Kom nærmere romfolket!

Protest mot soveforbud utenfor Oslo rådhus. Foto: Tori Aarseth.

Den største trusselen mot en human politikk overfor romfolket, er distanse til menneskene i sentrum av debatten. Antirasistisk senter inviterer deg til å komme litt nærmere.

Anne Marie Mollén
Om Anne Marie Mollén (4 artikler)
Anne Marie Mollén jobber som rådgiver ved Antirasistisk Senter.

Litteraturhuset i Oslo tirsdag 20. august klokken 19.00 er det romfolket selv som inntar scenen. Arrangementet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, HjerteRom, Oslo bispedømme og Antirasistisk Senter.

Myter i media

Det har vært et enormt fokus på tilreisende rom de siste årene. I Norge presses romfolket mellom dem som vil forby dem litt og dem som vil forby dem mye. I fjor sommer fant debatten et nytt lavmål etter oppretningen av rom-leiren på Årvoll. I media ble det skrevet at rom spiser hunder, rotter og måker, på nett ble de omtalt som dyr og «brunsnegler,» og sentrale politikere uttalte at romfolket burde tvangsutsendes.

I vår tok debatten av igjen. Hvordan skulle vi håndtere en ny sommer med tiggende rom i Oslo? I media ble det skrevet artikkel på artikkel, men da sommeren endelig kom, uteble ”rominvasjonen”. Vi regner med at det er rundt 300 rom på gata i Oslo nå, og som Morgenbladet poengterte 4. juli: med 1967 artikler betyr det at det er skrevet ca. fem artikler per rom.

Utstrakt diskriminering

Antirasistisk Senter har tidligere rapportert om utstrakt diskriminering rettet mot denne gruppen. De vi har snakket med, forteller om hvordan politiet plukker dem opp og kjører dem ut av byen (en praksis som senere ble sterkt kritisert av Spesialenheten for politisaker), og hvordan de blir nektet adgang til butikker, cafeer, kjøpesentre og togstasjoner. De kan til og med bli nektet adgang til offentlige toaletter selv om de har penger til å betale. Prøver de å bo på campingplasser, kan de få beskjed om at det er fullt ‒ selv om vi ringer etterpå og får høre at det er plass. Blir de tatt for urinering på offentlig sted, virker straffen uforholdsmessig streng ‒ har du noen gang blitt satt på celle over natten og måtte betale en høy bot for å tisse i parken?

Dette kommer i tillegg til lovforslag som åpenbart er rettet direkte mot romfolket: det er nå forbudt å sove ute i parker og på fortau i Oslo, og forslag til endring av politiloven for innføring av meldeplikt for tiggere er under behandling.

I andre land i Europa ser vi et økende fysisk hat mot romfolket. Senest har vi blitt kontaktet av organisasjoner i Tsjekkia som forteller om rene gatekamper mellom nynazister som marsjerer mot romfolket og antirasister som beskytter dem.

Kom nærmere romfolket!

Det sies mye om de menneskene som er utsatt for mest diskriminering i Europa i vår samtid, men vi hører veldig lite om hva de selv har på hjertet. Derfor organiserer vi «Kom nærmere romfolket» på Litteraturhuset, der romfolk selv skal få ha ordet.

– Hvorfor har de kommet til Norge?
– Hvordan er livet deres i hjemlandet?
– Hvordan opplever de at de møtes her?
– Hva tenker de kan gjøres for å bedre situasjonen deres, både her og i hjemlandet?

Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, og Johanna Frænkel, sosialarbeider for Kirkens Bymisjons prosjekt «Rom for fattig tilreisende», leder samtalene.

Det blir velkomst ved major Knut Haugsvær i Frelsesarmeen, innledninger ved Tore-Jarl Bielenberg, journalist og forfatter, og Tori Aarseth fra Radikal Portal og et avsluttende innlegg ved domprost i Oslo domkirke Anne-May Grasaas.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned