Sikkerhetspolitiets blinde flekk for fascisme

Illustrasjonsfoto: Olav Heggø/Fotovisjon

Hva hadde sikkerhetspolitiet gjort om en muslim truet med å sette en Glock i nakkegropen på utenriksministeren, kaste molotovcocktails inn i Stortinget eller brenne politikerne i hjel etter å ha sperret utganger?

Magnus Eriksson
Om Magnus Eriksson (33 artikler)
Magnus Eriksson er utdannet idéhistoriker. Antirasist, antifascist og asylaktivist.

De siste årene har skandinaviske medier skrevet side opp og side ned om såkalte Syria-farere, radikaliserte muslimer som har reist til Syria for å delta i krigshandlinger. Norske medier har hatt lange intervjuer med norske sekteriske muslimer som støtter ISIL i Syria og Irak, hvor de tilnærmet uimotsagt har fått legge ut om sin støtte halshugginger og lignende. Norske PST, danske PET og svenske SÄPO har uttrykt bekymring for at norske, svenske og danske miljøer i Syria skal få terrortrening og bli en sikkerhetsrisiko ved retur.1

I både PSTs og SÄPOs rapporter fremstilles militant islamisme som den alvorligste trusselen mot rikets sikkerhet i dag.2 Dette ble illustrert i sommer da norske myndigheter ga PST grønt lys for å sette Norge i full terrorberedskap, med fullt bevæpnet politi i gatene, over syv dager. Symbolsk nok bare få dager etter tre-årsdagen til Anders Behring Breiviks bombing av regjeringskvartalet og massakre på Utøya som kostet 69 barn og ungdommer livet.

 

Terrorkniver

Terroralarmen ble rettferdiggjort på bakgrunn av det man hevdet var en trussel fra ekstreme islamister som hadde reist til Norge for å utføre terrorangrep. I følge opplysninger skulle disse ekstreme islamistene være bevæpnet med kniver og hadde til plan å stikke ned tilfeldige på gata. I forbindelse med dette uttalte Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti:

«– Dette viser hvor bestialsk denne gruppen er. Vi har vel knapt opplevd tilsvarende. Jeg tror vi må tilbake til nazismens tenkning for å finne noe som er mer grotesk.»3

Og sånn apropos kniver og nazister så parallelt med Syria-farere eksisterer det et tilsvarende, men langt mindre medieomtalt fenomen i ny-fascistiske miljøer i forbindelse med krisen i Ukraina. En rekke svenske og danske nynazister har nemlig reist til Ukraina for å delta i både opprøret og kamphandlinger mot russiske separatister. En rekke norske høyreekstremister har også forsøkt å ta verve seg til den fascistdominerte ukrainske bataljonen Azov.4

Til forskjell fra i tilfellet med Syria-farene har SÄPO uttalt at de var uinteressert i at nynazister hadde reist til Ukraina.5 Dette til tross for at mange av deltakerne i «Svenska Ukraina frivilliga» har mange år med militær utdannelse fra forsvaret, utdanning i eksplosivemneteknikk og kriminelt rulleblad.6 Først etter at en «Ukraina frivillig» knivstakk en ung mann på den internasjonale kvinnedagen i år, uttalte SÄPO seg om svenske nynazister i konfliktsoner. Mens de islamistiske, og inntil videre hypotetiske, knivdesperado-terroristene, utløste full terrorberedskap over en uke i Norge, så er enda ikke den nazistiske knivdesperadoen pågrepet av svenske myndigheter.

Dette til tross for at nazister har begått en lang rekke knivdrap i Sverige.7 Svenske nazister oppfordres nemlig av sine ledere til å bære kniv. Det er bare noen dager siden en svensk 45-årig knivvæpnet nazist fra Värmland løp etter et invandrerpar og ropte at han skulle drepe dem. Også i det norske nynazistiske miljøet har kniv vært et foretrukket våpen. I 2001 ble 15 år gamle Benjamin Hermansen stukket ned med kniv og drept av en gjeng nynazister. For et par år siden forsøkte Svenska Motståndsrörelsen å etablere en norsk avdeling i Trondheim. Dette førte til flere lokale protester og flere ungdommer fra en antirasistisk organisasjon hang opp bilder av nynazistene i området i nærhet av hans bolig. Nynazisten oppdaget opphenget av plakatene og gikk til knivangrep mot ei 16 år gammel jente.

 

Terrorkritikk

I sin utmerkede bok Anders Breivik and the Rise of Islamophobia, fra 2014, har den norske sosialantropologen Sindre Bangstad skrevet ekstensivt om kritikken mot PST etter terrorangrepet i Norge den 22. juli. Allerede fem måneder før terrorangrepet hadde PST mottatt informasjon om at Breivik hadde skaffet materiale som kunne benyttes i den type bombe som sprengte regjeringskvartalet. Så tidlig som i 2007 hadde PST advart mot mulige angrep fra muslimfiendtlige miljøer i sin årlige trusselvurdering, men uten å prioritere det.8

Breivik var dessuten svært aktiv i nettforum og hadde blant annet lagt igjen kommentarer under brukernavnet year2083 på det nynazistiske diskusjonsforumet Stormfront. I årene før angrepet hadde PST et så ensidig fokus på terrortrusselen fra radikale islamister i Norge at all operativ innhenting av informasjon alene omhandlet de muslimske miljøene.9


Til tross for at både PST og forskningsmiljøet mottok kritikk for ensidig fokus på islamistiske grupper, men nedprioritert trusselen fra høyreekstremistene,
10er det tre år senere ikke satset mer på forskning om høyreekstremisme i Norge.11 Forsvarets Forskningsinstitutt har i dag kun to stipendiater som beskjeftiger seg med tematikken. Den samme kritikken mot ensidig fokus på den islamistiske trusselen er reist i utlandet også. I USA er myndighetenes fokus på trusselen fra de islamistiske miljøene overveldende, mens tilsvarende trussel fra høyreekstreme grupper nærmest er fullstendig ignorert. Dette til tross for at terroren fra høyresida er et stort problem til forskjell fra islamistisk terror:12

«Since 9/11, American law enforcement has taken a disproportionate interest in American Muslims across the country, seeing a whole community as a national security threat […] The numbers couldn’t be clearer: right-wing extremists have committed far more acts of political violence since 1990 than American Muslims»13

I Tyskland rettet ekstremismeeksperter med bakgrunn i Politiet skarp kritikk mot myndighetene etter at den nynazistiske terrortrioen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt hadde begått en rekke politiske mord over en tiårsperiode uten å kunne gripes på grunn av manglende kunnskaper om miljøene.14 Til ABC Nyheter innrømmer PST-sjefen Benedicte Bjørnland at det anti-islamistiske miljøet «delvis seiler under sikkerhetstjenestens radar». I samme intervju uttaler hun følgende:

«- Det er et høyreekstremt miljø i Norge som kjennetegnes av et islamfiendtlig verdensbilde. Miljøet består av løse nettverk, med noen mer eller mindre ekstreme enkeltpersoner og uten klare lederskikkelser. Men dette kan fort endre seg. Særlig kan en voldsaksjon fra ekstreme islamister i Norge bidra til en mobilisering av norske høyreekstremister.»

I uttalelsen illustrerer Bjørndal en for myndighetene typisk holdning til høyreekstreme miljøer. Med sin fremstilling bidrar hun til en forestilling av at høyreekstreme miljøer primært bruker vold som en motreaksjon på andre handlinger. Det er knapt to år siden høyreekstrem vold ble forklart som reaksjoner på venstreekstreme provokasjoner i PSTs åpne trusselvurdering.

 

Terrorteorier og «kålsupare»

Resultatet av denne holdningen har vi nylig sett i Sverige, hvor svensk politi ved flere tilfeller har brutalt mishandlet svenske antirasister i forbindelse med demonstrasjoner mot det nynazistiske Svenskarnas Parti.15

Myndighetenes definisjoner og handlinger er også med på å sementere fascistenes forestillinger om at de er en offergruppe, hvilket sentralt i deres mobilisering.16 Men fascister er ikke den passive part og myndighetenes neglisjering av «ekstreme enkeltpersoner» burde vært revurdert for lenge side, i det minste etter Breivik.

Det er ikke bare god grunn til å reise mistanker om neglisjering av den høyreekstreme trusselen, men også en tilstedeværende «muslimparanoia» hos norske så vel som utenlandske myndigheter. Det er denne paranoia som ligger til grunn for full terrorberedskap etter mistanker om at Syria-farere, bevæpnet med kniver, planlegger terrorattentater i Norge. År etter år blir den jihadistiske trusselen betraktet som den alvorligste trusselen, til tross for at erfaringen og statistikk tilsier at den høyreekstreme trusselen er den vi burde frykte. Få måneder før Breivik myrdet 77 personer med en bombe i regjeringskvartalet og massakren på Utøya kan man lese i PSTs «Åpne trusselvurdering»:

«De høyre- og venstreekstreme miljøene vil heller ikke i 2011 utgjøre en alvorlig trussel for det norske samfunnet. Det var noe økt aktivitet i de høyreekstreme miljøene i 2010, og denne aktiviteten vil trolig fortsette i 2011»

Til tross for at folk fra venstresida aldri har begått et politisk drap eller attentat i Norge, så omtales de av PST i sammenheng med trusselen fra høyreekstreme miljøer. Nærmeste venstreekstrem terror i Norge må være når Torbjørn Jagland fikk en bløtkake kastet i ansiktet av Oslo Bløtkakebrigade for noen år siden. Den samme trenden er enda mer tydelig i Sverige – ikke minst når det gjelder «venstreekstrem» tartisme.

I Sverige ble nylig en 60-årig kvinne fengslet for å ha kastet en bløtkake i ansiktet på Jimmie Åkesson, partilederen for rasistpartiet Sverigedemokraterna.17 Det rettslige oppgjøret med den 60 år gamle «venstreekstreme» tartisten får en nærmest tragisk-komisk dimensjon sammenlignet med når Sverigedemokraternas rettspolitiske talspersoner bevæpner seg med jernrør når de skal sloss med «babber».

Høyreekstremister har derimot begått en rekke drap og attentater i norsk historie – og trykksverten i PSTs trusselvurdering hadde knapt tørket før neste attentat var et faktum. I Sverige har man til og med et eget ord, «kålsuparteorier», for denne likestillingen av det høyreekstreme med venstreradikalisme. I Norge har man ikke noe eget begrep, men PSTs årelange infiltrasjon av Blitz-huset og Internasjonale Sosialister viser at frykten for venstresida er minst like stor, om ikke større, enn den for høyresida – noe det ikke finnes noen som helst belegg for. I Sverige har en rekke svenske forskere kritisert denne sammenblandingen kraftig, mens i Norge har anti-ekstremismen blitt den nye antirasisme – som til og med godtar en viss mengde med rasisme fordi man hevder det er sunt for ytringsfrihet så vel som balansen i ordskiftet. Der i mot har venstreradikale miljøer og grasrot liten plass i denne «antiekstremisme».

Terrorfascister i konfliktområder

At personer med bakgrunn i ny-fascistiske miljøer deltar frivillig i konfliktsoner er ikke et nytt fenomen. I 2011 skrev svenske Expressen om nynazisten Jackie Arklöv, innblandet i Malexanderdrapene,18 som hadde gjort seg skyldig til grove krigsforbrytelser i 1992 på Balkan hvor han deltok i den fascistiske militsen HVO.19 I 2003 hadde Curt Linusson, gjennom den nynazistiske paramilitære organisasjonen Legion Wasa, rekruttert nynazister til Irak for å stride med Baath-regimet mot USA. I 2013 skrev Vårt Land om en norsk drapsdømt nynazist, Benjamin Hermansens drapsmann, som søkte militærtrening i Fremmedlegionen.20

Tidligere i år skrev Sveriges Radio om den militærutdannede Stefan Forsman, en nynazist i Svenska Motståndsrörelsen, som trente nynazister i kamp.21 Forsman har 25 år med militær-, selvforsvar- og overlevelsestrening og i følge reklamen for sin kursvirksomhet har han bakgrunn fra Jägarbataljonen,22 er kommandosoldat og på sitt nettsted forteller han at han har deltatt i en rekke krigsområder.23 Forsman har ved flere tilfeller holdt kurs i Norge. På det nynazistiske nettstedet Motgift annonserte en gruppe som kalte seg «Svenska Ukrainafrivilliga» tidligere i år et opprop for å rekruttere frivillige for å:

«…kämpa för den europeiska identiteten; mot de antinationalistiska maktstrukturer som söker förslava oss och förvandla Europa till en överstatlig superstat. I denna stund står revolutionen och väger då globalisterna försöker tillskansa sig den största skeden vid grytan. Vår uppgift är att understödja de nationalistiska krafterna»

Oppropet ble avsluttet med terroristen og nynazisten David Lanes mantra: «Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn».24 De frivillige ble rekruttert fra svenske og danske nyfascistiske miljøer, som tidligere hadde samarbeidet med det ukrainske regjeringspartiet Svoboda,25 og ble dekket av medier med beslektet profil.26

Før Maidan-opprøret hadde initiativtakeren bak «Svenska Ukrainafrivilliga» forsøkt å reise til Syria for å delta i kamphandlinger på Bashar al-Assads side. Etter å ha blitt omtalt i det antirasistiske tidsskriftet EXPO i 2012 skrev Sanna Hill, daværende sjefredaktør for det høyreekstreme Nationaldemokraternas ukeavis Nationell Idag, om initiativtakeren i forbindelse med krigen i Syria:

«Jag och (initiativtakeren) är med i Expo idag. Jag är den högerextrema skribenten som skulle dokumentera Syrien-strider från al-Assads perspektiv och (initiativtakeren) är min kamrat som skulle ägna sig åt renodlad strid.»

På «Svenska Ukrainafrivilligas» egen facebookgruppe har samme mann oppgitt at han som gruppebefal for den ukrainske Azov-bataljonen deltar i kamphandlinger mot russiske separatister. I intervju med svenske medier har han sagt at han ikke ønsker å bekrefte at han har drept noen, men sier «Jag har besvarat eld». I et intervju med BBC får vi vite at hans «next project is to go fight for Syrian President Bashar al-Assad because he believes Mr Assad is standing up to «international Zionism»».27

 

Terrorsplid

Det er også ny-fascistiske innslag blant de pro-russiske separatistene, her under Codrenau-inspirerte nasjonalbosjeviker og franske nasjonalrevolusjonære tradisjonalister.28Dette har ført til en intern kritikk mot «Ukraina frivilliga» og til dels splittet miljøet. For eksempel har den tidligere nevnte militslederen Linusson, uttalt at det ville vært riktigere å delta på den pro-russiske siden. Aktører som Nordfront og Nationell hevder at det ukrainske partiet Svoboda er infiltrert av jøder. Svenskarnas Parti (SvP), som innledningsvis støttet Svoboda, la samarbeidet på is da de mente at Svoboda hadde: «ett flertal underliga uttalanden och ställningstaganden» og at «partiets representanter undvikit att svara på frågor om dessa uttalanden». I Realisten omtales dette slik:

Från Svoboda och Högra sektorn kommer uttalanden om nationalism och det ukrainska folkets rätt till Ukraina. Samtidigt tycks de göra uttalanden till judiska organisationer som tyder på motsatsen.

Motgift bestrider påstandene om jødisk infiltrasjon og hevder på sin side at Putin har en avtale «med Israels judar om att krossa nationalismen». Ved siden av enkelte nynazistiske og ny-fascistiske grupper så har også enkelte Breivik-inspirerte miljøer fattet interesse for konflikten. The Order 777 ble kjent i Norge etter at lederen den tidligere nynazisten Nick «Mad Nick» Greger hyllet Anders Behring Breivik, og uttalte at han ønsket å gjøre terroristen til kommandør for sitt militante nettverk.29 Den militante kristo-fascistiske gruppen har gjennom uttrykt full støtte til Putin, som de oppfatter som en kristen frelser og et vern mot muslimsk invasjon.30 I omtalen av seg selv skriver Order 777 at de skal gi: «assistance to civic militias with purpose of self-protection of communities which are terrorized by Jihadists». Gruppen sier at de forbereder seg på hellig krig, mellom kristne og muslimer, og har flere medlemmer i både Norge og Sverige.

Skal man trekke frem noe positivt ved fascistenes paranoide verdensoppfatning så er det at den skaper like mange interne fiender som eksterne. Så lenge fascistene ikke kan konsentrere seg om ett fiendebilde, men anklager hverandre for å være en del av «en jødisk sammensvergelse» så har de vist seg å være særdeles dårlige på å organisere noe som helst over tid. Problemet er bare at denne ideologiske paranoiaen er med på å skape et fenomen som PST-sjefen mer eller mindre avskriver som: «noen mer eller mindre ekstreme enkeltpersoner». Massemordere og terrorister som Anders Behring Breivik, Timothy McVeigh, Lasermannen I og II er produkter av en slik paranoia.

Terroralarmisme?

Det finnes alltid en risiko for unødvendig alarmisme. Det er god grunn til å mistenke at det er tilfelle med PST og myndighetene, hvor det islamofobe Fremskrittspartiet sitter ved makten. Dette fikk sitt uttrykk i sommer når Norge ble satt i full terrorberedskap på grunn av en mistanke om muslimer bevæpnet med kniver. Det er ikke slik at mer politi i gatene gjør landet tryggere. Tvert i mot er det motsatte ofte tilfelle. Mer politi skaper et mer autoritært samfunn, og nærmer seg i realtien det ufrie samfunnet høyreekstreme miljøer ønsker. I unntakstilstander som terroralarmer skaper det dessuten en aksept for rasistisk diskriminering. Normaliseringen av aksepten og den gjentatte oppvurderingen av trusselen fra muslimske miljøer, virker dessuten samlende på de paranoide ny-fascistiske miljøene. Gjennom frykten for muslimen, den eksistensielt annerledes for å si det med Carl Schmitt, har miljøene en ytre fiende de kan konsentrere seg om og legge interne stridigheter til side. Sånn sett er det langt riktigere å si at PST, PET og SÄPO er langt viktigere bidragsytere til fascistisk mobilisering enn det hypotetiske bombescenarioet fra islamister.

Dette betyr ikke at Norge bør settes i full terroralarm når representanter fra norske muslimhatende miljøer sier at de vil sette en Glock i nakkegropen på utenriksministeren, kaste molotovcocktails inn i Stortinget og blokkere utgangspartiene slik at politikerne brenner ihjel, eller når en høyreekstrem blogger sier at han har planer om å bombe Stortinget. Ikke retrospektivt i alle fall, når ingenting skjedde. PSTs omtale av høyreekstreme muslimhatere falt ikke i god jord og flere medlemmer fra Stopp Islamiseringen Av Norges facebookgruppe omtaler PST-sjefen som landsforræder, en quisling, og går langt i å si at hun burde få samme behandling som Vidkun Quisling fikk i landssvikeroppgjøret – skytes på Akershus festning. Det er lov å spekulere i hva reaksjonene ville blitt fra myndighetene hvis lignende trusler hadde kommet fra muslimske miljøer.

Men hva med bekymringmeldingene til PST som ikke har blitt tatt på alvor? Bekymringmeldinger de fikk om individer i det muslimhatende miljøet etter den 22. juli. I 2012 ble den norske tenåringsjenta Sigrid Schjetne meldt savnet da at hun ikke kom hjem etter et besøk hos en venn. En måned senere ble hun funnet drept i et skogholt og kort tid senere ble en psykisk syk mann arrestert av politiet. I 2007 hadde den samme mannen knust hodet på en kvinne med et brekkjern. Det er sannsynlig at PST kunne forhindret at Sigrids drapsmann fikk utført sin udåd. Mannen var nemlig aktiv i flere muslimfiendtlige forum, der i blant SIANs gamle facebookgruppe. Hans ekstreme oppførsel der og på sin egen blogg trakk til seg så mye oppmerksomhet at PST ble varslet – uten at de reagerte. Mordet på Sigrid var neppe rasistisk motivert, men det ble utført av et menneske som vanket i disse miljøene. Det er lite tvil om at hatefulle miljøer både er en magnet på voldsutøvere og fostrer nye i sine egne rekker. Så lenge PST, SÄPO og PET ikke tar trusselen fra høyreekstremistene på alvor så vil det også i fortsettelsen komme uttalelser fra Bjørnstad og hennes venner i SÄPO og PET om: «… mer eller mindre ekstreme enkeltpersoner», når en ny Breivik, Lasermann, Zschäpe, eller en «Ukrainafrivillig» nazist skader eller dreper uskyldige mennesker.

Det er ikke «alarmisme» å bekymre seg for at myndigheter sidestiller antirasisme med fascisme. Det er ikke «alarmisme» å bekymre seg for utviklingen i Sverige, hvor antirasistiske demonstranter trampes ned av politihester, når de vil rope ut sitt misnøye mot at nazister marsjerer i gatene. Det er heller ikke «alarmisme» å bekymre seg for at myndighetene tillater seg å sette et helt land i terrorberedskap på bakgrunn av en islamofob holdning. Det er ikke «alarmisme» å bekymre seg for at slike tiltak aksepteres uten noen form for kritikk og reaksjon.

 

1Foss, Færaas og Torset «PST: Ekstrem islamisme den alvorligste trusselen mot Norge»

2PST «Åpen trusselvurdering 2013» se avsnittet «Politisk motvert vold: Ekstrem islamisme», den samme trusselvurderingen med fokus på islamisme ble gitt i 2012 og 2011 også.

3Skarvøy, Johnsrud, Widerøe, Henriksen og Rødseth, «KrF-Hareide om terrortrusselen», VG. 28.08.2014

4Bogen og Aune «Nordmenn står i kø for å verve seg til kamp i Ukraina», TV2, 03.09.2014

5Rehn, «Svenska nynazister i Ukraina ingenting för SÄPO» Sveriges Radio. 07.03.2014

6Thorsager «Karlskoganazist åkte till Ukraina» NWT. 31.07.2014.

7«Nazister uppmanas bära kniv» EXPO, 2012

8Bangstad, Anders Breivik and the Rise of Islamophobia, (2014) s.14

9Ibid, s.15

10 Ibid. s.2

11 Tallaksen, Thorvaldsen og Mohr «Glemt etter 22. juli», Klassekampen. 14.02.2014

12 Bergen og Sterman. «U.S. Right Wing Extremists more deadly than jihadists». CNN Opinion. 14.04.2014

13 Harwood «US law enforcement blatantly ignores right-wing extremists». Salon. 09.07.2014

14 Wagner «Neo-Nazi terror cell shows Germany was fooled by the far right». The Guardian. 16.11.2011

15 Söderin «Dror Feiler:-Polisen misshandlade mig», ETC, 29.06.2014
Nilsson «Här grips Dror Feiler» ETC, 28.06.2014

16 Paxton, «Five stages of Fascism». The Journal of Modern History, (1998) s.6

17 Fahlen og Persson «Fängelse för tårtning av Jimmie Åkesson» Expressen, 01.04.2014

18 Politidrapene i Malexander ble hyllet i flere nynazistiske medier. Info-14 omtaler drapene slik: «De som dog var inte familjefäder, de var inte någons barn, de var inte oskyldiga. De har gjort sitt val precis som de som steg in på banken i Kisa. De har tagit på sig statens uniform för att upprätthålla dess kriminella lagar. De lyder under en jude och jobbar för att gripa svenska ungdomar som tänker självständigt. Deras mål är att placera svensk ungdom på anstalter för att de anammar gamla fornnordiska symboler. Människor som ställer upp på detta ska inte erhålla någon nåd. Det var inga oskyldiga som dog, de var poliser som gjort sitt val, att ställa sig mot sitt eget folk». Se Info-14 nr. 24 1999 Bilag «Kampnytt».

19 Krantz og Thunborg, «Så plågade Arklöv sina krigsoffer» Expressen, 15.07.2006

20 Lindekleiv, «Drapsdømt søker våpentrening i Frankrike», Vårt Land, 18.07.2013

21 Klartext «Stefan Forsman lär nazister att slåss» Sveriges Radio. 05.05.2014

22 Dalanytt «Dalaföretagare tränar nazister i överlevnad» Sveriges Radio. 05.05.2014

23 Dalanytt «Dalaföretagare tränar nazister i överlevnad» Sveriges Radio. 05.05.2014

24 Sitatet er en omskrivning av et sitat fra Adolf Hitlers Mein Kampf. For sitatets rolle i Azov-bataljonen se Motgift, «Jag åker till Ukraina och anluter mig till Azov» (2014)

25 Se Thorsager «Karlskoganazist åkte till Ukraina» (2014), Nordisk Ungdom «Fredrik Hagberg sparkas av Försvarsmakten efter sitt stöd till den ukrainska revolutionen!», NU «Nordisk ungdom supports a Free Ukraine», NU «Patrik Forsén: -Ukraina reser sig», Eskildsen «Kendt høyrenasjonal på vej til Ukraine» (2014) og Arbejderen «Ukraines fascister besøkte kampfæller i Danmark» (2014)

26 Se Fria Tider «På patrull i Kiev» (2014), «Svensk SMR-veteran på patrull i Kiev» (2014) og «Svenska nationalister till Ukraina» (2014)

27 Newman. «Ukraine conflict: «White Power» warrior from Sweden», BBC. (2014)

28 Shekovtsov «French Eurasianists join (pro-)Russian extremists in Eastern Ukraine». Shekovstovs blog. (2014)

29 «British neo-nazis praise role model Anders Breivik» The Week. 02.09.2012

30 Madnick77 «We trust in Putin/Order 777» You Tube, 04.01.2014

 

 

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

10 kommentarer på Sikkerhetspolitiets blinde flekk for fascisme

 1. AvatarGeir Hongrø // 2014-09-09 kl 12:16 //

  Er det ikke strengt tatt mediene, og ikke PST, som er problemet? PST skriver mye om høyreekstreme miljøer i sine kvartalsrapporter, men mediene fokuserer kun på islamister.

  • AvatarTom Dahle // 2014-09-09 kl 12:26 //

   At mediene også er et problem, frikjenner ikke PST når PST
   1. Ikke gjør jobben sin
   2. er en av islamofobers hovedkilder til sine konspirasjonsteorier og fryktpropaganda.

  • 2014: PST vil også det kommende året stå overfor et sammensatt og komplekst trusselbilde. Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme vil representere en alvorlig utfordring. Arbeidet med å forhindre at personer med tilknytning til Norge involveres i terroraksjoner, vil være den viktigste oppgaven til tjenesten det kommende året. Fremveksten av et aktivt ekstremt islamistisk miljø vil bidra til økt polarisering mellom ulike grupper i Norge, og kan etter hvert bli en av de viktigste årsakene til en mer alvorlig trussel fra høyreekstreme grupper her i landet.

   2013: Politisk motivert vold forventes å utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser i 2013. Den mest alvorlige trusselen vil komme fra personer og grupper som har et al-Qaidainspirert verdensbilde. Trusselbildet vil i særlig grad bli preget av personer som har en forankring i Norge og som er villige til å bruke vold ut fra fiendebilder der norske aktører og norske symboler står sentralt. I tillegg vil Norge også i 2013 utsettes for ulike former for etterretning, som både på kort og lengre sikt vil være skadelig for norske interesser.

   2012: Ekstrem islamisme vil fortsatt utgjøre den største terrortrusselen for Norge i 2012. Selv om det er få personer i Norge som støtter ekstrem islamisme, er rekrutteringen til enkelte miljøer økende. Lederskikkelser i miljøene kan utnytte dette til å etablere celler eller grupper i Norge som har til hensikt å planlegge voldelige aksjoner. Norge fremstår som sentralt i fiendebildet til enkelte av disse lederne.

   2011: Radikalisering og den internasjonale kontaktflaten som enkelte personer i PSTs søkelys har, gir et trusselbilde preget av økende usikkerhet. Selv om det er få personer i Norge som støtter opp om ekstrem islamisme, pågår det i dag aktiviteter i visse miljøer som kan bidra til en skjerping av trusselsituasjonen i 2011. Enkelte ekstreme islamister fremstår i dag mer globalt orienterte, og det er i hovedsak disse som kan utgjøre en direkte trussel mot Norge i året som kommer.

   2010: Internasjonal terrorisme vil fortsatt prege trusselbildet i Norge i 2010. Terrortrusselen kan endres raskt, og terroraksjoner kan gjennomføres uten at det foreligger informasjon eller varsel om dette i forkant. Personer i Norge støtter først og fremst ekstreme1 islamistiske aktører2 i utlandet som har en lokal eller regional agenda. Så lenge de utenlandske aktørene opprettholder et slikt lokalt fokus, er det lite sannsynlig at deres norske støttenettverk vil utgjøre en direkte trussel mot Norge. Trusselen fra ekstreme islamister i Norge kan imidlertid øke dersom deres utenlandske kontakter endrer strategi til også å omfatte mål i Europa. Høyre- og venstreekstreme grupper vil sannsynligvis ikke utgjøre noen alvorlig trussel mot norske interesser i 2010.

   2009: Risikoen for politisk motivert vold utøvet av aktører som er inspirert av ekstrem islamisme2, vil fortsatt representere en utfordring for Norge i 2009. Det finnes grupper og personer som sympatiserer med og aktivt støtter ekstrem islamisme i de aller fleste europeiske land. Det er ikke gjennomført vellykkede terroraksjoner i Europa i 2008. Aktivitetsnivået i flere av de europeiske miljøene er imidlertid høyt. I fjor ble det gjennomført arrestasjoner blant annet i Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland. Selv om trusselsituasjonen internt i Europa varierer, vurderer flere lands myndigheter terrortrusselen som høy i disse landene. Det er ikke forventet at terrortrusselen blir lavere i 2009… Ekstreme nasjonale grupper utgjør i dag ingen alvorlig trussel mot norske interesser.

   2008: Politisk motivert vold utøvet av aktører som er inspirert av ekstrem1 islamisme vil representere en vesentlig utfordring for Norge i de kommende årene. Ekstrem islamistisk terrorisme er grenseoverskridende og utviklingstrekk i Europa påvirker også situasjonen her i landet. Den potensielle trusselen mot Norge må derfor sees i et europeisk perspektiv. Hovedtyngden av ekstrem islamistisk aktivitet i Norge er knyttet til støttevirksomhet til utlandet, men det foreligger også indikasjoner på økende radikalisering.

   2007: Dagens terrortrussel i Europa utgjøres først og fremst av personer med fast opphold i Europa og som er blitt radikaliserte mens de har bodd her. De aller fleste i Norge, som kan knyttes til ekstrem islamistisk virksomhet, ble radikalisert før de kom til landet. Det foreligger i dag ingen indikasjoner på at radikalisering av personer bosatt i Norge representerer en vesentlig faktor for det norske trusselbildet. Samtidig kan radikaliseringsprosessen foregå svært raskt. Grupper som i dag er ukjente eller vurdert som ufarlige, kan i løpet av kort tid anskaffe seg trusselrelevant kapasitet.

   2006: Det finnes et marginalt antall personer og miljøer i Norge som sympatiserer med ekstrem islamistisk ideologi og som støtter terroraksjoner. Disse personene og grupperingene driver først og fremst støttevirksomhet overfor terrorgrupper i utlandet, herunder dokumentforfalskning og ulike former for propagandavirksomhet. En særlig utfordring for PSTs kontraterrorarbeid er at det oppholder seg personer med ukjent eller falsk identitet i Norge. Dette er først og fremst utenlandske borgere som har kommet hit som asylsøkere eller gjennom andre typer immigrasjon. Vi må imidlertid også være forberedt på økt radikalisering blant personer født og oppvokst i Norge. Ekstrem islamistisk ideologi kan i noen grad påvirke enkeltpersoner med opphold i Norge som ikke er tilknyttet ekstreme islamistiske miljøer, og ustabile personer kan være særlig sårbare for slik propaganda.

   • Foreslår at du leser artikkelen du svarer på istedenfor å copypaste fra andre sider.

    • Det er jeg som har skrevet artikkelen og det var et svar til Hongrøs kommentar. Alle PSTs trusselvurderinger vektlegger muslimske miljøer, til tross for at all tilgjengelig data om ekstremistisk trussel peker i annen retning.

     • AvatarGeir Hongrø // 2014-09-10 kl 12:08 //

      Nå siterte du kun fra ingressen. Og selv i den var også det høyreekstreme miljøet nevnt i den siste rapporten. Jeg mener at også pressen er slurvete dersom de kun legger vekt på ingressen.

      Av organiserte miljøer er nok åpenbart islamistene farligst, siden de høyreekstreme er så egoister at de ikke klarer å samarbeide. Men PST er fullstendig klar for at det kan komme flere soloterrorister a la Breivik fra det miljøet, noe de sist ikke minst fastslo på en radikaliseringskonferanse i Oslo nylig.

 2. AvatarJohn Lindseth // 2014-09-09 kl 13:57 //

  Det ene faenskapet slår det andre ihjel. Da er det kanskje ikke annet å gjøre enn å sitte på gjerdet og plystre Internasjonalen?

  • Avatardigi_owl // 2014-09-09 kl 18:05 //

   jepp. Slik jeg ser det er fascister og islamister to alen av sammen stykke. Største forskjellen er hva for begrunnelse dem har for å utøve vold mot alle som ikke føyer seg.

 3. AvatarNokiae71 // 2014-09-09 kl 15:17 //

  «Det er ikke «alarmisme» å bekymre seg for utviklingen i Sverige, hvor antirasistiske demonstranter trampes ned av politihester, når de vil rope ut sitt misnøye mot at nazister marsjerer i gatene.»
  Nå vet jeg ikke noe om denne hendelsen, men lurer på om det her er snakk om fredelige antirasistiske demonstranter, eller de vanlige antirasistiske demonstrantene…

 4. AvatarEllinor Engelstad // 2015-01-25 kl 13:46 //

  Jeg applauderer dette innlegget. Åå, så skremmende, men godt det er å lese en grundig dokumentert gjennomgang av fascismen og rasismens fremvekst i Europa, og myndighetenes… stilltiende aksept og støtte. Denne artikkelen bør løftes frem!

Kommentarfeltet er lukket.