Miljøaktivister angrepet med pepperspray og angrepshunder

Foto: Peg Hunter

Ikke-voldelige demonstranter ble angrepet av sikkerhetsvakter ved Standing Rock Sioux-reservatet i USA. Politiet observerte angrepet uten å gripe inn.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Kristian Larsen Bredal

Ikke-voldelige og ubevæpnede demonstranter ble angrepet av private sikkerhetsvakter ved Standing Rock Sioux-reservatet i USA 3. september. Seks personer ble bitt av hunder, blant dem en gravid kvinne og ung jente som måtte på sykehus. Vaktene brukte også pepperspray mot aktivistene. Politiet observerte det hele fra et helikopter uten å gripe inn.

Ingen av vaktene bar noen form for kjennetegn eller legitimerte seg. De ga heller ingen advarsel eller beskjeder om at demonstrantene gjorde noe ulovlig. Ledere for demonstrasjonene mener at hendelsen har til hensikt å provosere frem vold og dermed svekke deres legitimitet. Cody Hall, som uttaler seg på vegne av Red Warrior Camp, sier at «Vi var der for å forsvare og presset sikkerhetsvaktene tilbake på en ikke-voldelig måte og de slapp løs angrepshundene på kvinnene i frontlinjen først. De er overgriperne. Vi sloss ikke tilbake, men holdt stand. Dagens handlinger ble tvunget på oss.»

Demonstranter har i månedsvis protestert mot byggingen av en rørledning i den amerikanske delstaten North Dakota over land kontrollert av Standing Rock Sioux-beboerne. Rørledningen krysser Missourielven, som er landets lengste elv og vannkilde både til de som lever på reservatet og åtte millioner mennesker nedstrøms. Ledningen er planlagt bygget over områder ansett som hellge, inkludert gravplasser. Det omstridte området er ikke inne på selve reservatet, men et landområde Standing Rock Sioux-beboerne kontrollerer, og har bruksrett over, etter en avtale med føderale myndigheter. Nesten hundre stammer fra USA og Canada har samlet seg i protest mot prosjektet, og har støtte fra miljøaktivister og fagforeninger.

Rørledningen, dersom den fullføres, skal frakte nesten 500.000 tønner råolje per dag fra utvinningsområder i North Dakota til delstaten Illinois. Prosjektet finansieres av multinasjonale banker på initiativ fra multinasjonale rørledningsselskap, og bygges av multinasjonale Michels Corporation. Det er dette selskapet, som også tidligere har vært involvert i omstridte prosjekter, som har leid inn private sikkerhetsvakter. Motstanderne av prosjektet frykter at dette vil føre til et voldsomt oppsving i oljeproduksjon gjennom den utvinningsmetoden hydraulisk oppsprekking, på engelsk vanligvis kalt fracking. Områder hvor denne teknikken har blitt brukt har vært utsatt for store forurensingsproblemer av blant annet drikkevannet og økt forekomst av jordskjelv. Hhydraulisk oppsprekking har blitt ulovlig i blant annet Frankrike og flere områder i USA, deriblant staten New York. Den største frykten er likevel at rørledningen vil lekke, noe som har skjedd hundrevis av ganger bare de siste årene. En slik lekkasje vil ødelegge livet på reservatet og være en katastrofe for alt livet langs elven.

Hendelsen fant sted 153 år etter White Stone Hill Massacre, en massakre der mellom 100 og 300 amerikanske urinnvånere uprovosert ble drept av unionssoldater i samme område. Democracy Now! dokumenterte hendelsene og har lagt ut denne videoen:

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned