Verdensfestival for motstand og opprør i Mexico

Nærmere 3000 deltok på Verdensfestivalen for opprør og motstand mot kapitalismen i romjulen i Mexico. I fokus var familiene til de fremdeles savnede studentene fra Ayotzinapa.

Yngve Heiret
Om Yngve Heiret (5 artikler)
Yngve Heiret er stipendiat i samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo og redaksjonsmedlem i gnist.

Neglisjering av grunnleggende sosiale rettigheter, tvangsfordrivelser, fengslinger, forfølgelser, bortføringer og drap. Gjennom tiår har den meksikanske befolkningen lidd under en systematisk undertrykkelse fra det grasrota kaller de tre nivåene av dårlig styring: Den føderale, de delstatlige og de lokale kommunene, hvorav føderale og lokale politistyrker og militæret er en del av det undertrykkende regimet. I ledtog med narkotikakartellene er de ansvarlige for voldsbølgen meksikanere har vært ofre for de siste årene. Landet har utviklet seg til å bli en narkostat hvor man ikke lenger ser et skille mellom kriminelle grupper og regjeringsapparatet.

Flere massakre
Da seks personer ble drept og 43 bortført av politiet i den delstaten Guerrero 26. september 2014, reiste meksikanerne seg i protester. De bortførte var studenter fra en statlig lærerhøyskole i Ayotzinapa, som bruker utdanning for å øke den sosiale deltagelsen og bevisstheten hos marginaliserte urfolk og bønder. Bakgrunnen for aksjonen, som endte i et blodig angrep, var at studentene samlet inn penger for å finansiere en reise til Mexico by 2. oktober, hvor den årlige markeringen av massakren på hundrevis av demonstrerende studenter i 1968 skulle finne sted. Massakren fra ‘68 er kun én av mange massakrer utført av den meksikanske staten gjennom de siste tiårene.

Vil boikotte valget
Bortføringen av de 43 studentene har denne vinteren blitt stående som et symbol på den meksikanske grasrotas sosiale kamp. Ingen har sett dem siden politiet overga dem til den kriminelle organisasjonen Guerrero Unido. Den meksikanske regjeringen har servert fire ulike forklaringer, som alle er blitt motbevist av familiemedlemmene i samarbeid med argentinske rettsmedisinere og studentene på skolen. Grasrota krever at studentene skal komme tilbake i live og at regjeringen og det gjennomkorrupte systemet den utgjør skal falle. Det oppfordres til total boikott av lokale valg og alle som har tilknytning til landets politiske partier. Partiene er, gjennom kriminalisering av politisk aktivisme og motstand, ansvarlige for at det siden årtusenskiftet er over 100.000 drepte og 30.000 forsvunne.

Bygger opp igjen
21. desember startet Verdensfestivalen for motstand og opprør mot kapitalismen i landsbyen Xochicuautla utenfor Mexico by. Som et initiativ fra zapatistenes frigjøringshær (EZLN) og Den nasjonale urfolkskongressen (CNI) samlet lokale og internasjonale aktivister, organisasjoner, kollektiver og hele samfunn seg for å delta på festivalen. I 13 dager gikk festivalen som en politisk og kulturell karavane gjennom den sørlige halvdelen av Mexico. Zapatistene har siden 1994 bygd opp autonome og direktedemokratiske samfunn basert på urfolks tradisjonelle organisering og frihetlige idealer. De siste ti årene har de også fokusert sterkt på å bygge opp et nettverk for å samle de mange separerte motstandskampene som utkjempes både urbant og ruralt i Mexico. Verdensfestivalen for motstand og opprør har fungert som et samlingspunkt for dette nettverket. Med temaet «hvor de ovenfra ødelegger, bygger vi opp igjen nedenfra» har festivalen konsentrert seg om den polariserte kampen mellom grasrota og eliten.

Urfolk blir tvangsfordrevet
Karavanen var innom flere urfolkssamfunn. Urfolk og bønder blir tvangsfordrevet til fordel for utbygging av megaprosjekter knyttet til vannkraftverk, gassledninger, turistkomplekser, gruver og infrastruktur. Disse prosjektene har negative konsekvenser for bønder, som får dyrkingsområdene sine forurenset og ødelagt. Representanter fra flere landsbyer i motstand mot megaprosjektene delte under festivalen sine erfaringer med organisering av sine autonome motstandskamper. Mange har også sendt hilsener til kamerater som sitter fengslet, er forsvunne eller drept som følge av politisk motstand. Mange er fengslet og drept uten begrunnelse, og flere sitter fengslet på ubestemt tid uten en reel rettsprosess bak seg.

Oljefondet undertrykker
Utvekslingen av erfaringer setter seg som mål å styrke samholdet i både den nasjonale og den globale kampen mot kapitalismen. Elleve representanter fra Chiapasgruppa (LAG) deltok og delte våre erfaringer fra Norge. Fokuset vårt lå blant annet på Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet), verdens største statlige investeringsfond, som investerer milliarder av kroner i Latin-Amerika, blant annet i Mexico. Slike prosjekter nevnes som den grunnleggende årsaken til fordrivelsen av lokalsamfunn. Gjennom internasjonale investeringer spiller Norge en viktig rolle i imperialistisk årelating av latinamerikanske ressurser og arbeid. Gjennom å legge penger i hendene på utbytterne, gir Norge et direkte bidrag til en maktelite som gang på gang viser seg å være gjennomkorrupt og undertrykkende.

Vi trenger internasjonal organisering
Bortføringen av de 43 studentene er bare toppen av isberget i en systematisk undertrykkelse fra den nyliberale meksikanske staten mot grasrota. Sivilbefolkningen står i konstant fare for fengslinger, bortføringer og drap, idet de står opp mot et system som forsøker å frata dem deres siste rest av levebrød og verdighet. Zapatistene kaller kampen for et verdig sinne, et sinne som nå koordineres i en brei front av autonome kamper. Autonome, fordi det ikke finnes ett alternativ til undertrykkelsen. Alternativene er mange, likeså er veiene dit. Fremover vil mye av fokuset for den meksikanske kampen ligge på å fortsette å legge press på den meksikanske regjeringen for at de 43 studentene skal komme tilbake i live. I Norge må det legges press på våre myndigheter som gjennom sine investeringer bygger velferd på andres bekostning. Den meksikanske kampen viser oss at undertrykkelsen systematiseres gjennom et internasjonalt nettverk. Da må også grasrotas kamp systematiseres og koordineres internasjonalt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Verdensfestival for motstand og opprør i Mexico

  1. AvatarBjörn Fröhlich // 2015-01-14 kl 15:39 //

    Noen impresjoner fra festivalen finnes her: http://www.motmakt.no/aktuelt/et-brev-fra-mexico

    Og hvis noen vil støtte Zapatistene på en konkret måte, går det an å bestille kaffien deres her: http://www.zapatista.no/

Kommentarfeltet er lukket.