Et sykehusvesen utenfor demokratisk styring og kontroll

Foto: Kjetil Lenes

2,8 millioner nordmenns pasientdata har vært tilgjengelig for et hundretalls IT-arbeidere i utlandet. Igjen sitter overbetalte styreledere i helseforetakene uten kontroll og helseminister Høie reagerer knapt.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Etter pålegg fra EU skal offentlige virksomheter splittes, deles opp, privatiseres, tjenester skal settes ut på anbud og så videre. Innenfor sykehussektoren skal det kartlegge lønnsomme pasienter (for private) og ulønnsomme pasienter (for det offentlige). Private helsetjenester og sykehus blomstrer opp i samme takt som fortjenestene. Velferdsprofittørene har gode dager.

Under en av oppsplittingene innenfor offentlig sektor, ble Sykehuspartner HF opprettet, og underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Organisasjonskartet blir mer komplisert og vanskelig å ha oversikten over. Igjen sitter overbetalte ledere og styrer – uten kontroll – og med amnesti fra å bli stilt til ansvar virker det som.

Nå viser det seg at et hundretalls 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa har hatt tilgang og utvidete rettigheter til datasystemet til Helse Sør-Øst, og dermed sensitive pasientinformasjoner. De utenlandske IT-arbeiderne har hatt mulighet til å hente ut pasientdata til 2,8 millioner nordmenn.

I det helseminister Bent Høie (Høyre) blir konfrontert med disse funnene, så er svaret at han vil be ledelsen i Helse Sør-Øst om ytterligere informasjoner. Hvorfor blir de ikke suspendert – og det på timen? Det samme gjelder styret, som har ansvaret for de beslutningene som fattes. Kan man ha tillit til styrer og ledelse som opptrer slik?

Dette er prisen det norske folk må betale etter at sykehusene ble omgjort til foretak, og privatpersoner i styrene får operere etter «billigste anbudsprinsippet», og forvaltningen av milliarder av offentlige kroner. Og uten å ha demokratiske folkevalgte beslutninger i ryggen.

Det haster med å gjøre som Skottland, hvor staten igjen underla sykehusene offentlige forvaltnings- og styringsprinsipper. Det må vi snarest gjøre i Norge også.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned