– I krigen mot ISIS har Norge fått brutale allierte

Foto: Andrew Roufs

Hvordan kan Norge støtte brutale militsgrupper som voldtar kvinner, dreper barn og torturerer og lemlester voksne? Norge vil med sin krigsdeltakelse bare gjør vondt verre, mener Thee Yezen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
Av Kjersti Opstad

Nyhetsbildet har de siste månedene vært dominert av reportasjer om IS. Ikke så merkelig kanskje, IS sine grusomheter mot sivilbefolkningen, i kombinasjon med en stadig voksende trussel mot vårt eget samfunn, gjør gruppen høyaktuell. Men IS oppstod ikke i et vakum.

IS er heller ikke den eneste gruppen som rekrutterer vestlige soldater i øyeblikket. Derfor er det betimelig at vi også begynner å se på de andre gruppene i området. Mye kan tyde på at shiamilitser ikke står mye tilbake for IS når det gjelder grusomheter begått mot sivilbefolkningen.

Før vi går til krig, må vi snakke om kompleksitet, om shia, om sunni, om arabere og kurdere, om kristne, om yezedier, om Iran, om USA og om vesten. Vi må snakke om ISIL, om shiamilitser, om antiislam-bevegelsen, om Kurdistan og om menneskene som bor og lever der og i andre deler av dette historiske landområdet. Mennesker som i dag lever i krig, en krig som regjeringen har bestemt at Norge nå skal involveres i.

Jeg har møtt Thee Yezen, mannen som tidligere i høst tok initiativet til den mye omtalte demonstrasjonen som fikk både norske muslimer og et samlet politisk Norge, med Erna Solberg i spissen, til å stå sammen og si No2ISIS.

 

– Vi må stoppe IS, men også de andre militsene

Yezen er en ung mann med mye energi – en barnehagelærerstudent med et brennende engasjement for barn og unge, for rettferdighet, for Norge, for verden, for mennesker og for Irak, landet han ble født i. Det var dette engasjementet som gjorde at han tok initiativ til å lage en demonstrasjon mot ISIL tidlig i høst.

– Man må begynne med seg selv, sier han. Det er derfor jeg synes det er viktig at jeg som sunnimuslim først tar avstand fra den enorme uretten IS begår både i Irak og i Syria, sier han.

«Ikke i islams navn» var den opprinnelige tittelen på demonstrasjonen. Poenget med den tittelen var at de ville si i fra at det IS gjør, ikke handler om islam, forteller Yezen.

– Ingenting av det IS gjør handler om islam. Deres handlinger hører ikke hjemme i min religion. For meg er det en selvfølge å rope ut mot den uretten de begår, men det stopper ikke der. Det kan ikke stoppe der. Vi må forsøke å forstå. Vi må forstå hvordan IS oppsto, hvorfor dette skjer. Og vi må snakke om så mye mer enn bare ISIL, sier han.

Yezen er opptatt av at IS ikke er den eneste gruppen som begår stygge menneskerettighetsbrudd i området.

– Det finnes flere grupper. Dette er militser, som for sivilbefolkningen er like ille. Vi må snakke om disse gruppene også. Vi må ta avstand fra dem, og vi må stoppe dem. Om vi ikke også greier å stoppe disse gruppene, vil vi aldri oppnå fred. IS er ikke den eneste militsen som ikke har rett til å bruke islams navn på det de gjør. Demonstrasjonen var ment å være en begynnelse, ikke slutten, sier han.

 

Shiamilitser herjer med lokalbefolkningen

– Har du sett dette her, spør han, og henviser til groteske episoder: Militser som lemlester lik, kutter nesen av dem, med mer.

– Ja, du trenger kanskje ikke å se bildene. De er groteske. Og det er ikke IS som står bak. Dette er utført av shiamilitser i Irak. Amnesty International snakker om dem også. De er umenneskelige. Du vet at ikke engang IS lemlester lik? Det er regler i islam for hvordan man skal behandle liket til fiender man har drept i krig. Man kan ikke lemleste dem. Man må gi dem en verdig behandling. Aller helst skal man overlevere dem til slektninger. Om ikke det er mulig, skal man gi dem en grav, behandle levningene med respekt og merke graven slik at slektningene en dag kan finne tilbake til den. Islam er sivilisasjon. Det som skjer her er ikke islam. IS er grusomme og uislamsk, men de er ikke alene, sier han med oppriktig fortvilelse.

Thee Yezen

– Ikke sunniminoritet

Yezen er opptatt av at man må nyansere bildet av at Irak har vært styrt av «en sunniminoritet».

– I dag snakker man om Saddam som en sunnidiktator og viser til at det under Saddam-tiden var en sunniminoritet som styrte over en shia majoritet, men det er ikke sant. Det er ikke engang helt sant at det er snakk om en sunniminoritet og en shiamajoritet, ikke om man også tar med kurderne. De fleste kurderne er faktisk sunnimuslimer, og om de regnes med til Iraks befolkning, snakker vi om en sunnimajoritet. Saddam var først og fremst en nasjonalist, som diskriminerte og undertrykte alle som ikke var enig med ham. Om vi skal snakke om en gruppe i Irak som har vært spesielt utsatt for diskriminering er det kurderne, ikke shiamuslimene. Men etter revolusjonen i Iran, så Saddam også på shiaene som potensielle fiender på grunn av deres lojalitet til Iran og Khomeini. Forholdene for mange shiaer ble forverret, sier han.

 

Sunniaktivist med shia-bakgrunn

– Du vet at familien min er shia, sant, sier han plutselig.

– Jeg valgte selv å bli sunni, på tross av dem. Jeg var ikke spesielt religiøs før, men da jeg fant tilbake til religionen, føltes det riktig å velge sunniretningen. Men før i Irak, var det ikke slik det har blitt nå. Det store skillet mellom sunnier og shiaer var ikke der. Min egen klan, familien min, består av både shiaer og sunnier. Vi har et stort familietre som går langt tilbake. Vi var en klan, en familie, på tvers av de religiøse skillene. Det var ikke religionen som var viktig. Klanen, familien, var mye viktigere, forteller han.

Zezen sier at det har alltid har vært noen konflikter mellom de ulike konfesjonene (sunni og shia), men ikke slik som nå.

– I 2003, da amerikanerne gikk inn og den irakiske hæren la ned våpnene og folkeregisteret brant ned og mange mennesker kom over grensen fra Iran, så begynte man å snakke om et shiaflertall, men i det stemmer bare delvis. Det handler om en maktkamp, og om hvilken innflytelse Iran skulle ha på Irak i vakumet som oppstod etter Saddams fall og amerikanernes inntog.

 

– Nå er folk sinte

Hva med den kristne minoriteten? Det skjer mye forfølgelse av kristne i Irak.

– Saddam brydde seg ikke om du var kristen eller ikke. Det som betød noe, var om du var araber. Jeg er selv vokst opp i et kristent nabolag. Min dagmamma var kristen. Det er først nå de siste årene at kristne har fått det vanskelig, forteller han.

Han mener også at den amerikanske invasjonen gjorde det vanskeligere for kristne.

– Det er ikke så enkelt. Du står der i hagen din og vanner blomstene dine. Så kommer de svarte helikoptrene, og plutselig så er du den eneste igjen i familien din. Alt du ser, er korset på flaggene de bærer. Folk kjenner alle historiene om korstog. De har hørt om de vestlige soldatene i Somalia som voldtok kvinner. De har sett bilder. De kjenner til alle barna som har blitt drept av droner, og de ser at man tier om det. Slikt skaper hat og sinne. Folk i Irak, i Midtøsten, i hele den islamske verden, er sinte. Signaleffekten til de som snakker om korstog er så sterk og det rammer dessverre kristne i regionen. Vi begynner til og med å se at antiislamister fra vesten kan ha dukket opp for å krige også. Dette er ikke bekreftet, men det finnes bilder. I så mange århundrer har vi levd fredelig side om side og så skjer dette nå. Det er så trist.

 

– IS oppstod i Irak, ikke Syria

Yezen er opptatt av at IS er ikke en ny organisasjon. Den herjet i Irak i 2007 men kunne vokse seg sterke i Syria, som en reaksjon på det som skjedde der nede. I 2007 hadde IS svært liten støtte blant sunnier i Irak. I dag er situasjonen annerledes, på tross av at man i Irak har hørt om deres grusomheter i Syria.

– Hvordan tror du ellers de kan ta kontroll over en Mosul så raskt? Mosul er en storby med tre millioner mennesker. ISIL har 800 soldater. Om folket ikke ønsket dem velkommen, ville det ikke vært mulig å ta kontroll over byen. Om vi skal forstå hvordan IS kan operere slik de gjør i Irak, så må vi se på utviklingen etter 2003. Vi må se på regjeringsstyrkene og shiamilitsene og de ugjerningene disse har utsatt sunnibefolkningen for, sier han.

De fleste IS-lederne i Irak er irakere, de er ikke syrere. I følge Yezen oppsto nemlig IS som en motreaksjon på diskriminering.

– Etter den amerikanske invasjonen tok en gruppe shiaekstremister makten i Irak. Jeg vil ikke kalle dem vanlige shiaer. Deres ideologi handler ikke om shiaislam. De er ekstremister. De fratok sunnier enhver politisk innflytelse, og det på tross av at de utgjør 43 prosent av befolkningen. Den tidligere statsministeren Al Maliki, som fremdeles er en sentral figur i regjeringen, og som trekker i mange tråder, slo hardt ned på fredelige demonstrasjoner og drepte mange sunnier, kun fordi de ytret fredelig politisk motstand. For eksempel i Anbar provinsen i 2011 hvor 13 fredelige demonstranter ble drept av Al Malikis shiastyrker. Moskeer ble bombet, bedende ble mishandlet, gatenavn ble byttet, og plutselig fantes Khomeini-gaten i sunniområder. Det har en sterk symbolikk. Etter åtte år med blodig krig mot Khomeini, valgte styresmaktene å kalle opp gater etter ham. Samtidig herjet shiamilitsene og fikk støtte fra sentralregjeringen. ISI oppsto som en reaksjon på dem, selv om de altså tidligere ikke hadde stor støtte blant sunnier i Irak.

 

Utbredt støtte til IS hos sunniene

I følge Yezen foregår det fortsatt stor diskriminering av sunnier.

– I irakiske fengsler finnes det 6000 sunnikvinner. De gikk inn som jomfruer, nå er de gravide. Slikt bidrar til å gjøre folk sinte. Sunnimuslimene fikk ganske enkelt nok og begynte å tenke at min fiendes fiende er min venn. De begynte å øyne et håp i IS. Det er turkmeniske sunnier, arabiske sunnier og kurdiske sunnier som har blitt utsatt for det samme og som slo seg sammen og dannet IS. Det skremmer meg. Det skremmer meg veldig at sunnier som tidligere har mistet deler av sin familie pga angrep fra Al Qaida og IS nå ser et håp i denne gruppen. Den lokale støtten til IS på bakken i Irak er i dag enorm. Det finnes motstand blant sunnier, men disse kjemper på to fronter: En front mot IS og en annen front mot regjeringen.

 

– Overgi Irak til Teheran

Amnesty og andre peker på grove menneskerettighetsbrudd. Det finnes landsbyer hvor sunnibefolkningen snart er utryddet. Yezen viser meg to artikler fra magasinet Foreign Policy, « All the Ayatollah’s Men» og «Gangs of Iraq». De ulike shiamilitsene, deres tilknytning til den irakiske regjeringen og til Iran, samt deres umenneskelige ugjerninger, blir grundig beskrevet. Her refereres det til grove menneskerettighetsbrudd og til militser, som under dekke av å bistå den irakiske regjeringen i kampen mot IS, torturerer, brenner privathus, kidnapper og dreper sivile sunnier. Når den irakiske regjeringen går inn i et område, blir disse gruppene igjen for å sikre området. Det er da overgrepene skjer. I en rapport fra oktober 2014 viser Amnesty til at shiamilitser står bak kidnappinger, drap og utpressing av sunnibefolkningen. Amnesty påpeker også at selv om det er militsene som står bak disse overgrepene, kan man ikke ignorere regjeringens ansvar ettersom den er med og bevæpner og gir støtte til militsene.

– Militsene har støtte fra Iran, som har posisjoner dypt inne i den irakiske regjeringen. Militsene herjer nådeløst i områder kontrollert av regjeringsstyrker, hvor lokalbefolkningen burde vært trygg. Foreign policy stiller spørsmålstegn ved hvilken rolle vi er i ferd med å gi Teheran i Irak, om vi ikke får stoppet disse militsene. De viser også hvordan militsene er direkte knyttet til ulike medlemmer av regjeringen og hvordan de samtidig er knyttet til Teheran. Spesielt peker de på farene i etterkant av en militær intervensjon mot IS. Er vi i ferd med å overgi Irak til Teheran, spør Yezen.

– Norge nå vil gå inn og støtte i kampen mot IS. Det dreier seg i praksis om å støtte grupper som voldtar kvinner, dreper barn og torturerer og lemlester voksne. Hvordan kan vi støtte slike grupper? Hvordan kan vi samarbeide med dem? Gi dem militære midler? Hvorfor vil Norge være med på dette, spør han.

Men Yezen tror ikke Iran er interessert i oljen i Irak. Snarere dreier det seg om geopolitiske ambisjoner.

– De har sin egen olje. Men når man hører enkelte av dem snakke, så snakker de nå om at de snart skal nå helt til Atlanterhavet. Iran ønsker å utvide sine grenser og bli mektigere. De vil ikke okkupere, det handler mer om at de vil være den stormakten som dominerer i området, den som har innflytelse og makt. USA og vesten derimot, tenker på oljen. Både Kurdistan og Sør-Irak har svært mye olje. Det er vanskelig å få til fred i områder med mye olje.

 

– Støtt de kurdiske styrkene 

– Så hva mener du vi burde gjøre? Vi kan ikke bare la ISIL herje heller?

– Vi burde støtte kurderne. Kurderne har vist evne til å beskytte alle som er i deres områder. Der de har kontroll, er alle trygge, uavhengig av etnisk bakgrunn. Jeg er araber, jeg er sunni og med shiabakgrunn. Jeg har ingenting å tjene på å gi kurderne makt. Men jeg ser dem heve seg over disse sekteriske konfliktene. De beskytter alle: Kristne, arabere, kurdere, yezidier, sunnier , shiaer. I områdene under kontroll av de kurdiske styrkene, er alle trygge. Jeg støtter et fritt Kurdistan. Opp gjennom historien har kurderne blitt sittende igjen med svarteper. Jeg synes det er på tide at de får sin egen stat nå. De fortjener det.

Hva så med resten av Irak, kan shiaer og sunnier leve sammen i ett land i fremtiden?

Jeg tror ikke det. Jeg tror vi må se en trestatsløsning: Kurdistan i nord. Et shia-rike i sør og et sunni-rike i midten. Jeg tror det er eneste løsning. Jeg tror overgrepene har vært for mange fra alle sider til at vi kan leve sammen igjen som ett rike. Vi vil aldri kunne ha tillit til hverandre igjen etter dette. 

 

– Vil ikke forstå

I følge Yezen er norske medier ensidige, og de beskriver bare én side av saken.

– Før man skal ta avgjørelser, trenger man å se på begge sider. Se på alle aspekter. Om man ikke forsøker å forstå hva sunnimuslimer eller shiamuslimer som bor i Irak tenker, vil man ikke kunne ta riktige avgjørelser. Før vi griper inn må vi kjenne de ulike gruppene og diskutere hvordan man skal gripe inn. Vi må planlegge freden. Planlegge hvordan sivilbefolkningen skal beskyttes, før man griper inn. Om ikke, gjør man det bare verre, mener han.

Yezen er også usikker på hvor mye de norske politikerne har forstått.

– Jeg vet ikke om norske politikere forstår situasjonen, eller om de forstår, men ønsker å krige likevel. Jeg tror de setter Norge i fare om de går inn i Irak nå. Folk er sinte. IS-sympatisører truer med å gjennomføre terror i Norge, men du vet, det er ikke demokratiet de vil ramme. De vil at Norge skal oppleve det man opplever i Irak, i Afghanistan, i Pakistan, i Libya. De vil at folk her skal kjenne frykten, føle hvordan det oppleves å bli bombet. De vil vi skal oppleve smerten her, slik man opplever smerten der nede. Det er det dette handler om, ikke om å innføre sharia eller en islamistisk stat her. De er ikke sinte på demokratiet eller på samfunnet her. De vil bare at vi skal kjenne den samme smerten. Den samme frykten. Sorgen. Kjenne på urettferdigheten. Uforutsigbarheten.

 

– USA kan ikke skape fred i Irak

– Men samtidig som man er sint på verden i Irak, roper folk der nede også etter den. «Hvor er verden», sier de. «Hvorfor kommer ikke verden og hjelper oss». Slike ting.

– De ønsker seg et sterkere FN?

– Ja, FN, eller verden. Noen som kunne komme og hjelpe oss med å skape fred. Noen som kunne avvæpne militser og sikre befolkningen i de områdene som er avvæpnet. Noen som kunne beskytte oss. Et verdenspoliti. Men ikke USA. USA har ingen tillit. Ikke en gang litt. Folk ser ikke på USA som noen som støtter freden, men som dem som ødelegger den. Nå bare avvæpner de en gruppe og overlater befolkningen til seg selv i hendene på menneskerettighetsbrytende, torturerende militser. Det skaper ikke fred. Det skaper ikke tillit, sier han.

Yezen mener at man må forsøke å forstå hvordan den vanlige irakeren opplever Irak.

– For den vanlige irakeren har det ikke blitt bedre etter at USA grep inn. Det har blitt verre. Det virker som de velger samarbeidspartnere i blinde, uten en plan for samfunnet de blander seg inn i. De ga våpen til og bygde opp Taliban i Afghanistan, deretter gikk de inn med styrker for å bekjempe dem. De er nære allierte med Saudi Arabia, et regime som er alt annet enn demokratisk. Et regime som ikke har noe å gjøre med islam. På profetens tid red kvinner på kameler, datidens fremkomstmiddel. I dag får ikke kvinner der lov til å kjøre bil en gang. Det er ikke islam. Det er maktmisbruk og diktatur. Men Saudi Arabia kan gjøre som de vil, bryte menneskerettigheter, til og med holde slaver, uten at USA reagerer. De er en alliert. Folket der er lut fattig, mens prinsene, eliten, er allierte. Hvorfor presser man dem ikke? Om man er opptatt av menneskerettigheter, hvorfor innfører man ikke sanksjoner? Jeg er sikker på at prinsene hadde gitt etter med en gang, men USA og Vesten presser dem ikke fordi de er allierte. Det er ikke menneskerettigheter som betyr noe for USA, de bryr seg bare om hvem som er allierte og ikke, og så bryr de seg om olje, sier han.

Og nå mener han igjen at USA velger dårlige samarbeidspartnere.

– Norge inngår nå i en allianse med en regjering som benytter seg av shiamilitser. En av de største militsene, Kaitab Hezbollah, står på USAs liste over terrororganisasjoner. De har blitt observert mens de flyr med sine egne bannere hengende ut fra helikoptre som tilhører den irakiske hæren. Foreign Policy skriver også at Kaitab Hezbollah har brukt amerikanske humveer på sine tokt. Hva vil skje med befolkningen i Irak om man gir iranskstøttede militser enda mer makt? Hva skjer med befolkningen i Irak om Iran blir enda mektigere i sin innflytelse? Vil det være mulig å overleve som sunnimuslim i et Irak styrt fra Teheran? Jeg vet ikke, sier han.

 

Frykter fremtiden

Yezen er oppriktig fortvilet. I løpet av samtalen kommer han inn på situasjonen til barna i Irak, i Syria, i Libanon og han gråter.

– Jeg studerer for å bli barnehagelærer, sier han. Jeg ønsker at barn skal ha det godt, vokse opp og bli trygge voksne. Jeg frykter at den veien vi nå går vil forverre en situasjon som allerede nå grusom, sier han.

– Jeg tenker mye. Jeg tenker så mye, fortviler så mye, over at situasjonen har blitt som den er. Vi trenger å finne løsninger som kan skape fred og en fremtid. Irakere er mennesker. De ønsker fred.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

11 kommentarer på – I krigen mot ISIS har Norge fått brutale allierte

 1. AvatarKjersti Opstad // 2014-12-05 kl 12:43 //

  Under overskriften «vi må stoppe IS, men…» har det sneket seg inn en misforståelse mellom meg og Thee. Han mener ikke å si at han er islamist. Han mener å si noe om hva han mener sunnimuslimer og til og med islamister må gjøre. Nemlig å ta avstand fra IS.

  Setningen:
  – Man må begynne med seg selv, sier han. Det er derfor jeg synes det er viktig at jeg som sunnimuslim, ja til og med som islamist, først tar avstand fra den enorme uretten IS begår både i Irak og i Syria, sier han.

  Burde derfor endres til:

  – Man må begynne med seg selv, sier han. Det er derfor jeg synes det er viktig at MAN som sunnimuslim, ja til og med som islamist, først tar avstand fra den enorme uretten IS begår både i Irak og i Syria, sier han.

 2. At IS mest lojale krigere kommer fra vesten er det ikke noe tvil om. Dette er mennesker som føler seg utestengt, diskriminert og uthengt av det vestlige samfunnet på mange måter. Når et individ føler at han / hun ikke blir akseptert kun på bakgrunn av sitt navn eller sin nasjonalitet vil vedkommende da søke tilflukt med intensjon om tilhørighet i ulike subkulturer. I dette tilfelle; islamist miljøer. Dermed er radikaliseringsprosessen fullt i gang. På internettet herjer av det nazi blogger og facebook sider som kun har en agenda og det er å spre hat propoganda mot minoriteter. Disse aktørene må bekjempes og nektes spalteplass i vårt ellers så fredelige land. Norske verdier kan ikke la seg kneble av nazistene og rasistene. Disse holdningene hører ikke hjemme i den moderne verden og må utslettes.

  • AvatarGraapus1 // 2014-12-05 kl 19:32 //

   Er vel en del konvertitter som har reist nedover også.
   Tror ikke de har opplevd så mye rasisme akkurat…

  • Avatarrottatatta // 2014-12-06 kl 18:20 //

   Landet var svært så fredelig før innvandringen skjøt fart, du kan f.eks bare kikke over grensen vår, hvor asylindustrien tjener millioner på å leie ut hoteller til den svenske staten. F.eks betaler svenskene 150.000 hver dag for å leie ett spahotell som er omgjort til asyl mottak.

   Om du ønsker Svenske tilstander hvor meningsmotstandere oppsøkes av expressen på døren, hvor kritikere mot innvandringsflommen mister jobben og du skal lete lenge etter ett kommentarfelt så foreslår jeg at du reiser til Sverige. Landet som av FN sies å kunne bli ett tredje verden’s land om bare 15 år.

 3. Jeg tolker artikkelen dithen at Radikalportal.no nå tar til orde for å benytte folkeretten som målestokk ved bedømmelsen av krigførende parter. Det er gode nyheter, og jeg ønsker lykke til videre i analysen.

  PFLP og Hamas neste?

 4. NOEN føler seg krenket av alt og ingenting fordi de tar religionen sin så alvorlig at de rett å slett MÅ dra for å dø. Om de ikke ble noe i dette livet så har de jo Paradiset. Men det er jo sikkert grunn til det. Kan jo være problemet i familiene.

 5. Avatarlostviking // 2014-12-06 kl 09:02 //

  Jeg er mot all militær innblanding fra vesten. De må klare seg selv, hvis det er massedrap og voldtekter som er deres måte å finne ut av ting på, så værsågod… Det hjelper ikke å fore krigsmaskinen deres med mer krig, bare la det gå.

 6. AvatarGraapus1 // 2014-12-06 kl 12:53 //

  Holdt på å sette morgenkaffen i halsen da jeg leste dette :»Du vet at ikke engang IS lemlester lik?»
  Nå vet jeg ikke helt hva som er den nøyaktige definisjonen på «lemlesting». Men er det ikke helt udiskutabelt at IS kapper hodet på både levende og døde, og har hengt de opp til spott og spe?

  • AvatarKjersti Opstad // 2014-12-06 kl 13:00 //

   Jo, og dette er også et punkt Thee har svart mer inngående på under denne diskusjonenstråden her: https://www.facebook.com/groups/345128938854121/permalink/875309462502730/

   Thee Yezen Et godt spørsmål Erling Westenvik, isil kutter av hoder, skyter, korsfester så går de fra liket og lar det råtne og det er ille. men det som skjer på andre siden er at man etter at en person er dø, kutter de nese, ører, øyelokk og lepper og leker rett og slett med liket til den de har drept, jeg kan ta feil, men jeg har enda ikke sett isil gjør det! i en artikkel publisert i Al arabiya leste jeg om peshmergas reaskjoner på dette legger link til dette . Ps: retter en liten feil! jeg er altså ikke islamist, jeg mente at til og med islamister bør se isils grusomheter!http://www.alarabiya.net/…/التمثيل-بجثث-قتلى-داعش-يثير-…

 7. Så vi burde altså ikke ha tatt imot hjelp fra Sovjetunionen under 2.verdenskrig?

 8. AvatarJan Bojer Vindheim // 2014-12-11 kl 15:33 //

  Støtt kurderne og ikke tro at Irak kan bestå med grensene fra mellomkrigstida http://vindheim.wordpress.com/2014/12/07/hvor-skal-krigen-mot-isil-ende/

Kommentarfeltet er lukket.