Aksjonistene vil aldri gi opp kampen for Førdefjorden

Foto: Natur og Ungdom

Det er på tide å finne frem kjettinger og hengelåser. Vi lover lenkeaksjoner, om det trengs.

Tina Andersen Vågnes
Om Tina Andersen Vågnes (2 artikler)
Tina Andersen Vågenes er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Nordic Mining planlegger en gruve i Sogn og Fjordane som vil legge store deler av Førdefjorden død. Folk i nærområdet vil ikke ha denne gruven, og mange truer med å flytte langt bort. Når gruveselskapet likevel hevder at de lokale er på deres side kommer arrogansen virkelig frem. Det er på tide å finne frem kjettinger og hengelåser for å stoppe dem.

Fikk ja trass fagmiljøers nei
Selskapene og lobbyistene som jobber for norsk mineralnæring feiret 17. april, da Nordic Mining fikk tillatelse fra regjeringen til å sprenge Engebøfjellet i Sogn og Fjordane og dumpe avfallet i Førdefjorden. Alle dem som bryr seg om bevaring av natur og matproduksjon i fjorden fikk derimot et hardt slag. Selskapet fikk ja til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam og kjemikalier i fjorden, trass i sterke protester fra blant andre Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Hvordan noen fremdeles kan ha tillit til at regjeringen lytter til fagpersoner, er vanskelig å fatte for miljøbevegelsen.

LES OGSÅ: Miljøpartiet Venstre på bærtur

Vi lover lenkeaksjoner
Etter avgjørelsen kom det voldsomme reaksjoner, som statsministeren i kjent stil ikke vil anerkjenne. «Saken er avgjort», sier Erna. Det vil nok mange være uenig i. Nordic Mining mangler tre konsesjoner for å starte, samt kapital. Natur og Ungdom har sammen med Naturvernforbundet, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe klaget avgjørelsen inn til Kongen i Statsråd og EFTA-domstolen. Kanskje viktigst av alt – vi lover lenkeaksjoner for å stoppe gruven hvis det trengs.

20438080646_e89aa8b7e2_o

Lenkeaksjoner er et kjent konsept innenfor naturvern og miljøbevegelsen. Mange kjenner til de voldsomme protestene under Alta-kampen på 70- og 80-tallet og hvor store innvirkninger aksjonene hadde. Aksjonistene som ble arrestert vant ikke saken, men ved å bryte loven vant de noe større. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson satt en måned i fengsel i forbindelsene med aksjonene ved Alta-vassdraget. I dag ville det kanskje vært vanskeligere å få 800 aksjonister til en ulovlig leir i Finnmark, midt i den verste vintertiden. Men likevel. Når over 1700 mennesker har sagt seg villige til å aksjonere ulovlig for Førdefjorden og Repparfjord, hvor det også planlegges gruvedeponi, må det være håp.

Sivil ulydighet en stolt tradisjon
Hvordan stopper man et gruveprosjekt næringsministeren, klima- og miljøministeren og kommunal- og moderniseringsministeren har satt sin prestisje i? At en høyreregjering vil sprenge et fjell og dumpe det i en fjord burde ikke sjokkere, men det kan føles håpløst å skulle stoppe planene. Selv om mange ser på sivil ulydighet som ekstremt, har det lenge vært en anerkjent måte å kjempe frem en sak på. Gandhi og frigjøringen i India, kampen for sortes rettigheter i USA og kampen for kvinners rettigheter har brukt ikke-voldelig sivil ulydighet for å vinne frem. For mange er det en stolt tradisjon miljøbevegelsen nå fortsetter med for Førdefjorden.

Mange muligheter til å stanse gruveprosjektet
Det kan virke som om Nordic Mining ikke er særlig langt fra å starte rutilgruven fra Engebøfjellet. Men inntil røret er lagt i fjorden er det lite grunn til å gi opp. Det er fremdeles mange muligheter til å stanse dem. Ved lokalvalget i september kan man endre sammensetningen i kommunestyrene i Sunnfjord og fjerne den lokale godkjenningen. En dom fra ESA, EØS sitt overvåkingsorgan, kan gjøre selve avgjørelsen fra regjeringen ulovlig. Direktoratet for mineralforvaltning kan nekte konsesjon. Men kanskje viktigst av alt, kan de 1700 menneskene som har sagt seg villig til å lenkeaksjonere stanse dem. Ti aksjonister som sitter lenket foran en gravemaskin har mer å si enn alle verdens festtaler fra ivrige politikere. Over tusen aksjonister kan slå enda hardere. Å bryte loven er noe miljøvernere ikke ser lett på – vi gjør det ganske sjelden. Men for å redde fjordene våre må vi gjøre det som trengs.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned