Artikler av Stein Lillevolden

Stein Lillevolden
Om Stein Lillevolden (10 artikler)
Sosialarbeider i København

Folkeopprøret mot Ortegas kleptokrati

9. mars 2019 // 1 kommentar

Etter 33 år har jeg omsider vært tilbake i Nicaragua. I 1986-87 var jeg med å bygge en skole der, mens landet var på sammenbruddets rand på grunn den USA-finansierte [...]

Wara in the Ghetto

6. oktober 2018 // 4 kommentarer

Tor Mikkel Wara er antagelig den eneste som er imponert over det danske ungdomsstraffesystem og stemplingen av boområder til ghettoer, ut fra etnisk sammensetning og sosiale [...]

Når pressen går i selvsving

9. juni 2017 // 3 kommentarer

Det er alltid en takknemlig oppgave å stramme skruen overfor oss ingen liker. Når det kjøres en massiv kampanje med detektime-musikk og slørede bilder fra håndholdte [...]

Mannen som burde frykte sin egen skygge

17. mars 2017 // 39 kommentarer

Redaktør Hans Rustad så for seg Document.no som et frihetsdokument, et slags Charta 77 for den nye tid, men hans tenketank har grunnstøtt og forurenser nå [...]

Når forbrytelser skal lønne seg

11. oktober 2016 // 0 kommentarer

Justisminister Anundsen går inn for profittdrevne fengsler. Det er et inhumant system som i tillegg har gir større gjentakelsesfare og økte [...]

Det ulike bytte

27. mai 2016 // 1 kommentar

Den globalisering kapitalismeutviklingen har skapt, gir muligheter til å oppheve det ”oss og dem” som preger politikken i nasjonalstatene og vesten. Derfra kan vi bevege [...]

Eirik Jensens Uro

22. februar 2016 // 27 kommentarer

Når de lovmessige rammebetingelsene for politiarbeid systematisk blir overskredet ender det alltid opp med grove forbrytelser. Jensen-saken er ingen overraskelse. Politiet [...]

Væpnet politi gir allmennfarlig trygghet

23. september 2015 // 17 kommentarer

Politiskuddet mot en psykisk syk kvinne i Oslo viser de reelle konsekvensene av Anundsens politikk. Det er de svakeste av alle som til slutt ender opp med å bli [...]

Nils Christie in memoriam

29. mai 2015 // 5 kommentarer

Som den konservative mann han i mange sammenhenger var, gikk han ikke i moralsk panikk, slik  sentrale deler av norsk venstreside [...]

Sigve Got His Gun

28. november 2014 // 40 kommentarer

De svakeste og sykeste i samfunnet kommer til å betale med sine liv for den farlige bevæpningen av det norske [...]