FNs hovedorgan for utvikling: Finansbransjen har formet og dominert den globale økonomien

Foto: Stillbilde fra The Real News' video.

FN-organet peker ut finansbransjens dominans over den økonomiske utviklingen som hovedårsaken til økende ulikhet, gjeldstyngede økonomier, økonomisk usikkerhet og liten vekst. De ber om en 'new deal' for hele verden.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

UNCTAD, FNs generalforsamlings hovedorgan for handel og utvikling, har i sin årlige Trade and Development Report for 2017 pekt ut finanssektoren som hovedproblemet for den globale økonomien. I forbindelse med UNCTAD styremøte for handel og utvikling uttalte hovedforfatter av rapporten og leder for  avdeling for globalisering og utviklingsstrategier, Richard Kozul-Wright, at det er finansbransjen som har formet den globale økonomiske politikken.

— Finans – ikke handel, ikke teknologi – har vært den dominerende kraften i å utforme den globale økonomien de siste 30 årene.

LES OGSÅ: De to rikeste banksjefene økte formuen med 2,5 milliarder da Trump ble president

En utvikling for de få
I rapportens forord forteller forfatterne om hvilke konsekvenser dette har hatt for de økonomiske realitetene:

Selv når økonomisk vekst har vært mulig; om det har vært gjennom et nasjonalt konsumgilde, en opptur i boligmarkedet eller eksport; har fordelene disproporsjonalt tilfalt de få. Samtidig har en kombinasjon av for mye gjeld og for lite etterspørsel på globalt plan forhindret vedvarende ekspansjon av verdensøkonomien. Kuttpolitikken som blei innført i kjølvannet av finanskrisa for nesten ti år siden har også bidratt til denne samfunnsutviklingen.

FN-organet mener markedsstyringa av økonomi og politikk har tatt overhånd, noe som har kommet til syne gjennom en eskalerende globaliseringsprosess som de kaller hyperglobalisering. Forfatterne ber om en mer aktiv politikk for å adressere «global og nasjonal asymetri i ressurser, teknologi, markedskrefter og politisk innflytelse forårsaket av hyperglobalisering som har generert ekskluderende resultater, og vil forverre disse med hvis ingenting gjøres».

I et nylig intervju med The Real News peker Kozul-Wright på stadig større finansinstitusjoner, konserner og selskaper som årsaker til polariseringen i økonomien gjennom de økende forskjellene mellom fattige og rike. Han mener også at den store makta samlet på få hender har begynt å snike seg inn bakveien til politisk makt gjennom korrupsjon.

— Måten markeder struktureres nå, gjennom store finansorganer og konserner er selve kjernen til denne polariseringen og usikkerheten. Disse store private institusjonen har på dramatisk måte begynt korrumpere offentlig sektor; noe som er sant både om offentlig sektor på nasjonalt nivå og den offentlige sfære på internasjonalt nivå.

LES OGSÅ: Trump gjør Goldam Sachs-veteran til finansminister

Politisk misnøye grunnet korrupte politiske eliter
Han under streker at den politiske misnøyen ikke kommer fra skuffelse over hva handel og teknologi har gitt dem, men derimot hvordan økonomiske eliter har kjøpt seg til politisk makt.

— Det folk er desillusjonert over er hvordan politisk representasjon har blitt korrumpert av økonomisk makt… De stoler ikke på folkene som hevder å representere dem. Det er sant såvel på internasjonalt plan som på det nasjonale.

Kozul-Wright viser til hvordan andelen av økonomien som har gått til lønn stadig har sunket, mens bedriftene har tatt en stadig større andel av

Rapporten peker på en løsning av en global ‘new deal’. New deal er navnet på en sosialdemokratisk politikk ført av Franklin D. Roosevelt i etterkant av den store depresjonen da staten tok en mer aktiv rolle i økonomien og investeringene og løftet landet ut av en av de verste økonomiske krisene i kapitalismens historie.

— Jeg mener det er jobben til Trade en Development Report bygge videre på den forandringa og den endringa i holdning for å tilby en modigere visjon om hvor disse individuelle tiltakene for å motvirke konsekvensene av nyliberalismen kan bli vevd sammen til et større narrativ og en breiere samling av politiske initiativer som, hvis de blir imlpementert på en mer samkjørt måte, kan kan gi det nødvendige politiske alternativet og skape inkluderende og bærekraftig resultater som regjeringene har uttrykt gjennom de bærekraftige utviklingsmålene og andre plattformer.

Se hele intervjuet med Richard Kozul-Wright under.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned