Tjener 9 mill. i året – skal lede Regjeringas pensjonsutvalg

Kristin Skogen Lund. Foto: Jarle Naustvik

Schibsted-direktør og tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund skal lede pensjonsutvalget. Det skal se på hvordan utbetalingene kan holdes nede.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Regjeringa ved Arbeids- og sosialdepartementet utnevnte fredag et pensjonsutvalg. Som det heter i mandatet utvalget har fått skal de «drøfte i hvilken grad det langsiktige målet i reformen om å begrense utgiftsveksten vil kunne nås» og komme med tilrådinger om hvordan målene om kostnadskutt kan gjennomføres.

LES OGSÅ: Pensjonsranet utvides

Videre skriver Regjeringa at man ved pensjonsreformen ønska å «styrke bærekraften både ved at veksten i utgiftene til alderspensjon begrenses og gjennom at styrkede insentiver til arbeid vil bedre pensjonssystemets finansieringsgrunnlag». Målet er altså at folk skal stå lenger i jobb og at staten skal betale ut mindre i pensjon.

Pensjonsreformen, som blei stemt gjennom i Stortinget i 2011, har fått hard kritikk for å være usosial. Dette fordi lavtlønnsgrupper taper og de som står i yrker med hard fysisk påkjenning ofte ikke er i stand til å stå i arbeid ut over pensjonsalder.

Det legges i tillegg an til ytterligere innstramminger da mandatet hevder at det ligger an «til at handlingsrommet i finanspolitikken de neste årene blir vesentlig mindre enn vi er blitt vant til, som betyr behov for økte offentlige inntekter og/eller reduserte offentlige utgifter».

LES OGSÅ: Sjeføkonom: Regjeringa har tatt fra pensjonister det de har gitt i fjerning av formueskatt og arveavgift

For å lede arbeidet med kritikk av pensjonsreformen har arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen henta inn direktør i Schibsted, tidligere direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. I 2018 tjente hun 8.921.000 kroner, ifølge Kampanje. Ifølge Nettavisen kjøpte hun seg en hytte til 15 millioner kroner mot slutten av fjoråret.

Banksjef i Grong Sparebank, Jon Håvard Solum, sitter i samme utvalg og tilhører også de som kan gå inn i pensjonisttilværelsen uten økonomiske bekymringer. Han hadde en inntekt på over 2,2 milioner kroner i 2018.

Ellers har utvalget en voldsom dominans fra høyresida på tross av at slike utvalg ifølge kutyme skal være balanserte uavhengig av hvem som sitter med regjeringsmakt. FrPs nestleder Terje Søviknes; tidligere statssekretær for Høyre, Christl Kvam; Venstre-politiker Marit Vidhovde er andre høyrevridde representanter. Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet og Fagfrobundets pensjonsekspert og lokalpolitiker for SV, Steinar Fuglevaag, er de som kan sies å representere venstresida.

Utvalgets medlemmer består i tillegg av fire professorer og NAVs pensjonsekspert.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned