Terroren i Boston var fæl, men forutsigbar

Foto: Vjeran Pavic.

Motivet til Boston-bomberne har fått påfallende lite oppmerksomhet.

Hans Olav Fekjær
Om Hans Olav Fekjær (8 artikler)
Hans Olav Fekjær er psykiater og var svært aktiv i SF på 60-tallet. Hjemmeside: www.fekjaer.org/hansolav.html

Enhver ny helseminister oppdager slagordet Det er bedre å forebygge enn å helbrede. Denne vil derfor satse på forebygging (og håper å spare penger på det).

Når USA rammes av terrorisme, er de også opptatt av forebygging. USA er derfor nesten blitt en politi- og overvåkingsstat. Alle vi som har skullet reise til USA i de senere år, har måttet fornye passene på grunn av USAs nye og strenge krav. Men er dette den mest effektive form for forebygging?

Når en skal forebygge sykdom, er det helt sentralt å finne sykdommens årsak. Når USA skal forebygge terrorisme, er de påfallende lite opptatt av å finne terrorismens årsak.

Motivet til Boston-bomberne har fått påfallende lite oppmerksomhet. Den overlevende bombemannen har imidlertid forklart det under forhørene: Det var USAs krigføring mot muslimske land som Irak og Afghanistan som fikk dem til å utføre den desperate udåden. Dette har fått påfallende liten plass i nyhetsmediene og i politiske kommentarer. Når jeg søker Google News på det, er det mest nevnt på mindre nettsteder, med unntak av en melding på CNN.

En type forklaringer som ofte dominerer i mediene, er at det dreide seg om forvirrende og fanatiske islamister. Det er ikke nødvendigvis helt feil. Men de har også et motiv, og motivet som oppgis, er det samme som ved en rekke andre terroraksjoner, som i Madrid 2004 og London 2005.

En annen type forklaring er også utbredt. Ni dager etter 11. september ga Bush følgende forklaring i Kongressen: ”Why do they hate us? … They hate our freedoms – our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other”.

Statsminister Blair ga en liknende forklaring i sin tale til Underhuset fire dager etter at bombene rammet London i 2005. Han la hovedvekten på at ”(They want to) change our values…, our way of life, our tolerance and respect for others.”

De hevder altså alle at det er deres lands høyverdige humanistiske verdier som provoserer og motiverer terroristene. Forklaringene impliserer at landene er blitt ofre på grunn av sine dyder, ikke på grunn av sine synder. Lederne tyr til en forklaring som styrker deres selvrespekt, men oppgir aldri noen kilde for påstandene. Det kan de da heller ikke, for det er ikke dette terroristene oppgir som sine motiver.

Det foreligger systematisk forskning om terroristers motiver. Mest kjent er professor Robert Papes analyse av 462 selvmordsbombere.

Han konkluderte med at praktisk talt alle selvmordsbombere motiveres av ønsket om å frigjøre det de regner som sitt fedreland fra okkupasjon og undertrykkelse. Flere andre arbeider understøtter dette

Donald Rumsfeld satte i 2004 ned en arbeidsgruppe som hadde til oppgave å utrede terroristenes motiver. Selv denne konkluderte med at muslimer ikke hater Vestens frihet, men USAs intervensjon i muslimske land.

I den klassiske kolonialismens tid kunne Vesten erobre og dominere fjerne land ustraffet. De kunne drepe titusener og hundretusener uten å bli rammet av hevn hjemme i London, Paris og Madrid. Nå er verden globalisert. Det samme er motstanden mot det som rimeligvis bør kalles nykolonialismen. Det var visstnok algirerne som i sin frigjøringskamp startet denne formen for gjengjeldelse ved å foreta bombeaksjoner i Frankrike. Siden er det blitt stadig vanligere. Når militante muslimer nekter å la seg kue av vestlige land og er militært helt underlegne, er terrorisme det våpenet de har å ty til.

En behøver ikke akkurat være paranoid for å mene at Vesten fører krig mot Islam: Somalia, Irak, Afghanistan, Jemen. I tillegg kommer trusler mot Iran og neglisjering av palestinernes basale rettigheter. Og da er det altså enkelte (et ørlite mindretall) som vil sette sitt liv på spill fordi de føler at det MÅ hevnes, selv om det rammer uskyldige. Det er fælt, men forutsigbart. Deretter blir svaret brukt som argument for at muslimer er spesielt grusomme, selv om enhver kan se at USAs krigføring og droner dreper forferdelig mange flere uskyldige muslimer enn omvendt.

Når de vestlige ledere konsekvent lukker øynene for terrorens årsaker, blir deres «krig mot terror» håpløst feilslått.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Terroren i Boston var fæl, men forutsigbar

  1. AvatarKjell Hansen // 2015-10-28 kl 10:43 //

    test

Kommentarfeltet er lukket.