Et Rødt, oljefritt Norge i sikte?

Foto: Jan Chr

Rødt presenterer sin plan for nedtrapping av olje og gass i Norge i dag. Samtidig går den klimaorienterte konferansen “Broen til framtiden” av stabelen i morgen.

Nyhet
Om Nyhet (717 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Hedda Susanne Molland

I dag presenterer partiet Rødt en ny handlingsmanende plan for nedtrapping av norsk olje- og gasspolitikk. Den er utformet og forfattet av Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher, Elin Volder Rutle, Lene Liebe Delsett og Åshild Lappegård Lahn.

LES OGSÅ: Mot slutten for oljeeventyret

Olje- og gassproduksjonen reduseres til et minimum
Med denne planen ønsker Rødt å vise hvordan vi kan redusere norsk olje- og gassproduksjon til et minimum her og nå, innenfor rammene av dagens teknologi og styresett. Det langsiktige målet er selvfølgelig å gjøre det norske samfunnet oljeuavhengig. Rødt mener det er mulig å kutte innenlands klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030, og 90 prosent innen 2050. Sterke krav, men det understrekes at hvert enkelt land må ta selvstendig ansvar i klimaproblematikken for at en bindende internasjonal avtale mellom alle parter skal kunne være realistisk. Derfor kan ikke Norge sitte på gjerdet og vente på at andre bidrar med de store tiltakene først. Norge har et stort klimaansvar på grunn av vår oljehistorie de siste 40 årene, heter det i planen.

Handling må til nå
Slik Rødt legger det fram er budskapet tydelig: Det er på tide at vi slutter å trenere prosessen med nye utredninger og nye rapporter. Vi vet hva som må til, og den norske stat må gå til handling, nå. Kort fortalt vil Rødt ha en offentlig styrt nedtrapping av olje- og gassproduksjonen, fjerne subsidier og særordninger for klima- og miljøfiendtlige foretak, ikke åpne nye felter, renasjonalisere Statoil, reforhandle gasskontrakter for raskere nedtrapping, avvikle støtten til leteboring som ikke fører til resultater og stoppe støtten til oljedirektoratets seismikkskyting.

LES OGSÅ: De arktiske oljereservene må ikke røres

 Sosialistisk ansvar og klimapolitikk
Selv om planen tar utgangspunkt i norsk styresett slik det står i dag, holder partiet fast på sine verdier og understreker tydelig at for å opprettholde bærekraften på kloden i lengden, må vi gå bort fra en kapitalistisk vekstmodell. Det er ikke mulig med evig vekst på en begrenset klode. Ifølge Rødt må vi derfor også redusere det generelle energi- og ressursforbruket og fordele mer rettferdig av den ressursutnyttelsen kloden kan tåle, på et globalt plan. “En rettferdig klimapolitikk krever at Norge og andre rike land må redusere sitt forbruk mye, slik at det er rom for økning i forbruket til verdens fattige“, står det i planens første kapittel. Dette ansvaret kommer også til uttrykk ved at planen ønsker at Norge skal bidra med 10 milliarder årlig til FNs klimafond og bidra med teknologiløft i fattige land, slik at disse kan ta større del i en mer bærekraftig utvikling av energi- og ressursproduksjon. Slik blir energieffektivisering et stikkord i planen, i tillegg til den generelle nedtrappingen.

 Også på andre områder samkjører Rødt sin klimapolitikk med sine generelle sosialistiske idealer. En slik offentlig nedtrapping av norsk olje og gass vil selvfølgelig bety at arbeidsplassene i disse sektorene vil stå under press. Selv om olje og gass, som klimaverstinger, er fienden i denne planen anerkjenner Rødt at det ikke er arbeiderne som bør lide under dette. Det understrekes at vi har et offentlig ansvar for de som arbeider innenfor olje- og gassindustrien, og at det offentlige bør sørge for en overflytting av disse arbeiderne til bærekraftige jobber, samtidig som deres rettigheter blir tatt vare på. I planen står det: “Det er mange viktige sektorer som trenger kunnskap og erfaring vi i dag finner i olje- og gassindustrien, deriblant energieffektivisering, maritime næringer, fornybar energi, kraftforedlende industri, og treforedling. I tillegg vil det fornybare Norge trenge flere fagfolk i andre næringer: bærekraftig matproduksjon, materialgjenvinning, og bygging og drift av et miljøvennlig samferdselssystem med flere kollektive løsninger.“ Mulighetene for bærekraftige arbeidsplasser finnes både på kommunalt og nasjonalt plan. 

LES OGSÅ: Grønn kapitalisme? Økonomiske realiteter og miljøspørsmålet

Broen til framtiden
Planen kommer rett før konferansen “Broen til framtiden” som går av stabelen fredag 13. mars på Folkets Hus i Oslo. Det siste halvåret har det blitt samlet inn nærmere 10.000 underskrifter som skal overrekkes regjeringen på fredag med krav om 100.000 nye klimajobber. Organisasjonene som står bak konferansen og underskriftskampanjen mener at slike jobber kan bremse norsk oljeutvinning og samtidig ta vare på norske arbeidere og norsk energibehov. Med klimajobber menes en jobb som senker klimautslippene og som styrker fornybar energi. Det er med andre ord snakk om en win win-løsning, hvor man både kutter i klimaskadelig olje og gass, og styrker norsk miljøvennlig arbeidsmarked. Dette står og i tråd med Rødts plan for et oljefritt Norge.

Organisasjonene bak «Broen til framtiden» er Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Skaperverk og Bærekraft, Concerned Scientists Norway, Parat, Natur og Ungdom, og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.