Ny blåblå rekord: Over 100.000 fattige barn i Norge

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen/Høyre

Forskjellene og fattigdommen i Norge fortsetter å øke under høyresidas styre. 3,3 prosent av barna i Norge levde i "vedvarende lavinntekt" i 2001. Nå gjelder det 10,3 prosent.

Nyhet
Om Nyhet (717 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Joakim Møllersen

For første gang så lenge Statistisk Sentralbyrå har registrert statistikk på det er over 100.000 barn i Norge registrert som fattige — eller tilhørende en husholdning med vedvarende lavinntekt, som er begrepet de bruker.

Blåblå år med skattekutt for de rikeste og velferdsstat kutt for de som har minst har bidratt til å øke forskjellene og gjør at veksten av barnefattigdom har skutt fart. SSBs oppføringer viser at det i 2001 var 3,3 prosent av Norges barn som levde i fattigdom, mens det nå er 10,3 prosent. Også under rødgrønt styre økte barnefattigdommen om enn markert mindre enn under de sentrums-høyre og høyreregjeringene Norge har hatt etter årtusensiftet. Fire år med Kjell Magne Bondeviks andre regjering (2001-2005 ) så barnefattigdommen øke fra 3,3 prosent til 6,7 prosent. Under de åtte årene med rødgrønt styre (2005-2013) blei andelen fattige barn økt fra 6,7 prosent til 8,6. SSBs tall går fram til 2016 og de tre årene med Høyre og ved kongens bord har gitt en ytterligere økning på nesten like mange prosentpoeng som en så under de åtte årene med Jens Stoltenberg som statsminister.

LES OGSÅ: Lønnsinntekta faller og fattigdommen øker — den blåblå politikken fungerer som planlagt

Til NRK sier Sosialistisk Venstrepartis leder, Audun Lysbakken, at det er dramatiske tall, at regjeringa er passiv i møte med utviklinga og anbefaler å følge tidligere statsminister og den konservative nestor Kåre Willochs råd om å øke barnetrygda. Den har stått stille på 970 kroner helt siden 1996, på tross av at inflasjon har gjort at man får kjøpt langt mindre får den summen i dag enn for 20 år siden.

Heller ikke da Lysbakken var barne-, likestillings- og inkluderingsminister (2009-2012) økte denne, men SV går inn for 1,9 milliarder mer i potten for å øke barnetrygda i sitt alternative statsbudsjett for 2018.

De siste årene har arbeidsløsheta økt og sysselsettinga dalt. I tillegg har lønnsøkninga under Solbergs to regjeringer vært lav og til og med gått ned med 2,2 prosent i 2016, noe statsministeren har syntes å være fornøyd med. Når dette har blitt kombinert med at de sosiale ytelsene har gått ned eller stått i ro har fattigdommen økt. SSB melder at fattigdommen rammer barn av innvandrere spesielt hardt. 5,5 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn er fattige, mens 37,8 prosent av de med lever i SSBs kategori av vedvarende lavinntekt.

Andelen barn uten innvandrerbakgrunn som lever i fattigdom er betydelig høyere enn den totale andelen barn i fattigdom i 2001.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.