Erna Solberg: «Fagligheten» din er ikke faglig, den er politisk

Foto: Thomas Nilsen/Barents Observer

De enslige mindreårige asylsøkerne du mener det er klokt å uttransportere til Afghanistan har ingen politiske rådgivere.

Guri Waalen Borch
Om Guri Waalen Borch (36 artikler)
Guri Waalen Borch er mphil. i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø.

Din såkalte faglighet bryter med folkeretten og svikter de mest sårbare. Er det en politikk du er stolt av? Jeg refererer til det siste blogginnlegget ditt, Erna. Det er fullt av byråkratspråk og ord som «forutsigbart», «rettferdig» og «faglig». Du har rådgivere som ved behov kan hjelpe deg med ordene.

De enslige mindreårige asylsøkerne du skriver om har ingen forutsigbarhet, rettferdighet eller faglighet som ivaretar dem. Folkeretten, inkludert barnekonvensjonen, inneholder mange ord som skulle ha beskyttet dem. Det hjelper ikke når du bestemmer ordenes innhold, Erna.

LES OGSÅ av Guri Waalen Borch: Har du tid, Jonas?

UDI bryter lovfestede forpliktelser
Du skriver noe i blogginnlegget ditt som ikke er sant, Erna. Du skriver at det gjøres grundige vurderinger av den enkeltes behov for beskyttelse. Dette kan Redd Barna tilbakevise. Redd Barna, NOAS og FO har gått igjennom 50 saker hvor enslige mindreårige har fått midlertidig opphold.

I flertallet av de 50 sakene ble ikke en gang barnets beste vurdert. Det er UDI faktisk forpliktet til gjennom barnekonvensjonen, og dermed norsk lov. Er dette du mener er «grundige vurderinger av den enkeltes behov for beskyttelse»?

Afghanistan- stadig mer utrygt. Norge bryter folkeretten
Ifølge FNs egen statistikk over sårede og drepte, var første halvår av 2017 det verste siden man startet å føre denne statistikken i 2009. I 2015 fikk nesten alle (82 %, ifølge VG) afghanere opphold i Norge. Nå er sikkerhetssituasjonen i Afghanistan mye verre, men nesten alle sendes ut.

I 2016 fikk bare 26 % afghanske asylsøkere innvilget asyl. Hva skjedde i Norge fra 2015 til 2016? Din regjerings innstramningspolitikk førte til at rimelighetskravet til internflukt ble fjernet i oktober 2016. Rimelighetskravet innebærer at retur til internflukt skal begrunnes med at det er både “trygt” og “rimelig” å returnere til hjemlandet. Jessica Schultz, seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen, har disputert om temaet. Schultz hevder at å fjerne rimelighetskravet, slik Norge har gjort, er å gå over grensen for bruken av internflukt i flyktningretten. Det hevdet også jusprofessor Mads Andenæs til Dagsavisen den 06.10.17:

«Jussen er klar. Et rimelighetskrav følger folkeretten. Praksisendringen er således i strid med folkeretten. Det må skyldes manglende kunnskap at de fortsatt står på sitt.»

LES OGSÅ: Hvorfor må Farida lide mens Utlendingsnemda går fri?

Regjeringens politikk: Fra rimelig forutsigbar til totalt uforutsigbar og urettferdig
Regjeringens politikk har dermed gått fra en viss forutsigbarhet til total uforutsigbarhet, direkte urettferdighet og brudd på internasjonale konvensjoner. Utsendelsene av sårbare ungdommer samsvarer ikke med sikkerhetssituasjonen. Når UDI sier det er trygt nok i Afghanistan, handler det ikke om at det er trygt. Det handler om at det er trygt nok ifølge regjeringens nye terskler. Regjeringen og Stortinget har endret vurderingen av hva det er rimelig å sende folk tilbake til.

Hva handler dette til syvende og sist om? Erna, du som statsminister er den øverste ansvarlige for at vi nå fører en uforutsigbar, urettferdig og ufaglig asylpolitikk. Dessverre handler det om liv og død, det handler om mennesker. Menneskerettighetene betyr bare så mye mindre i Norge nå, og det er politisk bestemt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Erna Solberg: «Fagligheten» din er ikke faglig, den er politisk

 1. Avatarlovåundre // 2017-11-13 kl 20:32 //

  Det jeg tror denne saken egentlig handler om, er at Erna og co ønsker å vare på vårt eget folk og fedreland,..og takk og pris for det.
  Jeg ser på globusen min et Afghanistan med flateinnhold nesten dobbelt så stort som Norge.
  Dette landet er omgitt av andre store og små land med overveiende muslimsk kultur.
  Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikstan, Pakistan, Kazakhstan, Oman, Jemen, Saudi Arabia, Irak, Syria, Jordan, Tyrkia, Kuwait, Somalia, Sudan, Egypt, Libya, Qutar, og Forente Arabiske emirater…
  Alle disse muslimske landene ligger nærmere Afghanistan enn kristenkulturelle Norge.
  Jeg skjønner godt at muslimske unge menn velger å reise til Norge fremfor alle disse muslimske landene.
  Men denne iveren fra noen nordmenn etter å få muslimskkulturelle mennesker fra fjerne muslimske land, helt opp til Kristenkulturelle Norge er vanskelig for meg å forstå meg på.

 2. Det må være andre land som er mer interessert i å få innvandrere far Afghanistan enn det man tydeligvis er i Norge. Vil det ikke være bedre for alle om afghanere på flukt reiste til de landene?
  Såvidt jeg kan se er det ganske bred politisk enighet om at afghanere ikke bør komme til Norge. SV er vel det eneste partiet som er for.

  Og det ser ikke ut som om folkemeningen vil endre seg veldig raskt i denne saken Det vil antakelig være bra for SV å tilpasse seg folket i dette spørsmålet.

 3. Det må være andre land som er mer interessert i å få innvandrere far Afghanistan enn det man tydeligvis er i Norge. Vil det ikke være bedre for alle om afghanere på flukt reiste til de landene?
  Såvidt jeg kan se er det ganske bred politisk enighet om at afghanere ikke bør komme til Norge. SV er vel det eneste partiet som er for.

  Og det ser ikke ut som om folkemeningen vil endre seg veldig raskt i denne saken Det vil antakelig være bra for SV å tilpasse seg folket i dette spørsmålet.
  Mener jeg.

 4. Det må være andre land som er mer interessert i å få innvandrere far Afghanistan enn det man tydeligvis er i Norge. Vil det ikke være bedre for alle om afghanere på flukt reiste til de landene?
  Såvidt jeg kan se er det ganske bred politisk enighet om at afghanere ikke bør komme til Norge. SV er vel det eneste partiet som er for.

  Og det ser ikke ut som om folkemeningen vil endre seg veldig raskt i denne saken Det vil antakelig være bra for SV å tilpasse seg folket i dette spørsmålet.
  Tror jeg.

Kommentarfeltet er lukket.