Krf vil ha totalforbud mot abort

Foto: Wikimedia Commons

Høyre snakker seg bort fra saken ved bruk av nyordet "downs-paragrafen". Det handler egentlig om at KrF vil fjerne rettighetene til abort.

Inger Waage
About Inger Waage (3 Articles)
Inger Waage er ufør lærer.

Jeg vil snakke om det juridiske i abortsaken som er regjeringens lokkemiddel overfor Krf.

Her er loven det dreier seg om:
Paragraf 2, som handler om svangerskapsavbrudd etter tolvte uke (og som vi vet, skal dette avgjøres av en nemnd):

“Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når
a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom;
b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon;
c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet;
d) hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312, 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314; eller
e) hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad.”

LES OGSÅ av Inger Waage: Kjære Kristelig Folkeparti!

Kvinner må nedsnakke seg selv foran en nemd
Det er altså §2c som ønskes endret til formuleringen “ikke levedyktig”. Hva som ligger i det og hvor lenge den forventede levealderen da skal være har vi ikke fått svar på enda. Også abortlegene ønsker svar på hva som ligger i dette, så vi hos NRK i dag. Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen har utbedt svar fra Solberg på dette med en ukes varsel.

Greia er at uansett om de nå sier at nemnda skal legge vekt på kvinnens ønsker, så har de ikke tenkt å tilføre en paragraf her, §2f, “nemnda skal dømme etter kvinnens ønske”. Om loven var formulert slik hadde det vært selvbestemt abort, og nemnda hadde vært overflødig uansett. Så dette er et forsøk fra Solberg på å pakke det inn som noe annet enn det hun tilbyr oss. Når lovformuleringer endres, endres også praksis. Det er nemnda som skal ta avgjørelsen. Om deg. I et lukket rom, uten deg, mens du sitter i gangen og biter negler. Da er det ikke en uvesentlighet hva som faktisk blir stående i loven.

Når §2c ikke kan brukes, må kvinner gå for §2a og §2b. Det vil si at i stedet for å argumentere for at barnet vil være så hjelpetrengende at de ikke ser hvordan de skal klare det, der fokuset er på fosterets alvorlige funksjonsnedsettelser, så må de nedsnakke seg selv og sin egen egnethet og omsorgsevne foran denne nemnda. De må legge frem og helst dokumentere sine manglende evner og ressurser til å være mor. Det er nedverdigende, og det går mest ut over dem som har vanskelige liv økonomisk, psykisk eller fysisk i utgangspunktet og som ikke ser for seg hvordan de skal klare utfordringene med alvorlige funksjonshemminger.

LES OGSÅ: Stormobilisering mot innskrenking av retten til abort

“Downs-paragrafen” – et nyord
Høyre snakker nå om Downs-paragrafen, et nyord som ikke har eksistert før oktober 2018 da Høyre begynte å bruke det. Over 80 prosent av abortinngrep som gjennomføres under paragraf 2c (som i seg selv utgjør i underkant av 2 prosent av aborter i Norge) er fostre som nettopp ikke har Downs.
Nyordet til Høyre er et triks, på grensen til å gaslighte hva saken handler om.

Så. Handler dette om en bagatellmessig formulering som ikke vil ha praktisk betydning, slik Solberg fremstiller nå?
Vel, ikke for Krf.

Grunnlovsfestet forbud mot abort
Krf har nemlig levert forslag om å få fullt forbud mot abort grunnlovsfestet, og det har det blitt snakket lite om. Det synes jeg vi skal begynne å snakke om. Dette er Krfs end-game, i tilfelle noen var i tvil.

Det skal visst behandles en gang før 2020, så dette er ikke spøk fra deres side. Greit å ta med, så alle er innforstått om at dette ikke handler bare om å mekke på en formulering.

“forslag:
§ 93 første ledd annet punktum skal lyde:

Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og enhver har rett til legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død.

Menneskeverdet skal vere ukrenkjeleg, og alle har rett til kroppsleg integritet frå unnfanging til naturleg død.

§ 93 første ledd nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.”

I dag regner vi at menneskerettene følger deg fra fødsel til grav. FNs menneskerettighetserklæring, Artikkel 1, er alltid verd å gjengi, den er nydelig formulert:
“Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.”

Krf ønsker altså endre tidspunktet menneskeverdet starter, og foreslår at menneskeverdet starter ved unnfangelsen, ikke ved fødsel. Det vil slik jeg tolker dette i praktisk betydning si at de ønsker å forby abort totalt, og foreslår å gi et embryo menneskeverd fremfor at voksne kvinner skal ha rett til å planlegge og utforme sine egne liv selv. Slike avgjørelser er vanskelige overveielser, men så store livsendrende avgjørelser gjøres best av kvinnen selv som kjenner sin egen livssituasjon og levde liv, helse, mestringsevne og øvrige familiesituasjon.

Nå gjelder det at vi alle holder oss oppdatert på det formelle i forslagene deres, for vi kan ikke stole på at vi får dette forklart på en redelig måte fra politikerne fra den kanten ser det ut til.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 Comments on Krf vil ha totalforbud mot abort

 1. Hanne-Kari Havik // at //

  Først så må jeg si jeg syns det er stygt å bruke denne saken som forhandlingskort i et spørsmål om regjeringssamarbeid. Når det er sagt, så syns jeg dette er svært vanskelig, særlig siden jeg selv har fått påvist en annerledeshjerne, med det at jeg har asperger syndrom. Men jeg tror jeg har landet, allikevel, på at jeg selv ikke har alle svarene her for alle, liksom, så det med selvbestemmelsen også i dette spørsmålet, det syns jeg står sentralt fremdeles. Og det med å sette hele abortloven i fare, det er stygt, stygt, stygt, det, syns jeg. Men jeg greier altså, fremdeles, ikke se det annerledes enn at den paragrafen 2 C, den er diskriminerende, slik som den står. Og at det kan løses ved at man eksempelvis lager unntak for diagnoser som går innunder grunnleggende utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemminger i diagnosesystemet. Men er fremdeles usikker når det gjelder retten til selvbestemmelse, også hva det angår. Dette er kjempevanskelig, syns jeg, og jeg er veldig usikker. Men here goes: Hvis det er mulig å kunne ta abort frem til uke 18, hvis fosteret har downs syndrom, eller en eller annen gang i fremtiden (når man har knekt den genetiske koden der), for asperger syndrom og andre former for autisme, burde man fortsette å åpne for det, eller burde man la være? Link til bloggen min, med tanker om emnet. Og jeg har virkelig ingen svar, her, annet enn en vond følelse i magen min angående spørsmålet. https://hannekarisblogg.net/2018/11/02/sorteringssamfunnet-og-konformiteten/ https://nhi.no/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/down-syndrom/ https://naku.no/kunnskapsbanken/diagnose-psykisk-utviklingshemming-og-icd-10 Og spørsmålet ER jo fremdeles på hvilket tidspunkt menneskeverdet begynner, og jeg mener jo selv, da, at det starter når fosteret er levedyktig utenfor livmoren, jeg personlig. Tror jeg. Sånn at frem til da, så syns jeg vel at det må være kvinnens valg, og ikke en tilfeldig nemnd sitt valg. Det er det jeg tror jeg lander på, personlig.

 2. Lars Helge Finholt // at //

  Grunnleggende enig i dette. Et spørsmål, fordi jeg ikke vet, starten på artikkel 2 i menneskerettighetene lyder:
  “Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av
  rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller
  annet forhold.”

  Med fødsel i denne konteksten, menes hvordan fødsel fant sted (naturlig, seteleie, keisersnitt e.l.) eller om man er født eller ei?

Comments are closed.