Feilaktig beskyldt for seksuelle overgrep

Dessverre er ikke historien til Stig Berntsen fiksjon, men den utrolige historisen om prosessen mot en hjelpepleier og tillitsvalgt i konflikt med Oslo Kommune.

John Thomas Suhr
Om John Thomas Suhr (1 artikler)
John Thomas Suhr er vaktmester og avdelingsleder i Oslo/Akershus Handel og Kontor.

Foto: Forlaget Rødt

Byråden mot hjelpepleieren, Erling Folkvord, Forlaget Rødt, 2013

Med den siste boka si viderefører Erling Folkvord arbeidet han over mange år har lagt ned for å avsløre korrupsjon, maktovergrep og sider ved det norske samfunnet enkelte ville gjort mye for at ikke ble kjent.

Byråden mot hjelpepleieren inneholder alle ingrediensene til en psykologisk thriller som drives fram gjennom en hovedperson som havner i den ene mer absurde og umulige situasjon enn den andre.

Historien framkaller den samme paranoide, klaustrofobiske og angstfylte følelsen som en får av å leve seg inn i Prosessen av Franz Kafka.

Beskyldt for seksuelle overgrep
Hjelpepleier Stig Berntsen jobbet fram til 11. november 2011 på Lindeberg Omsorgssenter post 5, en somatisk avdeling med 32 pasienter. Berntsen har lang erfaring som tillitsvalgt og fagforeningsaktivist.

Fredag 11.november 2011 ble han beskyldt for seksuelle overgrep mot to demente pasienter. Ingen av dem hadde navngitt Berntsen som overgriper.

Han ble ulovlig suspendert og politianmeldt av arbeidsgiver. Pasientene ble ikke undersøkt, all dokumentasjon ble skrevet i etterkant og politiet ble først varslet 4 dager etter at han ble suspendert. Politiet henla saken, Helsetilsynet ga han autorisasjonen tilbake, men nesten 2 år etterpå bruker Sykehjemsetaten alle metoder for å nekte Stig Berntsen å komme tilbake i sin gamle jobb.

Sårbart for beskyldninger
Felles for dem som har aldersdemens og som havner på sykehjem, er at tilstanden har utviklet seg så langt at å dekke daglige grunnleggende behov, som å spise, vaske seg og gå på toalettet, ikke lenger er mulig.

Atferds- og personlighetsendringer er vanlig – forvirring, utrygghet, aggressivitet, vrangforestillinger eller hallusinasjoner rammer mange på et eller annet tidspunkt i sykdomsutviklingen. Det er vanlig at pasienten motsetter seg å spise, vaske seg, skifte bleie eller stell av sår. Det daglige morgenstellet kan i seg selv oppfattes som et overgrep.

Både pasient og pleier i en slik relasjon er i satt i en meget sårbar situasjon. Anklager mot pleierne kan dreie seg om alt fra tyveri og vold – til seksuelle overgrep. Det betyr selvsagt ikke at en dement pasient ikke kan bli utsatt for alt dette, men det betyr at det skal mer til en uttalelse fra en pasient for at ledelsen ved en slik arbeidsplass skal kunne gjennomføre sanksjoner overfor en pleier.

Brysom tillitsvalgt
Det er mange etiske problemstillinger knyttet til omsorg for personer med demens. Og det er helt elementært på en slik arbeidsplass å ha på plass rutiner for kontroll av forsvarlig omsorg. Slik kan de ansatte være trygge på at jobben de utfører på samfunnets vegne, ikke skal sette dem i en posisjon hvor de står forsvarsløse mot en arbeidsgiver som ønsker å få noe på arbeidstakeren.

Når den ansatte i tillegg er en tidligere kontroversiell Rødt-politiker og uten tvil en brysom ansatt som stadig påpeker mangler og brudd på lovfestede rettigheter, er det en perfekt illustrasjon på hvilket vern som faktisk er nødvendig for ansatte i slike jobber.

Eldrebyråd Aud Kvalbein Ikke vant til motstand
Etter å ha lest boka, er det ikke bare angst for hva en kan risikere ved å legge seg ut med maktmennesker i Oslo Kommune som er mest presserende. Spørsmålet som i skrivende stund står ubesvart, er hvorfor eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) ikke for lengst har ryddet opp og gitt Stig Berntsen jobben tilbake, etter at den ene brikken etter den andre i prosessen Oslo Kommune har ført mot Berntsen har rast sammen for anklagerne.

Har en sittet med makta for lenge er det kanskje uvant med folk som reagerer med sinne og motstand, istedenfor resignasjon?

Det står stor respekt av hvordan Stig Berntsen har klart ikke bare å holde seg på beina, men i tillegg å slåss for rettferdighet og oppreisning etter de absurde anklagene han har fått rettet mot seg. Ikke minst Oslo Kommune og ansvarlig politikere skal være glad ikke Stig Berntsen har håndtert situasjonen annerledes. Ikke hvem som helst hadde kunnet leve med et slikt press Stig Berntsen har blitt satt under.

Folkvords bok gir et vesentlig og nyttig innblikk i en viktig sak: Hvordan skal en kunne forsvare seg mot slike anklager hvis ikke det holder at det ikke foreligger bevis for at du er skyldig? Hvilke garantier for egen helse og trygghet har da ansatte som daglig gjør jobben familie og pårørende ikke lenger makter? Eldrebyråd Aud Kvalbein i den høyrestyrte Oslo-kommune sitter på et tungt ansvar for å rydde opp i denne saken.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned