Ny blåblå rekord: Over 100.000 fattige barn i Norge

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen/Høyre

Forskjellene og fattigdommen i Norge fortsetter å øke under høyresidas styre. 3,3 prosent av barna i Norge levde i "vedvarende lavinntekt" i 2001. Nå gjelder det 10,3 prosent.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

For første gang så lenge Statistisk Sentralbyrå har registrert statistikk på det er over 100.000 barn i Norge registrert som fattige — eller tilhørende en husholdning med vedvarende lavinntekt, som er begrepet de bruker.

Blåblå år med skattekutt for de rikeste og velferdsstat kutt for de som har minst har bidratt til å øke forskjellene og gjør at veksten av barnefattigdom har skutt fart. SSBs oppføringer viser at det i 2001 var 3,3 prosent av Norges barn som levde i fattigdom, mens det nå er 10,3 prosent. Også under rødgrønt styre økte barnefattigdommen om enn markert mindre enn under de sentrums-høyre og høyreregjeringene Norge har hatt etter årtusensiftet. Fire år med Kjell Magne Bondeviks andre regjering (2001-2005 ) så barnefattigdommen øke fra 3,3 prosent til 6,7 prosent. Under de åtte årene med rødgrønt styre (2005-2013) blei andelen fattige barn økt fra 6,7 prosent til 8,6. SSBs tall går fram til 2016 og de tre årene med Høyre og ved kongens bord har gitt en ytterligere økning på nesten like mange prosentpoeng som en så under de åtte årene med Jens Stoltenberg som statsminister.

LES OGSÅ: Lønnsinntekta faller og fattigdommen øker — den blåblå politikken fungerer som planlagt

Til NRK sier Sosialistisk Venstrepartis leder, Audun Lysbakken, at det er dramatiske tall, at regjeringa er passiv i møte med utviklinga og anbefaler å følge tidligere statsminister og den konservative nestor Kåre Willochs råd om å øke barnetrygda. Den har stått stille på 970 kroner helt siden 1996, på tross av at inflasjon har gjort at man får kjøpt langt mindre får den summen i dag enn for 20 år siden.

Heller ikke da Lysbakken var barne-, likestillings- og inkluderingsminister (2009-2012) økte denne, men SV går inn for 1,9 milliarder mer i potten for å øke barnetrygda i sitt alternative statsbudsjett for 2018.

De siste årene har arbeidsløsheta økt og sysselsettinga dalt. I tillegg har lønnsøkninga under Solbergs to regjeringer vært lav og til og med gått ned med 2,2 prosent i 2016, noe statsministeren har syntes å være fornøyd med. Når dette har blitt kombinert med at de sosiale ytelsene har gått ned eller stått i ro har fattigdommen økt. SSB melder at fattigdommen rammer barn av innvandrere spesielt hardt. 5,5 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn er fattige, mens 37,8 prosent av de med lever i SSBs kategori av vedvarende lavinntekt.

Andelen barn uten innvandrerbakgrunn som lever i fattigdom er betydelig høyere enn den totale andelen barn i fattigdom i 2001.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Ny blåblå rekord: Over 100.000 fattige barn i Norge

 1. Det er kanskje like godt å nevne for det første at vi hadde en konstant økning i barnefattigdommen også under den rødgrønne regjeringen.

  Så bør det kanskje nevnes at det for rotnorske barn ikke er noen økning i fattigdommen, og at hele økningen har kommet hos barn med innvandrerbakgrunn.

  Flere regjeringer har forsøkt et utall virkemidler for å øke sysselsettingen blant innvandrere uten å lykkes.

  I fravær av gode virkemidler må man rett og slett konkludere at fortsatt økt innvandring gir fortsatt økning i antall fattige barn, med alle de samfunnsmessige problemene som fattigdom og utenforskap fører med seg.

  Og jo mer man øker innvandringen, slik venstresida vil, jo mer vil barnefattigdommen stige, så uten en mirakelkur for å sysselsette innvandrere, vil regjeringer med base i venstresida øke denne fattigdommen mer enn regjeringer med base på høyresida.

  Jeg er ikke Solbergregjeringens største fan, men skal denne regjeringa først angripes fra venstre (og det har den godt av!), så kunne man kanskje velge et politikkområde der de rødgrønne faktisk ikke var enda verre og i tillegg – i kraft av sin innvandringspolitikk -nærmest garanterer enda større forverringer om de slipper til igjen!

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-04-10 kl 09:57 //

   Det står i artikkelen du leser under at barnefattigdommen økte under de rødgrønne. Økninga var imidlertid ikke konstant da den gikk marginalt ned fra 2010 til 2011.

   Om jeg ikke tar feil har ikke Arbeiderpartiet vært for fullsysselsetting siden 1970-tallet, mulig det var 1980-tallet. Høyre har aldri vært for full sysselsetting. Noen må rammes av den arbeidsløsheten de ønsker. At innvandrere rammes hardt av denne er veldig forutsigbart. Forsøkene på å øke denne sysselsettinga har for det meste skjedd under det katastrofale new public management-regimet hvor de blant annet blir «ansatt» som gratis varestablere for Rema 1000 i ei uke og så kastes tilbake til NAV igjen.

   Men som det også står i artikkelen du kommenterer under var den totale barnefattigdommen 3,3 prosent i 2001. Blant barn uten innvandrerbakgrunn er den nå 5,5 prosent. Barnefattigdommen øker altså uavhengig av innvandring.

   Økninga i barnefattigdommen var større under fire år med Bondevik enn åtte år med Stoltenberg. Tre år med Solberg har gitt nesten like stor økning som åtte rødgrønne år. Det er ikke hold i påstanden din om at «regjeringer med base i venstresida øke [vil] denne fattigdommen mer enn regjeringer med base på høyresida.

   • Avatarbørre arnold // 2018-04-10 kl 15:32 //

    Det er vel ikke snakk om at de vil (ønsker) å øke barnefattigdommen med innvandringspolitikken sin men at dette blir konsekvensen om man ikke får sysselsatt betraktelig flere innvandrere i gruppene med svær høy ledighet. Det samme skjer i alle andre land i Europa uavhengig av hvem som styrer.

  • Det viktige er å lete etter løsninger i stedet for uendelig debatt langt bakover i tid om hva som skjedde i den perioden og under den regjeringen.
   Ingen ting kan bli bedre uten løsninger.
   Likevel bør folk klare å se at HøyreHøgre står for en passiv regjerings-politikk og handlingslammelse og dette av ideologiske årsaker fordi ideologien og høyre-troen og fantasien er at alle problemer blir borte med frihet og ved passivitet og med kaos og med kaosliberalisme som ideologi.
   Ap preges av mye av det samme og den samme ideologien som i Høyre slik Ap er nå.
   Det er tåkepreik og tåketaktikk og utsettelses-taktikk og avsporingsteknikker og hykleri og bløff og løsningsfobi og feighet.
   Jeg vil ikke bruke mer plass her nå.
   Alle kan finne mine vurderinger og mine forslag til løsninger.

Kommentarfeltet er lukket.