Språk er makt

  Ordbok for underklassen handler om hvordan mennesker med makt bevisst holder tilbake informasjon og dekker over realitetene med innviklet språkbruk.

Ord som forandrer verden
Om Ord som forandrer verden (12 artikler)
Ord som forandrer verden er RadikalPortals spalte om faglitteratur, debattbøker og pamfletter. Vi stiller ti spørsmål til aktuelle forfattere om verket deres. Spalten blir redigert av Anders Hamre Sveen, som er journalistutdannet og har vært leder av faglig utvalg i Rødt.

Ordbok for underklassen – Slå tilbake mot byråkratispråk og nyord fra næringslivet, Arne Klyve og Jon Severud, Spartacus, 2013.

I boka Ordbok for underklassen tar Arne Klyve og Jon Severud et oppgjør med maktmenneskers svada, tåkepreik og bevisst forvirrende og uklare ordbruk. Boka bør være av interesse for alle som vil avsløre språklige hersketeknikker på sin egen arbeidsplass.

Arne Klyve. Du har skrevet boka ‘Ordbok for underklassen’ sammen med Jon Severud. Hva handler boka om?

Den handler om hva som skjuler seg bak mange nyord og honnørord og hvordan politikere og byråkrater radbrekker det norske språket for å dekke til realitetene. Altså en hersketeknikk der det legges et språklig røyketeppe over virkeligheten.

Hva er det viktigste du ønsker å fortelle?

Det viktigste er at vi kan bli klar over hvordan slike ord og uklar tale gjør noe med oss. Når næringslivets språk og logikk kommer inn i offentlig virksomhet, for eksempel i helse og utdanning, er det fare for at vi blir mer opptatt av måltall og mindre opptatt av å tenke.

Hvordan forteller dere det?

Et alvorlig tema som vi tar opp i en sarkastisk form. Vi har stor tro på at humor er en måte å nå frem med et viktig tema.

Hvorfor begynte dere å skrive denne boka?

Fordi vi lenge har vært frustrert over at denne markedsterminologien og forskjønnende tale fra ”tåkefyrster” som har infisert arbeidshverdagene våre. Jon Severud, som arbeider med utdanning, og jeg, innen helsefeltet, kunne se dette fra ulike utkikksposter.

Hva har du selv lært underveis?

Underveis og spesielt etter at boken kom ut, har vi lært at veldig mange i Norge er opptatt av det samme. Og så fikk vi innspill til mange nyord som vi ikke kjente. I tillegg er vi blitt mer bevisste på hvilke ord vi selv bruker.

Hvilke temaer utelot dere?

Vi har først og fremst holdt oss til ord fra bedriftsøkonomien, fra varehandelen. Slike ord er helt greie hvis du produserer støtfangere eller selger klær men ikke når du arbeider med mennesker. Vi har utelatt slike ord når de brukes i sammenhenger der det handler om kjøp og salg.

Er det noen andre som har greie på bokas tematikk?

Etter at vi skrev boken har vi fått innspill til så mange pussige nyord at det snart er stoff nok til en helt ny utgave. Mange har sendt oss elektroniske brev der de forteller hvordan de plages av dette på sin egen arbeidsplass.

Nevn en annen faglitterær bok/debattbok du vil framheve?

Kunnskapsbløffen av Magnus Marsdal og i tillegg alle fagbøkene og pamflettene som kommer fra Manifest forlag. Disse gjør oss klokere og setter oss i stand til å avsløre ting i det norske samfunnet.

Hvilken historisk person burde folk vite mer om?

Da vil jeg nevne en tysk professor i politisk økonomi, Freerk Huisken, som etter min mening er den som har skrevet mest innsiktsfullt om ungdomsvold, skolemassakre og skolens funksjon. Han er høyst levende (født 1941) og var en stor inspirasjonskilde for meg da jeg skrev boka Sinte unge menn i 2009.

Hvilke endringer i samfunnet håper du at boka kan bidra til?

At vi etter hvert kan få tilbake en mer samfunnsmessig tenkning i stedet for den rådende markedsliberalismen. Da må trykket komme fra veldig mange hold.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned