Frykter for livet – flykter fra Assad

Foto: US Department of >State

Flesteparten av de syriske flyktningene som ankommer sier de flyktet på grunn av frykt fra egne liv og president Assads styrker. Ryktet om at de fleste som kommer til Europa er såkalte «lykkejegere» ser ikke ut til å ha rot i virkeligheten.

Nyhet
Om Nyhet (718 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger og Kristian Jørgensen

Det siste året har en jevn strøm av flyktninger funnet veien over Middelhavet fra Midt-Østen til Europa. Størsteparten av disse flyktningene har dratt som et resultat av borgerkrigen i Syria og Irak. Mytene om flyktningene og deres motiv for flukten til Europa er mange og særs forskjellige. Nå viser en ny forskningsrapport fra Vitenskapssentrum for Sosialforskning i Berlin at mange av teoriene, og da særlig de om “økonomiske lykkejegere” er en myte.

– Nesten 70 prosent av de flyktningene vi har intervjuet oppgir at de flykter på grunn av borgerkrigen og frykten for sitt eget liv. Bare litt over ti prosent oppgir at de har flyktet for å få bedre «økonomiske muligheter», sier forsker Heiko Giebler i rapporten.

Giebler og hans kolleger har i rapporten intervjuet vel 1000 nyankomne syriske flyktninger og dette er den største store undersøkelsen som er publisert om bakgrunnen for den store flyktningestrømmen fra Syria til Europa.

LES OGSÅ: Stopp den jævla kriginga – så enkel er løsninga på flyktningkatastrofen

Flykter fra al-Assad
Rapporten, som tar for seg en rekke faktorer bak årsakssammenhengen til menneskers flukt fra Syria viser at hovedtyngden av flyktningene flykter fra styrkene til president Bashar al-Assad og hans allierte mens et betydelig mindretall oppgir at de er på flukt fra IS mens svært få forteller at de flykter fra kurdiske styrker.

De syriske bombeangrepene mot sivile mål på høylys dag viser bare hvor stor forakt syriske myndigheter har for sine egne borgere. Det er fullt forstålig at folk ønsker å flykte fra en situasjon som denne, sier assisterende direktør for Midt-Østen i Human Rights Watch, Nadim Houry til The Guardian.

Tallene fra den tyske undersøkelsen viser også at svært mange av flyktningene som nå kommer til Europa selv har blitt direkte berørt av krigen. Nesten 90 prosent av de spurte oppgir at nære familiemedlemmer enten har blitt drept eller arrestert under borgerkrigen. Når det gjaldt egen sikkerhet var et stort flertal av de spurte redd for å bli arrestert eller kidnappet av regjeringsstyrkene og deres allierte. Et markant mindretall, vel 40 prosent, var redd for å lide samme skjebne overfor styrker fra IS.

LES OGSÅ: Et raseria for Syria – mot den amerikanske og russiske krigsmaskinen

Regjeringen ansvarlige for krigen
Blant de intervjuede flyktningene var det heller ingen stor tvil om hvem som har skylda for borgerkrigen i Syria. Hele 70 prosent mener at borgerkrigen kom som en følge av president al-Assad og hans styrker mens rundt 30 prosent mener at de ekstremistene i IS har ansvaret for framveksten av borgerkrigen.

— Den krigen vi ser i dag er framprovosert av at mindretall i lang tid har styrt over flertallet med jernhånd. Konflikten startet som et raseri mot det sittende regimet med et håp om å få innført reformer og frihet for alle syrere. Derfor er det svært lite oppsiktsvekkende at mange syrere føler at Assad-regimet står bak den borgerkrigen vi nå ser, sier den syriske presten Nadim Nasar.

Synet hos flyktningene på at al-Assad og hans støttespillere står bak konflikten styrkes også av at vel 75 prosent av de som har opplevd å bli bombet under borgerkrigen hevder at regimet eller deres medsammensvorne stod bak bombingen.

LES OGSÅ: Kald velkomst etter uker på flukt

Ingen retur før krigen er slutt
Når flyktningene nå først har kommet seg trygt til Europa er det lite som tyder på at de vil returnere med det første. Tall fra den tyske undersøkelsen viser at selv om det finnes en viss vilje blant flyktningene til å returnere til hjemlandet er det lite trolig at det vil skje før borgerkrigen er over og Bashar al-Assad er fjernet som president. Godt og vel halvparten av de spurte ser ikke for seg en retur til Syria om dagens president blir sittende ved makten etter borgerkrigens slutt.

— Konflikten i Syria er så brutal at bare tanken på en overenskomst med presidenten er veldig provoserende. I tillegg er det ingen grunn til å tro at regimet som er så persondominert som det er, på noen måte vil la seg demokratisere selv etter en endt borgerkrig, sier FAFO-forsker og Syria-ekspert, Kjetil Selvik.

Bant de vestlige allierte som kjemper mot Assad og hans regime er man ikke lengre like sikre på at det er noen god ide å kvitte seg med Assad, for at flyktningene skal kunne finne veien tilbake til Syria igjen.

— Vesten har på bakgrunn av trusselen fra IS og andre islamistiske grupperinger gjort seg avhengige av Assad. Dette til tross for at han har skapt den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, sier utenriksjournalist i Dagsavisen, Roger Hercz.

Vil forhandle med Russland
I dag kan en slutt på borgerkrigen og en varig fred i Syria virke langt unna, og enda vanskeligere kan det være å se hvordan man skal få på plass en slik fred. Undersøkelsen blant viser at heller det heller ikke blant disse finnes noen som har noen god tro på spesifikke løsninger. Når det gjelder spørsmålet om hvem Tyskland burde samarbeide med for å oppnå fred og stabilitet i hjemlandet er flyktninggruppa meget uenig. Interessant er det å se at majoriteten av flyktningene enten ønsker et samarbeid med stormaktene Russland eller USA for å finne en løsning på konflikten. Aller størst er troen på Russland som fredsmegler. Vel 40 prosent av de spurte vil foretrekke et samarbeid med Vladimir Putin for å finne en løsning på konflikten. Vel 30 prosent mener USA eller FN er best rustet til å få slutt på den snart seks år lange borgerkrigen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.