Presse-Norge støtter frifinnelsen av Moxnes

Norsk Redaktørforening stiller seg bak Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Det samme gjør Aftenposten.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
Av Christian Øivindsønn Boger

I forrige uke frifant Oslo tingrett enstemmig Rødt-lederen som var tiltalt for å ha lekket hemmeligstemplede opplysninger fra Kommunerevisjonens granskningsrapport fra den såkalte «Lindeberg-saken». Bystyrets vedtak om å politianmelde Moxnes blir dermed stående som et stort nederlag for det politiske Oslo, da alle parter med unntak av Rødt og SV, stilte seg bak anmeldelsen.

Ikke ulovlig

Dommen i Moxnes-saken blir ønsket velkommen i store deler av presse-Norge. Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen, som også møtte som vitne i saken, mener åpenhet rundt det offentlige er viktige for samfunnsdebatten.

— Noe av den mest premierte journalistikken her til lands er skrevet på bakgrunn av lignende informasjon som det Moxnes her har gjort offentlig. Slik sett er det viktig både for åpenhet og den politiske debatt at man nå har fått klarhet i at dette, etter tingrettens syn, ikke er noen form for ulovlig publisering, sier han.

Kommuner hemmeligholder kritikkverdige forhold

Han mener kommunenes stadig mer profesjonelle tilnærming til informasjonsarbeid gjør slike publiseringer som det Moxnes står bak i denne saken mer og mer viktige for å få fram kritikkverdige forhold i statlig og kommunal forvaltning.

— Kommunene blir stadig flinkere til å avgjøre hvilken informasjon de vil offentliggjøre og hva de vil holde skjult for allmennheten. På denne bakgrunn er det derfor svært viktig at media og enkeltpersoner, med denne dommen i bakhodet, kan fortsette å avdekke slike forhold uten å frykte for å ha brutt med offentlighetsloven, sier Jensen.

Stadig mer hemmelighold i kommune-Norge

Jensen påpeker også viktigheten av dommen når det gjelder den trend en ser med stadig mer hemmelighold rundt om i landets kommuner og fylkeskommuner.

— Taushetsplikten blir stadig oftere brukt, og da gjerne misbrukt, av landets kommuner. Det vi ofte ser er at kommunene i sin iver etter å hemmeligholde opplysninger ikke helt skjønner hva som dekkes av taushetsplikten, slår han fast.

Han påpeker at utviklingen av den kommunale hemmeligholdelseskulturen ser ut til å være uavhengig av hvilke partier som har makten i den enkelte kommune.

— Mitt bilde av kulturen er at dette er en slags politisk bekvemmelighetskultur hvor man forsøker å beskytte sine egne interesser framfor velgernes interesser, konkluderer han.

Får støtte fra tanta i Akersgata

Aftenposten gir full støtte til den frifunne Rødt-lederen i en lederartikkel de kaller Betimelig advarsel til kommunene i Moxnes-saken. Her konkluderer de med at taushetsplikten er viktig, men kan også misbrukes. ”Dypest sett handler Moxnes-dommen om hvor langt politikere skal kunne gå for å koste kritikkverdige forhold inn under taushetsteppet. «Å verne forvaltningen mot kritikk faller utenfor virkeområdet for forvaltningsloven», står det i rettens drøftelser. Dårlig ledelse er ikke taushetsbelagt.”

Videre slår de fast: ”Hemmelighold kan raskt utvikle seg til å bli en mediestrategi. Moxnes-dommen kan leses som en kraftig advarsel til Oslo kommune om ikke å misbruke taushetsplikten.”

Vil ha mer åpenhet

Moxnes selv ser på dommen som en seier for ytringsfriheten og lover å bruke dommen for alt den er verdt. Nå vil han bruke dommen til å tvinge fram mer åpenhet i Oslo kommune.

— Jeg nekter å la med bringes til taushet når jeg mener det er nødvendig å avdekke informasjon som er helt nødvendig å publisere for å sikre at rettssikkerheten til alle parter i en sak blir ivaretatt, påpeker han.

Bystyret burde ikke anmeldt Moxnes

Også Oslo-politiker Ivar Johansen (SV) er fornøyd. Han mener, som bystyrekollega Moxnes, at man må få tvunget fram en sterkere åpenhetskultur på rådhuset.

— Det er viktig å sørge for at et nytt politisk flertall i Oslo sørger for at vi får på plass en kultur med full offentlighet i alle kommunale instanser.

Johansen mener det i framtiden heller ikke bør være bystyrets oppgave å gå til politianmeldelse av politikere som setter søkelyset på lovbrudd i kommunen.

Bystyret skal aldri mer benytte kriminalisering som virkemiddel for å sverte andre bystyrekolleger. Politiske debatter føres i åpenhet i folkevalgte organer og i offentlighet, og føres ikke over til rettssalene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Presse-Norge støtter frifinnelsen av Moxnes

  1. Hva bør man gjøre for å motvirke denne type problemer (inkl korrupsjon)?
    Må man ha et nytt kontrollorgan som følger opp hva som foregår i kommunene.
    Det ser ut som kommune revisjonen ikke klarer å påta seg slike oppgaver.
    Kanskje Foss & co bør få en ny type oppgave i riksrevisjonen med også å sjekke administrasjonen av kommunene?

Kommentarfeltet er lukket.