Et valg om å styrke arbeidernes rettigheter

John-Peder talte foran Stortinget 20. mars i år. Bildet er tatt fra en annen gang han talte foran stortinget. Foto: Rødt.no

Når vi hører ordet moderne må vi være på vakt. Høyrepartienes såkalte moderne løsninger er ikke noe annet enn angrep på fagbevegelse og arbeidsfolk.

John-Peder Denstad
Om John-Peder Denstad (2 artikler)
John-Peder Denstad er bussjåfør og leder i LO i Trondheim.

Kjære fagforeningskamerater og andre støttespillere!

  • Vi vil styrke arbeidsmiljøloven – arbeidslivets grunnlov – og reversere forverringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015.
  • Vi er for faste ansettelser og mot et arbeidsliv med flere løsarbeidere.
  • Vi sier ja til offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå
  • Vi er for et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping.
  • Vi er for en regulert og normal arbeidstid som ikke driver rovdrift på arbeidsfolks helse og sikkerhet.
  • Vi er for kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling
  • Vi er for at tillitsvalgte skal ha reell innflytelse på bedriftenes organisering av vår arbeidshverdag.

Kamerater, i Arbeiderkommisjonen av 1885 som forberedte Fabrikktilsynsloven var det to arbeidere med: Oluf Chr. Johansen og Ole Kjelsen. De ville lovfeste arbeidsdagens lengde og begrense overarbeidet, helg, natt og overtid.

De krevde tid til hvile «så legemet kunne samle styrke og vinne livskraft» så de fikk «leilighed til å utvikle sine åndelige evner», og «tid til å oppdra og veglede sine barn».

Kamerater, disse kravene er tidløse. De gjelder like mye i vår tid som i 1885.

LES OGSÅ: FrP og EØS: Like arbeiderfiendtlig om de er for eller mot

Men de konservative i kommisjonen mente at voksne menn — kvinnene ble ikke nevnt — selv måtte få avgjøre hvordan de ville bruke sin arbeidskraft.

De sa at arbeidernes krav ville være «fullstændig i strid med de bestrebelser for personlighetens frigjørelse i enhver retning, der er den moderne utviklingens høyt skattede særkjenne».

Kamerater, når vi hører ordet moderne må vi være på vakt. Vi har hørt det før. Høyrepartienes såkalte moderne løsninger – en «moderne arbeidsmiljølov», en «moderne pensjonsreform» – er ikke noe annet enn angrep på fagbevegelse og arbeidsfolk.

Kamerater, vår felles tidløse oppgave er å kjempe mot høyrepartienes såkalte «moderne løsninger». Vi må alltid kjempe for fagbevegelsens verdier, de kollektive faglige rettighetene og arbeidsfolks interesser.

Kamerater, arbeidsfolk organiserer seg fordi man ønsker kollektiv innflytelse over blant annet arbeidstid og organiseringen av denne i form av arbeids- og turnusplaner.

LES OGSÅ: Undergraver Fremskrittspartiet tilliten til demokratiet?

På min bussarbeidsplass drøfter fagforeningen prinsipper, som legges til grunn for våre turnustillitsvalgtes møter med bedriftsledelsen: Det gjelder utstrekk på skift, deltskift, dag-, kveld- og bioturnuser, døgn- og ukehvil.

Arbeidstidsutvalgets forslag vil svekke de tillitsvalgtes innflytelse og makt i bedriftene. Utvalget ønsker å styrke arbeidskraftkjøpernes styringsrett, ved at bedriftsledelsen ensidig skal kunne bestemme skift- eller turnus i alle bransjer. Utvalget følger således opp den mørkeblå regjeringas arbeid med å svekke fagorganisasjonens posisjoner på arbeidsplassene og det organiserte arbeidslivet i Norge. Vi avviser på det sterkeste Arbeidstidsutvalgets forslag!

Kamerater, politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen.

  • Fagbevegelsen og arbeidsfolk må utgjøre kjernen i ethvert venstresidealternativ som ønsker å vinne valg og utvikle et mer solidarisk samfunn.
  • Vi krever at de rød-grønne partiene kvitterer ut støtte til våre krav i god tid før stortingsvalget.

Høyres nye slagord er: “Vi tror på Norge!”
Vårt slagord er: “Til høsten er Siv og Erna fjerna!”

Kamerater, vi har 175 dager med knallhard jobbing foran oss.
LOs lokalorganisasjoner er som alltid helt nødvendig for å aktivisere, politisere og mobilisere grunnorganisasjonen fram mot Stortingsvalget. La oss sammen sørge for at Høyre/FrP-regjeringa skrotes på historiens skraphaug 11. september 2017.

Takk for meg!

Teksten er en tilpasset versjon av en appell holdt foran Stortinget 20. mars i forbindelse med en protestaksjon mot regjeringas undergraving av faglige rettigheter.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned