akademia

Den «nøytrale» forskeren

2020-06-12 // 0 kommentarer

All forskning bidrar til å endre samfunnet i den ene eller andre retningen. Når en produserer kunnskap tar en side for noe og noen. Vi trenger forskere som roper høyt og [...]

HolbergSoWhite: En avsluttende kommentar

2017-04-06 // 3 kommentarer

Kritikken av Holbergprisens eurosentrisme møtte maktens språk. De anerkjenner imidlertid at de har muligheten til å fremme den offentlige diskusjonen om eurosentrisme, [...]

Et økonomifag i krise

2013-10-16 // 0 kommentarer

Den ideologiske ensrettingen av økonomifaget fører til intellektuell stagnasjon og smitter over i [...]