På ny bruker Siv Jensen innvandrere som avledning for å angripe samfunnets svakeste

Foto: Magnus Fröderberg

Mens søkkrike velferdsprofitører lever svært godt av skattebetalerne og kriminelle selskaper som driver sosial dumping sys puter under armene på, går Siv Jensen til angrep på de som sitter nederst ved bordet.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Finansminister Siv Jensen uttaler at «innvandrere skal ikke leve av skattebetalerne». Hvem blir de neste? Er det arbeidsledige som ikke skal leve av skattebetalerne, eller er det eldre, uføre, trygdede som ikke skal leve av skattebetalerne?

Hovedproblemet er at Fremskrittspartiet-/Høyre-regjeringen ikke evner å skape nye arbeidsplasser. Hvor skal innvandrere, eldre og syke jobbe – når Fremskrittspartiet og Høyre snakker om «arbeidslinja»?

Spørsmålet i denne sammenhengen må så være: Hvorfor skal velferdsprofittører – og ofte skatteplanleggerne – «leve svært godt av skattebetalerne»?

LES OGSÅ: Erna Solberg «tror på Norge»: Når politikken ikke selger er det følelser som gjelder

Fremskrittspartiet svikter i de store utfordringene
Regjeringen har tilnærmelsesvis null tiltak mot svart økonomi – anslått til ca 420 milliarder kroner, noe som utgjør store summer reduserte skatteinntekter. Hvorfor vil Siv Jensen og regjeringen ikke gjøre noe med denne form for kriminalitet og svikt på samfunnets normer, regler ansvar for felleskapet og finansieringen av velferdsstaten?

Storsalg og privatisering av lønnsomme offentlige virksomheter, ressurser og verdier – som tilhører hele befolkningen og som har brakt inn milliardbeløp til statskassen. Hvordan skal disse inntektene erstattes? I stedet for å sikre tapte statsinntekter forsøker Siv Jensen, Per Sandberg og Sylvi Listhaug å skape et inntrykk av at det er innvandrere som er det største problemet for velferdsstaten.

Tilnærmelsesvis null tiltak mot bruk av billig arbeidskraft fra utlandet på sosial dumping-kontrakter, som utkonkurrerer norsk arbeidskraft og jager arbeidstakere ut i arbeidsledighet, hvilket betyr økte utgifter på NAV-budsjettene.

Null tiltak mot store internasjonale konsern og idrettsorganisasjoner som ikke betaler skatt i Norge.

LES OGSÅ av Jørund Hassel: Skryter av en skattepolitikk som er en gavepakke til de superrike

Økokrim anses som «unødig byråkrati»
Siden det er mistanke både om betydelig arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet – representerer dette store problemer for lov, orden og tilliten til styrende organer. I stedet for å styrke Økokrim, politiet, skattemyndigheter og Arbeidstilsynet – omtales offentlige kontrollinstanser av regjeringen som «unødig offentlig byråkrati som hemmer den enkeltes frihet». I regjeringserklæringen til Fremskrittspartiet og Høyre ble det uttalt at de skulle fjerne unødvendig byråkrati.

Det er rimelig grunn til å anta at med avdekking av slike kriminelle miljøer følger også korrupsjon med. Hvordan vil regjeringen møte de utfordringene som avdekkes rundt kriminelle organisasjoner og enkeltpersoner som knyttes opp i enkelte bransjer innenfor arbeidslivet?

EUs fire friheter – med fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft har fritt spillerom. Godt hjulpet av at politikerne har deregulert finans- og valutamarkedene, og latt internasjonale mekler- og revisorfirmaer – som omtales som spesialister skatteplanlegging — få fritt spillerom. Hvordan skal denne uheldige utviklingen møtes?

I tillegg bryter man prinsippet med å betale skatt etter evne. Årlige skattelettelser på 21 milliarder 2013 til 2017, og hvor nye 20 milliarder er under planlegging for 2017 til 2021. Hvilke konsekvenser får det for utviklingen i Norge?

Det er disse forholdene som utfordrer våre velferdssystemer og mange arbeidsplasser som skaffes gjennom offentlige anskaffelser.

Overnevnte er en langt større utfordring for finansieringen av velferdsstaten enn innvandrerne som kommer til Norge.

Intet parti er mer innvandrervennlig enn Fremskrittspartiet og Høyre
Høy arbeidsinnvandring er det beste Fremskrittspartiets tillitsvalgte vet. Godt støttet av Høyre. Fordi det presser lønningene til arbeidstakere, og åpner for billig arbeidskraft og sosial dumping. Arbeidsinnvandrere har grovt sett ingen til å ivareta sine interesser i arbeidslivet, og blir ofte et lett bytte for kyniske spekulanter.

Høy grad av arbeidsinnvandring er dermed et middel for høyresiden for å øke forskjellene i samfunnet. Derfor undertegner Fremskrittspartiet og Høyre på alt av EU-direktiver som kan utkonkurrere norsk arbeidskraft og gi etableringsrett til utenlandskregistrerte firmaer som benytter utenlandsk arbeidskraft i Norge.

Det at Fremskrittspartiet-/Høyre-regjeringen ønsker seg økt arbeidsinnvandring er åpenbart årsaken til at regjeringen virker totalt handlingslammet når det kommer til å gjøre noe med sosial dumping, skattesnusk og velferdsprofitører.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned