Hvem ville tatt side med nazismen i dag?

Foto: Marion Trikosko

Nazismen pekte tidlig ut en ytre fiende, en fiende som de mente hadde planer om å infiltrere det «gode» samfunn og å overta det.

Ulf-Terje Nyheim Eliassen
Om Ulf-Terje Nyheim Eliassen (7 artikler)
Ulf-Terje Nyheim Eliassen er nylig avgått ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han har tidligere vært plasstillitsvalgt, leder for LO Hammerfest og ungdomstillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund avd 9 Nord (Troms og Finnmark).

Kommentarfeltene på mange nettsamfunn vil avsløre dette. Og dette vil nok provosere mange, men tendensene er de samme om vi lærer av historien og ser hvilken retorikk som ble brukt i forløpet og under 2.verdenskrig. Mye av det samme brukes i dag for å lage et fiendebilde og for å styrke sin egen agenda.

LES OGSÅ: Nazistenes flukt fra nazismen

Det mørke nettet
Jeg anser meg selv som en relativt aktiv nettdebattant. Men opplever ofte at debattene preges av lite fakta og kunnskap, men heller om konspirasjoner, antagelser, generalisering og hets. Ja til og med trusler. Innlegg og kommentarer med både hatefulle ytringer og hets får også gjerne oppslutning med «likes».  Det kan tidvis virke som slike typer ytringer tar over debatten, og det er et demokratisk problem. Bør ikke fakta, kunnskap og god gammeldags folkeskikk prege debattene i stedet?

Det norske samfunn står for noen verdier. Vi består av et mangfold av mennesker med ulik type bakgrunn, både i forhold til etnisitet, kulturer og opprinnelse. Men vi har også en historie bak oss med massiv utvandring på grunn av fattigdom og nød, og ikke minst under okkupasjonen fra 1940-45 der store deler av befolkningen var flyktninger i eget land. Hva består så de norske verdiene av? Det er selvfølgelig ulik oppfatning av det. Men min mening er i hvert fall at vi med vår historie bør stå for raushet, likeverd og rettferdighet, ja kanskje ikke minst folkelighet der en skal føle seg velkommen uavhengig hvor en kommer fra.

LES OGSÅ: Sikkerhetspolitiets blinde flekk for fascisme

Den ytre fienden
Det er kanskje ikke så mange som husker 2.verdenskrig lengre. Men de fleste har nok fått lært og fått vite. En ting er hvordan selve krigen forløp seg, men viktigere er å vite hvorfor og hvordan en gal mann klarte å få med seg så mange på sin side. Også her i Norge.

Nazismen pekte tidlig ut en ytre fiende, en fiende som de mente hadde planer om å infiltrere det «gode» samfunn og å overta det. De tok jobbene til vanlige folk og fikk skylden for stort sett det meste som gikk galt. Stor arbeidsløshet, dårlig økonomi, fattigdom osv.

Det var rett og slett skremmende å se hvor mange som gikk på konspirasjonsteoriene og fulgte nazismens aggressive retorikk, og gjorde jødene til den store syndebukken.

Men vi har jo lært?
Ta en titt på vilkårlige nettdebatter i dag. Du trenger ikke lete lenge før en hvilken som helst debatt blir vendt om til konspirasjoner om en gruppe som har planer om å endre det norske samfunn, innfiltrere og true de «norske verdiene»

Faktisk er de så skumle at de tenker alle likt og har samme formål mener konspirasjonsteoretikerne. Er det noe galt med samfunnet, ja så er de gjerne hovedårsaken til det mener de. Høres dette kjent ut?

Muslimer rammes særlig hardt av denne generaliseringen og konspirasjonstenkningen i dag. Stjerneeksemplet så vi da Hadia Tajik besvarte et åpent brev for litt siden, der hun nettopp avkreftet en del myter om muslimer. Likevel fikk hun mye kritikk og ble mistenkeliggjort av disse konspiratorikerne. Ikke minst ser en hvor mye hat og mistenkeliggjøring som preger debatten rundt hvor mange Syriske flyktninger vi skal ta imot. I stedet settes egne svake grupper opp mot hverandre. Der innvandring og flyktninger får skylden for at vi har utfordringer innenfor andre velferdstilbud, eksempelvis eldreomsorg.

Har vi ikke lært likevel?
De norske verdiene trues ikke av en bestemt religion, men av mennesker med ekstreme holdninger og hatretorikk. Det er de som generaliserer, hetser, konspirerer og regelrett kommer med trusler. Det er de som truer de norske verdiene.

Vi kan diskutere innvandring, religion og utfordringene rundt det. Men aldri aldri gå i samme fella som vi har gjort før. Vi som samfunn og de verdiene vi har. Rettferdighet og likeverd mellom mennesker skal alltid vinne frem. Ikke konspirasjoner, uthenging av enkeltgrupper eller hetsing.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

41 kommentarer på Hvem ville tatt side med nazismen i dag?

 1. AvatarSigurd Lydersen // 2015-06-15 kl 11:20 //

  Ja, og hovedsetet for dagens fascisme er hverken USA, Tyskland eller Ukraina, men Putins Russland.

  • Nå oppfatter jeg deg som en varm forsvarer av regimet i Ukraina og en som avdramatiserer den nazistiske innflytelsen der. Forhåpentlig tar jeg feil.
   Men om så skulle være tilfelle så plasserer du deg i samme bås som blant andre konspirasjonsteorijeger John Færseth, utenriksminister Børge Brende og påvirkningsagent (ex-journalist) Hans Wilhelm Steinfeld.

   USAs kongress kaller Azov-brigaden for ny-nazister.
   John Færseth kaller disse nasjonalistiske, men ikke høyreekstreme.
   Børge Brende har ingen problemer å samarbeide med regjeringer hvor slike deltar i og regjeringen bevilger hundretalls millioner til disse.
   Hans Wilhelm Steinfeld kaller en slik karakteristikk av disse kreftene for å «kolportere Putins løgnversjon».

   Stiller du deg nærmere Azov-brigaden enn USAs kongress?

   Erling Grape

   • AvatarSigurd Lydersen // 2015-06-16 kl 22:17 //

    Fornuftig av den amerikanske kongressen å ta avstand fra og ikke ville støtte Azov-brigaden militært, fordi det motsatte ville ha blitt utnyttet til fulle av Putins propagandapparat, som ynder å framstille Washington som Fashington. Men det må da være mye bedre at høyreekstreme bruker kreftene sine på å forsvare nasjonal suverenitet mot russisk imperialisme, slik tilfellet er i Ukraina. Jeg er mye mer bekymret for de høyreekstreme i Europa og i Russland som støtter opp under den samme russiske imperialismen, og i et land som Hellas altså går i allianse med venstreorienterte for det samme. Jeg er redd det samme vil kunne skje i landet vårt, ser klare tegn på det, og den alliansen er den nye virkelige fascismen. Det er også tåpelig å gi seg til å framstille folk som Færseth, Brende og Steinfeld som en slags busemenn man liksom skal være programforpliktet til ikke å være enige med. Det blir jo å ta mannen framfor ballen. Så ja, jeg er helt på linje med alle disse tre i deres kritikk av Putin-regimet. Det burde resten av den antiimperialsitiske venstresida også være.

    • Nå konstruerer du en stråmann, for ikke å si en busemann. Felles for Færseth, Brende og Steinfeld er at de avviser eller hvitvasker den reelle nynazismen i Ukraina, den som TIL OG MED den amerikanske kongressen ser.

     Den fascismen vi virkelig skal være redd for, finner du her:
     https://tv.nrk.no/program/KOID20008415/europas-syke-oekonomi

     Et lærestykke i dagens politiske situasjon i Europa.

     Erling Grape

     • AvatarSigurd Lydersen // 2015-06-17 kl 00:52 //

      At kreditorer krever inn gresk statsgjeld har vel neppe med fascisme å gjøre, Grape. Den såkalte reelle nynazismen i Ukraina er et fantasiprodukt av russisk propaganda, og har ikke annet å vise til enn noe uheldig symbolbruk, noen uttalelser og noen OSSE-merknader rundt hard behandling av krigsfanger. Å sidestille disse med den tyske nazismen er mest å sammenlikne med Holocoust-fornektelse, fordi det fullstendig underkommuniserer hvilke forbrytelser de virkelige nazistene stod for. Jeg forstår imidlertid at russerne har lyktes med å befeste forestillingen om ukrainsk nazisme som et slags dogme i visse miljøer, som det blir nærmest umoralsk å utfordre, slik jeg gjør her, godt hjulpet av overaktive bloggere som Pål Steigan. Det må dere imidlertid tåle. Vi har en lei historie på norsk venstreside med å skape slike dogmatiske miljø av typen stalinistiske AKP som vi for all del bør legge bak oss.

     • Det virker ikke som om du i det hele har sett dokumentren på nrk.no.

      Hvem er det som sidestiller fascismen/nynazismen i Ukraina med Hitler-Tyskland? Her virker det som om du forsøker å konstruere en såkalt stråmann.

      Som jeg har påpekt en rekke ganger, det virker som om du og en del andre bagatelliserer den reelle nynazismen i Ukraina. Som jeg også har påpekt en rekke ganger, TIL OG MED USAs kongress ser denne nazismen. En annen sak er at det ikke er nynazismen i seg selv som er årsak til konflikten i Ukraina, men den geopolitiske konflikten mellom stormaktene. I dette tilfellet er det USA gjennom NATO og EU som har drevet fram konflikten. Men om disse spørsmål blir vi neppe enige.

      Erling Grape

  • AvatarNyeRagnar Lodbroge // 2015-06-24 kl 07:18 //

   Der er ikke mange lande i EUSSR som har nazister i regeringen, men det har dem i Ukraine, og vesten støtter dem, det er bare 70 år siden filk sagde, aldrig igjen, men nå gjør vi det igjen

 2. AvatarMagnus Eriksson // 2015-06-15 kl 14:40 //

  Ad det veldig hypotetiske argumentet: Det er mulig at rasistiske nettroll med psykiske lidelser og rusproblemer (for det er faktisk tilfelle med ganske mange av de) ville ‘tatt parti med nazistene i dag’. Men det ville ikke betydd noe som helst for en nazistisk maktovertakelse. Fokuset på nettroll, som brøler ekle ting i kommentarfelt og hjemmesnekrede blogger, burde være prioritert ganske langt ned i arbeidet mot rasismen. De står for den vulgære formen av rasisme som knapt noen andre aksepterer (til tross for at den er et speilbilde av oss selve idag). Da er det viktigere å se på rasismen de fleste av oss aksepterer og hva den gjør med oss. Det er når du og jeg leser i aviser om romfolk som spiser hunder og måser, artikler om trusselen fra muslimske radikale miljøer og setter opp Charlie Hebdo som om krenkingen av disse mennesker er vernet mot deres forsøkte invasjon. Det er det vi burde bekymre oss for, ikke noen nettroll som vipper over i galskap. Når vi begynner å akseptere at journalister og filmskapere blir utsatt for razzia i terrorbekjempningens navn, og at folk rundt omkring deg begynner å synes at det er en god idé at vi sender soldater til Midt-Østen for å bombe, drone og skyte folk, pga mediebildet de siste 15 årene. Aksept for at tiggere jages rundt, får sine teltleir revne og at det settes ut spikermatter under broer slik at de ikke kan få skydd for vind og regn en gang. Det er vår økende forakt for den svake som er farlig, ikke en hypotetisk nazistisk mobilisering fra psykisk syke nettroll.

  • Mennesker uten evne til tvil og som er fanatisk idelogisk troende er nok de «farligste» menneskene. Disse finnes det nok eksempler av både på den ytterligående høyre- og venstresiden. Og noen av de skriver nok både kronikker og i kommentarfelt også.

   • AvatarMagnus Eriksson // 2015-06-15 kl 15:19 //

    Javel, jeg mener at det er ganske alminnelige mennesker som er de lydige funksjonærene. Bjørneboe skrev at det var vanlig folk som bygget konsentrasjonsleir, ikke fanatikere. Jeg mener at han har rett i det.

    Hitler tok makta gjennom støtte fra kapital og hær. Uten en slik støtte kan fascister aldri gripe makten. (se f.eks Paxton ‘Anatomy of Fascism’) Å tro at psykisk syke nettroll skulle utgjøre noen risiko der er bare banalt og bygger på dårlige analytiske evner.

    • Å nærmest konsekvent omtale mennesker som bruker sin demokratiske rett til å si sin mening som nettroll er en nedlatende holdning som mange på venstresiden burde heve seg over. Særlig hvis man i neste omgangs snakker om ikke å sparke nedover etc.

     At «vanlige» mennesker under tvang eller for å få smør på brødskiva bygde konsentrasjonsleirer ol. stemmer sikkert. Men uten fanatikere så hadde aldri konsentrasjonsleirer eller begrepet år null blitt funnet opp. Tvil har aldri drept noen.

    • AvatarUlf-Terje N. Eliassen // 2015-06-15 kl 17:16 //

     Om det var myntet på min analyse, så er ikke mitt hovedpoeng at nettrollene utgjør direkte trussel for å overta noe som helst (bortsett fra kommentarfeltene). Derimot viser jeg til hvordan slik retorikk kan brukes for å få støtte slik nazismen fikk blant mange vanlige folk. Selv om ikke eksempelvis FrP ikke er et nazistisk parti, bruker de mye retorikk og får sympatier fra mange av disse nettkonspiratorikerne. Og FrP er da i regjering og har makt i dag. Enda bedre eksempel er Sverigedemokratene. Videre kan slike nett-troll og generaliserende hets nære opp under f.eks. Terror som vi allerede har vært utsatt for i flere tilfeller.

     • AvatarMagnus Eriksson // 2015-06-15 kl 21:55 //

      Som sagt, de er bare et symptom på hvordan samfunnet utvikler seg. Det er ikke de som er det demokratiske problemet, det er det vi alle som er.

     • AvatarMagne Andersen // 2015-06-19 kl 18:20 //

      Frp’s retorikk? Du mener vel Ap’s retorikk? For Ap’s retorikk har nøyaktig samme tilnærming som det nazistene hadde. Det handler om å finne en bestemt fiende som man kan samle mest mulig støtte bak. Nazistene pekte på jødene som de store syndebukkene. Mens Ap peker på «de rike». Så konstruerer man en rekke premiss for at syndebukkene skal komme i mest mulig ufordelaktig lys. For nazistene handlet det om primitiv sammenligning om at se hvordan tyskere flest mulig levde i fattigdom, mens jødene, takket være at de er kjent for å «legge av litt til dårligere tider», hadde det ørlite bedre. Mens Ap bygger primitive premiss om at de rike prøver å lure seg unna.

  • AvatarSindre Lia // 2015-06-21 kl 14:59 //

   Det er ikke psykiske lidelser og rusproblemer som er problemet i kommentarfeltene, men mangelen på prinsipiell tankegang. Man vil komme mye lenger i debatter om man ikke låser seg ideologisk, men begynner å søke kunnskap som mer enn sannsynlig kan undergrave ens egne standpunkter. Det er bare gjennom en slik utfording av seg selv at man vil komme seg ut av skyttergravene.

 3. Artikkelforfatteren kan jo lese seg opp på hvor Mein Kampf er populær på salgsstatistikkene i dag? Og hvor holocoust-fornektelse er utbredt? Kanskje overskriften da blir mer relevant enn godt er?

  At Hadia Tajik besvarte et brev og avklarte noen spørsmål om ekteskap fra noen som engang ble tvangsgiftet burde ikke opprøre venstresiden. Tvert i mot viser det at deler av venstresiden er en sinke for at likestilling skal gjelde hele samfunnet og ikke bare den priviligerte hvite middelklassen.

  • AvatarMagne Andersen // 2015-06-19 kl 18:10 //

   Nå er jo realitetene at Tajik ga ikke-svar på Jeanettes problemstillinger. For i klassisk Ap-filosofi så praktiserer hun: «Gjør som jeg sier, ikke gjør som jeg gjør». For man skulle tro at Tajik som privat er nesegrus gaga over å kunne gifte seg med den hun måtte ønske uavhengig av f.eks religiøs tilhørighet, ville vært interessert i å formidle dette i offentligheten. Men er det noen som har registrert Tajik stå frem i media og bramfritt konkludert med at: «Enhver muslimsk jente skal selvfølgelig få mulighet til å gifte seg med en ikke-muslim hvis vedkommende ønsker dette, og hvis det møter motstand hos islam, så bør samfunnet gå etter islam for alt det er verdt».

   Det man derimot har registrert i offentligheten med Tajik når det kommer til ekteskap er hvordan Tajik ønsker å normalisere tvangsekteskap light (arrangerte ekteskap) på linje med vanlige ekteskap

 4. Avatarlars randby // 2015-06-16 kl 04:22 //

  Hvert menneske gjør seg sin erfaring og det er vel menneskets største ulempe. For hadde vi lært av historien ville vi vel innsett at vold og krig ikke er løsningen. Like fullt kriger fortsatt mennesker og vold er ikke noe ukjent. Av historien kan vi også se alt det andre vi som lever i dag ser ut til å gjenta. Hvorfor vi ikke klarer å ta like mye lærdom av andres erfaringer men klynger oss til at om det ikke er selvopplevet så er det ikke virkelig er nok et av menneskelivets store gåter. Derav kan vi enkelt dehumanisere andre og forherlige oss selv.

  Trikset med en ytre fiende er nok ikke oppfunnet av nazistene i Tyskland på nittentrettitallet. Det har nok fulgt mennesket omtrent like lenge som mennesket har levd. Men trikset med å trekke frem nazistene er et relativt nytt fenomen som bare bekrefter at vi nok ikke er så veldig flinke til å lese historie når vi tyr til det enkleste og det som står oss nærmest. I andre deler av verden har de sine tilsvarende historier, tragedier og massakrer.

  Kan vi egentlig snakke om noen moralsk og etisk arv etter våre forfedre. Hvordan blir så denne arven utdelt, står den i et testamente eller får man den på en form for åndelig bankbok? Vårt samfunn er preget av våre egne erfaringer og de nære erfaringene vi er fortalt. Resten er vag historie vel å merke om man da ikke velger å leve i historien noe som lett kan forhindre oss i å delta i nuet.

 5. AvatarWilliam Pedersen // 2015-06-16 kl 10:45 //

  Hvor er de sterkeste totalitære og fascistiske stemmene i dagens samfunn? Hvem er det som søker etter å sensurere kritikere, og innskrenke individuell frihet? Feminismen, og Islam, og naive venstrefolk som ikke evner å vurdere moralen i en konflikt utover å se på en overfladisk maktbalanse.

  • AvatarDespotas // 2015-06-17 kl 12:36 //

   «Hvor er de sterkeste totalitære og fascistiske stemmene i dagens samfunn?»

   Det er vel de aktørene som tillater og initierer masseovervåkning, tar til orde for bevæpa politi og utvida fullmakter til E-tjenesten, er ryggradsløse når det gjelder støtte til varsleren Edward Snowden, ønsker å ruste opp militæret, gå til imperialistiske angrepskriger mot arabiske land, driver en krigers retorikk mot vår nabo i øst og støtter, både verbalt og økonomisk, kuppregimer som åpent hyller nazismen.

   Vel, det er et faktum at det er dagens sentrum/høyre-politikere som faller inn under denne gruppa noe de også gjorde for 70 år siden, det er heller ikke så overraskende siden fascismen var og ER en sentrum/høyreideologi!

   • AvatarWilliam Pedersen // 2015-06-19 kl 10:47 //

    Hvem er aktørene som initierer til masseovervåkning i Norge? Det er AP og Hadja Tajik med åndverksloven sin som er det groveste overgrepet på personvern i nyere tid i Norge. Støtte til kuppregimer som åpent hyller nazismen?

    Kjennetegnet på en totalitær ideologi er å forsøke å kneble kritikk, noe man kun finner i de venstreorienterte ideologiene feminisme og islam i dagens politiske klima. Det er også en grov forenkling å bare plassere fascisme til høyre på det politiske spektrum. Hvis man annerkjenner sensur, tankepoliti og en mektig stat med makt til å gripe inn i den private sfære som fascistisk tankegods, så må man også kunne si at venstresiden også har innflytelsesrike fascistiske stemmer.

    • AvatarDespotas // 2015-06-22 kl 12:51 //

     Nå har vel ikke jeg hevdet at AP ikke har vært blant disse aktørene. Alle som befinner seg litt ut på venstresida er jo smertelig klar over Håkon Lies meritter på den fronten. Aktørene som innførte DLD var AP og Høyre. I forbindelse med de senere avsløring av mobilovervåking har disse partiene inkludert FrP forholdt seg fullstendig passive. Når det gjelder Snowden vet vi jo at høyrepolitkere som Michael Von Tetzchner anser ham som en forbryter!

     Med den blåblå regjeringa ser vi stadig nye fremtstøt for å gi PST flere fullmakter:

     http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politiets-sikkerhetstjeneste-pst/anundsen-holder-doera-paa-gloett-for-masse-overvaaking/a/23280055/

     http://www.dagbladet.no/2015/05/26/nyheter/politikk/pst/anders_anundsen/39350382/

     Når det gjelder nazihyllende kuppregimer er du temmelig dårlig informert om du ikke har fått med deg det:

     http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Regjeringen-vurderer-okonomisk-bistand-til-Ukraina-7482228.html

     Problemet med bruken av begrepet totalitær er at den ikke har noen avgrensning og sauser sammen ideologier som er rake motsetninger på grunn av at MIDLENE, ikke målene, ved enkelte anledninger sammentreffer. Det du skriver er bare substansløse meningsytringer og er knapt egnet for debatt.

     Selvsagt er ikke knebling av kritikk et avgjørende kjennetegnet på et «totalitært» styresett, dersom det var det må man utvilsomt kalle den blåblå-regjeringa totalitær. Dersom ikke har noen avgrensning, slik at det passer på alt og ingenting (oppfyller jo mange vestlige demokratier som Storbritannia og USA et mye brukt totalitarismekriterium som folkemord).

     Ergo, begrepet er helt meningsløst til noe annet en politisk propaganda.

     • AvatarWilliam Pedersen // 2015-06-22 kl 15:23 //

      Jeg bare lurte på om det var Hamas du snakket om når du sa nazihyllende regimer.

      Substansløse meningsytringer?
      Hvis totalitærisme er et begrep som kun er anvendelig i propaganda, så gjelder det også for «fascisme». Totalitærisme er ingen ideologi i seg selv, men fascisme er en totalitær ideologi, og det de fleste har å utsette på fascismen, er nettop dens totalitære natur.

      Her har vi noen eksempler på totalitære krefter på venstresiden:

      Fra denne rapporten:

      Vi ser en tendens hvor fortalere for
      enkle, essensialistiske, biologistiske «sannheter»
      om kvinner og menns forskjellige hjerner
      og kropper får større legitimitet i samfunnsdebatten.
      Dette tøyer grensen for akseptable
      holdninger og ytringer

      http://reform.no/wp-content/uploads/2011/05/ANTIFEMINISME.pdf

      55% av danske muslimer, vil ha blasfemilover inn i Dansk lov:
      http://jyllands-posten.dk/indland/article4137520.ece

     • AvatarDespotas // 2015-06-22 kl 16:52 //

      Substansløs svada er utsagn som dette ja:

      «Kjennetegnet på en totalitær ideologi er å forsøke å kneble kritikk, noe man kun finner i de venstreorienterte ideologiene feminisme og islam i dagens politiske klima.»

      Når ble Islam en «venstreorientert» ideologi? Så vidt meg bekjent er Islam en religion. Men du kan selvsagt utdype denne merkverdige påstanden?

      Når det gjelder linkene og sitatet fra rapporten, du legger ved må du nesten forklare hva hensikten din er. For jeg ser den ikke. Jeg klarer ikke å gjette meg til hva dine meninger og argumenter er, så vær vennlig å uttrykk det eksplisitt.

      Og igjen, når det gjelder begrepet totalitær er nettopp fascismen et godt eksempel for å illustrere totalitarisme-begrepets ubrukelighet.

      I henhold til Carl Friedrich og Zbigniew Brzezinskis, som er de mest anerkjente «totalitarisme»-teoretikerne, seks kriterier (som alle må være oppfylt, i følge dem selv) finner vi at fascismen ikke er dekkende for å beskrive Mussolinis fascisme som forøvrig var de første til å ta totalitarismebegrepet i bruk. Kriteriumet som ikke oppfylles er: «sentralstyring og kontroll av økonomien gjennom statlig planlegging» fordi fascismens økonomisk politikk bar preg av eksepsjonell liberalisme, privatiseringer og innrømmelser til kapitaleiere. Det paradoksale er at Churchill og Roosevelts krigsøkonomi oppfyller dette begrepet.

      I følge den mest anerkjente Hitler-biografen, Ian Kershaw, er heller ikke begrepet brukelig på Adolf Hitler!

      Når også vestlige liberale demokratier oppfyller enkelte av kriteriene er all grunn til å forkaste begrepet.

     • AvatarWilliam Pedersen // 2015-06-23 kl 01:08 //

      Jeg er i det hele tatt svært uinteressert i å diskutere semantikken av totalitærisme. En totalitær ideologi er en der staten har total makt over enkeltindividet. Det er den alminnelige definisjonen.

      Poenget med linkene er å vise at venstresiden ønsker å være tankepoliti. Det er ganske alminnelig tankegods på venstresiden at følsomhet for Islam er viktigere enn ytringsfrihet. Det er ikke mulig å være kritisk til Islam uten å være islamofob og rasist.

      Sitatet fra rapporten om antifeminisme, viser helt klart hvordan feminismen aktivt søker etter å kneble kritikk. Det er også rett fram antivitenskap.

      Som Voltaire sa, to find out who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticise.

     • Det ville vært fint dersom du kunne vært litt mer konkret i din kritikk.
      Nå henviser du til et ekspertseminar om feminisme og en spørreundersøkelse blant muslimer omkring religionskritikk og stemmegivning. Ut i fra dette generaliserer du til at «venstresiden» ønsker å være tankepoliti.
      Ærlig talt, du er upresis og generell og synes helst bare å bibringe egne fordommer uten å gå konkret inn på hva det er du kritiserer.

      Erling Grape

     • AvatarWilliam Pedersen // 2015-06-23 kl 15:43 //

      Jeg gjør ingen grovere generaliseringer enn artikkelforfatter gjør. Feminisme er en politisk ideologi sterk beslektet marxismen som helt åpenbart hører hjemme på venstresiden, og representerer de sterkeste stemmene for sensur i Norge.

      Foruten om den rapporten jeg postet, har man også Kvinnefronten og Ottar som vil sensurere porno. En naturlig følge av den feilaktige antagelsen om at spill og film former adferd. Unge SV ville nekte en «PUA» å holde foredrag i Oslo. Vi har loven om seksuell trakassering vi fikk fra feminismen, som gir kvinner en blank sjekk på å definiere hva som er trakassering.
      Man har også snakket om å ulovliggjøre «hatprat»

     • AvatarDespotas // 2015-06-23 kl 11:38 //

      «Jeg er i det hele tatt svært uinteressert i å diskutere semantikken av totalitærisme»

      Åpenbart er du ikke interessert i å diskutere hva du legger i ordet, for når du blir det er det ikke så lett å slenge rundt med slike merkelapper. Samtidig avslører du at du ikke evner å debattere redelig.

      «En totalitær ideologi er en der staten har total makt over enkeltindividet. Det er den alminnelige definisjonen.»

      Dette er selvsagt en tullete definisjon fordi det åpenbart ikke har eksistert noen stater der Staten har ALL makt over ALLE individene. Forøvrig er det heller ikke den definisjonen som brukes av totalitarismeteoretikerne. Disse, der de mest kjente er Carl Friedrich og Zbigniew Brzezinskis, utledet 6 kjennetegn som alle måtte være oppfylt for at et regime kan kalles totalitaristisk:

      1. Elaborate guiding ideology.

      2. Single mass party, typically led by a dictator.

      3. System of terror, using such instruments asviolence and secret police.

      4. Monopoly on weapons.

      5. Monopoly on the means of communication.

      6. Central direction and control of the economy through state planning.

      Punkt 6 er ikke dekkende for hverken Mussolinis Fascisme, eller Hitlers Nazi-tyskland og dermed oppfyller ikke disse ideologiene totalitarisme-kriteriene. Dersom du leser den mest omfattende Hitler-biografien av Ian Kershaw: «The Nazi Dictatorship. Problems and perspectives of Interpretation», skriver han følgende om begrepet:

      «Alt i alt synes verdien av totalitarismekonseptet å være ytterst begrenset, og det som taler imot å bruke det er mye mer tungtveiende enn det som muligens taler for når en vil prøve å gi en karakteristikk av naziregimets grunnleggende natur».

      Noe av hovedproblemet med begrepet er at den kun beskriver ytre kjennetegn ved ideologier uten å gå inn på noen bakenforliggende årsaksanalyse, eller drøfter ideologiens særtrekk i nødvendig grad. Av den grunn ender man opp med det absurde resultat at man putter to diametralt motstridene ideologier i samme bås

      Men i det man gjør det er det heller ikke noe som hindrer oss i å sette vestlige liberale demokratier der også. Når alle ideologiske systemer merkes med totalitarisme-lappen sier det seg selv at begrepet ikke forklarer noe som helst.

      «Poenget med linkene er å vise at venstresiden ønsker å være tankepoliti»

      Javel, men da mislykkes du. For disse linkene underbygger ikke din påstand da ingen av dem handlet om venstresiden. Den første var altså til en rapport fra en stiftelse finansiert av Barne- og likestillingsdirektoriaret. Jeg tviler på at du har lest denne rapporten selv, men har vel sikkert snappet den opp fra noen andre, fordi sitatet du refererer var en deskriptiv påstand om at enkelte type ytringer bidrar til å UTVIDE rommet for det som regnes som akseptabelt. Det var altså ikke en oppfordring til politisk handling.

      Dersom du skal finne det bør du først LESE rapporten vil du se at det er på s. 5 -7 rapportens anbefalinger er sammenfattet.

      Den andre linken var til en dansk spørreundersøkelse blant muslimer om blasfemiloven. Det er vanskelig å finne relevansen her. Dessuten stilte jeg deg et helt konkret spørsmål i forrige innlegg som du ikke svarer på. Det var:

      «Når ble Islam en «venstreorientert» ideologi? Så vidt meg bekjent er Islam en religion. Men du kan selvsagt utdype denne merkverdige påstanden?»

      Hva synes du forøvrig om Siv Jensens uttalelse om at Mads Gilbert burde sensureres av NRK fordi han er kommunist? Altså en helt konkret oppfordring til sensur av ytringer en ikke liker på politisk grunnlag.

     • AvatarWilliam Pedersen // 2015-06-23 kl 14:21 //

      Totalitarianism is concept of a political system in which the state holds total control over the society and seeks to control all aspects of public and private life wherever possible.

      Robert Conquest, Reflections on a Ravaged Century’ (2000)ISBN 0-393-04818-7, page 74

      Det var altså ikke en oppfordring til politisk handling.

      Så dette er ikke tankepoliti?

      Dette tøyer grensen for akseptable
      holdninger og ytringer

      Som jeg påpekte, er det vanlig tankegods på venstresiden at følsomhet for islam er viktigere enn ytringsfrihet. Islam som ideologi, hører åpenbart hjemme på venstresiden. Det er der den har politisk støtte.

      Her er sitatet til Jensen

      Lege Mads Gilbert, som er medlem av partiet Rødt, kan usensurert i alle medier gi sin versjon av det som skjer. At den er politisk farget er det ingen tvil om, og det reagerer jeg på.

      Det skal godt gjøres, å tolke det som å ville innføre sensur. Man kan si mye negativt om FRP, men inget annet parti har forsvart ytringsfriheten mer enn FRP.

     • AvatarDespotas // 2015-06-24 kl 11:07 //

      Du refererer til Wikipedias generelle definisjon av totalitarismebegrepet. Problemet er at det ikke er knapt noen stater eller politiske systemer som holder ABSOLUTT kontroll over samfunnet «which the state holds total control over the society). Hverken fascismen, nazismen eller kommunismen holdt total kontroll over samfunnet.

      Dersom du leser videre nedover Wikipedia-artikkelen ser du det blir referert til Carl Friedrich og Zbigniew Brzezinskis forsøk på å utlede vitenskaplige totalitarisme-teorier som utdyper konkrete kjennetegn for det man mener er totalitære regimer. Jeg har vist at disse kjennetegnende heller ikke er tilstrekkelig, og du har ikke gjort noen forsøk på å tilbakevise det jeg sier.

      Angående disse linkene du la ut som angivelig skulle vise at venstresiden er i mot ytringsfrihet spør du meg retorisk:

      «Så dette er ikke tankepoliti?»

      For det første: NEI er svaret. For det andre, kan du ikke begynne med å komme med noen selvstendig argumenter? Du kan jo starte med å forklare hvordan disse linkene underbygger din påstand om at venstresiden ønsker å være tankepoliti. Det må DU begrunne nærmere, UTEN å gjøre bruk av avledningsmanøvre som dine retoriske spørsmål er.

      «Som jeg påpekte, er det vanlig tankegods på venstresiden at følsomhet for islam er viktigere enn ytringsfrihet»

      Ja, dette har du påpekt, men du har ikke sannsynliggjort det på noe som helst vis. Så det er altså helt ubegrunnet utgytelser fra deg.

      «Islam som ideologi, hører åpenbart hjemme på venstresiden. Det er der den har politisk støtte»

      Dette har jeg neimen ikke hørt før. Dette er så oppsiktsvekkende at jeg ønsker at du skal utdype det. Hvilke religionsforskere er det du bygger dette på?

     • » Så vidt meg bekjent er Islam en religion.»
      Da vet du ikke mye om islam min venn. Islam er en undertrykkende despotisk politikk som også bestemmer lover og regler og er veldig menneskefientlig. Islam har også blandet inn religion og tvinger folk til total underdanighet. Islam er en totalitær ideologi som vil drepe alle andre og som også sier det er dødsstraff for å frafalle islam. Hadde det ikke vært dødsstraff for dette så hadde det ikke vært en eneste muslim i verden.

 6. AvatarSigurd Evensen // 2015-06-16 kl 20:09 //

  Ja, vi må begrense og sette restriksjoner når det gjelder sosialismen.

 7. «[…]og ikke minst under okkupasjonen fra 1940-45 der store deler av befolkningen var flyktninger i eget land». Norge var i perioden 1940-45 preget av passivitet eller varierende grad av samarbeid med tyskerne. Kun et lite mindretall bedrev aktiv motstand, og din beskrivelse er hinsides realitetene.

 8. AvatarMagne Andersen // 2015-06-18 kl 00:10 //

  «Hvem ville tatt side med nazismen idag»? Det nærliggende svaret er jo den ideologien/religionen som viderefører det fundamentet som nazismen representerte.

  Men jeg antar at formålet er at man skal ta en slags salto med etpar skruer så at man får på plass premisset om «muslimer – vår tids jøder»

  Et veldig politisk korrekt premiss.

 9. AvatarNyeRagnar Lodbroge // 2015-06-21 kl 06:39 //

  Dett hadde været en perfekt verden hvis vi kunne leve fredelig sammen, vi og muslimerne, og muslimerne og andre muslimer, men nå må folk og være realistiske og åpne øynene, dett fungere jo ingen steder på jorden, troen på dette utopia møter jo og mere og mere motstand, er dett fordi folk er dumme, eller er dem bare bekymrede for fremtiden

  • AvatarSindre Lia // 2015-06-21 kl 15:13 //

   Vårt samfunn er beskyttet av en rekke reguleringer og institusjoner med mål om å opprettholde det man kan se på som grunnleggende prinsipper vårt samfunn er bygget på. Det er om dette undergraves man vil begynne få problemer. Utbredt korrupsjon kan for eks. være et dødelig støt i så henseende, gitt det faktum at slikt vil kunne gi fiender av ens samfunn en innflytelse de ellers ikke ville kunnet opparbeide seg. Det er for eks. dette kontrajihadistene spiller på – der de peker på forskjellige aktører de mener har solgt seg til noe de ser på som en samfunnsfiende.

 10. Avatara, b, c, d, e, f, g, h, i, j, // 2015-06-21 kl 12:53 //

  Pragmatiske karrierebeviste akademikere hadde slengt seg med, da selfølgelig med advokater i spissen. Videre de som hater israel og jøder sterkt nokk og synes endelige løsninger høres fett ut. Og så alle de kjedelige grå musene da, som gjør som de blir bedt om. Samme som sist lissom.

 11. AvatarNyeRagnar Lodbroge // 2015-06-22 kl 13:51 //

  Ja vi får håpe at sosialisterne har lært noe etter dem tapte 2ww, og at dem ikke forsøker noe liknende igjen

 12. «Hvem ville tatt side med nazismen i dag?»

  Jeg tipper det nye kalifat-initiativet og deres afilierte… slik som sist.
  Hitlers Mein Kampf har visstnok vært bestselger i arabiske land siden den ble publisert.

  Nord Koreas Mr. Kim Jong-Un har vist også sansen for boken og budskapet, men trolig mindre interesse av fokuset på anti-semittiske tilbøyelser.

  http://chersonandmolschky.com/tag/popularity-of-mein-kampf-in-arabic/

 13. Det virker som nazismen er helt glemt i dagens Europa og Norge. For hvordan i alle dager kan det være så mange som støtter islamismen dersom ikke nazismen er glemt? Islam er faktisk hakket værre enn nazismen fordi islam blander inn religion også. Islam vil legge under seg hele verden og de hater alle som ikke er muslimer, ja t.o.m. blant muslimene selv er det mye hat mot hverandre og alle som ikke er «rettroende» skal drepes. Er dette noe som er bra for verden? Nei! Derfor er det så uforståelig at det er så mange som støtter islamistene. Hadde kun de selv blitt rammet av følgene av denne masseinvasjonen så hadde det vært greit, men alle blir rammet av dette og da er det langt fra greit!

Kommentarfeltet er lukket.