Rogaland SV har allerede tapt debatten mot nynazistene

Foto: The Israeli Project

Marcela Molina (SV) har valgt å debattere mot nynazister, tross advarslene fra et samlet antirasistisk fagmiljø. Det er en debatt hun allerede har tapt, uansett hva utfallet måtte bli.

Magnus Eriksson
Om Magnus Eriksson (33 artikler)
Magnus Eriksson er utdannet idéhistoriker. Antirasist, antifascist og asylaktivist.

Marcela Molina (SV) har valgt å debattere mot nynazister, tross advarslene fra et samlet antirasisk fagmiljø. Det er en debatt har hun allerede har tapt, uansett hva utfallet måtte bli. Vi i Radikal Portal laget tidligere en appell, hvor vi skrev hvorfor Rogaland SV burde trekke seg fra arrangementet. Den frihetlig sosialistiske organisasjonen Motmakt skrev et åpent brev, hvor de forklarte hvorfor arrangementet var en dårlig idé. Den antirasistiske foreningen Vepsen, som samarbeider med EXPO, Sveriges fremste eksperter på nynazisme, omtalte deltakelsen som «naivt, farlig og faktisk direkte tåpelig». Antirasistisk Senter har nektet til å delta på arrangementet med omtrent samme begrunnelse. I kommentarfeltet til en artikkel på Rogalands Avis, som omhandler arrangementet, har flere personer med bakgrunn i asylaktivistmiljøet også advart om hvorfor det er dumt å delta. Flere individuelle antirasistiske bloggere har også advart Rogaland SV om å delta.

Alle antirasistiske aktørene har trukket frem mange gode argumenter mot deltakelse i denne debatten. Man har vist til hva slags gruppe Molina og Rogaland SV debatterer mot. Man har forklart hva slags konsekvenser en slik debatt i praksis vil få. Man har brutt ned og grundig tilbakevist merkelige forestillinger som «trykkokereffekten», og vist at «troll» slettes ikke «sprekker i sola», men tvertimot blir brunere. Man har advart mot effektene av å gi nynazistene den talestol de selv ønsker. Men man har i liten grad pekt på hvorfor det er absurd og selvmotsigende å delta på et slikt arrangement.

Til tross for et solid press fra antirasistiske organisasjoner, stiftelser, grupper og personer, har Molina og Rogaland SV altså besluttet seg for å delta likevel. Jeg tviler på at Molina og Rogaland SV har tenkt over hva slags implikasjoner dette faktisk har. Begrunnelsen som ble gitt i avisen var at «Borgervernet Rogaland» måtte forvente å bli møtt med uenighet, og at holdningene deres ikke skulle stå uimotsagt. Denne påstanden ble underbygget ved å peke til «…en prinsippiell holdning på at i et demokratisk land så har folk ytringsfrihet, så lenge dette ikke strider mot norsk lov.». 

Her har Rogaland SV begått flere tankefeil når de refererer til demokratiet og ytringsfriheten. Først og fremst behandler de i prinsippet nynazistene i «Borgervernet Rogaland» som en gruppe med legitime standpunkter. Grunnlaget for enhver demokratisk debatt må nemlig ha utgangspunkt i en eller annen form for felles konsensus, nemlig en gjensidig anerkjennelse av at debattmotstanderen kan ha rett. Her er det interessant å vise til den tyske filosofen Karl-Otto Apel som har vist oss at «så fremst vi i det hele tatt er interessert i å avdekke en eller annen sannhet, er vi også interessert i å kjenne til de beste argumentene i saken, og dem har vi ikke noe monopol på selv.». Med dette mener han at man betrakter sine medmennesker som potensielle bidragsytere. Oppfatter vi oss selv slik, betyr det nødvendigvis at vi også må betrakte andre slik. Dette må alltid være det prinsippielle grunnlaget for enhver saklig og seriøs debatt. Hvis ikke dette prinsippet er tilstede, da eksisterer heller ikke grunnlaget for å debattere seriøst. Ved å stille til debatt med nynazister har Molina i prinsippet erkjent at det eksisterer en i allefall hypotetisk mulighet for at nynazistene kan ha rett. 

Et av hovedargumentene for grupper som agiterer for det riktige ved debatt med nynazister er at det kvalitativt sterkeste argumentet overvinner et kvalitativt svakere. Men anerkjenner man ikke den hypotetiske muligheten for å ta feil, da har man ikke heller ikke hengitt seg til en seriøs og demokratisk diskurs. Da har man istedet hengitt seg til en liksomdiskusjon, hvor formålet ikke er å finne ut hva som virkelig er riktig. I praksis bedriver man dermed ikke annet enn manipulasjon for å få makt over en motstandere. Her er man på kollisjonskurs med de idealene man selv bruker som begrunnelse for å delta i debatt med nynazister. Da har man allerede kastet prinsippet om demokrati og ytringsfrihet over bord og istedet bruker dem som pynt og tomme fraser. Når Rogaland SV i tillegg neglisjerer unisone advarsler fra landets antirasistiske eksperter, kaster de samtidig prinsippet om at det kvalitativt beste argumentet skal seire over et dårligere. Det er ikke et prinsipp de selv velger å rette seg etter, og da har de også erkjent at det er virkningsløst. Når alle disse verdiene er kastet overbord, da spiller man på nynazistenes banehalvdel – uansett utfall av debatten. Det er ingen skam å snu. Snu ryggen til nynazistene! Det er det demokratisk riktige her.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Rogaland SV har allerede tapt debatten mot nynazistene

  1. SV er et parti som gjør sitt beste for å ødelegge seg selv med alt tulliballet og selvmotsigelsene, de er for det de er i mot og vise versa. Antirasistene står det vel heller ikke mye bedre til med, juks med medlemstall m.m.. Jeg har i grunn altid lurt på hva antirasisme egentlig er – det er et temmelig upresist begrep som som en kan tilpasse og bruke etter eget ønske!

Kommentarfeltet er lukket.