Nei til gavepakker til oljeselskapene!

Illustrasjonsbilde av plattformer på oljefeltet Frigg. Foto: Knudsens Fotosenter/DEXTRA Photo under lisens (CC BY 4.0)

Rødt i Nordland, Troms og Finnmark oppfordrer til å stemme mot oljeselskapenes skatteforslag. Det vil skape insentiver for alle slags investeringer, ikke bare de vi er for. Vi kan ikke binde oss til et synkende skip.

Linda Forsvik
Om Linda Forsvik (6 artikler)
Linda Forsvik er sykepleier og leder for Rødt Nordland.

Teksten er skrevet sammen med Helge Meyer Ryeng, leder Rødt Finnmark; Frode Bygdnes, fylkesleder Rødt Troms; og Per-Gunnar Skotåm, gruppeleder Nordland Fylkesting.

Rødt i Nordland, Troms og Finnmark vil advare mot å stemme for oljeselskapenes skatteforslag. Dette handler om en massiv støtte til allerede sterkt subsidierte oljeselskap og gir ingen garantier for arbeidsplassene i leverandørindustrien. 

Olje og gass er vår største utslippskilde. 27 % av alle norske utslipp kommer fra produksjon på sokkelen og disse er nesten dobla siden 1990. I tillegg til utslippene ved produksjon kommer utslippene når olje og gass forbrukes i andre land. Disse er 9-10 ganger større enn produksjonstallene. FNs klimapanel sier at verden må halvere utslippene innen 2030 og ha nært null utslipp i 2050, og etterspørselen av olje og gass vil måtte falle tilsvarende.

LES OGSÅ: Kapitalismen og utslippet av klimagasser

Medforfattere (f.v.) Helge Meyer Ryeng, Per-Gunnar Skotåm og Frode Bygdnes.

Hvor klokt er det da å stimulere til økt aktivitet i oljeutvinning?

Arbeidsprogrammet til Rødt slår fast at vi skal stanse nye lete- og prøveboringer og ikke gi nye tillatelser på norsk sokkel. Rødt Nordland, Troms og Finnmark, mener at dette er tiden for å avvikle olje og gassprosjekter, ikke å investere enda mer.

Forslaget om skatteutsettelser for oljeselskaper foreslår at investeringer kan trekkes fra årets overskudd før skatt med en gang, framfor å avskrives over 6 år som normalt. Dette vil gi insentiv til å investere nå (så lenge reglene gjelder).

Det fremstilles som at staten vil tjene på det, men det er åpenbart sludder. Faktum er at dette vil redusere balanseprisen med 10 dollar fatet! 

Dette er et skatteinsentiv som vil omfatte alle typer investeringer, både de Rødt er for (vedlikehold og miljø/sikkerhet) og de vi er imot (letevirksomhet og utbygging av nye felter). Formålet er å øke investeringene og aktiviteten, noe som øker produksjonen av olje og gass, og dermed utslippene i 30-50 år frem i tid. Forslaget omfatter alle investeringer som følger av investeringsbeslutninger gjort før 31.12.2021, det vil si beslutninger som enda ikke er tatt og de reelle oppdragene kan komme i lang tid etter 2021.

LES OGSÅ: Kriseprofitørene: Oppfordrer land til å saksøke land for koronatiltak

I E24 26. mai advarer også flere økonomiprofessorer om at skattelettelser til oljeselskapene vil føre til håpløst ulønnsomme investeringer. «Svake lønnsomhetsutsikter bør ikke kompenseres med stimulerende skatteregler. Hvis selskapene tror at lønnsomheten blir for dårlig med dagens skattesystem, er prosjektene neppe lønnsomme sett fra samfunnets side heller,» sier professor Karine Nyborg. Det vil altså være fellesskapet som tar risikoen og sitter igjen med tapet. 

Det er ingen garantier for at det er de prosjektene vi og fagbevegelsen ønsker oss som vil bli gjennomført. Det er heller ingen garantier for at investeringer tilfaller norsk leverandørindustri. De siste årene har mange slike prosjekter gått til blant annet Sør-Korea.

Rødt i Nordland, Troms og Finnmark mener at det vil være svært uklokt å binde industrien enda mer mot produkter og næringer som er på vei ned. Vi kan ikke fortsette å knytte arbeidsplassene i industrien til et synkende skip.

Det sentrale spørsmålet er hvorfor fellesskapet skal ta den største økonomiske risikoen for gigantiske selskap med solid økonomi og ekstremt investeringsgunstige skattelettelser? Midt under Koronakrisa, vel vitende om 200 milliarder tapte kroner i USA, delte blant annet Equinor ut milliarder i utbytte til sine aksjonærer. En støtte til oljeskattforslaget vil kanskje gi noen nye stemmer, men det vil være et klart brudd med Rødts økonomi- og miljøpolitikk. 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned