regjeringens brudd på rettsikkerhet og ytringsfrihet, vært tause om dette massive angrepet på det partiet i den tyrkiske Nasjonalforsamlingen som står i veien for en fullbyrdet fascifisering av den tyrkiske staten.

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer også norske stortingsrepresentanter til å be norske myndigheter om å legge press på Tyrkia for å gi observatører fra norske menneskerettighetsorganisasjoner adgang til å observere denne rettsaken videre. Norsk UD må også markere seg klart mot prosessen med å få stengt ned HDP.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned