Verdenspoliti i Syria?

Foto: Ukjent

Vestlig dobeltmoral preger kravene om militære angrep mot Syria. Veien til fred går gjennom FN og forhandlinger.

Heming Olaussen
Om Heming Olaussen (9 artikler)
Heming Olaussen er medlem av SVs landsstyre og leder av SVs EØS-utvalg.

Jeg er blitt bedt om å skrive et innlegg om Syria-krigen. Det gjør jeg gjerne. Jeg skriver utelukkende på vegne av meg sjøl.

I dagens kritiske situasjon mener jeg det er fem viktige krav å stille:

  • Gå mot USAs ideer om å intervenere i Syria uten FN-mandat
  • Kreve våpenhvile i Syria
  • Bidra til forhandlinger
  • Fordømme bruk av kjemiske våpen
  • Støtte enda sterkere opp om det humanitære arbeidet for flyktningene

Kravene må primært rettes mot den norske regjeringa, Stortinget og utenriksminister Barth Eide. Så langt har regjeringa stått fast på at det er FN som må fatte vedtak dersom noe skal gjøres. Det har de massiv støtte for i det norske folk. Jeg antar at svært mange er blitt mer skeptiske til amerikansk etterrettelighet etter deres famøse FN-bløff forut for invasjonen i Irak. Jeg støtter kravet om en fordømmelse av bruk av kjemiske våpen, men også her ser vi en utrolig vestlig dobbeltmoral: Ingen snakket om å gå etter Saddam Hussein da han gasset i hjel tusenvis av kurdere på 90-tallet. Da var han «USAs mann mot Iran», og altså en «good guy». Syrias president tilhører USAs famøse «Axis of evil» og er vel neste mann som skal ut uansett. Dette ikke sagt for å frita Bashar al-Assad for ansvar dersom det virkelig er hans folk som har tatt i bruk de forbudte våpnene.

Alle er enige om at situasjonen i Syria er ekstremt vanskelig og farlig. Primært for syrerne sjøl, men for hele situasjonen i kruttønna Midt-Østen, og dermed globalt. Så mange maktinteresser er involvert i dette kyniske spillet, og menneskeliv ofres gladelig på sjakkbrettet. Det er nesten bare skurker involvert. Det er ikke enkelt å sitte i fredelige Norge og fordele ansvar og skyld. Derfor er det å peke på FN så fordømt viktig og nødvendig. Uten FN råder kaos og alles kamp mot alle. FN, med alle sine svakheter, er det eneste instrumentet vi har for en noenlunde global sikkerhet., som ikke minst små land er avhengige av. FN må kreve våpenhvile og at partene kommer til forhandlingsbordet. FN må avvise stormaktenes forsøk på å bruke organisasjonen til sin fordel, enten det er USA eller Russland. Og FN må sikre at de enorme strømmene av flyktninger får ivaretatt sine basisbehov, i samarbeid med naboland, og med rike giverland som Norge.

Norge må alliere seg med alle de land som avviser intervensjonstanken, og bidra maksimalt til at FN har den ledende rollen i Syriakonflikten. Norge bør støtte alle bestrebelser for fred, og ta avstand fra USAs planer om å spille verdenspoliti. Også i USA er opinionen trøtt av krigsretorikk. Folket vil ha fred. Stormaktene ser seg tjent med krig. Da blir det sannsynligvis krig. Al Qaida kan sannsynligvis le hele veien til våpendepotene. Verden blir etter alt å dømme et enda mer utrygt sted å leve. Mot vår vilje. Forhåpentligvis mot Norges vilje.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned