Hvem ville tatt side med nazismen i dag?

Foto: Marion Trikosko

Nazismen pekte tidlig ut en ytre fiende, en fiende som de mente hadde planer om å infiltrere det «gode» samfunn og å overta det.

Ulf-Terje Nyheim Eliassen
Om Ulf-Terje Nyheim Eliassen (7 artikler)
Ulf-Terje Nyheim Eliassen er nylig avgått ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han har tidligere vært plasstillitsvalgt, leder for LO Hammerfest og ungdomstillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund avd 9 Nord (Troms og Finnmark).

Kommentarfeltene på mange nettsamfunn vil avsløre dette. Og dette vil nok provosere mange, men tendensene er de samme om vi lærer av historien og ser hvilken retorikk som ble brukt i forløpet og under 2.verdenskrig. Mye av det samme brukes i dag for å lage et fiendebilde og for å styrke sin egen agenda.

LES OGSÅ: Nazistenes flukt fra nazismen

Det mørke nettet
Jeg anser meg selv som en relativt aktiv nettdebattant. Men opplever ofte at debattene preges av lite fakta og kunnskap, men heller om konspirasjoner, antagelser, generalisering og hets. Ja til og med trusler. Innlegg og kommentarer med både hatefulle ytringer og hets får også gjerne oppslutning med «likes».  Det kan tidvis virke som slike typer ytringer tar over debatten, og det er et demokratisk problem. Bør ikke fakta, kunnskap og god gammeldags folkeskikk prege debattene i stedet?

Det norske samfunn står for noen verdier. Vi består av et mangfold av mennesker med ulik type bakgrunn, både i forhold til etnisitet, kulturer og opprinnelse. Men vi har også en historie bak oss med massiv utvandring på grunn av fattigdom og nød, og ikke minst under okkupasjonen fra 1940-45 der store deler av befolkningen var flyktninger i eget land. Hva består så de norske verdiene av? Det er selvfølgelig ulik oppfatning av det. Men min mening er i hvert fall at vi med vår historie bør stå for raushet, likeverd og rettferdighet, ja kanskje ikke minst folkelighet der en skal føle seg velkommen uavhengig hvor en kommer fra.

LES OGSÅ: Sikkerhetspolitiets blinde flekk for fascisme

Den ytre fienden
Det er kanskje ikke så mange som husker 2.verdenskrig lengre. Men de fleste har nok fått lært og fått vite. En ting er hvordan selve krigen forløp seg, men viktigere er å vite hvorfor og hvordan en gal mann klarte å få med seg så mange på sin side. Også her i Norge.

Nazismen pekte tidlig ut en ytre fiende, en fiende som de mente hadde planer om å infiltrere det «gode» samfunn og å overta det. De tok jobbene til vanlige folk og fikk skylden for stort sett det meste som gikk galt. Stor arbeidsløshet, dårlig økonomi, fattigdom osv.

Det var rett og slett skremmende å se hvor mange som gikk på konspirasjonsteoriene og fulgte nazismens aggressive retorikk, og gjorde jødene til den store syndebukken.

Men vi har jo lært?
Ta en titt på vilkårlige nettdebatter i dag. Du trenger ikke lete lenge før en hvilken som helst debatt blir vendt om til konspirasjoner om en gruppe som har planer om å endre det norske samfunn, innfiltrere og true de «norske verdiene»

Faktisk er de så skumle at de tenker alle likt og har samme formål mener konspirasjonsteoretikerne. Er det noe galt med samfunnet, ja så er de gjerne hovedårsaken til det mener de. Høres dette kjent ut?

Muslimer rammes særlig hardt av denne generaliseringen og konspirasjonstenkningen i dag. Stjerneeksemplet så vi da Hadia Tajik besvarte et åpent brev for litt siden, der hun nettopp avkreftet en del myter om muslimer. Likevel fikk hun mye kritikk og ble mistenkeliggjort av disse konspiratorikerne. Ikke minst ser en hvor mye hat og mistenkeliggjøring som preger debatten rundt hvor mange Syriske flyktninger vi skal ta imot. I stedet settes egne svake grupper opp mot hverandre. Der innvandring og flyktninger får skylden for at vi har utfordringer innenfor andre velferdstilbud, eksempelvis eldreomsorg.

Har vi ikke lært likevel?
De norske verdiene trues ikke av en bestemt religion, men av mennesker med ekstreme holdninger og hatretorikk. Det er de som generaliserer, hetser, konspirerer og regelrett kommer med trusler. Det er de som truer de norske verdiene.

Vi kan diskutere innvandring, religion og utfordringene rundt det. Men aldri aldri gå i samme fella som vi har gjort før. Vi som samfunn og de verdiene vi har. Rettferdighet og likeverd mellom mennesker skal alltid vinne frem. Ikke konspirasjoner, uthenging av enkeltgrupper eller hetsing.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.