Mexico

Ayotzinapa – en stein i skoa

2016-09-25 // 0 kommentarer

For to år siden blei 43 studenter bortført. Foreldrene er sikre på at den meksikanske staten er skyldig og nekter å gi opp kampen for sine [...]

Autonomia – kampen om territoriene

2016-03-18 // 10 kommentarer

Urfolkssamfunn blir forvist fra jorden sin av paramilitære grupper og landeiere. Men kampen mot for landrettigheter og lokalt selvstyre er sterk i [...]

Mexico – narkostaten ingen rører

2015-03-26 // 1 kommentar

Et halvt år etter studentforsvinningen i Mexico har saken blitt et symbol på den mexicanske narkostaten og regjeringens undertrykkelse. Børge Brende må våkne og støtte [...]