Byrådet vil ikke dele opp Hausmania-salget

Foto: Ann Bækken

Til tross for store protester fra beboerne og en underskriftskampanje ønsker ikke byrådet i Oslo å skille ut Hausmannsgate 40 fra salgsprosessen rundt Hausmania-kvartalet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Helt siden det ble kjent at Oslo kommune ønsket å selge Hausmania-kvartalet har beboerne i Hausmanns gate 40 (H40) motsatt seg å være en del av salgsprosessen. Selv har de både satt i gang en underskriftskampanje og skrevet til byrådet for om mulig å bli tatt ut av salgsprosesen. Nå ser det ut til at disse forsøkene har vært forgjeves. I et brev til finanskomiteen som behandler saken, sendt torsdag, konkluderer byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), med at det ikke er aktuelt å dele opp salgsprosessen.
— Det er et gjennomgående krav at salgsprosessen skal være lik for alle. Derfor må salgsprosessen stoppes om H40 trekkes ut av salget, skriver Folke Fredriksen i brevet.

Viktig å ruste opp langs Akerselva
Folke Fredriksen mener videre at et salg av og en opprustning av Hausmania-kvartalet vil være et viktig ledd i kommunens plan for en opprustning av området langs Akerselva.
—  Oslo kommune har over lengre tid jobbet med å løfte området langs Akerselva. Å ruste opp Hauskvartalet er en av de siste brikkene i å fullføre Akerselva Miljøpark. H40 bør derfor selges slik at oppgradering av kvartalet kan skje.
Han viser videre til at byggningsmassen trenger en betydelig investering for å kunne bringes tilbake i forskriftsmessig stand. Han mener dette er en oppgave som vil tilfalle kjøper.
— Jeg ser det ikke som en sentral kommunal oppgave å fortsatt eie og videreutvikle eiendommene i kvartalet. Dermed er det viktig at en ny eier står for dette samtidig som han viderefører reguleringsplanens kulturperspektiv.

Saken skal nå behandles i bystyrets finanskomité. Etter det det Radikal Portal kjenner til vil dette skje i løpet av mai. Deretter vil saken behandles i bystyret, som må godkjenne salget før dette finner sted. Når saken kan komme opp til behandling her er usikkert men det er tvilsomt om dette blir før etter sommerferien.

LES OGSÅ: Hausmania-kvartalet kan bli en økologisk oase

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Historikk over salgsframstøtet av Vestbredden |

Kommentarfeltet er lukket.