Det alternative monster

Martha Ann Lillard var 5 år i 1953 da hun ble lammet av polio. Etter å ha levd over seksti år i jerrnlunge er hun bekymret over at mange har glemt denne sykdommen, og lar være å vaksinere seg og sine barn

Antivaksine-aktivismen kan føre til at sykdommer vi burde være fri for, igjen vil forårsake lidelse og død. Blant de verste konspiratorikerne er nettstedene Nyhetsspeilet og Riksavisen.

Øivind Bergh
Om Øivind Bergh (14 artikler)
Øivind Bergh. Dr. scient. i mikrobiologi, forsker, aktiv sosialdemokrat, antirasist og i fagbevegelsen. Tilhenger av kunnskapssamfunnet.

De siste tiårene har menneskeheten frigjort seg helt fra kopper, og nesten utryddet polio. Barnesykdommer som tidligere krevde millioner av menneskeliv har gått kraftig tilbake, og den globale barnedødeligheten er redusert med 40 prosent bare de siste ti siste årene. Vi burde juble! Likevel finnes det alternativmedisinske aktivister som motarbeider dette. Hvorfor?

Polio – en nesten vunnet krig

For tretti år siden jobbet jeg som assistent på en institusjon der de brukte ”alternativ behandling” av polio-pasienter. Det var overlevende etter de store epidemiene på femtitallet. Den ”alternative behandlingen” besto i å bruke rullestoler, leggskinner, flotte sykehussenger med hjul på, og jernlunger for de som ikke kunne puste selv. En slik jobb får du ikke i dag. Bortsett fra krigssoner i Afghanistan, Pakistan, Syria og Nigeria er sykdommen utryddet.

Det siste tilfellet av poliosmitte i Norge skjedde i 1969. Krigen mot polio var ikke uten omkostninger. I perioden1965-1979 ble det brukt en kraftig type vaksine, som i sjeldne tilfeller kunne forårsake lammelser som liknet sykdommen polio. På den tiden ble dette sett på som en nødvendig pris for å få bukt med hovedproblemet – sykdommen polio. Etter utryddelsen av sykdommen har man kunnet gå over til en mildere vaksine, som gir en noe dårligere beskyttelse, men som er uten bivirkninger.

På samme måte har India nylig befridd seg selv fra polio, gjennom det som sannsynligvis er den største koordinerte vaksineaksjon i historien. En enorm seier for den indiske nasjon, og for menneskeheten. Det burde være en solskinnshistorie. Likevel finnes det aktivister som mener dette er uheldig, og som hevder vi bør slutte å vaksinere barna våre.

Kopper – sykdommen som ikke lenger finnes

Også koppevaksinen hadde omkostninger i form av dødsfall. Vaksinen går tilbake til 1790-tallet, da den engelske legen Edward Jenner injiserte mennesker med den ufarlige sykdommen kukopper, og demonstrerte at de ble immune mot kopper. Teknologien var primitiv, sterilteknikk var ukjent, og man ante jo ikke den gang at det fantes noe slikt som bakterier og virus. Selv om vaksinen etter hvert ble forbedret er det utvilsomt at vaksinen må ha kostet en del liv. Det overskygges likevel av gevinsten. Koppeviruset eksisterer ikke lenger (bortsett fra i et par strengt bevoktede laboratorier). I 1967 anslo WHO at 15 millioner mennesker ble smittet og to millioner døde. Kopper er anslått å ha krevd 300-500 millioner liv i forrige århundre.

Det siste kjente tilfelle av kopper dukket opp i Somalia i 1977. Selv om Somalia siden den gang har vært fryktelig herjet av krig har menneskene der i det minste vært spart for kopper. Det alene slår beina under antivaksine-aktivistenes credo, at bedret hygiene og høyere levestandard fjernet sykdommene. Somalia har, som de fleste vet, definitivt ikke fått bedre hygiene og levestandard siden den gang.

Norske antivaksineaktivister, slik som Hans Gaarder (på det konspiratoriske og antisemittiske nettstedet Nyhetsspeilet), og Rolf Erik Hanssen (i boka: Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner, 2006), skriver faktisk begge at man fortsatt vaksinerer mot kopper, og at det var koppevaksinen som forårsaket smitte. Deres påstand er at vaksinen spredte smitten – inntil sykdommen plutselig (uten at noen av dem forklarer hvordan) forsvant i løse luften av seg selv.

Realitet: kopper var utbredt over hele verden før vaksinasjonene begynte i 1799. Sykdommen er dokumentert langt tilbake i tiden, blant annet fra egyptiske mumier. Kopper ble gradvis mindre vanlig i områder der befolkningen ble vaksinert. I Norge vaksinerte man fra tidlig på 1800-tallet, med gode resultater. I dag vaksinerer ingen mot kopper mer og Norge sluttet med koppevaksine i 1976. Den var rett og slett blitt unødvendig! Utryddelsen av kopper skyldes vaksinen, og er kanskje den største triumfen i globalt helsearbeid overhodet.

Barnesykdommene kommer tilbake

Meslinger, røde hunder og kusma er barndomsminner for de av oss som fikk dem før vaksinene kom. For de aller fleste var de uskyldige. For noen var minnene mye verre. Røde hunder kunne forårsake spontanabort eller store fosterskader, og kusma kunne føre til sterilitet hos menn. Meslinger forårsaker hjernebetennelse i mellom 1:1000 og 1:5000 av tilfellene. En tredjedel av disse igjen fikk alvorlige hjerneskader. WHO har anslått at vaksiner mot meslinger forhindrer 80 millioner tilfeller og 4,5 millioner dødsfall per år. Dette tallet er sannsynligvis stigende, som følge av globale vaksinekampanjer.

Men i USA ser utviklingen ut til å gå motsatt vei! For kikhoste er vaksinedekningen svært lav i deler av California. Kikhoste er livsfarlig for gravide, spebarn og personer med svekket immunforsvar. Slike individer må nå frarådes å besøke barnehager i deler av California. Kikhostesituasjonen er ekstra komplisert, siden den eksisterende vaksinen gir begrenset beskyttelse. Da er man desto mer avhengig av flokkimmunitet, det vil si at også andre vaksinerer seg. Å vaksinere seg blir da en solidaritetshandling overfor sykdomsutsatte grupper. Antivaksine-aktivister er dermed skyld i at gravide ikke kan besøke barnehager, og de blir indirekte skyld i at ”svake individer” påføres livstruende sykdommer.

Meslinger er også på vei tilbake. USA hadde i fjor det høyeste antall tilfeller på 20 år. Det er påvist en direkte sammenheng mellom manglende vaksinasjon og disse epidemiene. Også Storbritannia har opplevd epidemier, av samme årsak. Vi kommer ikke utenom at Steinerskolemiljøene må omtales i denne forbindelse, og blant annet har Folkehelseinstituttet uttrykt bekymring over smitteringer i slike miljøer. Steinerskolemiljøene kjennetegnes også av høy tetthet av uvaksinerte individer, noe som gir ”gunstige” forhold for epidemier.

Svindleren Wakefield og hans følgere

Her kommer vi ikke utenom den engelske forskningsjukseren Andrew Wakefield. Hans påstander om mulig sammenheng mellom autisme og MMR-vaksinen forårsaket en kraftig dropp i vaksinasjonsdekningen, særlig i Storbritannia og USA. Selv om hans forskning er avkledd som uetisk og publikasjonene annullert har han fortsatt gurustatus blant anti-vaksineaktivister.

I enkelte miljøer henvises det til en ”varslingssak” om tilbakeholdte data fra det amerikanske Folkehelseinstituttet, CDC. Disse miljøene overser fullstendig at det samme datasettet viser null korrelasjon mellom autisme og MMR-vaksine for alle andre etniske grupper. Dersom man godtar datasettet, vil dette resultatet alene knuse påstandene til Wakefield og hans følgere.

Jeg presiserer at varslingssaken likevel har ett poeng: tilbakeholdelse av data er galt. En av grunnene er at en slik tilbakeholdelse nærmest automatisk tiltrekker seg all verdens konspirasjonsteoretikere. En annen er at man blokkerer for en skikkelig analyse av dataene, og andre mulige forklaringer. En tredje er rent prinsipiell: Forskere skal legge fram det de finner. Det er ikke sikkert man selv har en riktig forklaring, og da blir det desto viktigere at man ikke hindrer andre i å se på dataene og tolke dem på nytt.

Hva så med de afroamerikanske barna? Det ville være rart om akkurat afroamerikanere skulle være så biologisk forskjellige fra alle andre at de ble autister av en vaksine som ikke har slike virkninger på andre. De biologiske forskjellene mellom ulike etnisiteter hos mennesker er små. Det er fremsatt en hypotese om at forskjellene skyldes sosiologiske forhold: at autistiske barn av økonomisk svakerestilte grupper i større grad var brukere av offentlige tilbud der vaksinasjon var en betingelse for bruk av tilbudet. I så fall var det autismen som forårsaket vaksinasjon, ikke omvendt.

Jeg understreker at dette er en hypotese, og at ingen ennå kjenner sammenhengene. Imidlertid er det fra før et overveldende statistisk materiale som falsifiserer vaksiner som årsak til autisme, selv om antivaksine-aktivister hevder det motsatte alt de orker. Det er akkurat samme sjanse for at barn blir autister enten de er vaksinert eller ikke. Det samsvarer også med at dagens forskningsfront tyder på at autisme utvikles alt under svangerskapet, lenge før vaksiner blir gitt, og at det er betydelig arvelighet med i bildet. Det skal bli spennende å se hva slags forklaringer som vil komme.

Kvinneforakt og homohat

Vaksinen mot viruset som forårsaker livmorhalskreft, er vist i omfattende studier å ikke ha vesentlige bivirkninger. Likevel sirkulerer det vanvittige historier – der tallet 1 av 912 (eller i nærheten) kvinner ofte går igjen – kvinner som påstås å være døde av vaksinen. Ingen har noensinne kunnet redegjøre for hvem disse påstått døde kvinnene var, men alle de norske alternativmedisinske nettstedene har bragt denne ”nyheten” og andre oppdiktede tall, som lett kan «debunkes».  Det underliggende motivet synes å være et ønske om å kontrollere jenters og kvinners seksualitet, ved å skremme dem fra det som kan beskytte dem mot en vanlig kreftform. Livmorhalskreft rammer én kvinne i Norge per dag, og hver tredje av dem dør.

Denne vaksinen kan også gis til gutter. Menn kan rammes av HPV-relatert kreft i svelget, i endetarmen og i penis. Vaksinasjon vil beskytte gutter mot disse kreftformene, og i tillegg bedre ”flokkbeskyttelsen” overfor jentene. Det er også et faktum at menn som har sex med menn har en overhyppighet av HPV-relatert kreft i disse organene, og at vaksinasjon av gutter også kan avbøte dette problemet. Av disse grunnene har nylig Australia inkludert guttene i det offentlige vaksinasjonstilbudet.

Dette har fått fram tallrike homofobe kommentarer fra antivaksineaktivister, med ytringer av typen ”fittekreftvaksina skal nå bli rumpekreftvaksine for homser”. En kjent norsk forsker og lege fikk oppleve å se seg selv fotoshoppet inn i SS-uniform, og spredt i sosiale medier, etter å ha argumentert for vaksinering av gutter. Homohat er i det hele tatt ganske vanlig hos de ekstreme alternative. Man må se dem i aksjon for å tro det er mulig.

Det seksualfiendtlige går igjen hos antivaksineaktivistene. På samme måte som de vil begrense livmorhalskreft ved å begrense kvinners seksualitet, vil de begrense HPV-relaterte kreftformer hos menn ved å angripe homofil seksualitet.

Pedofilisverterne – og de høyreekstreme forbindelsene

John Færseth, forfatter av boka ”KonspiraNorge” har beskrevet de ekstreme alternativmiljøenes pedofilisverting av meningsmotstandere. En rekke sentrale norske antivaksine-aktivister har tatt del i denne virksomheten, som har rammet både enkeltpersoner og Human-Etisk forbund. Kampanjen pågår ennå, selv om den nå tilsynelatende er drevet tilbake til noen mørke avkroker av Facebook.

Færseth beskrev denne delen av alternativmiljøet som “…et monster bak en fasade av engler og krystaller. Og det slår nådeløst tilbake når det føler seg truet”. Den som kritiserer dette monsteret må være forberedt på å bli angrepet ad hominem.

Konspirasjonsteorier som tilhører ytterste høyre fløy er utbredt i disse miljøene. Lederen for ”Vaksineaksjonen” (som i dag først og fremst er en Facebook-gruppe med 5200 medlemmer), Kjetil Dreyer har stått fram med Holocaust-revisjonistiske påstander, og til og med hevdet at jøder i stor grad hadde skylda. Han omtaler seg, slik også mange nazister gjør for tiden, som ”antisionist”, men fremstår som en klassisk antisemitt. Han har også fremmet påstander om at Hitler overlevde krigen. Også flere andre toneangivende personer i dette miljøet står for liknende holdninger. Mange av dem skriver på nettstedet ”Nyhetsspeilet”, som er sterkt konspirasjonsorientert, antisemittisk og antikatolsk. Et annet nettsted med en viss popularitet i antivaksinemiljøet er ”Riksavisen”, som står for en særegen ”nordisk-israelsk” antisemittisme, med et voldsomt hat mot «de falske jødene». Også bloggeren Trude Helen Hole brukte antisemittiske kilder, sannsynligvis uten selv å skjønne hva hun lenket til. 

Facebook-gruppene og nettstedene «Kilden»/»I Lyskilden» og «Nyinjeksjon»/»Fri Presse», har sammen med Facebook-gruppen til «Vaksineaksjonen» stått for hovedtyngden av antivaksinepropagandaen på nett. Disse nettstedene har også vært toneangivende i pedofilisvertekampanjer og annen netthets fra disse miljøene. Det ser ut til å være tydelige forbindelser mellom disse nettstedene og de «bredere» konspirasjonsnettstedene «Nyhetsspeilet» og «Riksavisen».

Det bør tilføyes at store deler av ”alternativmiljøet” etter hvert har tatt helt eller delvis avstand fra denne ekstremismen, både antisemittismen og pedofilisvertingen.

Rettferdig kritikk mot Big Pharma

Medisinindustrien er ikke en søndagsskole. Det finnes rikelig med stoff for kritisk journalistikk og kritisk politisk aktivisme. Generelt vil rettferdig kritikk gå enten på patentforhold og overdreven profitt, som kan gjøre viktige medisiner utilgjengelig for brukerne. Også markedsføring og oversalg av legemidler kan ofte være problematisk. Det går an å hevde at det foreskrives for mye psykofarmaka, uten dermed å oppfordre alle til å slutte å ta pillene sine. Det er stor forskjell på å være kritisk og å være konspiratorisk.

Svineinfluensavaksinen blir ofte framhevet som et eksempel på vaksineindustriens makt. Vaksinen hadde bivirkninger, og en av dem var viktig. Noen få pasienter utviklet narkolepsi. Samtidig kostet epidemien trettito dødsfall i Norge. Alle var uvaksinerte individer i epidemiens tidlige fase. Uten at man kan gi noe tall er det sannsynlig at antallet døde hadde vært langt høyere uten vaksinekampanjen.

Det er ikke noe grunnlag for å hevde at bivirkningen kunne ha vært oppdaget på forhånd. Den var knyttet til en bestemt egenskap ved selve viruset. På grunn av epidemisituasjonen kunne ikke dette ha vært testet ut på forhånd. Det går an å lære mye av måten epidemien ble håndtert på, men gitt situasjonen i epidemiens tidlige fase, med høye dødstall i en del land, blir det etterpåklokskap å hevde at vaksinasjonskampanjen ikke skulle ha vært gjennomført. Dette er en god illustrasjon på at vaksiner alltid vil være en pro-kontra-diskusjon, der fordeler, bivirkninger og kostnader må veies mot hverandre. Et krav om at vaksiner eller andre legemidler skal være garantert uten bivirkninger er urealistisk.

Vaksinering er et kollektivt ansvar

Samtidig vil en individualisering av forebyggende helsearbeid raskt bli destruktivt. Vaksiner virker ikke bare fordi de beskytter deg selv. Som vaksinert beskytter du også mennesker i dine omgivelser, gjennom ”flokkimmunitet”. Til gjengjeld blir du selv beskyttet av at dine medmennesker også er vaksinert. Suksessen med utradering av sykdommer fra hele verden, eller store geografiske områder viser hvor effektive kollektive og systematisk gjennomførte vaksinekampanjer kan være.

Antivaksine-aktivismen kan i verste fall føre til at sykdommer vi burde være fri for, igjen vil forårsake lidelse og død. Den situasjonen har vi et kollektivt ansvar for å hindre at vi havner i.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.