Okkupantene kastet ut : – Byråden har handlet illojalt

Media og aksjonister venter på utkastelsen fra den okkuperte praktvillaen i Stensparken 27 mai 2015. Foto: Christian Boger

Okkupantene i Pilestredet 84b ble i morges kastet ut av politiet. - Byråden har med denne utkastelsen opptrådt illojalt overfor bystyrets demokratiske prinsipper, sier bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV). 

Nyhet
Om Nyhet (718 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger og Synne Værnes

I over to uker har aksjonister fra Boligaksjonen i Oslo hatt tilhold i den gamle praktvillaen i Stensparken i Oslo. Litt over klokken åtte i morges startet politiet, på oppdrag fra Boligbygg, jobben med å fjerne aksjonistene fra eiendommen.
Utkastelsen forløp i ordnede former men ble noe dramatisk da en aksjonist, som hadde barrikadert seg på terrassen i andre etasje fikk kuttskader i hendene fra glass politiet måtte knuse for å komme ut på verandaen.
– En person fikk noen kuttskader etter at vi måtte ta oss gjennom en sperring han hadde laget for å få fjernet han, men skadene var ikke alvorlige, sier innsatsleder Rune Bjørsvik.

To personer skal etter det Radikal Portal får opplyst ha lenket seg sammen med kjetting på eiendommens loft men også disse ble etter noe tid fjernet av politiet. En person skal være pågrepet.

Føler oss overkjørt
Aksjonistene selv reagerer sterkt på utkastelsen og understreker at de nå føler seg totalt overkjørt av byråd Hallstein Bjercke.
– Nå føler vi oss bare veldig overkjørt og da særlig av byråd Bjercke, som til tros for at det er flere politiske saker om eiendommen på gang, velger å kaste oss ut, Dette viser at byrådet er villige til å sette til side den demokratiske prosessen i byrådet for å få gjennom sine egne ønsker, sier aksjonistene til Radikal Portal.
De viser således til et faktum at byråden og kommunen gjennom hele prosessen ikke har ønskt noen slags kommunikasjon med aksjonistene.
– Det har vært helt klart at her har man ikke ønsket å snakke sammen i det hele tatt. Alle våre forsøk på å få til en dialog med kommunale instanser har blitt møtt med en total taushet. Det er tydelig at de ikke har hatt noen interesse av å høre om våre planer og ønsker.

Byråden opptrer illojalt
Heller ikke hos flere av opposisjonspartiene, som hele tiden har støttet aksjonistenes kamp for huset, er man imponerte over den tilnærming byråden har vist til saken.
– Der er direkte illojalt av byråden å ikke sette utkastelsen på vent i avvente av at bystyret skal få behandlet de sakene som ligger til behandling om eiendommens framtid, sier Johansen.
Han understreker at byråden, etter hans mening, allerede har handlet illojalt overfor bystyret da han har gått i bresjen for å presse politiet til å kaste ut okkupantene uten at de varslede sakene har vært behandlet av bystyret.
– Byråden har en vis rett til å stå for den daglige driften av sitt eget ansvarsområde, men det er bekymringsfullt at han i denne saken, gjennom å forskuttere resultatet av bystyrets behandling av saken, setter styringsprinsipper og politiske prosesser til side.

Utkastelse på sviktende grunnlag
Dagens utkastelse kommer etter at Boligbygg 12. mai fikk en midlertidig forføyning fra Oslo Tingrett for å kaste ut okkupantene. Kjennelsen fra Oslo Tingrett, som ble avsagt uten at noen av aksjonistene var til stede i retten, inneholder etter deres syn flere faktiske feil. I kjennelsen fra tingretten kommer det fram at Boligbyggs saksbehandler, Torunn Solbakken, mener Boligbygg har gode beviser på at det ikke finnes vann på eiendommen og at okkupantene har brut seg inn.
– Vi har ikke tatt oss inn på eiendommen ved innbrudd og det er stemmer ikke at det ikke finnes vann på eiendommen, understreker aktivistene.
Radikal Portal har egenhendig observert at det finnes vannuttak i kjelleren på bygget og det er heller ingen ting som tyder på at okkupantene har tatt seg inn i bygget på en ulovlig måte.

Beskylder okkupantene for å kunne være voldelige
I tillegg til påstandene fra Boligbygg kommer tillatelsen til utkastelsen etter en meget merkelig uttalelse fra tingrettsdommer Anne Vinje. I kjennelsen, som legger grunnlaget for utkastelsen, går hun langt i å hevde at okkupantene må kastes ut da man har grunn til å tro at de vil kunne bli voldelige.
– En begjæring om utkastelse er nødvendig for å forhindre at det oppstår voldsomheter som saksøktes adferd gir grunnlag til å frykte for, skriver hun i kjennelsen.
Aksjonistene reagerer kraftig på formuleringen fra dommeren og sier de på ingen måte er voldelige.
– Det er helt fantastisk at man kan trekke en slik slutning og spesielt da vi ikke har vært til stede under rettsbehandlingen.

Kunne blitt et flott tilbud
Spesielt kjedelig framstår utkastelsen når en ser det engasjement og støtte som har vært i lokalmiljøet rundt okkupantenes arbeid med og planer for eiendommen.
– Dette kunne blitt et fantastisk og lenge etterlengtet tilbud for bydelen og nærmiljøet. Det er ingen tvil om at det er mange mennesker her som ønsker et tilbud som det vi ønsket å etablere på eiendommen. Det er synd at alternative tilbud må vike for kommunens ønske om ‘strømlinjeforming’ og profitt, understreker aktivistene.
De mener det er uheldig at kommunale eiendommer, som denne, bare blir stående tomme og forfalle. Her får de støtte av Ivar Johansen.
– Det er direkte vannskjøtsel av fellesskapets verdier å la kommunale eiendommer stå tomme og forfalle over lengre tid.

— Det skulle vært krav til at man leier ut eller tar i bruk kommunale eiendommer som bare står og forfaller.
Radikal Portal har mandag morgen vært i kontakt både med byrådsavdelingen for næring og kultur og Boligbygg for å få deres kommentarer til saken. Så langt har det ikke lykkes å kome i kontakt med noen som vil uttale seg om saken.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.