– Nå er det alvor

Foto: CCO Commons

Arbeidgiverne påstår tariffavtalen med havnearbeiderne er oppsagt etter at lossekontoret stengte. Nå går både NTF og Bryggearbeiderforeninga ut og advarer om at dette vil svi for NHO. De krever at LO tar grep.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Jenny Dahl Bakken

I dag ble havnearbeiderne nekta inngang til mesteparten av terminalene på Oslo Havn. På et møte fredag morgen fortalte NHO havneoperatørene at tariffavtalen ikke lenger gjaldt, etter at styret i Oslo Havn torsdag stengte lossekontoret, som de begjærte konkurs tidligere denne uka.

— Det er løgn at lossekontoret har noe å si for tariffavtalen. Det er bare et administrasjonskontor. Avtalen er inngått mellom Bryggearbeiderforeninga, Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO, sier havnearbeider og foreningsleder Roar Langaard, som nå maner til kamp.

— Nå blir det alvor. Det er nok leking nå. Det eneste disse folka forstår er om de merker det på pungen, og det skal de, lover Langaard.

LES OGSÅ: Havnearbeidere og vi som står ved deres side får ofte høre at de bør bytte jobb og slutte med streiketullet. Historieløst er det!

Krever LO-støtte
— I dag har vi sendt et brev med krav til LO om at vi må ta alle kampmidler i bruk for å sikre kravene om tariffavtaler ved havnene i Norge, sier nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) til Radikal Portal.

På et møte som ble holdt i dag konkluderte forbundet med at slik de ser det, har havna helt klart brutt sine forpliktelser ved å stenge lossekontoret.

— Losse- og lastekontorene i de norske havnene er etablert som følge av en bestemmelse i tariffavtalen. Det er derfor en tariffmessig plikt å opprette nytt kontor når det gamle legges ned. Det er ikke gjort og arbeidsgiverne bryter derfor bevisst tariffavtalen for å stenge losse- lastearbeiderne ute fra arbeidet. De har heller ikke tatt med de ansatte i drøftinger før avgjørelsen. Dette er brudd på både vedtektene for losse- og lastekontoret og hovedavtalen i arbeidslivet, sier Johnsen.

Langaard er glad for at NTF nå har sendt brev til LO og krevd at noe gjøres, men syns det burde vært gjort for lenge siden.

— Endelig har de skjønt alvoret, sier han.

— Gjelder hele arbeidslivet
Både Johnsen og Langaard understreker at kampen gjelder mer enn bare de norske havnene.

— Vi vinner denne saken til slutt. Vi kommer ikke til å gi opp, vi har rett å slett ikke råd til å tape denne saken. Dette er en kamp for å få etablert tariffavtaler i Risavika Terminal, Holship i Drammen og Yilport i Oslo. Dette er viktig for hele arbeidslivet. Det handler bare om å holde ut én dag lengre enn arbeidsgiverne, sier Johnsen.

Langaard går enda lengre:

— Dette er planlagt fra arbeidgivernes side, de vil fjerne en arbeidsgruppe fra Norge. Først oss, så går de etter flyverne, etter lokførerne… Dette handler om hele arbeidslivet i Norge, sier han.

LES OGSÅ: Havneslag i arbeidsretten

Planlagt avvikling
Begge to levner ingen tvil om at avviklinga av lossekontoret ved havna er planlagt.

— Arbeidsgiverne i losse- og lastekontoret har forsøkt å tegne konkursforsikring for å sikre seg selv. Det som skjer i Oslo havn er en planlagt avvikling. De vedtok også i et strategidokument i 2012 at de skulle sørge for at havnearbeidernes avtale ikke videreføres med Yilport, noe de har lyktes med hittil, og de vedtok også å sørge for priser i havna slik at havnearbeiderne mistet jobber, sier Johnsen.

— Det har vært skittent spill hele veien her, så denne avviklinga har vi egentlig bare gått og venta på, sier Langaard.

Johnsen stiller spørsmålstegn ved hvem som er kreditoren som har begjært kontoret stengt, og påpeker at det åpenbart ikke er arbeidstakerne, da lønn har blitt utbetalt til dem som har vært på jobb. Han er tvilende til at det er arbeidsgiverne, da kontoret drives som et spleiselag, der arbeidsgiverne får overskuddet såfremt de betaler for underskuddet.

— Det er ikke urimelig at de må dekke underskuddet når de får overskuddet, og særlig ikke når de selv har skapt underskuddet bevisst. Så det er neppe dem som har begjært konkurs. Det eneste alternativet som står igjen da, er huseier, Oslo Havn, med Stilluf Karlsen i spissen, sier Johnsen.

LES OGSÅ: #Bøtefondstafett for bryggesjauerne

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned