Klimatrusselen krever effektive og rettferdige tiltak

FOTO: Tomasz Sienicki

For å begrense klimaendringene til 1,5 grader trenger vi gjennomsiktige og rettferdige tiltak som virker, nå.

Hallvard Birkeland
Om Hallvard Birkeland (2 artikler)
Hallvard Birkeland er aktivt medlem av Naturvernforbundet i Bergen.
Atle Rasmussen
Om Atle Rasmussen (0 artikler)
Leder i El & It-forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane

FNs rapport om 1,5 grader forteller at vi har bare 12 år på å kutte over 50 prosent av utslippene. Klarer vi ikke det, vil dagens unge i løpet av sin levetid oppleve virkelig farlige klimaendringer. Vi merker allerede i dag stadig flere perioder med helt unormalt vær. For våre egne barn og barnebarn vil situasjonen bli mye mer dramatisk. For dem vil det bli ekstremt mye dyrere – antakelig umulig – å løse klimakrisa seinere, dersom vi ikke gjør den nødvendige jobben i dag.

Omstilling på overtid
Barn og barnebarn av vanlige lønns- og trygdemottakere vil rammes hardere av klimaendringene enn barn av rikfolk. Samtidig er det slik at de rike gjennom sitt forbruk har bidratt langt mer enn folk flest til den økende klimatrusselen. Likevel rammer mange klimatiltak dem hardest som har minst fra før, mens de velstående lett kan kjøpe seg fri på den ene eller andre måten.

Siden effektive tiltak har blitt utsatt i flere tiår, må nå hele verden gjennom en dramatisk omstilling på svært kort tid. Dette kan lett komme til å ramme mange næringer og arbeidsplasser. For arbeidsfolk er det avgjørende at omstillingen ikke kommer som en plutselig kollaps i eksisterende næringer, men at det systematisk bygges opp nye, bærekraftige løsninger og næringer basert på nullutslipp samtidig som fossilbaserte næringer gradvis fases ut.

LES OGSÅ: Arbeidsfolks erfaringer trengs i miljø-og klimakampen!

Tiltak som virker
Hovedårsaken til drivhuseffekten er fossile brennstoffer: kull, olje og gass. Nær sagt alle økonomer er enige om at den mest effektive måten å kutte ned på bruken av fossile brennstoffer, er ved å øke prisen på dem. Da vil fornybar energi bli konkurransedyktig på pris. Men dette vil ramme hardest de som har lite fra før. Høstens demonstrasjoner fra «de gule vestene» i Frankrike viser hvorfor politikerne ikke tør å øke klimaavgifter på drivstoff mer enn noen ører. Men resultatet er at utslippene heller ikke går ned, slik de må.

Fagbevegelsen og miljøbevegelsen må kreve at klimatiltak innrettes på en sosialt rettferdig måte. Dersom økende avgifter på alt fossilt kompenseres til folket på en forståelig, sosialt og geografisk rettferdig måte, vil det bli mulig å gradvis heve avgiftene til et nivå der de får virkelig effekt.

Canada skal nå innføre en modell der stigende avgift på drivstoff blir betalt direkte tilbake til innbyggerne. En tilsvarende modell må også utredes for Norge. Dersom avgiften også legges på importvarer, mens den refunderes for eksportvarer, vil en slik avgift ikke ramme oljevirksomheten før avgiftene eventuelt blir innført internasjonalt. Men når alle vet at avgiftene på alt fossilt vil fortsette å stige, vil det utløse både innovasjon og investeringer i fornybare alternativer. Dette kan bidra til å utløse den kraftige omstillingen til nullutslippsøkonomi som må komme i gang.

LES OGSÅ: Sosialt blind miljøpolitikk – mat for høyrepopulismen

Gjennomsiktighet og rettferdighet
Hvor mye av avgiftsmidlene som bør betales tilbake til innbyggerne, og hvordan dette skal gjøres, er forhold som en utredning må se nærmere på. Den mest gjennomsiktige og rettferdige modellen vil være at alle avgiftsmidler fordeles etter klare regler og betales uavkortet inn på konto til hver enkelt innbygger. Men andre modeller er fullt mulig.

For barn og unge er det avgjørende at klimatiltakene virker effektivt. For folk flest er det dessuten avgjørende at de blir utformet på en enkel og rettferdig måte. Det kan bli et viktig grunnlag for en folkebevegelsen for klimaet, en bevegelse vi virkelig har bruk for nå.

(Teksten er en lett bearbeiding av et forslag til uttalelse fra Trondheimskonferansen 2019)

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.