sentralisering

Hvordan få folk til å flytte for Dummies

29. april 2018 // 0 kommentarer

Det kuttes i studietilbud og samferdselstilbud i distriktene. Samtidig er det mangel på fagpersonell og problemene med fortetning i byene fortsetter. Hva blir igjen når [...]

Fullbyrdet tvang

4. mai 2017 // 0 kommentarer

Å gå i spissen for tvangssentralisering har aldri vært noen god politisk sak i Norge. Heller ikke i 2017 vil dette være en [...]