Listhaug sier hun er stor jente nå – Solberg sniker unna ansvaret

Foto: Statsministerens kontor/Torbjørn Tandberg

De som skriker mest at norske verdier er truet er de som helst undergraver de. En villet politikk har ført til større mistillit og større ulikhet, ikke siden krigen har vi hatt en så unorsk regjering. Og i morgen skal vi bytte den ut!

Cathrine Sandnes
Om Cathrine Sandnes (4 artikler)
Cathrine Sandnes er første vara for Rødt i Søndre Nordstrands bydelsutvalg.

Jeg hadde aldri trodd at jeg noen gang skulle si at Sylvi Listhaug traff spikeren på hodet, men det gjorde hun her forleden dag. Hun skrev følgende på Facebook-siden sin: «Jonas Gahr Støre, Erna Solberg er ikke moren min, jeg er stor jente…» Helt enig! Hun fremstår som et stort trassig utagerende og utspekulert barn. Dette var hennes svar til Støre etter at han hadde sagt at Erna Solberg har gjort Norge til et kaldere og hardere samfunn gjennom at hun tok FrP inn i regjering. Han pekte spesielt på Listhaug, og hennes polariserende retorikk. Støre viste blant annet til hvordan Listhaug nylig snakket om flyktninger da hun tok til orde for å «utfordre» Menneskerettighetene : «Dette er personer som rett og slett… deres eget liv betyr ikke noe for dem. De dreper seg selv og andre. I møte med dette må vi ta i bruk nye virkemidler. Da er ett virkemiddel å sørge for å ha kontroll over hvem som kommer til Norge» Ap-lederen oppfattet i likhet med de fleste andre at ministeren sidestilte terrorister og flyktninger, og kritiserte statsminister Erna Solberg for at hun lar Listhaug drive på med sin splittende retorikk. «FrP har flyttet grenser i måten vi snakker om hverandre på. Erna Solberg har normalisert en splittende retorikk. Det lengste hun går er å si at «Jeg ville ikke ordlagt meg slik».

LES OGSÅ av Cathrine Sandnes: Solberg «Tror på Norge»: Når politikken ikke selger er det følelser som gjelder

Hatet som sprer seg
Få dager senere kunne Solberg, etter å ha reist rundt på valgkampturne blant sine egne slå fast at «Norge har ikke blitt et kaldere samfunn!» Så lettvint og useriøs er hun altså. Solberg har selv sagt at hatefulle ytringer ikke bare er ord, at de bidrar til å forme holdninger i samfunnet, og at de legitimerer hatefulle handlinger.  

Statsministeren forklarte Listhaugs utspill om å «utfordre» menneskerettighetene med at «Det er valgkamp.» Hun sier dermed at det er greit å sidestille flyktninger og terrorister når det er valgkamp. Solberg vet godt at for Listhaug er det valgkamp hver dag, hele året. Solberg vet også meget godt at selv om det er valgkamp, så er Listhaug minister, og hun vet naturligvis at når hat-ytringene kommer fra maktpersoner har de ekstra stor påvirkningskraft.

Hatet sprer seg til skolegården, til arbeidsplassene, Facebook og andre sosiale medier, til alle steder hvor folk ferdes. Det bekymrer ikke statsministeren.

LES OGSÅ: Erna Solbergs egne riksmobbere

Ministre som sprer løgner
De barna som bøller og bråker mest er nødvendigvis de som får mest oppmerksomhet — så også med Listhaug. Solberg visste nøyaktig hva hun gjorde da hun ga den store jenta hele landet som sandkasse, eller skal vi si Lekeland, hvor hun kan boltre seg, hvor kun fantasien setter grenser for hva hun sier for å skaffe seg tilhengere blant de mest frustrerte av oss, folk som har alt å tape på FrP-politikk, men som har Listhaug-briller på. Gjennom de brillene er årsaken til alle problemer, utfordringer eller Listhaugs oppkonstruerte problemer, innvandrere, først og fremst muslimer, og løsningen er alltid strengere innvandringspolitikk og «en integreringspolitikk som setter krav», det vil stort sett si ting som gjør livet vanskeligere for flyktningene, og som hemmer, ikke fremmer integrering. Når hun fremmer nye tiltak og kommer med nye forslag til innstramminger avslutter hun alltid med å gjenta de samme mantraene: Vi må kreve at de som kommer til Norge respekterer våre verdier, vi må sende tydelige signaler, vi må sette sikkerheten til befolkningen høyt, på sin robot-aktige måte. Det ligger alltid fordommer til grunn for forslagene: De ønsker ikke å integrere seg, de vil ikke jobbe, de vil ikke respektere norske verdier.

De som sier at de er bekymret for at norske verdier er truet er de som helst undergraver dem. Ikke siden krigen har vi hatt en så unorsk regjering som nå. I løpet av fire år med blå-brun regjering har vi sett at det er blitt større ulikhet og mindre tillit. Det er en villet politikk. Ministrene må bare spise så mye vafler, svinekjøtt og Kvikk Lunsj de bare vil, men det ser ikke ut til at det har gitt noen positiv effekt. De norske verdiene står under press, og det er ikke på grunn av flyktninger. Det er på grunn av en regjering som tar fra de fattige, som uføre, minstepensjonister, arbeidsløse, og gir til de rike. Det er på grunn av ministre som sprer løgner om, og mistenkeliggjør muslimer og som oppfordrer til angiveri.

LES OGSÅ: Mennesket, Listhaug og valgkampen

Respekterer ikke menneskerettighetene eller grunnloven
I et demokrati som vårt gjenspeiler i stor grad lovgivningen de rådende verdiene. Verdiene er hele tiden under forandring. I dag er det en selvfølge i Norge at homofile kan gifte seg med den de elsker, akkurat som alle andre. Listhaug respekterer ikke det. Under FrPs landsmøte i 2009 holdt hun en tordentale mot Partnerskapsloven. Hun slo harmdirrende fast at «Ekteskapet — det er mellom mann og kvinne»

Når hun vil gå løs på Menneskerettighetene viser hun at hun ikke respekterer Grunnloven vår.

Mahad Abdi Mahamud kom til Norge som 14-åring for 17 år siden. UNE begynte å grave i mange gamle saker, og de kom til at blant andre Mahamud ikke kom fra Somalia slik han hadde sagt, men fra Djibouti. Han ble ansiktet til flere hundre personer som fikk samme skjebne. «Vi må sende klare signaler om at det ikke lønner seg for de som kommer hit å lyve til norske myndigheter» sa Listhaug da hun forsvarte at mange får sine statsborgerskap trukket tilbake. Dette viste seg å stride mot folks rettsoppfatning. Mange reagerte med vantro. Er det virkelig sant? Hva er vitsen med å grave i sakene til mennesker som kom for mange år siden og som er etablert med barn, ektefelle og jobb her. Hvorfor skal så mange straffes for at en fjortenåring sannsynligvis (som det het i dommen fra tingretten) snakket usant om hvor han kom fra? Mange engasjerte seg i saken. Det ble arrangert demonstrasjoner, og det ble samlet inn penger til rettssaken. Folk mente at her må nåde gå for rett og viste at den kristne kulturarven ikke er noe vi smykker oss med, men som vi bærer i oss.

Hvilken omgang har Listhaug selv med sannheten? Tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen har fulgt lenge og godt med på hvordan forskningen brukes. Han sa i fjor at han ser et mønster i at regjeringen mistolker forskning med overlegg, og misbruker forskningen. Han viste for eksempel til at Listhaug, 5. april i fjor, samme dag som Stortingsmeldingen om asylinnstramninger ble presentert, skrev et debattinnlegg på NRK Ytring der hun slo fast at det svært ofte er foreldrene og familien som sender barna på farefulle reiser og at barna tvinges i stor grad på flukt, og ofte stilles under press om å sende penger til familien. Hun viste til en undersøkelse gjort av psykologisk institutt ved Universitet i Oslo. Forskerne bak undersøkelsen tok avstand til Listhaugs måte å tolke resultatene på. Ottersen sa videre at det skulle være unødvendig å minne statsråder på at det i et velfungerende samfunn må være slik at forskning ikke vris og vrenges på.

LES OGSÅ: Angiveri — et gufs fa en annen tid

Kan ikke ta de viktigste verdien for gitt
Menigheten på Listhaugs sekteriske Facebook-side hedrer henne med likes, delinger og hyllester i kommentarfeltet. Nåde den som skriver en kritisk kommentar til Listhaug på hennes Facebook-side. De blir bombardert med usaklige svar fra listhaugianerne. «Så du vil ha svenske tilstander?» «Idiot! De er bare snyltere som vil ta over landet.» «Heldigvis har vi Sylvi, den eneste som har skjønt noe…» Det er blinde hyllester av ministeren, ingen politiske diskusjoner, ingen argumentasjon. Siden vitner om en tilhengerskare som ikke evner å tenke kritisk og selvstendig. Med Listhaug-briller på er verden enkel å forstå! Jeg har en mistanke om at de som lar seg forlede så til de grader av populisten er folk som ellers ikke ville engasjert seg, om det ikke var for Listhaug tror jeg de ville vært sofavelgere. Listhaug snakker et språk de forstår, hun tilbyr enkle «forklaringer» og enkle «løsninger». Vi vet at Frps velgere er de velgerne som har lavest utdanning og lavest yrkesdeltakelse blant alle velgerne. Listhaug og Frp drar fokus bort fra den økonomiske politikken og til innvandring. Tilhengerskaren ser ikke hvordan regjeringen bygger ned velferden selv om mange av dem merker det på kroppen, samtidig som FrP peker på flyktninger som en trussel mot velferdsstaten.

Vi kan ikke ha det slik i Norge at statsministeren og statsrådene lyver til folket, snakker om deler av befolkningen som «de andre», og undergraver de norske verdiene som vi setter slik pris på; likhet, tillit, humanisme, likeverd og frihet. Alt som har gjort dette landet til et trygt og godt land å bli født i, å vokse opp i og å leve i, det Norge som vi vil gi videre til de som kommer etter oss. De norske «verdiene» ministrene snakket om, som brunost, svinekjøtt og alkohol står nok fjellstøtt. De egentlige verdiene våre kan vi ikke ta for gitt. Vi kan stå opp for de på mandag. Godt valg!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.