– Flyktningene får ingen hjelp i nærområdene

Asylsøkere som kommer til Europa gjør det ofte fordi det ikke er hjelp å få i nærområdene. Her nyankomne flyktninger ved PUs lokaler på Tøyen tidligere i høst. Foto: Brian Cliff Olguin

Strømmen av asylsøkere som kommer til Europa uten papirer skyldes i stor grad at man ikke får hjelp i nærområdene, mener advokat Brynjulf Risnæs.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Strømmen av asylsøkere fra Syria, Irak og andre land til Europa har nærmest vært ustoppelig de siste månedene. Daglig har tusener ankommet Europa, mens andre har endt sitt liv på Middelhavets bunn. Debattene rundt årsakene til flyktningstrømmen har vært lange og komplekse, og diskusjonene rundt behandlingen av flyktningene og asylsøkerne har vært tilsvarende opphetede rundt om i mottakslandene. Søkelyset har blitt rettet mot problemet med asylsøkere som kommer uten noen form for visum eller papirer og noen mener disse er lykkejegere, ikke reelle flyktninger, og derfor bør sendes hjem.

Advokat og asylaktivist Brynjulf Risnæs mener dette er en framstilling som ofte ikke holder mål og viser til at dette er mennesker som er nødt til å flykte for å kunne få hjelp.

— Slik situasjonen er i dag er det ingen av disse som har mulighet til å få innvilget asyl i nærområdene. Derfor er de tvunget til å flykte om de skal få den beskyttelsen de har krav på.

Ingen hjelp i nærområdet
Risnæs påpeker at for å få asyl i Norge er flyktningene nødt til å komme seg hit. Det å søke asyl ved en norsk utenriksstasjon er ikke noen mulighet.

LES OGSÅ hvordan regjeringens tvangsreturer fra Finmark setter små barns liv i fare: Det er nå det gjelder, barns liv kan gå tapt

— Det er ingen som blir innvilget asyl i nærområdene. Kommer du inn på en norsk ambassade og søker om dette blir du automatisk avvist, påpeker han.

Advokat Brynjulf Risnæs etterlyser hjelp for å søke asyl i flyktningenes nærområder. Foto: Matrix Advokater

Advokat Brynjulf Risnæs etterlyser hjelp for å søke asyl i flyktningenes nærområder. Foto: Matrix Advokater

Til tross for norske politikeres festtaler om nødvendigheten av å hjelpe flyktningene i nærområdene mener Risnæs dette bare er tomme ord.

— Slik jeg ser situasjonen i dag er det ingen faktisk politisk vilje til å hjelpe disse menneskene i nærområdene til hvor de kommer fra, sier han.

Risnæs peker i den sammenheng på at kun én gang i historien har den norske stat vært villig til å hjelpe asylsøkere i nærområdene hvor de kommer fra. Det var etter kuppet i Chile hvor man i all hemmelighet fikk asylsøkere fraktet til sikkerhet i Norge.

— Må ut av krigssonen
Risnæs fikk under Radikal Portals debattmøte om asylpolitikken i Oslo tirsdag kveld sterk støtte i sitt syn fra Thee Yezen al Obeide. Yezen som kom til Norge som flyktning fra Irak i 2001, er klar på at det verken er lønnsomt eller mulig å hjelpe flyktningene i nærområdene.

— For å kunne hjelpe disse flyktningene er det viktig å få dem hit. Der er ikke mulig å hjelpe dem på en forsvarlig måte der de i dag befinner seg, understreker han.

Yezen mener dette ikke minst henger sammen med motviljen mot regimene i blant annet Syria og Irak til å hjelpe menneskene som er på flukt.

— Disse flyktningene vil aldri kunne oppleve noen reell trygghet og beskyttelse i nærområdene hvor de kommer fra, derfor er det viktig at vi gir dem den trygghet og beskyttelse de har krav på her hjemme, sier han.

Han viser også til at det meste av økonomisk støtte som blir gitt fra Vesten for å avhjelpe flyktningkrisen i Irak brukes til helt andre formål av den irakiske regjeringen.

— Må ta ansvar for egne feilgrep
Norskirakeren med «bibelbeltedialekten» understreker at det nå er viktig at norske politikere tar ansvar for den situasjonen de selv har vært med på å skape i land som Syria og Irak ved å ta et ansvar for å gi mennesker som har flyktet fra ‘våre kriger’ den beskyttelsen de har krav på etter internasjonale avtaler og konvensjoner.

— Nå må vi slutte å bombe ihjel folk og skape flyktningkriser, og når vi har skapt dem må vi innse at vi faktisk har et moralsk ansvar for å hjelpe ofrene for våre politikeres ukloke valg.

Advokat Risnæs mener det med tiden, etter den flyktningsituasjonen som nå har oppstått, vil måtte tvinge seg fram endringer i det europeiske asylsystemet. Disse endringene behøver, ifølge han selv, ikke vise seg å være av den positive sorten.

— I kriser som den vi har sett de siste månedene ser man gjerne at man ender opp med paniske løsninger for å komme ut av problemene og disse løsningene blir gjerne, som en nå ser med tvangsreturene i Finnmark, i strid med folkeretten, sier han.

Han tviler sterkt på om slike tiltak ville hatt vært mulig tidligere i historien.

LES OGSÅ Hhvordan kreativ tallfiksing kan få flyktningproblemet til å virke som et større problem en hva det egentlig er: Trusselen fra falske flyktningregnskaper

— Jeg er ganske sikker på at folk som Gerhardsen og Brattli snur seg av sinne i grava når de ser hvordan norske politikere nå prøver å løse den såkalte flyktningkrisa.

— Flykter ikke bare fra IS
Yezen som etter han kom til Norge har erfaring med feltarbeid i Irak er også sterkt kritisk til hvordan media framstiller dagens flyktningsituasjon. Han reagerer ikke minst på det bilde som skapes av at flyktningstrømmen først og fremst skyldes IS.

— Fra media får vi et inntrykk av at at folk bare flykter fra IS men dette er veldig langt fra sannheten. I denne konflikten er det minst like mange som flykter fra våre allierte,det korrupte irakiske regime og deres støttespillere sjiamilitsene, som er minst like grufulle og umenneskelige som IS.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på – Flyktningene får ingen hjelp i nærområdene

 1. Hvorfor kan ikke Norge lønne asyladvokater for alle økonomiske migrant og flyktninger i nærområdene til alle konfliktsoner i Midtøsten og Afrika? Og la alle få opphold og borgerlønn her betalt av den norske stat. Det er jo det eneste rettferdige. Det er jo alt for mye ledig plass her til lands. For mye skog. Og for lite hjerterom.

  Mens nordmenn er født med kalde steinharde hjerter i dette forfrosne landet…

 2. Sitat: «Risnæs påpeker at for å få asyl i Norge er flyktningene nødt til å komme seg hit. Det å søke asyl ved en norsk utenriksstasjon er ikke noen mulighet. — Det er ingen som blir innvilget asyl i nærområdene. Kommer du inn på en norsk ambassade og søker om dette blir du automatisk avvist, påpeker han».

  Det virker som om det nærmest er umulig å få endret på denne regel. Man kan få mistanke om at makteliten ikke ønsker noen endring av dagens tilstand. Og hvor er så media? Bra at Radikal Portal tar tak i dette.

  Hvor blir det av pengehjelpen til nærområdene som bla Frp har snakket så mye om? Det haster virkelig med dette nå og det trengs også mye penger. Flyktningeleirene er sterkt underfinansierte. Erna som skal lede giverlandkonferansen i februar burde ha gått foran med et godt eksempel og skulle for lengst ha gitt oljepenger til FN for hjelp til flyktningeleirene før vinteren satt inn for fullt.

  Antall flyktninger i verden kan øke i løpet av 2016. Det er viktig å få på plass robuste og siviliserte ordninger. Tenk om feks Ukraina skulle bryte sammen hvor det bor 70 millioner mennesker, da kan Europa lett oppleve en såpass stor flyktningestrøm som det kan være vanskelig å håndtere.

 3. AvatarArit Sen // 2016-02-03 kl 15:16 //

  Norske advokater tjener millioner, for ikke å si hundrevis av millioner på asyl-biznizen, så at de slåss med nebb og klør og ellers alt de har for å fortsette å utnytte denne gullgruva, er akkurat hva man forventer av norske advokater.

  http://www.dagbladet.no/nyheter/2002/07/03/341036.html

 4. Denne artikkelen vart publisert 22. jan. i år men kvifor har ikkje noko skjedd. Både regjeringa og ikkje minst Innvandringsminister Listhaug og partiet FrP, har heile tida både snakka og skreve om at ein må hjelpe flyktningane der dei er. Kor mange flyktningar har ein hjelpt der dei er?

Kommentarfeltet er lukket.