Hvorfor Radikal Portal ikke vil publisere Peder Jensens tilsvar

Foto: Faksimile VGs forside fra august 2011.

Å be europeere ta til våpen for å behandle kulturmarxister som forrædere i krig og rense Europa for muslimer er ikke argumenter. Jensen har ekskludert seg selv fra all debatt.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (149 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal og styremedlem i Attac.

26. mai publiserte Radikal Portal teksten «VG fronter folkemordsideolog i debatt om apetegninger av innvandrere».  Teksten er en kritikk av VG for å trekke fram Peder Jensen, mannen avisa selv omtaler som «massemorderens forbilde», i en debatt om hvorvidt det er greit å framstille innvandrere og afrikanere som apekatter.

Debatten i seg selv har vært et gilde i forsvar for åpenbart rasistiske framstillinger av minoriteter. Heiagjengen for apetegningene i kommentarfeltene og i sosiale medier har bekreftet det alle visste så alt for godt. Som om ikke det var nok ble altså den fremste inspiratoren til en rasistisk motivert terrorist løftet fram som en viktig stemme. Nå har bloggeren som kaller seg selv Fjordman skrevet en tekst til Radikal Portal i håp om å få publisert det han kaller et tilsvar. Den vil vi ikke publisere.

LES OGSÅ: VG fronter folkemordsideolog i debatt om apetegninger av innvandrere

Kneblede ytringsfrihetsfundamentalister
I debatten om rasisme de siste årene har ett argument blitt stadig mer dominerende: at ytringsfriheten står over alt og alle og at rasistiske ytringer derfor må hylles og løftes fram heller enn å ignoreres eller straffes med den lovgivningen vi faktisk har på området i Norge. Samtidig benektes det gjerne at rasisme er noe særlig til problem.

Problemet er først og fremst at noen våger å påpeke at rasisme eksisterer eller til og med hevder at bestemte handlinger og ytringer er rasistiske. De som gjør dette blir latterliggjort som fintfølende pyser som føler seg krenket. Samtidig skriver ytringsfrihetens selektive fanebærere side opp og side ned om hvordan de føler seg kneblet av folk som sier dem imot, særlig av antirasister.

Flere av de som flagger ytringsfrihet hver gang rasisme kommer opp kaller seg selv ytringsfrihetsfundamentalister. Sannsynligvis vet de ikke hvor godt det treffer. En fundamentalist forholder seg til én doktrine som hen nekter å se relativt til andre. Faktum er at ingen rettigheter kan sees i et vakuum, men må veies opp mot og avgrense hverandre, om man ønsker å se dem realiseres. Dette fordi en rettighet ikke kan være fullkommen uten andre, men også fordi en fundamentalistisk tolkning av rettigheter faktisk forhindrer en realisering av den ene man hevder å holde høyest.

LES OGSÅ: Norske tilstander: Et auto-satirisk prosjekt

Rasisme, ytringsfrihet og menneskerettigheter
At en frihet ikke er absolutt er også et juridisk prinsipp. Menneskerettighetserklæringen avsluttes med følgende: «Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.»

Artikkel 19 sier at «Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.»

Tolv artikler før får vi vite at «Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering».

Menneskerettighetene forplikter altså nasjonalstatene, og nasjonalstatene har forpliktet seg selv gjennom signeringen av Erklæringen, til å beskytte sine innbyggere mot diskriminering i strid med prinsippet av likhet for loven i tillegg til oppfordring til slik diskriminering. En utdypning av denne argumentasjonen finnes i Lene Auestads Respect, Plurality and Prejudice (s. 110-115).

FNs internasjonale konvensjon for elimineringen av all form for rasistisk diskriminering fra 1965 gjør det i artikkel 4 klart at statene som har underskrevet konvensjonen (deriblant Norge) «fordømmer all propaganda og alle organisasjoner som er basert på ideer eller teorier om overlegenheten til en rase eller gruppe mennesker av én farge eller ett etnisk opphav, eller som søker å rettferdiggjøre eller fremme rasistisk hat og diskriminering i noen form, og iverksetter positive tiltak for å utslette all oppildning til, eller handlinger av, slik diskriminering…». (min oversettelse)

Det er altså nedfelt i internasjonal lov, som Norge har forpliktet seg til, med henvisning til Menneskerettighetserklæringen, at statene skal beskytte befolkningen sin mot rasisme, hat og diskriminering. Dette er et resultat av gjentatte møter i moderne historie med at eskalerende hatprat og umenneskeliggjøring har vært første steg på veien mot vold, sønderrevne samfunn, autoritære styresett og i verste fall folkemord. Nazi-Tyskland er naturligvis erkeeksempelet, men Rwanda, Indonesia, Guatemala og flere tilfeller med færre ofre gjør at man har valgt å trekke lærdommer og skrive disse inn i loven. Mer om dette finner man hos Sindre Bangstad i «Hva er rasisme?», skrevet sammen med Cora Alexa Døving, eller i artikkelform sammen med Ervin Kohn.

Rettigheters begrensninger
Artikkel 13 i Menneskerettighetserklæringen fastslår bevegelsesfriheten: «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser». Dette betyr naturligvis ikke at jeg har retten til å blokkere veien for andre, kjøre så fort jeg vil, snike meg inn på soverommet til naboen uten invitasjon eller vifte med med hendene i ansiktet til folk under påskudd av at lufta er for alle. Dette er eksempler på en fundamentalistisk forståelse av bevegelsesfriheten som ville redusert bevegelsesfriheten, sannsynligvis både for meg og andre. Slik er det også med rasisme og ytringsfrihet.

Et rasistisk utspill benekter eller reduserer verdien og menneskeligheten til andre. Det ikke et argument og det er ikke et debattinnlegg. Det er faktisk ikke mulig å ha en meningsfylt diskusjon med det som grunnlag. Premisset er lagt av den som har fremmet et rasistisk eller annet ekskluderende syn og vedkommende har dermed stilt seg selv på siden av enhver dialog. Ved å gå inn i en offentlig debatt med noen som legger til grunn et rasistisk premiss aksepterer man ikke bare at det som slettes ikke er en meningsfylt diskusjon er det. Man aksepterer samtidig at rasisme er et debattinnlegg, noe som skal aksepteres i det offentlige rom og med det konsekvensen at det offentlige ordskiftet blir enda verre.

LES OGSÅ: Keiserens nye ytringsfrihet

Et utgangspunkt av mindreverd
Om afrikanere, romfolk, jøder, kommunister, homofile, kvinner og så videre skal ta en diskusjon med utgangspunkt i at de er mindre verdt enn andre, når loven sier at de har samme verdi, er de også med på å legitimere menneskesyn som har gjort at de gang på gang i historien har vært ofre for bestialske massakrer, massevoldtekter, plyndring og folkemord.

Grunnleggelsen av FN, og derav Menneskerettighetserklæringen som dens grunnlag, kom nettopp på bakgrunn av dette. Verdenshistoriens mest ødeleggende og dødbringende krig var nylig over. Gode europeere sto angivelig i fare for jøder som konspirerte med kommunister og storkapitalen (!) for å undergrave europeisk kultur og levesett. Arbeiderbevegelsen var å anse som agenter for ytre makter og sammen med den fremmede, jøden, var de hovedfienden.

På det grunnlaget ble etter hvert den endelige løsning tegnet opp, man skulle kvitte seg med problemet. Før det ble politiske forfølgelsesprosesser startet mot venstresida og konsentrasjonsleirene tatt i bruk. Dachau konsentrasjonsleir ble åpnet i 1933. Applauderingen av Hitler fra høyresida ellers på kontinentet, Norge inkludert, kjølnet ikke før seint samme tiår, en stund etter at en statssanksjonert drapskampanje mot jødene var i gang og invasjonstrusselen mot resten av kontinentet ble stadig mer reell.

Over 60 millioner drepte seinere – folkemord, et kontinent i ruiner, en vaklende verdensorden – forsto man, selv ved maktens tinder, at det hatet som startet det hele – et hat som eksisterte over hele Europa og bortenfor – måtte kveles. Menneskerettighetserklæringen skulle være grunnsteinen i dette arbeidet.

Å slippe til det samme hatet som Erklæringen er laget for å motvirke ville vært fullstendig uansvarlig.

LES OGSÅ: Den evig aktuelle natten

Peder Jensens tekst til Radikal Portal
Etter teksten vi publiserte 26. mai var en av reaksjonene en epost fra Jensen. Han mente teksten var injurierende og ville ha tilsvar. Kjapt oppsummert starter teksten hans med noen fornærmelser av meg og Radikal Portal som en forlengelse av meg, fulgt av et stråmannargument om at jeg mener de som vil ha innvandringsstopp er for folkemord – før hoveddelen. Der forteller han at hvite europeere blir utsatt for folkemord av egne regjeringer og innvandrere, særlig muslimer. Det er de som er for åpne grenser som støtter folkemord, får vi vite. Jensen argumenter aldri mot noe av det som står i min forrige tekst og det han sendte kan derfor ikke kalles et tilsvar med rette. Men det er ikke derfor vi velger å ikke publisere.

Jensen har gjentatte ganger tatt til orde for å deportere alle muslimer som allerede bor i Europa, inkludert de som er født her og har statsborgerskap. Han mener at «hvite skaper overlegne samfunn». «Den eneste måten europeisk sivilisasjon kan blomstre på lang sikt er hvis vi har store områder spesifikt avholdt for folk som er overveldende av europeisk demografisk stamme… ideer har betydning, men kultur følger i hovedsak genene». «Islam og alle de som praktiserer det må bli totalt og fysisk fjernet fra hele den vestlige verden». «…europeiske politiske eliter implementerer agendaen til våre fiender. De er dermed kollaboratører og forrædere og burde bli behandlet deretter». «Mitt generelle råd til vestlige er å bevæpne seg selv umiddelbart, først og fremst mentalt med kunnskapen om fienden og å bli stolt av sin egen kultur og arv, men også fysisk med våpen og ferdighetene til å ta dem i bruk». (Mine oversettelser)

Jensen ser en gigantisk konspirasjon mot hvite europeere. USA, EU, muslimer, «anti-hvite venstresidefolk», multinasjonale selskaper, «anti-hvit bias og genetisk kommunisme aggressivt promotert av Hollywood» kjemper for «ødeleggelsen av europeere». Bak dette står kulturmarxistene som har infiltrert byråkrati, politikk, media, akademia, teknokrati og kulturelitene. Om hverandre får leserne hans vite at en uungåelig krig står på trappene og at den allerede er i gang. Han vil overbevise om at et folkemord skjer rett foran øynene på oss. I denne situasjonen skal hvite menn bevæpne seg, hans politiske motstandere behandles som forrædere og Europa renses for muslimer.

Det er som snytt ut av nesa på Hitler og en klarere beskjed om at den store dagen da man kan starte folkemordet er rett rundt hjørnet kan man knapt få. Anders Behring Breivik tok Jensens oppfordring om å behandle «kulturmarxistene» som forrædere og kollaboratører og gjør slik man vanligvis gjør med folk som får en slik merkelapp i krig, man henretter dem.

Dette er omtrent så rasistisk som man kan få det og det er grunnlaget for Jensens absurde konspirasjonsteori om at hvite europeere blir utsatt for folkemord, som han altså ville ha publisert på Radikal Portal.

Som en plattform for offentlig debatt har Radikal Portal et ansvar for folk som kan bli rammet av slikt hatprat, et ansvar som også nasjonalstaten Norge har forpliktet seg til gjennom erklæringer og konvensjoner i internasjonal lov. Propaganda for et slikt tankegods kommer av den grunn aldri til å få plass på Radikal Portals sider.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.