new public management

Ekspander eller dø

2020-04-15 // 0 kommentarer

Økonomisk vekst, konkurranse og profitt er blitt en enorm del av vår tilværelse. Det strider mot både hva som gir mennesker mening i livet og står i motsetning til å ta [...]