Hvorfor Radikal Portal ikke vil publisere Peder Jensens tilsvar

Å be europeere ta til våpen for å behandle kulturmarxister som forrædere i krig og rense Europa for muslimer er ikke argumenter. Jensen har ekskludert seg selv fra all debatt.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

26. mai publiserte Radikal Portal teksten «VG fronter folkemordsideolog i debatt om apetegninger av innvandrere».  Teksten er en kritikk av VG for å trekke fram Peder Jensen, mannen avisa selv omtaler som «massemorderens forbilde», i en debatt om hvorvidt det er greit å framstille innvandrere og afrikanere som apekatter.

Debatten i seg selv har vært et gilde i forsvar for åpenbart rasistiske framstillinger av minoriteter. Heiagjengen for apetegningene i kommentarfeltene og i sosiale medier har bekreftet det alle visste så alt for godt. Som om ikke det var nok ble altså den fremste inspiratoren til en rasistisk motivert terrorist løftet fram som en viktig stemme. Nå har bloggeren som kaller seg selv Fjordman skrevet en tekst til Radikal Portal i håp om å få publisert det han kaller et tilsvar. Den vil vi ikke publisere.

LES OGSÅ: VG fronter folkemordsideolog i debatt om apetegninger av innvandrere

Kneblede ytringsfrihetsfundamentalister
I debatten om rasisme de siste årene har ett argument blitt stadig mer dominerende: at ytringsfriheten står over alt og alle og at rasistiske ytringer derfor må hylles og løftes fram heller enn å ignoreres eller straffes med den lovgivningen vi faktisk har på området i Norge. Samtidig benektes det gjerne at rasisme er noe særlig til problem.

Problemet er først og fremst at noen våger å påpeke at rasisme eksisterer eller til og med hevder at bestemte handlinger og ytringer er rasistiske. De som gjør dette blir latterliggjort som fintfølende pyser som føler seg krenket. Samtidig skriver ytringsfrihetens selektive fanebærere side opp og side ned om hvordan de føler seg kneblet av folk som sier dem imot, særlig av antirasister.

Flere av de som flagger ytringsfrihet hver gang rasisme kommer opp kaller seg selv ytringsfrihetsfundamentalister. Sannsynligvis vet de ikke hvor godt det treffer. En fundamentalist forholder seg til én doktrine som hen nekter å se relativt til andre. Faktum er at ingen rettigheter kan sees i et vakuum, men må veies opp mot og avgrense hverandre, om man ønsker å se dem realiseres. Dette fordi en rettighet ikke kan være fullkommen uten andre, men også fordi en fundamentalistisk tolkning av rettigheter faktisk forhindrer en realisering av den ene man hevder å holde høyest.

LES OGSÅ: Norske tilstander: Et auto-satirisk prosjekt

Rasisme, ytringsfrihet og menneskerettigheter
At en frihet ikke er absolutt er også et juridisk prinsipp. Menneskerettighetserklæringen avsluttes med følgende: «Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.»

Artikkel 19 sier at «Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.»

Tolv artikler før får vi vite at «Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering».

Menneskerettighetene forplikter altså nasjonalstatene, og nasjonalstatene har forpliktet seg selv gjennom signeringen av Erklæringen, til å beskytte sine innbyggere mot diskriminering i strid med prinsippet av likhet for loven i tillegg til oppfordring til slik diskriminering. En utdypning av denne argumentasjonen finnes i Lene Auestads Respect, Plurality and Prejudice (s. 110-115).

FNs internasjonale konvensjon for elimineringen av all form for rasistisk diskriminering fra 1965 gjør det i artikkel 4 klart at statene som har underskrevet konvensjonen (deriblant Norge) «fordømmer all propaganda og alle organisasjoner som er basert på ideer eller teorier om overlegenheten til en rase eller gruppe mennesker av én farge eller ett etnisk opphav, eller som søker å rettferdiggjøre eller fremme rasistisk hat og diskriminering i noen form, og iverksetter positive tiltak for å utslette all oppildning til, eller handlinger av, slik diskriminering…». (min oversettelse)

Det er altså nedfelt i internasjonal lov, som Norge har forpliktet seg til, med henvisning til Menneskerettighetserklæringen, at statene skal beskytte befolkningen sin mot rasisme, hat og diskriminering. Dette er et resultat av gjentatte møter i moderne historie med at eskalerende hatprat og umenneskeliggjøring har vært første steg på veien mot vold, sønderrevne samfunn, autoritære styresett og i verste fall folkemord. Nazi-Tyskland er naturligvis erkeeksempelet, men Rwanda, Indonesia, Guatemala og flere tilfeller med færre ofre gjør at man har valgt å trekke lærdommer og skrive disse inn i loven. Mer om dette finner man hos Sindre Bangstad i «Hva er rasisme?», skrevet sammen med Cora Alexa Døving, eller i artikkelform sammen med Ervin Kohn.

Rettigheters begrensninger
Artikkel 13 i Menneskerettighetserklæringen fastslår bevegelsesfriheten: «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser». Dette betyr naturligvis ikke at jeg har retten til å blokkere veien for andre, kjøre så fort jeg vil, snike meg inn på soverommet til naboen uten invitasjon eller vifte med med hendene i ansiktet til folk under påskudd av at lufta er for alle. Dette er eksempler på en fundamentalistisk forståelse av bevegelsesfriheten som ville redusert bevegelsesfriheten, sannsynligvis både for meg og andre. Slik er det også med rasisme og ytringsfrihet.

Et rasistisk utspill benekter eller reduserer verdien og menneskeligheten til andre. Det ikke et argument og det er ikke et debattinnlegg. Det er faktisk ikke mulig å ha en meningsfylt diskusjon med det som grunnlag. Premisset er lagt av den som har fremmet et rasistisk eller annet ekskluderende syn og vedkommende har dermed stilt seg selv på siden av enhver dialog. Ved å gå inn i en offentlig debatt med noen som legger til grunn et rasistisk premiss aksepterer man ikke bare at det som slettes ikke er en meningsfylt diskusjon er det. Man aksepterer samtidig at rasisme er et debattinnlegg, noe som skal aksepteres i det offentlige rom og med det konsekvensen at det offentlige ordskiftet blir enda verre.

LES OGSÅ: Keiserens nye ytringsfrihet

Et utgangspunkt av mindreverd
Om afrikanere, romfolk, jøder, kommunister, homofile, kvinner og så videre skal ta en diskusjon med utgangspunkt i at de er mindre verdt enn andre, når loven sier at de har samme verdi, er de også med på å legitimere menneskesyn som har gjort at de gang på gang i historien har vært ofre for bestialske massakrer, massevoldtekter, plyndring og folkemord.

Grunnleggelsen av FN, og derav Menneskerettighetserklæringen som dens grunnlag, kom nettopp på bakgrunn av dette. Verdenshistoriens mest ødeleggende og dødbringende krig var nylig over. Gode europeere sto angivelig i fare for jøder som konspirerte med kommunister og storkapitalen (!) for å undergrave europeisk kultur og levesett. Arbeiderbevegelsen var å anse som agenter for ytre makter og sammen med den fremmede, jøden, var de hovedfienden.

På det grunnlaget ble etter hvert den endelige løsning tegnet opp, man skulle kvitte seg med problemet. Før det ble politiske forfølgelsesprosesser startet mot venstresida og konsentrasjonsleirene tatt i bruk. Dachau konsentrasjonsleir ble åpnet i 1933. Applauderingen av Hitler fra høyresida ellers på kontinentet, Norge inkludert, kjølnet ikke før seint samme tiår, en stund etter at en statssanksjonert drapskampanje mot jødene var i gang og invasjonstrusselen mot resten av kontinentet ble stadig mer reell.

Over 60 millioner drepte seinere – folkemord, et kontinent i ruiner, en vaklende verdensorden – forsto man, selv ved maktens tinder, at det hatet som startet det hele – et hat som eksisterte over hele Europa og bortenfor – måtte kveles. Menneskerettighetserklæringen skulle være grunnsteinen i dette arbeidet.

Å slippe til det samme hatet som Erklæringen er laget for å motvirke ville vært fullstendig uansvarlig.

LES OGSÅ: Den evig aktuelle natten

Peder Jensens tekst til Radikal Portal
Etter teksten vi publiserte 26. mai var en av reaksjonene en epost fra Jensen. Han mente teksten var injurierende og ville ha tilsvar. Kjapt oppsummert starter teksten hans med noen fornærmelser av meg og Radikal Portal som en forlengelse av meg, fulgt av et stråmannargument om at jeg mener de som vil ha innvandringsstopp er for folkemord – før hoveddelen. Der forteller han at hvite europeere blir utsatt for folkemord av egne regjeringer og innvandrere, særlig muslimer. Det er de som er for åpne grenser som støtter folkemord, får vi vite. Jensen argumenter aldri mot noe av det som står i min forrige tekst og det han sendte kan derfor ikke kalles et tilsvar med rette. Men det er ikke derfor vi velger å ikke publisere.

Jensen har gjentatte ganger tatt til orde for å deportere alle muslimer som allerede bor i Europa, inkludert de som er født her og har statsborgerskap. Han mener at «hvite skaper overlegne samfunn». «Den eneste måten europeisk sivilisasjon kan blomstre på lang sikt er hvis vi har store områder spesifikt avholdt for folk som er overveldende av europeisk demografisk stamme… ideer har betydning, men kultur følger i hovedsak genene». «Islam og alle de som praktiserer det må bli totalt og fysisk fjernet fra hele den vestlige verden». «…europeiske politiske eliter implementerer agendaen til våre fiender. De er dermed kollaboratører og forrædere og burde bli behandlet deretter». «Mitt generelle råd til vestlige er å bevæpne seg selv umiddelbart, først og fremst mentalt med kunnskapen om fienden og å bli stolt av sin egen kultur og arv, men også fysisk med våpen og ferdighetene til å ta dem i bruk». (Mine oversettelser)

Jensen ser en gigantisk konspirasjon mot hvite europeere. USA, EU, muslimer, «anti-hvite venstresidefolk», multinasjonale selskaper, «anti-hvit bias og genetisk kommunisme aggressivt promotert av Hollywood» kjemper for «ødeleggelsen av europeere». Bak dette står kulturmarxistene som har infiltrert byråkrati, politikk, media, akademia, teknokrati og kulturelitene. Om hverandre får leserne hans vite at en uungåelig krig står på trappene og at den allerede er i gang. Han vil overbevise om at et folkemord skjer rett foran øynene på oss. I denne situasjonen skal hvite menn bevæpne seg, hans politiske motstandere behandles som forrædere og Europa renses for muslimer.

Det er som snytt ut av nesa på Hitler og en klarere beskjed om at den store dagen da man kan starte folkemordet er rett rundt hjørnet kan man knapt få. Anders Behring Breivik tok Jensens oppfordring om å behandle «kulturmarxistene» som forrædere og kollaboratører og gjør slik man vanligvis gjør med folk som får en slik merkelapp i krig, man henretter dem.

Dette er omtrent så rasistisk som man kan få det og det er grunnlaget for Jensens absurde konspirasjonsteori om at hvite europeere blir utsatt for folkemord, som han altså ville ha publisert på Radikal Portal.

Som en plattform for offentlig debatt har Radikal Portal et ansvar for folk som kan bli rammet av slikt hatprat, et ansvar som også nasjonalstaten Norge har forpliktet seg til gjennom erklæringer og konvensjoner i internasjonal lov. Propaganda for et slikt tankegods kommer av den grunn aldri til å få plass på Radikal Portals sider.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

58 kommentarer på Hvorfor Radikal Portal ikke vil publisere Peder Jensens tilsvar

 1. AvatarRonny Kjelsberg // 2016-06-07 kl 10:47 //

  Veldig bra, prinsipielt argumentert, og bra dere får fram i lyset hvor ekstrem Jensen er. Når han skriver til folk utenfor sekta si forsøker han nemlig ofte å framstille seg selv som en moderat «innvandringskritiker». Realiteten er at han er en voldsromantiserende åpent rasistisk konspirasjonsteoretiker.

 2. AvatarPål Fosheim // 2016-06-07 kl 15:06 //

  Ali Esbati er som kjent arisk perser og altså ikke afrikaner( perserne holdt faktisk afrikanske slaver helt frem til 1930-tallet) Så det er underlig at RP reagerer så kraftig på dette. Hvor var dere når Erna Solberg ble fremstilt som en feit gris som ble «bedekket»? Eller når Finn Graf tegnet en afrikansk dommer som ape? Eller noen av de andre mangfoldige eksemplene der politikere blir fremstilt som dyr? Forøvrig ikke overrasket over at Jensens tilsvar ikke blir publisert. Tenk om han hadde skrevet noe fornuftig innimellom alt det «voldsromantiserende, rasistiske hatet sitt» :-)) Da kunne jo RPs lesere fått kaffen i halsen, og det må vi for all del unngå

 3. AvatarErikHolten // 2016-06-07 kl 16:51 //

  Historiekunnskapen står til stryk.
  Selektivt og unyansert, men forfatter strøk vel ungdoms-skolen.
  Mener å huske at vi levde med stein og eggkastende berm fra det venstre-ekstreme rotte-reiret blitz gjennom hele 80 og 90-tallet.

  • AvatarHenrik Halland // 2016-06-07 kl 23:18 //

   Kastet stein og egg…..Wow. Ingen bomber og henrettelser altså.

 4. AvatarØivind Bergh // 2016-06-07 kl 17:47 //

  Denne var svært bra av Møllersen. Det er veldig viktig å synliggjøre graden av ekstremisme hos Jensen, særlig i en situasjon der han ufarliggjøres av alt for mange, og selv prøver å late som om hans mest ekstreme tekster aldri ble skrevet.

  Jeg mener selv at terskelen for ytringsfrihet må være veldig lav, og ar vi må tillate mye, rett og slett fordi alternativet er verre. Samtidig er det essensielt at en avis eller et nettsted er åpen med at man ikke ønsker å publisere hva som helst. Enkelte personer diskvalifiserer seg selv fra et meningsbærende og anstendig ordskifte. Det går noen grenser – og Møllersen er inne på noe viktig når han setter helt fundamentale menneskerettigheter opp som nettopp slike grenser. Det var rett å nekte Jensen tilsvar. Det bør ikke være vanlig praksis, men noen ganger må man sette ned en fot. Så kan vi andre si: kjør debatt!

  • Det er veldig lett å peke på vårt kjære naboland som utstrakt praktiserer et meningsforbud og sensur-regime alla det Møllersen stadig forfekter, og som sliter med et stort og reelt høyre-ekstremt miljø. At disse faktorene henger sammen behøver man ikke å være rakettforsker for å forstå, i motsetning til feks Danmark som i større grad praktiserer fri meningsdannelse og ikke sliter med et tydelig høyreekstremt miljø.

   Tvert i mot så bør man heller være glad for at den marginale skrivebords-venstresiden som Møllersen representerer forblir nettopp den marginale faktoren den er i dag. Det fremste virkemidlet er fri meningsdannelse og ytringsfrihet.

   • AvatarJoakim Moellersen // 2016-06-08 kl 02:22 //

    Og du mener ytringsfrihet sikres gjennom rasisme og oppfordring til etnisk rensing og folkemord? Var det det som manglet i Tyskland på 1930-tallet? Bare litt mer jødehat i avisene så hadde nok Hitler aldri vunnet fram? Interessant at du nok en gang ikke har noe i teksten du kan peke på som du mener er feil eller er direkte uenig i.

    • AvatarToilling // 2016-06-08 kl 08:52 //

     Ytringsfrihet basert i fakta bør alltid være sikret, om fakta hadde vært i tyske aviser hadde det aldri vært snakk om å ta jødene.
     Problemet er at du stikker fingrene i ørene hver gang fakta kommer på bordet å synger kumbaya så høyt du kan.
     Hva om du bytter ut ordet «jøde» med «rasist».
     Så plutselig innser du at utav verdens befolkning utgjør Norske mennesker 0.053%.
     Interessant at du oppfordrer minoriteten til å ikke beskytte seg mot majoriteten.
     Din metode er bare tregere enn Hitler sin.
     Men du er fortsatt en Nazist som oppfordrer til folkemord.

    • Noe som er ganske interesant; historisk sett; er at Tyskland ikke var noe mer utpreget antisemittisk enn andre europeiske land før 1933. Faktisk var et fiendtlig ordskifte mot jødene større i både Frankrike, Polen og Ungarn. Antisemittisme var heller ikke noen velgermagnet for det nazistiske partiet. Nazistene spilte ikke dette kortet i valgkampene. Det var mer frustrasjonen over kristen Tyskland befant seg i.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-06-08 kl 13:19 //

      Naturligvis er en god sosialpolitikk den beste antifascistiske politikken. Rasisme er en ypperlig anledning for overklassen til å splitte arbeiderklassen når arbeiderklassen har all grunn til å vende seg mot de økonomiske elitene. Det er derfor de økonomiske elitene støttet nazistene i Tyskland, støttet fascistene i Italia, støttet den nylige koalisjonsregjeringa mellom konservative og nazister i Ukraina og det er derfor de støtter Fremskrittspartiet i Norge og andre rasistiske partier i Europa i dag. Dessverre har du folk som Snegle som gjør alt i sin makt for å understreke denne splittende politikken kjørt fram av ytre høyre og slik hjelper de økonomiske elitene til å forsterke sin posisjon og undertrykke arbeiderklassen ytterligere. Han sier han er mer arbeiderklasse enn alle andre, at det er arbeiderklassens verdier og beste som han jobber for (jeg vet naturligvis ikke om noe av dette er sant da jeg bare ser en person som gjemmer seg bak et pseudonym). Da er det jo rart at han setter alle kluter til for å jobbe mot en del av arbeiderklassen. Han må jo vite hvem dette har tjent historisk sett.

      Nazistene spilte på antisemittisme i valgkampene. De spilte enda mer på det for å legitimere en militarisme som de i liten grad hadde gjort klar for velgerne at de skulle gjennomføre etter diktaturet var en realitet.

     • Jeg er ikke med på premisset om at FRP tilhører samme kategori som nazister og fascister; ei heller at det er et rasistisk parti. Her kan du og jeg bare være enige om å være uenige.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-08 kl 15:53 //

      Krisemaksimeringen vi ser regjeringen holde på med er som hentet fra kontrajihadismen. Hadde vi sett det samme uten Frp i regjering?

     • Nå er jeg ikke helt med her. Hvilken krisemkasimering er det du sikter til? Er det regjeringens forslag om drakoniske STASI/Orwell-aktige overvåkningstiltak? Nå er det en gang slik at AP og Høyre er partiene med en mest fiendtlig holdning til personvern og begge partiene gikk helhjertet inn for DLD. FRP fremstår egentlig mest som et populistisk og useriøst parti som snur kappen etter vinden og Anundsen fremstår som PST og Kripos sin mann i regjeringent; skjønt jeg har fått med meg at han ikke alltid har hatt de «Himmel og Helvete»-holdningene til hasj som han ga uttrykk for et par år tilbake.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-08 kl 19:07 //

      Jeg sikter til temaet asylanter.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-06-08 kl 17:41 //

      De tilhører det rasistiske ytre høyre og er definitivt beslektet. De har jo tross alt etter all sannsynlighet blitt sponset av et antidemokratisk regime hvis øverste prinsipp var hvit overlegenhet.
      Søker du en forklaring på neste hva som helst kan du være ganske sikker på at det blir feil. Versaillestraktaten la grunnlaget for en fattig tysk stat, noe som er et godt utgangspunkt for en fascistisk framvekst, men ikke noe mer enn det.

     • Jeg er tilbøyelig til å mene at justisminister Anundsen med det skrekkelige politistattiltaket han har trumfet igjennom er å betrakte som en fascist. Slike som han hører ikke hjemme i en demokratisk regjering. Han har også uttrykt at han blir provosert over at noen har andre meninger enn ham selv om ruspolitikken. Men dette fascistiske forslaget fikk også støtte fra Høyre og KRF.

     • Ander Lange som startet FORLØPEREN for FRP og som var et produkt av sin tid(han var født i 1904; for 112 år siden for crying out loud) var tilhenger av apharteid. Men han døde i 1974. Det 42 år siden! Mange av FRPs ministre er født etter Anders Langes død. Dessuten stiftet Anders Lnage opp Anders Langes Parti, ikke Fremskrittspartiet. Blir mye suppe på spiker. Mange partier som har forandret seg siden det ble til. Det Demokratiske Parti i USA var for eksempel partiet til slaveeierne i sørstatene og hadde nettopp det vi kaller apharteid som kampsak. Senere var det partiet som skaffet USA deres første svarte president. Jeg er ikke så sikker på om arvesynd er noe fruktbart argument for en politisk diskusjon.

     • Argumentasjonen samt den siste setningen er rett og slett poesi….

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-09 kl 18:02 //

      Men det er jo ikke overførbart til norske forhold.

     • Hvorfor ikke det?

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-09 kl 19:20 //

      Frp er et parti som kontinuerlig må jobbe for å ikke være rasistisk den dag i dag. Mange er godt skolerte til å balansere på knivseggen (i ytterste konsekvens si noe, så hevde seg misforstått av journalister), men ikke alle er det. Skal det du likte overføres til norske forhold, så betyr det en politisk realitet der andre partier slipper å stoppe Frps ønskede kutt i integreringstiltak for eksempel, fordi kuttforslagene ikke kommer. Så nei, vi har ikke i Norge sett et Frp som kan vise til en omvendelse som kan nikkes anerkjennende til.

     • Tror du misforsto hva jeg «nikket anerkjennende til». Jeg var enig i at den såkalte arvesynden mange tillegger f.eks. FrP blir patetisk. Når det gjelder rasisme så er det nettopp disse automatiske og altfor enkle beskyldningene jeg reagerer på. Jeg tilhører for øvrig venstresiden men dette blir for lettvint og suggerende. Jeg er faktisk lei av de enkle angrepene på f.eks. FrP. Venstresiden bør kanskje feie for egen dør først. Mye hykleri å ta tak i her.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-09 kl 20:31 //

      Venstresidens politikere feier for egen dør for eks. i sosiale medier. Frp-politikere har en del å ta tak i der.

     • Ikke akkurat mitt inntrykk… Vi får vel være enige om å være uenige. God kveld.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-09 kl 17:32 //

      CIH er en bauta i nyere politisk historie når det kommer til utspill som nok kan kalles diskriminerende. I tillegg har man en lang rekke utmeldinger og utkastelser fra partiet rundt tematikken.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-09 kl 18:35 //

      Hadde CIH vært motstander av Frp, så hadde han kanskje sagt: Ikke alle Frpere er rasister, men alle rasister er Frpere. Dette hadde han sagt ikke fordi han ikke visste at det var feil, men fordi han er demagog. En norsk Donald Trump.

     • Wow, i denne kommentaren alene fikk jeg egentlig en smak av hvor langt ute på vidda du er. Blir umulig å ta deg seriøst herfra.

     • AvatarPål Fosheim // 2016-06-09 kl 18:56 //

      Ingen grunn til å ta blitzeren Møllersen seriøst 🙂

     • Hvis han faktisk har vært blitzer så kan det isåfall forklare lavpanne-argumentene. Husker jeg gikk forbi noen blitzere en gang og det var interessant å høre på det ikke-eksisterende intellektuelle nivået. Tror han ene presterte å si «purken» minst 15 ganger i en og samme setning, nærmest som et mantra. Rett og slett kvalmende.

     • AvatarPål Fosheim // 2016-06-09 kl 19:58 //

      Det hørtes ut som gjennomsnittlige blitzere ja:-) Regner med at ordet «anarki» ble nevnt hyppig også.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-08 kl 15:21 //

      Kanskje ikke tilfeldig at kontrajihadister som Storhaug og Jensen krisemaksimerer enhver hendelse knyttet til gitte parametere. Jo mer man hører på dem, jo mindre tilbøyelig er man for refleksjon.

     • Jeg er ikke enig i at Hege Storhaug tilhører samme kategori som Fjordman. Er det noe Hege Storhaug er er det antirasist.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-08 kl 15:50 //

      Se litt på toppene: https://islamophobianetwork.com/

      Storhaug og Jensen støtter seg på folk fra samme nettverk.

     • Er dette en objektiv og ikke-«biased» nettside?
      Jeg har lest mer enn nok av HS til å konludere med at hun verken er rasist, nazist, fascist eller muslimhater. Alarmistisk – definitivt. Og hun har tendenser til å overdrive og komme med de verste marerittscenariene til tider – som å presentere en teorie fra en tysk journalist om at IS vil lykkes med å ta over hele jordkloden innen 2020. Å tro på slikt blir vel i overkant for mitt vedkommende. Men hun står på den rette siden – for demokrati, menneskerettigheter og sekularisme – slik JEG ser det. Hun tror mer på dommedag enn det jeg gjør; det er sikkert, men hun står på den rette siden. Hun har også flere venner fra den musimske verden en den gjennomsnittelige norske venstreradikaler. Ville hun hatt det om hun var rasist og nazist?

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-08 kl 18:26 //

      Tenketanken Center for American Progress står bak nettsiden:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_American_Progress#Funding

      De gav ut rapporten Fear Inc. i kjølvannet av terrorangrepene den 22/7:

      https://www.americanprogress.org/issues/religion/report/2011/08/26/10165/fear-inc/

      Det handler om krisemaksimering av hendelser og spredning av frykt som konsekvens av det. I Norge har Hege Storhaug spilt den fremste rollen i så måte, for eks. etter terrorangrep ute i Europa. Da har hun malt med bred pensel i blant annet Dagbladet.

     • Man kan kjøre ut i forskjellige politiske grøfter. Peder Jensen har definitivt kjørt ut i høyreside-grøfta. Men dine synspunkter ligner de som befinner seg i venstreside-grøfta. Disse synspunktene som at Storhaug er lik Peder Jensen og er en rasist på vei til å bli en ny Hitler er så virkelighetsfjerne at de fleste vil synes det er kontraproduktivt å diskutere de. Livet er rett og slett for kort.

      Man kan godt si at stilen til Storhaug er for alarmistisk etc og jeg er tildels enig. Men Storhaug har flyttet debatt og beveget fokus om æresdrap, kjønnslemlestelse etci Norge mer en noen som skriver her inne sannsynligvis noensinne vil gjøre.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-08 kl 20:09 //

      Det med Hitler var bare svar på at selv om man er rasist, så betyr ikke det at man ikke kan være en del av demokratiet. Når det gjelder Storhaug vs. Jensen, så er Storhaugs avstandtagen fra Jensen velkjent. Ser man på kildematerialet deres, så koker det vel ned til at de er utskudd på samme stamme.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-08 kl 20:18 //

      Dette med at Storhaug har gjort noe godt for kvinner i innvandringsmiljøer er sannsynligvis en myte. Hva med å høre på innvandringskvinner som har stått i front med alt det har innebært, og hva de har å si om Storhaug?

     • Trodde de fleste vennene til Hege Storhaug var nettopp muslimer; muslimhater er hun derfor iallfall ikke.

     • Jeg trodde også Hege Storhaug var antirasist!? Enten har jeg tatt feil eller så er meningene som påstår det motsatte resultatet av en oppblåst og feil fremstilt mediehype.

     • Noen velger bevist og med vilje å mistolke hva andre står for. For meg er det helt åpenbart at hun ikke er rasist og høyreekstremist og at hun ikke ønsker muslimer noe vondt.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-09 kl 12:21 //

      Har du lest islam-boka? Der legger Storhaug frem sine synspunkter ganske så utvetydig.

     • Jepp, jeg har lest den, men tydeligvis med andre briller en det du leser med. Jeg er ikke en av de so går ut med oppfatninger om at islamkritikere og innvandringskritikere er rasist til det motsatte er bevist. For mitt vedkommende ligger bevisbyrden hos de som slenger ut slike påstander. Riktignok har endel på venstresiden, inkludert RP en annen definisjon av rasisme en det jeg har.

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-09 kl 15:47 //

      Da har du lest en bok som ganske enkelt handler om kontrajihadisme. Reinspikka sådan. Om det gjør Storhaug til rasist er en annen sak.

     • Spørs hva du legger i begrepet «kontrajihadisme». Kan du forklare meg hvordan du definerer begrepet?

     • AvatarSindre Lia // 2016-06-09 kl 16:07 //

      Kontrajihad i enkleste forstand handler om å forenkle islam til å være et standpunkt for eller mot kalifatet som jihadistene kjemper for (og nå har klart å opprette).

     • Heg Storhaug er ein ignorant tosk.

   • AvatarSindre Lia // 2016-06-08 kl 10:39 //

    Ideen om at journalister (media) har skapt nazimiljøene i Sverige er snodig.

 5. AvatarToilling // 2016-06-07 kl 18:05 //

  Konspirasjonsteori eller ikke, det er iallefall snedig om det ikke finnes noen agenda for å ødelegge nasjonalfølelsen til folket i Europa for å sikre EU som en verdensmakt med alt som de har sagt i det siste.

  Man skulle tro folk har lært fra historien om å innvandre til regioner med urbefolkning. Historisk sett har dette endt i krig (og/eller folkemord) hver eneste gang, forskjellen er at historisk sett har det vært de med bedre teknologi som har innvandret. Så om de du inviterer blir drept av urbefolkningen når de føler seg truet vil dette stå i stil med historien. Da blir det selvfølgelig feil å invitere dem om du fatter såpass. Du foreslår å slå ned på dem som snakker imot med politisk eller fysisk makt, dette er fascisme i ypperste klasse.
  På motsatt side av argumentet hvor du står for innvandringen, om dette ødelegger urbefolkningen er jo dette uten tvil folkemord. Isåfall rasjonaliserer du folkemord på egen befolkning, det gikk ikke så bra for dem som gjorde det sist?
  Jeg ser ingen positiv utvikling uansett hvordan du snur på dette, det koster mennesker liv, det ødelegger Europa eller befolkningen i Europas vilje til å hjelpe andre.

  Om du gjorde dette for å hjelpe andre mennesker skulle du hjulpet dem hvor de er. Det er faktisk kun etnisk homogene Nasjoner som overlever tiden, studier viser at små mengder «diversitet» kan ha positiv effekt, men går den for langt (som den har gjort for lenge siden) vil det ha særdeles negative følger og alle disse vil være din skyld på grunn av manglende informasjon.
  Du skal iallefall få litt fakta fra meg så du selv kan vurdere hvorvidt det er sinnssykt å forsette i samme sporet.
  TLDR; Diversitet + nærliggenhet = krig.

  Social trust is negatively affected by ethnic diversity, case study in Denmark from 1979 to the present.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2012.00289.x/abstract

  Ethnic homogeneity and Protestant traditions positively impact individual and societal levels of social trust.
  http://esr.oxfordjournals.org/content/21/4/311.short

  In longitudinal perspective, (across European regions), an increase in immigration is related to a decrease in social trust.
  http://sf.oxfordjournals.org/content/93/3/1211.abstract

  Immigration undermines the moral imperative of those who most favor welfare benefits for the neediest.
  http://cos.sagepub.com/content/53/2/120.abstract

  The negative effect of community diversity on social cohesion is likely causal.
  http://esr.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/20/esr.jcv081.abstract

  Our analysis supports the hypothesis that violence between groups can be inhibited by both physical and political boundaries.
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-1705-1_12

  Diversity hinders between-group cooperation at both the one-on-one and group levels.
  http://spq.sagepub.com/content/78/4/324.short

  The best chance for peace in Syria is better borders (intrastate or through the creation of new states) “suited to current geocultural regions”, and tribal autonomy.
  http://www.necsi.edu/research/social/syria/syria.pdf

  Diversity is associated with more White support for nationalist parties, except at the local level where large immigrant populations cut into vote totals for nationalist parties.
  http://sf.oxfordjournals.org/content/92/1/249

  In Australia, ethnic diversity lowers social cohesion and increases “hunkering”, providing support for Putnam’s thesis finding the same results in the US.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/juaf.12015/abstract

  In Germany, residential diversity reduces natives’ trust in neighbors, while it also reduces immigrants’ trust but through a different pathway.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X1400074X

  Increasing social pluralism (diversity) is correlated with increased chance of collective violence.
  https://www.jstor.org/stable/425106?seq=1#fndtn-page_scan_tab_contents

  Ethnic heterogeneity (diversity) explains 55% of the variation in the scale of ethnic conflicts, and the results of regression analysis disclose that the same relationship more or less applies to all 187 countries. … Ethnic nepotism is the common cross-cultural background factor which supports the persistence of ethnic conflicts in the world as long as there are ethnically divided societies.
  http://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1251240

  Genetic Similarity Theory (GST) could help explain why diverse groups in close proximity increases ethnic conflict and ethnic nepotism.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912005569

  Genetic diversity has contributed significantly to frequency of ethnic civil conflict, intensity of social unrest, growth of unshared policy preferences, and economic inequality over the last half-century.
  https://www.nber.org/papers/w21079

  Using social science data and computer modeling, researchers found that policies that attempt to create neighborhoods that are both integrated and socially cohesive are “a lost cause”.
  http://msutoday.msu.edu/news/2013/study-asks-is-a-better-world-possible/

  The numbers and the genetic distance matter. Minority groups that get above a certain critical mass, and that are culturally distant from the majority culture, begin to self-segregate from the majority, moving society toward division and away from cooperation.
  http://www.ifs.org.uk/uploads/publications/wps/WP201530.pdf

  Using data from Copenhagen school registers, researchers found that native Danes opt out of public schools when the immigrant population concentration hits 35% or more.
  http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/School-Choice-Universal-Vouchers-and-Native-Flight-from-Local-Schools.pdf

  In the most liberal region in the US, San Francisco and surrounding suburbs, White parents are pulling their kids out of public schools that are becoming increasingly asian.
  http://www.americanthinker.com/articles/2005/12/the_new_separate_but_equal.html

  A longitudinal test of the impact of diversity finds that it makes existing residents feel unhappier and more socially isolated.
  https://www.academia.edu/3479330/Does_Ethnic_Diversity_Have_a_Negative_Effect_on_Attitudes_towards_the_Community_A_Longitudinal_Analysis_of_the_Causal_Claims_within_the_Ethnic_Diversity_and_Social_Cohesion_Debate

  A sense of social cohesion with the people who live around us is as happiness-inducing as love for the place itself.
  https://www.psychologytoday.com/blog/is-where-you-belong/201603/can-potluck-make-you-not-want-move

  Our desire for ‘like-minded others’ is hard-wired.
  http://medicalxpress.com/news/2016-02-desire-like-minded-hard-wired.html

  The Evolutionary Dominance of Ethnocentric Cooperation;
  http://jasss.soc.surrey.ac.uk/16/3/7.html

  Om det skulle være tvil om innvandringen til Europa kan du vel lese ifra UN sine egne sider:
  http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

  Bare sånn for morros skyld kan du også gå til Google å søk på bilder med søkeord som for eksempel «White man with white woman» «White couples» «married white couple» kanskje får du svaret du leter etter?

  • AvatarMax Karl // 2016-06-08 kl 00:54 //

   Litt interessant dette med etnisk homogene befolkningsgrupper.
   Men det er faktisk mange som peker på at i området Irak/Syria er delt opp på et hotellrom i Paris. Der det ikke ble tatt hensyn til etnisk opprinnelse, da grensene ble lagt. Kanskje det er på tide å se på oppdelingen av det området en gang til. Slikt at de forskjellige etniske grupper i det området, får sitt eget land.
   Venstresiden i Norge har støttet kurderne sitt ønske om dette, i mange 10 år. Og nå er det vel på tide at hele det politiske Norge, samles om hva vi skal mene om den saken.
   For i skrivende stund, driver Norge å selger våpen til Saudi Arabia. Og støtter dermed deres kamp, mot den etniske Houthi-gruppen i deres naboland.
   .

   • AvatarToilling // 2016-06-08 kl 08:40 //

    Riktig, det at folk ikke vil vite dette er for meg uforståelig.
    Norske folk kan jo ikke engang leve med dansker eller svensker.
    «This comment was deleted.» Alt du trenger å vite om dagens venstre, de fortier fakta og fortsetter med ideologi som at det var religiøst.
    Jeg har alltid vært venstre lent (norsk), men de folkene som er igjen i venstresiden i Europa nå i dag har mistet fatningen helt og det virker at de har blitt som andre venstre-ekstreme før i tiden. (ala 1930).

 6. AvatarPål Fosheim // 2016-06-08 kl 16:23 //

  Ali Esbati er som kjent arisk perser og altså ikke afrikaner( perserne holdt faktisk afrikanske slaver helt frem til 1930-tallet). Og det finnes ingen rasistisk tradisjon med å henge ut persere som aper. Så det er underlig at RP reagerer så kraftig på dette. Hvor var dere når Erna Solberg ble fremstilt som en feit gris som ble «bedekket»? Eller når Finn Graf tegnet en afrikansk dommer som ape? Eller noen av de andre mangfoldige eksemplene der politikere blir fremstilt som dyr? Forøvrig ikke overrasket over at Jensens tilsvar ikke blir publisert. Tenk om han hadde skrevet noe fornuftig innimellom alt det «voldsromantiserende, rasistiske hatet sitt» :-)) Da kunne jo RPs lesere fått kaffen i halsen, og det må vi for all del unngå. Meningsbrytninger er noe skikkelig herk!

 7. AvatarPål Fosheim // 2016-06-08 kl 20:46 //

  Ivrig på å slette innlegg som avslører at du tar feil Møllersen! Du dummer deg loddrett ut når du prøver å sette den ariske perseren Ali Esbati inn i en historisk,rasistisk tradisjon innen satiren. Jeg tror du forstår dette selv, men er ikke mann nok til å innrømme det. Da er moderatorrettigheter fint å ha 🙂

 8. AvatarPål Fosheim // 2016-06-09 kl 03:41 //

  Ivrig på å slette innlegg som avslører at du tar feil Møllersen! Du dummer deg loddrett ut når du prøver å sette den ariske perseren Ali Esbati inn i en historisk,rasistisk tradisjon innen satiren. Jeg tror du forstår dette selv, men er ikke mann nok til å innrømme det. Da er moderatorrettigheter fint å ha 🙂

 9. AvatarPål Fosheim // 2016-06-09 kl 03:42 //

  Ali Esbati er som kjent arisk perser og altså ikke afrikaner( perserne holdt faktisk afrikanske slaver helt frem til 1930-tallet). Og det finnes ingen rasistisk tradisjon med å henge ut persere som aper. Så det er underlig at RP reagerer så kraftig på dette. Hvor var dere når Erna Solberg ble fremstilt som en feit gris som ble «bedekket»? Eller når Finn Graf tegnet en afrikansk dommer som ape? Eller noen av de andre mangfoldige eksemplene der politikere blir fremstilt som dyr? Forøvrig ikke overrasket over at Jensens tilsvar ikke blir publisert. Tenk om han hadde skrevet noe fornuftig innimellom alt det «voldsromantiserende, rasistiske hatet sitt» :-)) Da kunne jo RPs lesere fått kaffen i halsen, og det må vi for all del unngå. Meningsbrytninger er noe skikkelig herk!

 10. Tja, selv hadde jeg foretrukket at Radikal Portal hadde publisert tilsvaret. Så kunne vi med våre egne øyner sett om Peder Jensen hadde noen fornuftige poenger eller om alt var så ille som det her antydes. Bedre å få det frem i lyset og angripe det med saklige argumenter enn å skygge unna.

  • Gjev ein dei folka ein opning for å spreia ideane sine for eit publikum, tek det år og dag før toskaskapen tek slutt. Nokon fornuft kan ein ikkje venta seg.

Kommentarfeltet er lukket.