Lønnsinntekta faller og fattigdommen øker – den blåblå politikken fungerer som planlagt

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ Arbeids- og sosialdepartementet

Gjennomsnittsinnbyggeren i Norge har lavere reallønn nå enn da høyresida tok makta i 2013. Flytting av makt og penger fra arbeidere til kapitalister har gitt resultater som forventet og som ønsket av regjeringa.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Tidligere denne uka presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) tall som viser at nedgangen i reallønna i 2016 var enda verre enn tidligere antatt. Justert for prisstigning var lønnsinntektene til en vanlig innbygger i Norge 2,2 prosent lavere enn i 2015, et år som hvor vi så en lønnsvekst godt under gjennomsnittet. Dette gjør at lønna gir mindre mat på bordet enn hva den gjorde i 2013, året de blåblå inntok regjeringskontorene. Med en bevisst klassepolitikk til fordel for kapitalen har de rike sponsorene til høyresida fått akkurat det de bestilte.

LES OGSÅ: Når tall er viktigere enn menneskeverd — høyresiden tar pleiepengene og skiller dødssyke barn fra sine foreldre

En konsekvens av høyrepolitikk
Allerede i løpet av 2016 blei det meldt at et labert lønnsoppgjør kombinert med høy inflasjon ville gjøre at lønnsarbeidere måtte belage seg på å få mindre igjen for inntekten sin. Dette blei bekrefta like over årsskiftet da tall viste at det store flertallet av Norges befolkning som har inntekten sin utelukkende fra lønnsarbeid hadde opplevd en nedgang i reallønn, altså lønnsøkning minus prisstigning. Bare i 1978 har man sett et verre år helt siden den tilgjengelige statistikken fra SSB starter i 1970. Den negative lønnsutviklinga kom på tross av en økonomisk vekst på 1,1 prosent.

«Alle husholdningstyper opplevde realinntektsnedgang i 2016, men størst nedgang hadde barnefamilier», forteller SSB. 11.000 mindre til hver av oss er nettoen av fjorårets regnskap.

At dette skjer under den mest høyrevridde regjeringa siden Norge var okkupert er ikke overraskende. Perioden etter de rødgrønne takket for seg har vært preget av en høyere arbeidsløshet, liberalisering av arbeidslivet, færre folk i arbeid, angrep på det organiserte arbeidslivet og en rasering av velferdsstaten. Dette har blitt kombinert med en enorm overføring av rikdom til de som har bungnende pengepunger fra før av, gjennom skatteseddelen og gjennom privatisering. Alle disse faktorene bidrar til det begredelige tallet som viser at medianinntekten i Norge har sunket betraktelig.

LES OGSÅ av Joakim Møllersen: Arbeiderpartiet: Gå til venstre eller gå i grava

Velstanden sildrer ikke nedover
Det er naturligvis også andre faktorer med i bildet. En lav oljepris og en petroleumssektor som er mindre investeringsvillig er den viktigste som ligger utafor regjeringas kontroll. Likevel klarte altså Norge seg gjennom finanskrisas strabaser — da vi så en krymping av økonomien på 1,7 prosent — og etterdønninger uten at det gikk ut over levestandarden til lønnsarbeiderne.

Jeg skal ikke skryte de rødgrønnes krisepolitikk opp i skyene, for det fortjener den ikke. Likevel hadde de en grunnleggende forståelse for at motkonjunkturpolitikken som føres når økonomien går dårlig må brukes til å øke den økonomiske aktiviteten. Dette gjøres gjennom offentlige investeringer som får hjulene til å gå rundt og holder folk i arbeid. Under Erna Solberg og Siv Jensen har man økt oljepengebruken kraftig, men i stedet for å kjøre tiltak som hjelper folk flest har de prioritert skatteletter som best kan betegnes som gjenytelser for pengegavene Norges rikeste personer har drysset over dem de siste årene.

På samme måte som Donald Trump og hans kabinett av milliardærer nå gjennomfører skatteletter som vil komme dem selv til gode er fantasifortellingen om hvorfor dette gjøres helt lik på begge sider av Atlantarhavet. Å gi dem som har så alt for mye fra før skal gi investeringer som igjen skal gi arbeid og velstand for de som blir fratatt sine velferdstjenester og slik finansierer skattegavene. Dette er trickle down economics som ført av Margaret Thatcher og Ronald Reagan. Men det fungerte ikke på 1980-tallet. Det fungerte heller ikke på 1990-tallet da flere land over hele verden tok etter frivillig eller blei påtvunget denne politikken fra IMF og Verdensbanken. Og tro det eller ei, men det vil ikke fungere i dag heller. Faktisk skal du slite med å finne økonomer som kjøper forklaringene høyresida gir for å rettferdiggjøre at de tar fra de fattige og gir til de rike.

Er det en ting som er sikkert om kapitalister og rikfolk så er det at de på generelt grunnlag er veldig glade i pengene sine. Rikdommen vil ikke sildre nedover, men heller tårne seg opp bak høye gjerder i byenes dyreste strøk og i fjerne skatteparadiser. De investerer i sin egen rikdom og makt, ikke i forbedra vilkår for arbeidere.

LES OGSÅ: Solberg «tror på Norge»: Når politikken ikke selger er det følelser som gjelder

Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør
Solberg og Jensen spiller på lag med Kristin Skogen Lund i NHO og med Stein Erik Hagen. Høyresida vet at disse rike få vil bli rikere om de får skattekutt som er 160 ganger større enn de hun gir til 94 prosent av befolkninga. Det er ikke noe mysterium at når man åpner for mer midlertidighet vil arbeideres rettigheter stå svakere og fagorganiseringen lide. Fasiten er klar for hver privatisering og anbudsutsetting av offentlig virksomhet;  overskudd går ut av staten og det genereres på lavere lønn og pensjon til arbeiderne og gir dårligere tjenester for skattebetalerne.

Det er en bevisst politikk nettopp for å skape større forskjeller.

Da er det heller ikke overraskende når Klassekampen på onsdag meldte om 5.000 flere fattige barn. Eller når NAV legger fram en rapport som viser at vi har fått 21 prosent flere fattige siden 2011, en periode hvor vi også fikk 81 prosent flere milliardærer. Med SSBs nye tall bor over 100.000 barn i fattige hjem, mens den største investeringa, år etter år, er skattelette til folk som allerede har kvalmende formuer.

For noen tiår siden argumenterte høyresida åpent for at vi trengte flere arbeidsløse. Da blei det enklere for bedriftene å skalte og valte med arbeidskrafta, må vite. På den måten ville arbeiderbevegelsen miste makt og oppslutning, og det mente de var noe fint.

I dag mener de naturligvis nøyaktig det samme. Forskjellen er at de har skjønt at de fleste slettes ikke vil ha en slik politikk og en slik hverdag. Derfor legger de skylda på «late fattige» når de vil kutte i arbeidsløshetstrygda. Derfor legger de skylda på «skumle minoriteter» når de raserer velferdsstaten. Derfor legger de skylda på «mektige LO» når de tar penger og makt fra arbeidere og sender det rett til sine venner og sponsorer som kan høste enda mer av arbeidet andre legger ned for dem.

Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør. De fører en klassepolitikk for de rikeste, men er ikke ærlige nok til å si det. Nå som alltid går det på bekostning av arbeidsklassen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

12 kommentarer på Lønnsinntekta faller og fattigdommen øker – den blåblå politikken fungerer som planlagt

 1. AvatarKjell Magne Fagerbakke // 2017-12-16 kl 10:53 //

  I 2013 var lønnsnivået 60% høgare enn i Europa, med tisvarande overforbruk så ei reallønsnedgong var fornuftig. Å gje dei «innsparte» midlane til dei som hadde nok er ikkje like fornuftig. Saknar eit forbrukskritisk argument i denne artikkelen. Å dele verdiane må være ei gode både for menneske og natur. Vil ein noko med fattigdommen innfører ein borgarløn. Vil ein gje framtidige generasjonar ein natur å leve med kortar ein arbeidstida. Realøna må gjerne gå ned i det rikaste landet i verda.

  • Avatarbørre arnold // 2017-12-16 kl 18:51 //

   MDG er såpass ærlige at de vil gjøre alle fattigere her til lands ifølge valgkamp brosjyrene deres ved årets valg.

  • AvatarElisabeth Andersen // 2018-01-29 kl 14:39 //

   Hvis borgerlønnen er så lav at du ikke kan leve annstendig av den, så er vi like langt! Skal borgerlønn være en løsning må den opp på minst 20 000 kr utbetalt. Det er mange som ikke kan, eller ikke bør jobbe! Og da nytter det ikke om folk flest har helse til å jobbe ved siden av mens boligpriser og husleier øker og skatter, avgifter, bompenger, kollektivtrafikkpriser, osv. øker. Vil man ha ned fattigdommen må man fjerne bompenger, avgifter, ol som er veldig usosiale uansett! Ofte ender avgifter og lisenser opp hos namsmannen fordi folk har 5000 kr å leve for etter boutgiftene er betalt, og de kan ikke ha en økonomisk buffer for da sier sosialkontoret ( de må søke supplerende sosialhjelp på grunn av alt for lave NAV-sattser ) at da må de leve av sparekontoen, så de ahr aldri noe til overs, også dumper det lisenser på 1500- 3000 kr med 14 dagers betalingsfrist ned i postkassa… Fattige har ikek sjans!! Med den nye midielisensen så blir dette enda værre. Nav krever at fattige må ha internett og telefon for å kommunisere med NAV, men regner internett og telefon som unødvendig luxus, og dekker ikke utgifter til dette, og i tillegg må disse menneskene betale lisens i dyre dommer… Det er å voldta folk som ligger nede!!! Før kunne de skrote Tven og slippe unna, det går ikke lenger…

 2. Regjeringen har gjordt livet svært vanskelig for mange mennesker. En regjering bestående av kvinner, en tarvelig gjeng som ikke bryr seg om befolkningen….

 3. AvatarJallaman // 2017-12-16 kl 17:29 //

  Vil du ha mindre ulikhet, så stopp å ta inn folk fra utlandet som ikke har forusetning for å komme inn i arbeidslivet

  —————

  – Innvandring øker ulikheten betydelig

  NRK har bedt SSB regne på hvordan innvandring påvirker ulikheten i landets største byer. Forskerne beskriver utslagene som store.

  https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betydelig-1.12523173

 4. AvatarJarle Hammen Knudsen // 2017-12-16 kl 18:44 //

  Fattigdommen øker uansett hvem som styrer, det er pga. innvandringa.

  • Koster rundt 20 mrd å få vekk fattigdommen. Ikke så vanskelig som man tror. Økt barne trygden var vel enn viktig ting. Avgiften på strøm til staten økt 15 mrd siden 2013.

 5. AvatarJohn Atle Vestvik // 2017-12-19 kl 04:55 //

  Om du leser Bondevik II regjeringens NOU 2003:19 Makt og demokrati, kapittel 13 Konklusjon, Makten og folkestyret – De sprengte rammene, så finner du noe som kan ligne en strategiplan for redusert demokrati. Og ikke overraskende, Statsminister Solberg var kommunalminister da utredningen ble publisert. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-019/id118893/sec14

  Har samlet noen sitater for å pirre nyskjerrigheten.

  «Nasjonalstaten har vært ramme om tre moderne prosjekter – rettsstat, demokrati og velferdsstat. Det er usikkert hva som
  skjer med disse prosjektene dersom nasjonalstatene blir sterkt svekket»

  «Den mest sentrale endringen av maktforhold i Norge er at demokratiet i grunnbetydningen folkestyre – et formelt beslutningssystem gjennom flertallsvedtak og folkevalgte organer – er i tilbakegang.»

  » I Medborgerundersøkelsen var tre av fire helt eller delvis enige i at partiene ikke er interessert i hva folk mener, mens fire av fem var helt eller delvis enige i at stortingsrepresentantene ikke tar særlig hensyn til vanlige folks meninger. Tallene er uttrykk for et representativt system i tillitskrise.»

  «Mindretallsparlamentarismen gir Stortinget en relativt sterk posisjon overfor regjeringen, men Stortinget har samtidig mistet kontroll med store saksområder. Makten er flyttet andre steder.»

  «Privatisering og globalisering flytter makt fra regjeringer og folkevalgte organer til produsentforetak og flernasjonale konserner.»

  «En eventuell avskaffelse av fylkeskommunen kan skape sterkere press i retning av kommunesammenslåinger som skal øke den administrative effektiviteten, men som samtidig vil øke avstanden mellom innbyggerne og beslutningssentrene. Dermed forsterkes rolleforvandlingen fra medborger til mottaker og bruker.»

  «Barometerdemokratiet har et motstykke i eliteorientert kritikk av folkemeningen som ustabil, selvmotsigende, kortsiktig og intolerant. Dette var kjernen i den aristokratiske kritikken av massedemokratiet før stemmerettsutvidelsen og partisystemet, og den er gjenoppstått som populismekritikk etter at partienes grep på massene er forbi.»

  «Lederskapsundersøkelsen viste både at det er betydelig avstand mellom ledere på ulike samfunnsområder og at lederne samlet avviker sterkt fra befolkningen i sosial bakgrunn, kjønn og holdninger. Mens folkeflertallet vil ha økonomisk utjevning, sosial stabilitet og nasjonal kontroll, vil beslutningselitene ha effektivitet, omstilling og internasjonalisering.»

  «Ledere i Arbeiderpartiet inngår ofte i samme form for elitesirkulasjon som politikere i andre partier, med pendling mellom politikk,
  næringslivsledelse, informasjons- og lobbyvirksomhet. Slik elitesirkulasjon har økt med «selskapiseringen» – fristilling og
  markedsretting – av offentlige verk. I næringslivet finner vi tette nettverk i form av overlappende styreverv, der nære bekjente gir
  generøse lederlønninger og opsjonsavtaler til hverandre.»

  «Makt utøves av personer. Elitesirkulasjon og nettverk av beslutningstakere er institusjonalisering av personlig makt, med økte
  muligheter for gjensidige tjenester.»

 6. AvatarElisabeth Andersen // 2018-01-29 kl 14:29 //

  Dette går på bekostning av arbeiderklassen, fordi de fattige brukes som ris bak speilet for at arbeiderklassen skal finne seg i å jobbe mer for mindre… Men, det går i aller høyeste grad også utover de fattige, de som er nødt til å søke støtte fra Nav på grunn av sviktende helse, eller utslitte kropper… De tivnges til å være gratis arbeidskraft for næringsliv og investorer, gjerne på 2,5 års kontrakter, under påskudd av at dett efår flere i arbeid… Ja, flere er i arbeid, men ikke i lønnsgivende arbeid! De er ansatt på slavekontrakter gjennom NAV som gir dem så lite å leve for at det ikke går rundt, og de opparbeider seg mer og mer inkasso ( inkassoselskapene eies også av folk som tar ut mye profitt… ), i stedet for at de kunne fått de samme jobbene til en anstendig lønn som sine kollegaer. De har ikke råd til å være med på julebordet, får ikke ferie, og får ikke igjen på skatten selv om de egentlig skulle hatt igjen, fordi de må søke supplerende sosialstøtte for å overleve, og da mister de denne om de får igjen på skatten, og sosialkontoret beregner at de kan leve for skattepengene i så og så lang tid… Dvs. om de betaler for mye skatt så får de mindre å rutte med, for de får aldri igjen de pengene… De frå heller ikke feriepenger, og kan ikke eie en sparekonto, for da får de ikke støtte fra sosialkontoret… Så de kan aldri ha noe til overs! Å ha en økonomisk buffer er umulig så lenge man er slave hos NAV… Det er ingen som blir frisk(ere) av å leve sånn!! Men investorene og aksjeeierne kan ta ut mer i profitt… Og det er KUN dette som ligger bak arbeidslinja! Ap fører samme politikk, det var Bjarne Håkon Hansen som startet hetsen mot dem på NAV, ved å hevde at «det bare er å stå opp om morran», som er en skikkelig nedlatende komentar og holdning til folk som av forskjellige årsaker trenger hjelp… Det er å tråkke på de som ligger nede, og gni dem inn i søledammen, for så å skylde på dem de tråkker på og hevde at det er deres egen feil…

  Folk bør forstå at det er ingen som lever fett på NAV! Og at det alltid har lønnt seg å jobbe, uansett, så om velferdsordningene blir mer levelige og anstendige så vil det fremdeles lønne seg å jobbe! Det finnes virkelig mange folk som ikke kan jobbe, og de ligger i koma, er døende, kreftpasienter, ME syke, MS, Fibriomyalgi, psykiarti pasienter, hjerte kar, lungesyke, mm. Og det er virkelig ingen arbeidsgiver som har råd til å ansette folk med gigantisk hull i CVen, en elendig «attest» fra politikere og presse som hevder at de er udugelige, late snyltere, og med en varierende helse som gjør at de ikke kan love å komme på jobb… For de vet aldri om de har en god dag, bare noen gode timer, eller er heldig og har en fin uke…

  Om vi øker velferdssatsene slik at de har minst 20 000 kr utbetalt i måneden så vil vi spare penger på at de bruker helsetejenester sjeldnere, og mindre medisiner. Men en anstendig inntekt så går bekymringene ned, og flere får betalt regninger, og kan spise sunnere. De vil også kunne unne seg å være sosial oftere, når de har helse til det, uten at det betyr at de må sulte i flere måneder etterpå… Det samme gjelder pensjonistene som har slitt og strevet for å bygge opp alt vi har i dag, og som blir takket med å måtte leve langt under sultegrensen…
  Og vi har råd til det!! Vi har rå dtil å øke satsene!! Det har blitt flere pensjonister og folk på NAV, men prosenten i forhold til befolkningen ( som også har økt ) er den samme! Dessuten har vi råd til å bruke milliarder på uredelig kriging basert på løgn og svindel… Stoltenbergs krig i Libya kostet 11 milliarder…. Bombeflyne som ble kjøpt inn for å bombe enda flere uskyldige land i fremtiden kostet vel 75 milliarder, pluss 55 millioner i opplæring av hver pilot, pluss flere milliarder til vedlikehold… His vi går tilbake til å være en fredsnasjon igjen så har vi mer enn råd nok til å ha en anstendig velferdsstat…

  Men, målet er at Norge som selvstendig land opphører. Folkestyret er allerede borte, og snart demokratiet også… Vi skal styres av EU, NATO, USA og TISA lignende avtaler, og da kan jo ikek normenn ha egen særordninger innen velferd… Så målet er å legge ned velferdsstaten, inkludert pensjon, sykepenger, fødselspermisjon, mm. Vi skal bli som USA, der syke og eldre må bo hos familie og forsørges 100% av dem, eller bo på gata, om ikke familien har råd til å sette dem bort på instutisjon.
  Målet med å legge ned velferdsstaten er at da trenger man ingen minstelønn, da ligger alle lønninger over uansett, for det finnes ingen velferdssatser… Målet er å skaåe arbeidenede fattige, som kan brukes som ris bak speilet for de som tjener litt mer, slik at disse må yte mer og mer… Til de også blir utslitte og fattige… Men, alle fattige er tapere, og kan takke seg selv, så da slipper de rike unna med politikken igjen og igjen… De rike smøres, men må likevel ikke hvile på sine laubær, det er ikke rom for mer enn en vinner, og Bill Gates er rikere enn dem, så stå på!!! Jo flere arbeidende fattige, jo billigere arbeidskraft for profittjegerne…

  Moderne slaveri.

  Skal Norge ha en sjanse til å unng å dette, må FrP, H, V, Ap, MDG, og alle støttepartier til disse havne under sperregrensen! Ellers er løpet kjørt!Støtter Rødt Ap, så er det ingen vits i å stemme på dem heller, uansett om de er for en mer generøs velferdstat… Det er mulig vi må ha en revolusjon og kvitte oss med dagens styresett, og innføre direktedemokrati?

 7. AvatarRoald Bentzen // 2018-01-30 kl 07:40 //

  Når alle innvandrere lar være å jobbe så trekker det ned gjennomsnittet, selv om de som deltar i arbeidslivet har det som før!

  • Avatarbørre arnold // 2018-01-30 kl 12:59 //

   Alle lar ikke være å jobbe noen bidrar mere enn snittet men enkelte grupper har latterlig lav arbeidsdeltakelse og lite antall år i arbeidslivet. Tror somaliere kom dårligst ut som gruppe jmf det første Brockmannutvalget fra 2011.

Kommentarfeltet er lukket.