Putin, rasisme og karikaturens virkefelt

Teolog Gyrid Gunnes har ofte interessante betraktninger, men hennes kritikk av vinneren av Radikal portals karikaturkonkurranse er vanskelig å følge.

Rune Berglund Steen
Om Rune Berglund Steen (2 artikler)
Rune Berglund Steen er daglig leder i Antirasistisk Senter.

Karikaturen gjengir den evolusjonære skalaen, med president Vladimir Putin innplassert i velkjent bar overkropp som «Homo Phobe». Gynnes mener at dette har «klare rasistiske trekk». Det mener jeg er en drøy påstand, spesielt overfor tegneren. Den burde som et minimum vært belagt bedre.

For å få tegningen til å bli rasistisk, må man etter mitt syn begå to grunnleggende feil. For det første må man tolke karikaturen helt konkret som en påstand om at Putin er biologisk underlegen andre mennesker, rett og slett en representant for en tidligere art. Det er å trekke tolkningen av en karikatur som denne meget langt, uten hensyn til at karikaturens virkemidler nettopp er det overdrevne og karikerte, eller for den saks skyld til at evolusjonsskalaer brukes av karikaturtegnere nokså hyppig. Det er dessverre mange personer i vår samtid som kunne ha fylt Putins plass som «Homo Phobe», men med sine undertrykkende lover og sitt macho-image står han laglig til for hogg.

LES OGSÅ: Vinneren i Radikal Portals karikaturkonkurranse har rasistiske undertoner

Gunnes’ lesning framstår i mine øyne som en subjektiv forvanskning. Karikaturens budskap virker mye enklere enn det, nemlig at homofobi er primitivt og bør tilhøre et tilbakelagt menneskestadium. Og det budskapet er faktisk helt kurant for en karikatur.

For at tegningen skal bli rasistisk, må man for det andre også se en generalisering, nemlig at Putin er ment å representere hele den etniske gruppen han tilhører. Her mener jeg Gunnes beveger seg i en svært problematisk retning. Det er altså snakk om en autoritær og udemokratisk statsleder. Hvis man skal mene at en karikatur av en statsleder – og langt på vei en autokrat – er en fornærmelse mot folket, leder vi hele karikatursjangeren inn i et alvorlig uføre. De utallige karikaturene av Bush og Berlusconi – for å ta et par populære karikaturmotiver fra vår nære fortid – vil da være å anse som rasistiske fordi de oppfattes som latterliggjøringer av italienere og amerikanere som sådan.

Karikaturer har nettopp hardtslående kritikk av maktpersoner som sitt spesiale. At man må være seg bevisst eksistensen av fordommer mot russere, kan ikke innebærer et en autoritær og undertrykkende statsleder ikke skal kunne karikeres ganske så frimodig.

Gunnes er ellers tydelig på at hun foretrekker karikaturer med mer komplekse poeng enn vinnerbidraget. Det må hun gjerne mene, men i mine øyne bommer hun rett og slett litt på sjangeren. Karikaturer er ikke primært en arena for det antydede eller det mangetydige. Tvert om: Karikaturer har sin verdi nettopp i at det er en sjanger hvor man kan gå brutalt til verks, med burleske framstillinger ikke minst av maktpersoner.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.