Klimatrusselen krever effektive og rettferdige tiltak

FOTO: Tomasz Sienicki

For å begrense klimaendringene til 1,5 grader trenger vi gjennomsiktige og rettferdige tiltak som virker, nå.

Hallvard Birkeland
Om Hallvard Birkeland (3 artikler)
Hallvard Birkeland er økososialist, pensjonist, fagorganisert. Bor i Bergen.
Atle Rasmussen
Om Atle Rasmussen (0 artikler)
Leder i El & It-forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane

FNs rapport om 1,5 grader forteller at vi har bare 12 år på å kutte over 50 prosent av utslippene. Klarer vi ikke det, vil dagens unge i løpet av sin levetid oppleve virkelig farlige klimaendringer. Vi merker allerede i dag stadig flere perioder med helt unormalt vær. For våre egne barn og barnebarn vil situasjonen bli mye mer dramatisk. For dem vil det bli ekstremt mye dyrere – antakelig umulig – å løse klimakrisa seinere, dersom vi ikke gjør den nødvendige jobben i dag.

Omstilling på overtid
Barn og barnebarn av vanlige lønns- og trygdemottakere vil rammes hardere av klimaendringene enn barn av rikfolk. Samtidig er det slik at de rike gjennom sitt forbruk har bidratt langt mer enn folk flest til den økende klimatrusselen. Likevel rammer mange klimatiltak dem hardest som har minst fra før, mens de velstående lett kan kjøpe seg fri på den ene eller andre måten.

Siden effektive tiltak har blitt utsatt i flere tiår, må nå hele verden gjennom en dramatisk omstilling på svært kort tid. Dette kan lett komme til å ramme mange næringer og arbeidsplasser. For arbeidsfolk er det avgjørende at omstillingen ikke kommer som en plutselig kollaps i eksisterende næringer, men at det systematisk bygges opp nye, bærekraftige løsninger og næringer basert på nullutslipp samtidig som fossilbaserte næringer gradvis fases ut.

LES OGSÅ: Arbeidsfolks erfaringer trengs i miljø-og klimakampen!

Tiltak som virker
Hovedårsaken til drivhuseffekten er fossile brennstoffer: kull, olje og gass. Nær sagt alle økonomer er enige om at den mest effektive måten å kutte ned på bruken av fossile brennstoffer, er ved å øke prisen på dem. Da vil fornybar energi bli konkurransedyktig på pris. Men dette vil ramme hardest de som har lite fra før. Høstens demonstrasjoner fra «de gule vestene» i Frankrike viser hvorfor politikerne ikke tør å øke klimaavgifter på drivstoff mer enn noen ører. Men resultatet er at utslippene heller ikke går ned, slik de må.

Fagbevegelsen og miljøbevegelsen må kreve at klimatiltak innrettes på en sosialt rettferdig måte. Dersom økende avgifter på alt fossilt kompenseres til folket på en forståelig, sosialt og geografisk rettferdig måte, vil det bli mulig å gradvis heve avgiftene til et nivå der de får virkelig effekt.

Canada skal nå innføre en modell der stigende avgift på drivstoff blir betalt direkte tilbake til innbyggerne. En tilsvarende modell må også utredes for Norge. Dersom avgiften også legges på importvarer, mens den refunderes for eksportvarer, vil en slik avgift ikke ramme oljevirksomheten før avgiftene eventuelt blir innført internasjonalt. Men når alle vet at avgiftene på alt fossilt vil fortsette å stige, vil det utløse både innovasjon og investeringer i fornybare alternativer. Dette kan bidra til å utløse den kraftige omstillingen til nullutslippsøkonomi som må komme i gang.

LES OGSÅ: Sosialt blind miljøpolitikk – mat for høyrepopulismen

Gjennomsiktighet og rettferdighet
Hvor mye av avgiftsmidlene som bør betales tilbake til innbyggerne, og hvordan dette skal gjøres, er forhold som en utredning må se nærmere på. Den mest gjennomsiktige og rettferdige modellen vil være at alle avgiftsmidler fordeles etter klare regler og betales uavkortet inn på konto til hver enkelt innbygger. Men andre modeller er fullt mulig.

For barn og unge er det avgjørende at klimatiltakene virker effektivt. For folk flest er det dessuten avgjørende at de blir utformet på en enkel og rettferdig måte. Det kan bli et viktig grunnlag for en folkebevegelsen for klimaet, en bevegelse vi virkelig har bruk for nå.

(Teksten er en lett bearbeiding av et forslag til uttalelse fra Trondheimskonferansen 2019)

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Klimatrusselen krever effektive og rettferdige tiltak

 1. AvatarHal Vard Birkeland // 2019-01-31 kl 09:14 //

  Trondheimskonferansen vedtok enstemmig denne formuleringen:

  «Trondheimskonferansen krever at klimatiltak må innrettes på en sosialt rettferdig måte. Dersom økende avgifter på alt fossilt kompenseres til folket på en forståelig, sosialt og geografisk rettferdig måte, vil det bli mulig å gradvis heve avgiftene til et nivå der de får virkelig effekt.

  Trondheimskonferansen mener at ulike modeller om Karbonavgift til fordeling (KAFF) må utredes.»

  I tillegg ble det vedtatt i hovedresolusjonen at konferansen går mot åpning av nye felt i Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet.

  KAF løser åpenbart ikke hele utfordringen med klimatrusselen – mange flere tiltak må til, og raskt. Men uten en sosialt rettferdig mekanisme for å heve prisene på alt fossilt, ser det ut til å være plent umulig å fase ut fossile brennstoffer før vi befinner oss i klimakaos.

 2. «Hovedårsaken til drivhuseffekten er fossile brennstoffer: kull, olje og gass. Nær sagt alle økonomer er enige om at den mest effektive måten å kutte ned på bruken av fossile brennstoffer, er ved å øke prisen på dem.»

  Drivhuseffekten er jo en av forutsetningene for at det i det hele tatt er liv på jorden!
  Alle som ikke blir puttet penger på for å fremme en spesiell mening forstår at klimaet i all hovedsak styres av solens aktivitet og at alt dette ligger langt utenfor menneskenes mulighet og makt til å herske over.

  Løgnen om menneskeskapte klimaendringer / global oppvarming er avslørt og tilbakevist gang på gang.
  Frigjøringen av relativt beskjedne mengder CO2 ved brenning av fossilt brennstoff har absolutt ingen praktisk innvirkning på klimaet.
  Hele dette klimahysteriet er skapt for to ting, det ene er som et grunnlag for avgift, dernest for å få folks fokus bort fra viktige ting som blant annet skadevirkningene av innvandring.
  På høy tid nå at folket får opp øynene for det som virkelig er viktig for vår fremtid!

  • AvatarHal Vard Birkeland // 2019-01-31 kl 16:03 //

   @mjolne:disqus Du kan mene hva du vil – tanken er fri. Jeg velger å stole mer på tusenvis av forskere som fremmer en vitenskapelig konklusjon verdens herskere åpenbart bare motvillig vil akseptere. Den koster nemlig penger!

   Men for all del, dersom Putin, Trump og kronprins Salman har rett, så er det jo bra for oss. Sjansen for det er likevel mikroskopisk. Det er ikke akkurat de folka jeg vil stole mest på.

   • Nå er jo påstander og teorier om CO2 som «skrekkgass» tilbakevist mange ganger, og innleide løgnere som Al Gore ble tatt i nettopp ren løgn.
    Det ligge enormt med penger i dette klimahysteriet, og det er drivkraften og løgnpropaganda er redskapen.
    Personlig er jeg stor motstander av virkelig forurensning og ødeleggelse av miljø, spørsmålet er jo bare definisjonen av forurensning.
    I den sammenheng er CO2 en livgivende gass som går rett inn i kretsløpet igjen.
    Det viser seg stadig at de som har rette kontaktene kan «forurense» akkurat så mye du vil, for eksempel ser ikke MDG lederen noe problem med at han selv kjører rundt i en gammel bensinsluker av en Range Rover med V8 motor i, og Gunnhild Stordalen ser ikke problem med å reise jorden rundt med privatfly når hun skal på klima og miljøkonferanser, osv.

 3. AvatarTor Nivlheim // 2019-02-20 kl 10:53 //

  Hvilken klimatrussel??
  Det er absolutt ingen holdepunkter for at menneskene påvirker klimaet på noen som helst måte.

Kommentarfeltet er lukket.