Okkupantene kastet ut : – Byråden har handlet illojalt

Media og aksjonister venter på utkastelsen fra den okkuperte praktvillaen i Stensparken 27 mai 2015. Foto: Christian Boger

Okkupantene i Pilestredet 84b ble i morges kastet ut av politiet. - Byråden har med denne utkastelsen opptrådt illojalt overfor bystyrets demokratiske prinsipper, sier bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV). 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger og Synne Værnes

I over to uker har aksjonister fra Boligaksjonen i Oslo hatt tilhold i den gamle praktvillaen i Stensparken i Oslo. Litt over klokken åtte i morges startet politiet, på oppdrag fra Boligbygg, jobben med å fjerne aksjonistene fra eiendommen.
Utkastelsen forløp i ordnede former men ble noe dramatisk da en aksjonist, som hadde barrikadert seg på terrassen i andre etasje fikk kuttskader i hendene fra glass politiet måtte knuse for å komme ut på verandaen.
– En person fikk noen kuttskader etter at vi måtte ta oss gjennom en sperring han hadde laget for å få fjernet han, men skadene var ikke alvorlige, sier innsatsleder Rune Bjørsvik.

To personer skal etter det Radikal Portal får opplyst ha lenket seg sammen med kjetting på eiendommens loft men også disse ble etter noe tid fjernet av politiet. En person skal være pågrepet.

Føler oss overkjørt
Aksjonistene selv reagerer sterkt på utkastelsen og understreker at de nå føler seg totalt overkjørt av byråd Hallstein Bjercke.
– Nå føler vi oss bare veldig overkjørt og da særlig av byråd Bjercke, som til tros for at det er flere politiske saker om eiendommen på gang, velger å kaste oss ut, Dette viser at byrådet er villige til å sette til side den demokratiske prosessen i byrådet for å få gjennom sine egne ønsker, sier aksjonistene til Radikal Portal.
De viser således til et faktum at byråden og kommunen gjennom hele prosessen ikke har ønskt noen slags kommunikasjon med aksjonistene.
– Det har vært helt klart at her har man ikke ønsket å snakke sammen i det hele tatt. Alle våre forsøk på å få til en dialog med kommunale instanser har blitt møtt med en total taushet. Det er tydelig at de ikke har hatt noen interesse av å høre om våre planer og ønsker.

Byråden opptrer illojalt
Heller ikke hos flere av opposisjonspartiene, som hele tiden har støttet aksjonistenes kamp for huset, er man imponerte over den tilnærming byråden har vist til saken.
– Der er direkte illojalt av byråden å ikke sette utkastelsen på vent i avvente av at bystyret skal få behandlet de sakene som ligger til behandling om eiendommens framtid, sier Johansen.
Han understreker at byråden, etter hans mening, allerede har handlet illojalt overfor bystyret da han har gått i bresjen for å presse politiet til å kaste ut okkupantene uten at de varslede sakene har vært behandlet av bystyret.
– Byråden har en vis rett til å stå for den daglige driften av sitt eget ansvarsområde, men det er bekymringsfullt at han i denne saken, gjennom å forskuttere resultatet av bystyrets behandling av saken, setter styringsprinsipper og politiske prosesser til side.

Utkastelse på sviktende grunnlag
Dagens utkastelse kommer etter at Boligbygg 12. mai fikk en midlertidig forføyning fra Oslo Tingrett for å kaste ut okkupantene. Kjennelsen fra Oslo Tingrett, som ble avsagt uten at noen av aksjonistene var til stede i retten, inneholder etter deres syn flere faktiske feil. I kjennelsen fra tingretten kommer det fram at Boligbyggs saksbehandler, Torunn Solbakken, mener Boligbygg har gode beviser på at det ikke finnes vann på eiendommen og at okkupantene har brut seg inn.
– Vi har ikke tatt oss inn på eiendommen ved innbrudd og det er stemmer ikke at det ikke finnes vann på eiendommen, understreker aktivistene.
Radikal Portal har egenhendig observert at det finnes vannuttak i kjelleren på bygget og det er heller ingen ting som tyder på at okkupantene har tatt seg inn i bygget på en ulovlig måte.

Beskylder okkupantene for å kunne være voldelige
I tillegg til påstandene fra Boligbygg kommer tillatelsen til utkastelsen etter en meget merkelig uttalelse fra tingrettsdommer Anne Vinje. I kjennelsen, som legger grunnlaget for utkastelsen, går hun langt i å hevde at okkupantene må kastes ut da man har grunn til å tro at de vil kunne bli voldelige.
– En begjæring om utkastelse er nødvendig for å forhindre at det oppstår voldsomheter som saksøktes adferd gir grunnlag til å frykte for, skriver hun i kjennelsen.
Aksjonistene reagerer kraftig på formuleringen fra dommeren og sier de på ingen måte er voldelige.
– Det er helt fantastisk at man kan trekke en slik slutning og spesielt da vi ikke har vært til stede under rettsbehandlingen.

Kunne blitt et flott tilbud
Spesielt kjedelig framstår utkastelsen når en ser det engasjement og støtte som har vært i lokalmiljøet rundt okkupantenes arbeid med og planer for eiendommen.
– Dette kunne blitt et fantastisk og lenge etterlengtet tilbud for bydelen og nærmiljøet. Det er ingen tvil om at det er mange mennesker her som ønsker et tilbud som det vi ønsket å etablere på eiendommen. Det er synd at alternative tilbud må vike for kommunens ønske om ‘strømlinjeforming’ og profitt, understreker aktivistene.
De mener det er uheldig at kommunale eiendommer, som denne, bare blir stående tomme og forfalle. Her får de støtte av Ivar Johansen.
– Det er direkte vannskjøtsel av fellesskapets verdier å la kommunale eiendommer stå tomme og forfalle over lengre tid.

— Det skulle vært krav til at man leier ut eller tar i bruk kommunale eiendommer som bare står og forfaller.
Radikal Portal har mandag morgen vært i kontakt både med byrådsavdelingen for næring og kultur og Boligbygg for å få deres kommentarer til saken. Så langt har det ikke lykkes å kome i kontakt med noen som vil uttale seg om saken.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Okkupantene kastet ut : – Byråden har handlet illojalt

 1. AvatarMagne Andersen // 2015-05-27 kl 16:37 //

  Er det ingen som kan opplyse disse arbeidskye dophuer av noen overvintrede hippier om at hvis de går sammen om å kjøpe eiendommen så kan de okkupere den så mye de vil og samtidig kalle den for privat eiendom

  De må kanskje spytte ut tjallen, klippe seg og få et ærli arbe for å få mulighet til å reise kapital til å investere i eiendommen. Men det kalles å bli ansvarlig voksen.

  • AvatarHIPPIEOGARBEIDSKYGUTT // 2015-05-27 kl 19:07 //

   hei mr unge høyre svin! om du bare påpeker at alle husokkupanter er «dophuer» arbeidsky» så kan du like så gjerne gå hjem i villaen din.

  • AvatarAkbar Kulturmarxist Grande // 2015-05-27 kl 21:07 //

   @ Magne Andersen : Det er åpenbart at du ikke har noe konstruktivt å bidra med i denne debatten og slenger derfor dritt og usaklige påstander du mangler dekning for. Du framstår som både ignorant og uinteligent og når du framstiller det som om alle bare kan «reise kapital og invistere». Kanskje er dette din virkelighet, men da tilhører du i såfall et samfunslag som beriker seg på merverdi fra andres ærlige arbeid.

  • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-05-28 kl 05:25 //

   Hvis Hr. Andersen tillater det så ønsker
   jeg å få lov å imøtekomme hans ankepunkter i den rekkefølge de dukker opp:

   Nr. 1. Arbeidsskye: Du beskriver de
   aktuelle individer for artikkelen som arbeidsskye, men det er da vitterlig vist
   til ungdom som både soper, rydder, maler og i tillegg har planer om mer arbeid
   fremover i form av kafe og sykkelverksteds virksomhet.

   Nr. 2. Dophuer: Nå skal jeg ærlig innrømme
   at jeg ikke vet noe særlig om hvilke lovlige eller ulovlige medikamenter som
   blir brukt eller misbrukt av de fornærmede, men det har seg i alle tilfeller
   slik at rusavhengige – eller narkomane som de også kalles er underlagt helsevesenet
   og ikke justisvesenet. Dette gir dem krav på behandling som syke og ikke
   kriminelle. Derfor vil jeg få berømme og applaudere dem, Magne Andersen, for å
   være inkluderende ovenfor denne stigmatiserte gruppen. Det er eksemplarisk av
   dem å ta dem med i debatten.

   Nr. 3 Overvintredehippier: Her tror jeg du forveksler Hippier med Bjørner. Hippier – i motsetning
   til bjørner – overvintrer ikke. De holder seg kanskje mer innendørs, skifter
   til vinterham (lusekofter og raggsokker) og er derfor mindre synlige i
   bybildet, men de overvintrer altså ikke. Jeg skjønner at forveksling kan være
   lett da Bjørner er så godt som forsvunnet fra Norge og Hippiene blir også
   stadig færre med årene. Får å unngå fremtidige misforståelser har jeg lagt ved
   wiki sidene til både Bjørn og Hippie. Her kan man tydelig se forskjellen.

   http://no.wikipedia.org/wiki/Hippie

   http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnefamilien

   Nr. 4 Okkupere: De forsøker å belære oss i, kjære Hr. Andersen, at vi bare kan kjøpe eiendommen. At vi kan reise kapital, investere og vinne privat eiendom. Det er
   med aller høyeste respekt for dem, Hr. Andersen, at jeg her tillater meg å
   påpeke det faktum at de menneskebarn du sikter til ikke har penger eller kapital og heller ikke muligheten til å investere.
   Det de derimot har i massevis er engasjement og vilje til å gjøre noe selv og
   ikke betale andre for å gjøre det. Dette kalles for idealisme og er noe
   fattigfolk tyr til når de ikke har penger. Hvis Hr. Andersen kunne trådd ned
   fra sin høye hest noen timer så kan det hende at også han ble rammet av denne
   sinnstilstand.

   Nr 5 Spytte ut tjallen: Her må jeg nok igjen aller ærbødigst få
   meddele herren om at han nok har misforstått. «Tjallen» er ikke noe man
   vanligvis spytter ut, det er en harpiks laget av planten Cannabis som vanligvis
   blandes sammen med tobakk og røykes gjennom piper eller i sigaretter. I noen
   land, som India, brukes den riktignok i «lassie» (en drikk) og i Europa og
   Amerika bakes den gjerne inn i småkaker, men det hører med sjeldenhetene at
   dette blir spyttet ut ettersom det er både velsmakene og gir en avslappet og
   euforisk følelse.

   Nr. 6 Ærli arbe: Se nr. 1 og fortsett og
   les til du kommer til punkt nr. 6 igjen, følg deretter instruksjoner i nr. 6.

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Сквоттинг в Осло | Бергенский заяц

Kommentarfeltet er lukket.