– Hausmania-salget er et angrep på hele det byøkologisk kulturkvartalet

Striden rundt salget av Hausmanns-kvartalet er fortsatt uløst. Foto: Stig Andersen

Byrådets foreslåtte salg av Hausmannskvartalet er at angrep på hele det byøkologiske kulturkvartalet i Hausmanns gate, mener styret og allmøtet ved Kulturhuset Hausmania.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Konfliktene og uenigheten rundt salget av det såkalte Hausmannskvartalet ser ikke ut til å ta noen ende. Etter at det nye rød-grønne byrådet, etter en tenkepause, likevel ønsker å gjennomføre salget har kritikken mot avgjørelsen økt i styrke. Styret og allmøtet ved stiftelsen Kulturhuset Hausmania mener nå salget er et angrep på hele det unike kvartalet man har bygget opp.

– Kulturhuset er en del av et helhetlig byøkologisk kvartal, og vi ønsker nå å si klart i fra at vi ser på salget som et angrep på hele kvartalet, Hausmania inkludert, sier man i en felles pressemelding.

Brikke i et politisk spill
Styret ved kulturhuset reagerer nå kraftig på det de mener er en bevisst bruk av institusjonen i et politisk spill.

– Ekstra ille mener vi det er at byrådet har brukt Hausmania som en brikke i et politisk spill for å få gjennomslag for salget. Når byråden sier at dette salget må gjennomføres for å få inn nødvendige midler til å rehabilitere Kulturhuset Hausmania, anser vi det som et vulgært eksempel på splitt- og hersk politikk, uttaler de.

Brukerne ved kulturhuset mener byrådets avgjørelse om salg vil sette dem i en vanskelig situasjon i forhold til det store vedlikeholdsetterslepet man har på lokalene.

– Byrådet maler med sin politiske hestehandel Hausmania inn i et meget ubehagelig hjørne. Vi er avhengig av at kommunen ivaretar sin vedlikeholdsplikt på Hausmania. Samtidig kan vi ikke akseptere at pengene fra et eventuelt salg av Hausmannsgate 40 blir brukt til dette.

Visjonen om kvartalet kan ikke gjennomføres
Hauskvartalet ble etablert som et helhetlig konsept under en plansmie i 2005. Det var beboere i Hausmannsgate 40 og kunstnere ved Kulturhuset Hausmania som sammen tok initiativet til plansmien, som resulterte i reguleringsplanen som ble vedtatt av et enstemmig bystyre i 2008. Reguleringen er unik og beskriver et byøkologisk kulturkvartal som handler om både kultur og bolig. En byøkologi basert på økologisk, økonomisk og sosial bærekraft, der det sosiale aspektet handler om inkludering og fellesskap framfor fortjeneste, om deltakelse framfor eierskap. Basert på dette frykter man nå at et salg til kommersielle krefter vil kunne velte hele prosjektet.

– Det er utenkelig for Kulturhuset Hausmania at visjonen og reguleringen vi har jobbet med i over ti år kan realiseres gjennom et salg til en kommersiell utvikler. Særlig vanskelig blir det når utgangspunktet er en salgsprosess som overkjører brukere og beboere i et samlet Hauskvartal. Et slikt salg vil være et brutalt brudd med den utviklingen og de initiativene som er tatt i Hauskvartalet til nå. De tar ikke på alvor det faglige nettverket, kunnskapen og kompetansen for utvikling som er etablert nedenfra og opp i Hauskvartalet.

Kritiske til rabattsalg
Aktørene ved kulturhuset er også svært kritiske til det man mener er salg med store rabatter til en av de største private boligspekulantene i Oslo, uten at salgskontrakten inneholder noen forpliktelser eller reguleringer som gjenspeiler rabattene.

– Jeg tror dette bare er begynnelsen på den grønne gentrifiseringen av Oslo fra det såkalte miljøpartiet. Det som forundrer meg er at SV og Arbeiderpartiet er med på å knuse et sosialt boligprosjekt de har støttet i mange år for å selge eiendommene med store rabatter til privat utvikler, sier ildsjel og administrasjonsmedarbeider ved Kulturhuset Hausmania, Ole Pedersen.

I morgen, lørdag, arrangeres det et seminar om framtiden for kvartalet og det byøkologiske prosjektet ved DoGA i Hausmannsgate 16 fra klokken 1300. Alle som er interessert i utviklingen av kvartalet og sosial boligbygging er velkommen.

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på – Hausmania-salget er et angrep på hele det byøkologisk kulturkvartalet

  1. AvatarImmoteph // 2016-01-29 kl 21:09 //

    Dere har ikke bygget opp en dritt, dere har stjålet et hus!

Kommentarfeltet er lukket.