Stortinget må omgjøre Nord universitets nedleggelse av lærerutdanninga på Nesna!

Nord universitet fra hovedcampus i Bodø med bilde av utdanningsminister Iselin Nybø.. Foto: Lars Røed Hansen og Venstre

Strategien fra regjeringa er enkel: Først får du samlet studiestedene under én ledelse, gir dem begrensede midler, og så kan du sitte og se på at ledelsen og styret legger ned selv, mens du later som du er i mot.

Synne Høyforsslett Bjørbæk
Om Synne Høyforsslett Bjørbæk (6 artikler)
Synne Høyforsslett Bjørbæk er fylkestingsrepresentant for Rødt Nordland.

Teksten er skrevet sammen med Per-Gunnar Skotåm,  fylkestingsrepresentant Rødt Nordland, sentralstyremedlem i Rødt.

Onsdag 26. juni ble en svart dag ikke bare for Nesna, Sandnessjøen og Helgeland, men for hele distrikts-Norge. Når Nord universitet-styrets nestleder Bjørg Tørresdal, ifølge Brønnøysunds Avis, sier at «Endringer på Helgeland er kort fortalt en styrking av Helgeland» er det et uttrykk for en ødeleggende arroganse.

Det gir status å kunne kalle seg universitet. Men det gir ikke nødvendigvis flere lærere og sykepleiere for å imøtekomme behovene i kommunene. Som vi nettopp har sett, gir det færre. Skal et universitetsstyre kunne bestemme en utdanningsstruktur som legger føringer for hvor folk skal bo? Skal de samme styrene også kunne bestemme skjebnen til hele lokalsamfunn? For Rødt er svaret et rungende nei. Dette er overordnede politiske spørsmål som må bestemmes av Stortinget.

Lærerutdanninga er både en institusjon og en hjørnestein i Nesna kommune, og nedlegging er derfor en katastrofe for lokalsamfunnet. Dette er enda et eksempel hvordan den pågående sentraliseringspolitikken, og ideologien om at stort er best, undergraver bosettinga i distriktene. Det er grundig dokumentert at ledelsen i Nord universitet hadde et klart mål fra dag én i fusjonsprosessen om nedlegging både på Nesna og i Sandnessjøen. De mange løftene om utvikling og satsning har vist seg å være bløff. I 2015 sa de: «Det vil ikke bli færre studiesteder». Fire år etter sier de: «Vi mente ikke for all framtid».

Styrevedtaket er et resultat av politisk ansvarsfraskrivelse når det gjelder det høyere utdanningstilbudet her i landet. Strategien fra regjeringa er enkel: Først får du samlet studiestedene under én ledelse, gir dem begrensede midler, og så kan du sitte og se på at ledelsen og styret legger ned selv, mens du later som du er i mot og toer dine hender. Det er akkurat sånn utdanningsminister Nybø fra Venstre har opptrådt på vegne av regjeringa.

Universitetsreformen i 2016 førte til at styrene fikk en makt de aldri hadde hatt tidligere. Det innebærer altså i praksis at de kan legge ned studietilbud i en hel region. Denne makten har de ikke noe politisk mandat til å forvalte, og de har nå vist at de ikke er i stand til å forvalte den. Derfor må universitetsstyrene fratas denne makten gjennom at Stortinget tilbakefører universitetenes autonomi slik den var før 2016. Sammen med kravet om at Stortinget må omgjøre nedleggingsvedtaket, vil dette bli et viktig krav i den videre kampen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned