Articles by Stein Lillevolden

Stein Lillevolden
About Stein Lillevolden (10 Articles)
Sosialarbeider i København

Folkeopprøret mot Ortegas kleptokrati

// 1 Comment

Etter 33 år har jeg omsider vært tilbake i Nicaragua. I 1986-87 var jeg med å bygge en skole der, mens landet var på sammenbruddets rand på grunn den USA-finansierte [...]

Wara in the Ghetto

// 4 Comments

Tor Mikkel Wara er antagelig den eneste som er imponert over det danske ungdomsstraffesystem og stemplingen av boområder til ghettoer, ut fra etnisk sammensetning og sosiale [...]

Når pressen går i selvsving

// 3 Comments

Det er alltid en takknemlig oppgave å stramme skruen overfor oss ingen liker. Når det kjøres en massiv kampanje med detektime-musikk og slørede bilder fra håndholdte [...]

Det ulike bytte

// 1 Comment

Den globalisering kapitalismeutviklingen har skapt, gir muligheter til å oppheve det ”oss og dem” som preger politikken i nasjonalstatene og vesten. Derfra kan vi bevege [...]

Eirik Jensens Uro

// 27 Comments

Når de lovmessige rammebetingelsene for politiarbeid systematisk blir overskredet ender det alltid opp med grove forbrytelser. Jensen-saken er ingen overraskelse. Politiet [...]

Nils Christie in memoriam

// 5 Comments

Som den konservative mann han i mange sammenhenger var, gikk han ikke i moralsk panikk, slik  sentrale deler av norsk venstreside [...]

Sigve Got His Gun

// 40 Comments

De svakeste og sykeste i samfunnet kommer til å betale med sine liv for den farlige bevæpningen av det norske [...]