Akademisk demokrati: Åtte ideer for Civita

Oslo Museum, Flickr.

Professor Torkel Brekke mener akademia er blitt for venstrevridd. Hva må gjøres for å få en slutt på dette? Her er åtte forslag.

Tore Linné Eriksen
Om Tore Linné Eriksen (14 artikler)
Tore Linné Eriksen er faglitterær forfatter, historiker og professor emeritus ved OsloMet-Storbyuniversitet.

Torkel Brekke, med tilknytning til ”tenketanken” Civita, kan styre sin begeistring for kjønnskvotering som gir en bedre balanse innenfor hans akademiske laug. Men hvis det likevel skal være kvotering, går han ifølge en NRK-ytring inn for å kvotere akademiske stillinger på politisk grunnlag. Grunnen er at flere undersøkelser viser at det er et borgerlig mindretall, og særlig er det altfor få akademikere i høyere stillinger som stemmer FrP. Dette er et demokratisk problem, ifølge professoren.

Hva skal gjøres med dette angrepet på demokratiet? Her er åtte konkrete forslag for å motvirke den røde fare:

1. Det må en kraftig lønnsøkning til, for eksempel firedobling av professorlønninger, slik at høyrefolk finner det mer lønnsomt å gå den lange akademiske veien via doktorgrader og professoropprykk enn å bli aksjemeklere og finansanalytikere med millioninntekter i tjueårsalderen. Kanskje ville dette også ha lokket Kristin Clemet til forskning, i stedet for å være NHO-direktør eller Civita-direktør.

2. Alternativt bør det settes et tak på lønninger i privat sektor, for eksempel på nivå med en førsteamanuensis eller høgskolelektor, slik at ikke flinke barn fra borgerskapet foretrekker å bli forretningsadvokater med en dagslønn som svarer til en månedslønn på en høgskole.

3. Stillinger bør ikke besettes etter søknad, men etter spesielle holdningstester utformet av Torkel Brekke, Asle Toje og Janne Haaland Matlery for samfunnsvitenskap og humanistiske fag. For naturvitenskapene settes tilsettingene ut til nettverket Klimarealistene.

4. Det avholdes prøveforelesninger med temaer som er formulert av NHO. For historiefaget kan for eksempel temaet være ”Fordeler og ulemper ved slavehandelen”, i sosiologi kan det være: ”Ti grunner til at det er mer demokratisk at de viktigste avgjørelsene treffes i storselskapenes styrer”. I statsvitenskap kan det være: ”Droner og napalm som bidrag til universelle menneskerettigheter”, mens det for økonomi holdes forelesninger med tema: ”Derfor trives pengene best på Cayman Island”. I matematikk er oppgitt tema: ”Slik lager vi en høyrevridd annengradslikning”.

5. Halvparten av alle professorater auksjoneres bort, og alle bud på over tre millioner kroner kombineres med fjerning av formuesskatt. Eventuelt tildeles professoratene til dem som gir de største pengebidragene til Høyres og Fremskrittspartiets valgkamp.

6. Universitet og høgskoler bør bli mer attraktive karriereveier ved kvotering for folk med velegnete navn og oppvest utenfor Groruddalen, for eksempel bør alle som heter von Tetzschner Clemet går foran alle som heter Eriksen.

7. Universitetsdemokratiet bør styrkes ved at styrene utnevnes etter avstemning i Frimurerlosjen. Aslak Toje utnevnes til rektor på livstid, og stillingen bør gå i arv dersom det finnes mannlige arvinger i rett linje.

8. Ettersom det demokratiske problemet vil vedvare en stund så lenge dagens akademikere sitter i sine stillinger, bør det innføres omskoleringsleire, med leirkommandanter som har sin utdanning fra Civita-akademiet.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned